Homepage Berkhout Illuminations
tome_bottom_left.gif (4688 bytes)
tome_top_middle.gif (47 bytes)

5 De Geschiedenis van het Slot

De opzet van dit stuk is opgebouwd rond de afbeeldingen van het slot. Bij elke afbeelding is een beschrijving gegeven van de situatie op dat moment en de veranderingen in vergelijking met afbeeldingen van voorgaande jaren, zodat opkomst en verval als een verhaal voorbij komen. Daartussen zijn de stukken gekomen over de bewoners en andere relevante informatie of interressante anekdotes. Hierdoor worden sommige zaken wat duidelijker, dan dat we ze alleen uit de afbeeldingen af zouden moeten lezen.

     
Volgende Hoofdstuk
 
tome_top_right.gif (862 bytes)


Inhoudsopgave
Voorwoord
Tekenaars van het Abcouder Slot
Locatie van het Slot
Bouwtwchnische gegevens
De Geschiedenis van het Slot
In den Beginne
De Staten van Utrecht
De Leegstand
De Wederopbouw
Het Verval en de Sloop
De Opgravingen
Constructies
Tijdlijn
Conclusie
Bronvermelding
Alle Afbeeldingen

 

 

tome_bottom_right.gif (1155 bytes)