Homepage Berkhout Illuminations
tome_bottom_left.gif (4688 bytes)
tome_top_middle.gif (47 bytes)

14 Conclusie

Alleen een daadwerkelijke opgraving van de fundamenten kan een uitsluitsel geven over de veronderstellingen die ik hier allemaal gedaan heb. Alle hier verzamelde gegevens zijn mijn persoonlijke visie, en mocht ik ergens te zelfverzekerd overkomen, elk punt is bespreekbaar. Mocht u dus iets vinden waar u het niet mee eens bent schroom dan niet om dit te laten weten. Uit dat soort gesprekken kan alleen maar meer kennis voort komen.

     
Volgende Hoofdstuk
 
tome_top_right.gif (862 bytes)


Inhoudsopgave
Voorwoord
Tekenaars van het Abcouder Slot
Locatie van het Slot
Bouwtwchnische gegevens
De Geschiedenis van het Slot
In den Beginne
De Staten van Utrecht
De Leegstand
De Wederopbouw
Het Verval en de Sloop
De Opgravingen
Constructies
Tijdlijn
Conclusie
Bronvermelding
Alle Afbeeldingen

 

 

tome_bottom_right.gif (1155 bytes)