Homepage Berkhout Illuminations
tome_bottom_left.gif (4688 bytes)
tome_top_middle.gif (47 bytes)

13 Tijdlijn

In deze tabel zijn alle teruggevonden data opgesomd voor een duidelijk overzicht. Let wel, de data waarvan men niet aan durft te nemen dat ze juist zijn, zijn hier ook in opgenomen.

 • 1080 Slot vermoedelijk gebouwd.
 • 1186 Hendrik van Abcoude wordt genoemd.
 • 1233-1249 Vermoedelijk eerste heren van Abcoude.
 • 1268 Zweder start vermoedelijk bouw eerste toren.
 • 1272 Verwoest tijdens boerenopstand.
 • 1328 Vermoedelijke wederopbouw.
 • 1459 In handen van Bisschop David van Bourgond´e.
 • 1529 In handen van de Staten van Utrecht.
 • 1519 Baljuw (Kastelein) Johan van Renesse van Wulven.
 • 1554 Het slot komt voor op een landkaart
 • 1576 Boeren plaatsen 's nachts koeien op binnenplein.
 • 1578 Dirck Schaep Kastelein.
 • 1590 Getekend door Aernout van Buchel.
 • 1599 Getekend door Marcelis va Oort.
 • 1617 Claes Janszoon Visscher maakt een afbeelding.
 • 1646/47 Roelant Roghman maakt een aantal afbeeldingen.
 • 1672 Onder beleg van de fransen stand gehouden.
 • 1700▒ Slot komt voor op kaart van Gerrit Drogheman.
 • 1700 Abraham Rademaker tekent slot van buiten.
 • 1702 Abraham Rademaker tekent slot van binnen.
 • 1704 Ludovicus Smids, Slot totaal vervallen.
 • 1715 Einde bestuur door de Staten van Utrecht.
 • 1715 Theodoor de Leeuw koopt Slot en rechten.
 • 1729 Ru´ne getekend door Cornelis Pronk.
 • 1730-1743 Herbouw Slot.
 • 1744 Theodoor de Leeuw overleden.
 • 1749 Maria Slaars nieuwe eigenaar.
 • 1757+ Wederom enkele verbouwingen.
 • 1809 Vermelding 'eenige overblijfselen, en een fraaie tooren'.
 • 1818 Toren komt nog voor op Kadastraal minuut.
 • 1829 Niet meer over dan een vervallen toren.
 • 1848 Boer van den Bosch koopt Slotland.
 • 1860 Ru´ne met de grond gelijk gemaakt.
 • 1911 Verkoop van stenen voor Sypestein.
 • 1931 Opgraving en opmeting fundamenten.
 • 1947 Restauratie Hervormde kerk gepland met stenen van het Slot.
 • 1959 Fundamenten liggen nog bloot.
 • 1979 Wederom opgraving en opmetingen.
 • 1995 Weerstandsonderzoek stichting RAAP.
     
Volgende Hoofdstuk
 
tome_top_right.gif (862 bytes)


Inhoudsopgave
Voorwoord
Tekenaars van het Abcouder Slot
Locatie van het Slot
Bouwtwchnische gegevens
De Geschiedenis van het Slot
In den Beginne
De Staten van Utrecht
De Leegstand
De Wederopbouw
Het Verval en de Sloop
De Opgravingen
Constructies
Tijdlijn
Conclusie
Bronvermelding
Alle Afbeeldingen

 

 

tome_bottom_right.gif (1155 bytes)