pagina aangepast
25-6-2004
 

Genealogisch onderzoek Alting


     

Voorgeschiedenis

Het verhaal gaat dat de Altingen uit Groningen afkomstig zijn: toen het Zederikkanaal (nu Merwedekanaal) werd gegraven, gaf dat werkgelegenheid en daar kwamen twee broers Alting op af. Zo zijn ze in Meerkerk gekomen en blijven hangen. Wel, de Altingen komen inderdaad uit Groningen en Noord Drente. Maar ze waren hier al lang toen het Zederikkanaal werd gegraven (ca. 1880).

De eerste Alting die naar Meerkerk kwam was Harmen. Hij kwam uit Elp (in Drente, niet ver van Westerbork, vlak bij de Duitse grens), geboren ca. 1640, als zoon van vermoedelijk Jan Altinge (de jongere tho Elp). Vader Jan zal dus omstreeks 1615 zijn geboren. Harmen was ruiter onder majoor Wenge en trouwde op 23 mei 1673 in de A-kerk in Groningen met Geertien Harberts uit Markerck. In Groningen kregen zij een zoon Jan die daar op 3 februari 1674 is gedoopt. Daarna moeten zij al snel naar Meerkerk zijn vertrokken want hun volgende kind, Herbert, werd daar omstreeks 1675 geboren. Dat is dus het begin van de Meerkerkse tak, waar ik me in mijn onderzoek toe beperk.

Stand van zaken.

In Meerkerk ben ik begonnen met mijn onderzoek en al snel werd mij duidelijk dat alle Altingen hier in de wijde omgeving familie zijn van elkaar. Dat wist niemand, maar dat bleek nu wel. Vanaf dat moment spreek ik over "de Meerkerkse tak" van de stamboom. Want er zijn er meer. Dat blijkt uit het boek van G. Alting uit Lochem "GENEALOGIE van de Drents - Groningse familie ALTING", waaraan ik ook gegevens uit deze streek heb bijgedragen. In het boek bespreekt hij zeven vindplaatsen, zeg maar: 7 takken, van de Altingen. De overige 6 liggen in het Noord-Oosten van Nederland.

Met Harmen (zie boven) als 1e zijn er tot nu aan toe 11 generaties in de Meerkerkse tak. Van de eerste 4 ontbreken nogal wat details. Dat heeft mede te maken met het verdwijnen van de kerkboeken van de Hervormde Kerk van Meerkerk, over een periode van ca. 1650 tot 1800. De boeken lagen in een ijzeren kist, die in 1827 uit de pastorie werd gestolen. Ruim een halve eeuw later werd de kist terug gevonden bij het baggeren van het Zederikkanaal, maar de boeken waren helaas verdwenen.

Inmiddels heb ik de generaties 5 (die rond 1790 begint) t/m 11 volledig in kaart gebracht. Dat betekent dat het onderzoek naar de Meerkerkse tak van de Altingen n 1811 is afgerond. Het zwaartepunt van deze tak ligt nog steeds in het Westen van het land, maar delen van de families zijn inmiddels toch over het hele land uitgewaaierd. En niet alleen dat: ik kwam ook terecht in Canada en Zuid-Afrika.

En nu verder ..........

Ik ga mij nu concentreren op de 1e vier generaties, dus zeg maar vanaf 1650 tot aan 1811. Gezien het ontbreken van de kerkboeken die vrijwel diezelfde periode omvatten zal het lastig worden en ben ik aangewezen op notarile en gerechtelijke archieven in het Rijksarchief in den Haag en in de streek.

Van de 4 generaties is de eerste dus Harmen die getrouwd was met Geertien Harberts. Van beiden zoek ik nog geboorte/doop, namen ouders en het overlijden. Een vraag die je ook bezig houdt is: hoe kwam Harmen uit Elp aan een meisje uit Meerkerk? Is hij misschien zo rond 1660/1670 in de Vijfheerenlanden gelegerd geweest? Hij was tenslotte ruiter onder majoor Wenge?

Maar de 2e generatie is nog het magerst: van Harmen en Geertien ken ik nog maar 2 kinderen: Jan en Herbert (zie boven) en alleen van Herbert heb ik nakomelingen (niet gering overigens: 13). De vraag is dus of er meer kinderen zijn geboren en bovendien: wat is er van Jan geworden? Is hij misschien al in Groningen of onderweg naar Meerkerk overleden? Als ik naar het onderzoek tot nu toe kijk dan ben ik geneigd te veronderstellen dat er geen andere kinderen waren met nakomelingen, dus ook niet van Jan, want anders had ik ze toch moeten tegenkomen? Maar ja, misschien zijn ze wel jong teruggegaan naar Groningen/Drente, waar tenslotte toch ooms en tantes, neven en nichten woonden?

Van de 13 kinderen van Herbert heb ik er maar 1 met nageslacht: Aalbert (gedoopt 1726), generatie 3. Hoe staat het met de andere 12? Overigens: de kindersterfte was toentertijd hoog en gezien de namen van de kinderen kunnen we dat ook hier verwachten: 2x een Herman, 2x een Hermina, 3x een Geertje, 2x een Dinghna, met daarnaast eenmalige namen.

En van de 10 kinderen van Aalbert heeft alleen de oudste, Herbert, generatie 4 (gedoopt 1753), kinderen. Hoe liep het af met zijn 9 broers en zussen? Ook hier 4x een Cornelis, 2x een Grietje en verder eenmalige namen, dus dat belooft ook al niet veel goeds.

Veel vragen dus, met de nodige problemen om ze te beantwoorden, maar ik heb al gemerkt dat er nog best mogelijkheden zijn om antwoorden te vinden. Om eens een voorbeeld te geven: onlangs vond ik in het Gemeentearchief van Gorkum een akte van notaris van Eeten, gedateerd 13-4-1813, over het verhuren van 5 percelen land. En wie waren de partijen? Natuurlijk de huurders.

Maar ook als verhuurders: Herbert Alting, bouwman te Meerkerk en de kinderen van wijlen Pietertje Alting uit de nalatenschap van hun moeder en grootmoeder, wijlen Maria van Veen, in leven weduwe van Aalbert Alting, gewoond hebbende en in den jaare 1806 overleden te Meerkerk.

In deze ene lange zin staan een heleboel wetenswaardigheden en aanknopingspunten:

  • Aalbert Alting (zie boven, gedoopt 1726) was dus getrouwd met Maria van Veen;
  • zij hadden land, waarover het hier gaat, dus bezittingen en dat geeft uitzicht op meer aktes die te vinden zijn en op n of meer testamenten;
  • Aalbert was dus waarschijnlijk boer;
  • hij overleed eerder dan zijn vrouw, want zij was weduwe;
  • zij woonden in Meerkerk en n van beiden, dat is niet geheel duidelijk, overleed aldaar in 1806. Voorlopig houd ik het op Maria die toen overleed, maar het zou dus ook op Aalbert kunnen slaan;
  • hun nalatenschap wordt hier genoemd in relatie tot hun zoon Herbert (zie boven, gedoopt 1753, die erbij is en dus in 1813 in leven is) en dochter Pietertje, waarvan Pietertje dus vr 1813 overleden blijkt te zijn;
  • Pietertje had kinderen, want die zijn hier aanwezig (ik wist al dat ze getrouwd was met Joris Pieterse);
  • dat is belangrijk om te weten, want als ik de doop van die kinderen kan vinden heb ik kans ook het in leven zijn van broers en zussen van Herbert en Pietertje te kunnen vaststellen, die als getuigen kunnen worden genoemd bij de dopen van de kinderen van Pietertje;
  • want dat is een grote vraag die hier opdoemt nu Herbert en Pietertje de enige erfgenamen blijken te zijn van Maria van Veen: waren zij de enigen in leven of eerder overleden maar waren er nakomelingen op het moment van overlijden van Maria, of had zij in een testament eventuele andere kinderen uitgesloten?
  • dat kan uitsluitsel geven over de vraag hoe het afliep met de 9 broers en zussen van Herbert, die ik eerder al stelde, u weet wel met 4x een Cornelis, 2x een Grietje en dan nog een Neeltje, Maria en Pietertje? Pietertje weten we nu al iets van, maar de rest?

U ziet het: zelfs het verhuren van land kan al een scala aan aanwijzingen geven,
dus er is vast nog een heleboel boven water te krijgen.

Ik houd u op de hoogte!

  Familienamen
-
Beeke
-
Boogert
-
Seen
-
Overig
   
  Genealogie hobby
Nieuws
Vastlopers
 
  Homepage
  Links
  E-mail