cvmaart06  
home

curriculum vitae   
dit is de lange versie;  voor korte versie
for short version in english; for full version
laatste aanpassing:april 2006
 
Abeline Dorothea (Dory) Reiling 
dory@doryreiling.com
       
  Rechterlijke loopbaan   Publicaties
      Doing Justice with Information Technology
      Information & Communications Technology Law,
Vol. 15, No. 2, June 2006
2004 - Senior Judicial Reform Specialist,
The judicial system 
  International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)   in: Nepal, The legal and judicial environment fot financial sector development, A Review
  hervorming van rechtspraak, diagnose, advisering, begeleiding,   World Bank South Asia Region 2005
  hervorming, studie, kennisontwikkeling en publicaties Courts
  Georgië, Nepal, Benin, Sri Lanka, Gambia, Roemenië, Macedonië   in: Financial Sector Assessment, A Handbook, World Bank, IMF 2005,
1999 - 2003 Programmamanager ICT Raad voor de Rechtspraak  - vrijgesteld -   section 9.5 on the judicial system, the link is to a prepublication draft
  Informatietechnologie en rechtspraak: strategieontwikkeling,   Rechtspraak in de digitale delta
begeleiden van veranderingsproces, studie en publicaties Nederlands Juristenblad, 5 december 2003
2002 -

raadsheer-plaatvervanger, gerechtshof Den Haag

  Informatietechnologie: Droom of Werkelijkheid?
2002 - Vice-president rechtbank Amsterdam (kantonrechter)     Trema nr. 6 juni 2002 blz. 289-293 mede-auteur: mr. D.J. van Dijk
1987 - 1993  rechter Alkmaar    Bijdrage aan jaarvergadering Vlaamse afdeling Union Internationale des Magistrats,
1986 - 1987 rechter-plaatsvervanger (en gerechtsauditeur) rechtbank Alkmaar    Brugge april 2002
1980 - 1986 RAIO-opleiding   Une indépendance réelle sans garantie legale
  rechtbank Leeuwarden, parket Assen, parket Leeuwarden   themanummer: Les Structures de l'independance van "Juger"
  buitenstage: Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven,   Revue trimestrielle edité par l'Association Syndicale des Magistrats 5, 1993, p 24-25
   Nauta van Haersolte advocaten, Amsterdam <<<    Vrouwenhandel - een praktijkgeval  
 
  Proces 70e jaargang nr 7/8 (juli/augustus 1991) blz 181-186
  Andere functies   Anatomisch correcte poppen zijn geen bewijsmiddel! 
1994 - 2003 Adviesraad Informatievoorziening Zittende Magistratuur (ARIZ)   Nederlands Juristenblad 65-20 (19 mei 1990) blz 744-748, mede-auteur: mr. J. Westdorp
  voorzitter 1998-2003 Writ of Summons 
1994 - 1999 Stichting Rechtsbijstand/Buro voor Rechtshulp Amsterdam    legal proceedings on the deployment of cruise missiles in the Netherlands,
1989 - 1996 Brijder Stichting voor drugsverslaving   Ars Aequi Libri 1986
  voorzitter, klachtencommissie cliënten   redactie van de Engelse vertaling van De Dagvaarding, het proces tegen de staat inzake de kruisraketten
  en arbitragecommissie personeel/bestuur   Ars Aequi Libri 1985
1988 1995 Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés   De evaluatie van de WUB in het Jaar van het Kind  
lid van de Conseil d'Administration  Ars Aequi 31-4 (april 1979) blz. 186-190 verkorte versie van doctoraalscriptie over de
1989 1994 Stichting Reclassering Alkmaar deelname van studenten in het universitair bestuur <<<
lid, vanaf 1992 voorzitter, van het bestuur    
1996 EU observer, verkiezingen in Bosnië   Talenkennis 
1994  UN Observer Mission in South Africa (UNOMSA)
  Nederlands    moedertaal 
  waarnemer bij verkiezingen in Zuid-Afrika   Engels Frans Duits   beëdigd vertaler
1993 International Polling Station Officer
  Spaans spreken en schrijven redelijk, lezen goed
  United Nations Transitional Authority in Cambodia   Italiaans spreken en schrijven en lezen redelijk <<<
1979 - 1980  Europees Parlement, vertaler    
1973 - 1978 bestuurslidmaatschappen in het universitair bestuur   Opleiding
1972 - 1977 free-lance medewerker bij de Wereldraad van Kerken   1972 - 1978 Rijksuniversiteit Utrecht, studie Nederlands Recht
1971 - 1972 cursusleider bureau studievaardigheden Rijksuniversiteit Utrecht   basisdoctoraalkeuzevakken: arbeidsrecht en penitentiair recht
1972 coördinator mentorenwerving en -training   afstudeerrichting: rechtstheorie met als hoofdvak rechtssociologie
  universitaire introductiedagen Rijksuniversiteit Utrecht   scriptie: aspecten van participatie, over de deelname van studenten in het universitair bestuur
1971 - 1972 vice-voorzitter, voorzitter Utrechts Studenten Koor en Orkest  <<<    (zie ook onder publicaties)
      1968 - 1971 Rijksuniversiteit Utrecht, studie geschiedenis, kandidaatsexamen
      1962 - 1968 gymnasium α Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven