Homepage Berkhout Illuminations
tome_bottom_left.gif (4688 bytes)
tome_top_middle.gif (47 bytes)

12 Constructies

Sommige punten van het slot zijn interressant genoeg om apart aangehaalt te worden. Omdat deze over meerdere tekeningen verspreid zijn haal ik deze hier apart aan.

De Schildmuur
Wat tot nu toe nog nergens duidelijk naar voren is gekomen, is hoe men toegang verkreeg tot de weergangen op de schildmuren. Het zou logisch zijn als deze in de tussenliggende torens zaten. Van de rechthoekige toren en de schildmuur links liggen de transen even hoog. Hier zou een opening in de transen volstaan. Aan de andere kant van de toren zijn de transen dicht, en zijn ze iets lager [12RR]. De enige vermoedelijke toegang bevindt zich dan in het kleine uitbouwtje tegen de grote ronde toren. Een ingang aan de westzijde van de vierkante toren naar de schildmuur is als die er zou zijn niet zichtbaar door de kantelen. De toegang tot de schildmuur rechts van de kleine ronde toren [6CV] zou mogelijk via deze toren en/of het poortgebouwtje mogelijk zijn. Hier zijn echter geen afbeeldingen van beschikbaar. De schildmuur links van de kleine ronde toren zou volgens [41RB] niet bereikbaar zijn. Toch ziet men op [22CP] duidelijk een plateautje gelegen voor de ontlastingpijp. Dit zou ook kloppen met het feit dat dit gedeelte van het woongedeelte nooit verhoogd is geweest. De toegang zou dan moeten hebben geschieden via de toren of het ernaast verhoogde woongedeelte. Sporen van zo'n toegang in de toren zijn op [31OA] niet terug te vinden. Als we [17AR]echter mogen geloven, dan zien we aan deze zijde van de vierkante toren de resten van de steunen van een houten weergang die om de toren heen voert.

Het Brughuisje
Zoals bij de tekeningen van Visscher al genoemd, ben ik ervan uit gegaan dat het bouwsel bij de brug een brughuisje is. Om dit verder te kunnen bewijzen nemen we de afbeeldingen van andere tekenaars erbij. Hier zien we op de walkant een huisje staan [7JS] en [8AO]. Samen met de tekeningen van Visscher en Roghman trekken we nu lijnen vanaf het gezichtspunt naar het huisje. Zoals we zien doorsnijden ze allemaal de ophaalbrug. Omdat we hier van verschillende punten kijken en het huisje in de loop der eeuwen natuurlijk niet steeds verplaatst is leidt dit tot de conclusie dat het maar op een plek gestaan kan hebben, en wel direct naast de ophaalbrug. Hieruit kunnen we dus afleiden dat iedere tekening waarbij het huisje op de wallekant is getekend een verkeerd ge´nterpreteerde replica is.

     
Volgende Hoofdstuk
 
tome_top_right.gif (862 bytes)


Inhoudsopgave
Voorwoord
Tekenaars van het Abcouder Slot
Locatie van het Slot
Bouwtwchnische gegevens
De Geschiedenis van het Slot
In den Beginne
De Staten van Utrecht
De Leegstand
De Wederopbouw
Het Verval en de Sloop
De Opgravingen
Constructies
Tijdlijn
Conclusie
Bronvermelding
Alle Afbeeldingen

 

 

tome_bottom_right.gif (1155 bytes)