Homepage Berkhout Illuminations
tome_bottom_left.gif (4688 bytes)
tome_top_middle.gif (47 bytes)

1 Voorwoord

Zoals zovele jongeren was ook ik ge´nteresseerd in de verhalen over het vroegere Abcouder Slot. Waar het lag wisten we snel maar zo gauw je er meer vragen over had, moesten de mensen je het antwoord schuldig blijven. Nu jaren later is mijn interesse voor de middeleeuwen er nog steeds, en toen ik onlangs enkele boeken over kastelen vond waarin het Abcouder Slot werd vermeld, heb ik die informatie meteen verslonden. Tot mijn grote verbazing vond ik na betere bestudering van de daarin aanwezige tekeningen vele feiten die verkeerd ge´nterpreteerd waren. Om het een en ander recht te zetten besloot, ik zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zowel geschriften als afbeeldingen, om tot een duidelijker totaalbeeld, en een eventuele 3-Dimensionale reconstructie in de PC, te komen.

Om verwijzingen naar andere tekeningen te vergemakkelijken, worden ze benoemd met de initialen van de tekenaar of graveur en een opvolgend nummer. Alle afbeeldingen liggen zover bekend op chronologische volgorde. Het gaat hier hoofdzakelijk over het slot zelf en niet echt zijn bewoners of het dorp.

Voor de abcouder jeugd die dit leest hoop ik dat alle vragen die vroeger voor mij onbeantwoord bleven hiermee een stuk duidelijker worden.

Alle informatie door mij uit afbeeldingen afgeleid betreffen mijn persoonlijke visie, en ik pretendeer dus nergens dat dit ook zo is. Alleen professioneel onderzoek zou dat uit kunnen wijzen.

Als er in de tekst hyperlinks staan, verwijzen deze naar de kleine afbeeldingen op die pagina. Alleen door op deze kleine afbeeldingen te klikken is het mogelijk om de grote afbeelding van 768 pixels hoog op te roepen. Het is aan te bevelen om eerst in hoofdstuk 16. Alle Afbeeldingen uit te printen. Dit werkt makkelijker dan steeds de afbeelding weer op te roepen waardoor het scherm volloopt.

     
Volgende Hoofdstuk
 
tome_top_right.gif (862 bytes)


Inhoudsopgave
Voorwoord
Tekenaars van het Abcouder Slot
Locatie van het Slot
Bouwtwchnische gegevens
De Geschiedenis van het Slot
In den Beginne
De Staten van Utrecht
De Leegstand
De Wederopbouw
Het Verval en de Sloop
De Opgravingen
Constructies
Tijdlijn
Conclusie
Bronvermelding
Alle Afbeeldingen

 

 

tome_bottom_right.gif (1155 bytes)