Familieadvertenties uit een aantal regionale bladen
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.


Homepage A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Laatst bijgewerkt: 28-4-2006. Volgende update: ca. eind juni 2006.

Ik ben hiermee begonnen medio 2001 ten behoeve van genealogisch gebruik door anderen. Uit overlijdensadvertenties in een aantal regionale bladen neem ik de gegevens over de overledene over.
De lijst is alfabetisch gesorteerd op familienaam van de overledene.

Om het geheel overzichtelijk te houden maak ik gebruik van symbolen en afkortingen. De betekenis staat hieronder. De plaats van overlijden is maar zelden echt betrouwbaar uit een advertentie te halen. Daarom treft u heel vaak "ws." aan, dus "waarschijnlijk". Veelal zal dat ook wel de juiste zijn, maar iemand kan in een ziekenhuis zijn overleden zonder dat dat uit de advertentie blijkt. In geval van een dodelijk ongeval heb ik de plaats helemaal weggelaten.

* is geboren, + is overleden, = is begraven, cr. is gecremeerd, x is gehuwd met

Reacties, vragen en opmerkingen zijn altijd welkom via E-mail op de Homepage.

Ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 van kracht is geworden, heb ik mij moeten beperken tot het opnemen van overlijdensadvertenties. Waar ik voorheen ook huwelijksadvertenties en geboorteadvertenties opnam, heb ik dat moeten beŽindigen en de advertenties van dien aard die al in het bestand stonden heb ik verwijderd. Dat is heel spijtig voor de bezoeker, want het zijn waardevolle gegevens, maar de Wet biedt mij niet langer de ruimte ze op te nemen. Ik heb mij hierbij gebaseerd op het artikel "Genealogie en bescherming persoonsgegevens" in het kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, no. 3 in 2002, van de hand van de heer Rob van Drie.

Het verwijderen van gegevens uit huwelijks- en geboorteadvertenties heb ik uiterst zorgvuldig gedaan. Toch ben ik er, gezien de omvang van het bestand, bijna zeker van dat ik wat over het hoofd heb gezien. Mocht u ze toch nog tegenkomen, dan stel ik het zeer op prijs als u me daarop opmerkzaam maakt: ik zal ze direct verwijderen.

Nog een andere, voor u vervelende, consequentie is dat het, ook al weer gezien de omvang van de lijsten, voor mij na het verwijderen van bovengenoemde gegevens ondoenlijk is gebleken alle verwijzingen naar aangetrouwden op andere pagina's aan te passen. Als u dus bij een naam die u zoekt ziet staan "zie aangetrouwden op X pagina" dan is het vanaf nu zeer wel mogelijk dat u die naam op pagina X niet aantreft. Excuus daarvoor. En als u zich daar voldoende aan ergert om mij er een mailtje over te sturen waarin u het ook even beschrijft, dan stel ik dat zeer op prijs en zal ik de verwijzing onmiddellijk verwijderen (na een check).

Het komt een enkele keer voor dat nabestaanden er moeite mee hebben dat gegevens uit de overlijdensadvertentie op internet terechtkomen. De argumenten daarvoor kan ik niet echt doorgronden. De familie heeft er zelf voor gekozen om een advertentie te plaatsen, zeg in Het Kontakt (een regionaal huis- aan huisblad), vaak in de beide edities die in de regio uitkomen. Dan gaat het over een 50.000 exemplaren die toch al gauw door 2 mensen per gezin worden gelezen, zodat een 100.000 mensen de advertentie onder ogen krijgen. En dan spreek ik nog niet eens over een plaatsing in een landelijk blad of over de verschillende plaatsen in het land waar advertenties worden verzameld en onbeperkt voor iedereen ter inzage zijn. Ik schat in dat het heel lang gaat duren voordat zo'n groot aantal bezoekers van mijn site een bepaalde advertentie op de site gaat zien. Daarom kan ik niet echt doorgronden welke negatieve effecten de vermelding op de site aan het plaatsen van de advertentie in de krant kan toevoegen. Dat neemt niet weg dat, als nabestaanden vragen om verwijdering van de gegevens van hun familielid, ik daaraan zo spoedig mogelijk en zonder verdere discussie gevolg zal geven. Laat u mij dat dus gerust weten, nadat u bovenstaande afweging heeft gemaakt.

Ik dank u voor alle waardering die ik van u (van over de hele wereld)
ontving voor het verzamelen van deze gegevens!