pagina aangepast
21-12-2005

 

9e Orgelconcours Zederik (2007) ???


 

 

 
       
Helaas waren er uiteindelijk in 2005 slechts 4 deelnemers. Het bestuur van de Stichting Orgelconcours Zederik heeft daarom allerlei afwegingen moeten maken die uiteindelijk leidden tot de vragen:

toch nog doorgaan?

of

dan maar stoppen?

Voor het eerste was de ontwikkeling niet hoopgevend geweest, het laatste, hoewel misschien onontkoombaar, is toch wel erg drastisch. Daarom heeft het bestuur besloten een jaartje over te slaan in de hoop aspirant deelnemers, muziekscholen en docenten, kerkbesturen tot actie te brengen omdat duidelijk wordt dat, als het concours niet meer wordt gehouden:

 • de mogelijkheid hier in de regio wegvalt om je kennen en kunnen eens te laten beoordelen door een deskundige vakjury;
 • de mogelijkheid wegvalt om je schroom eens te overwinnen en voor publiek, deskundig nog wel, te spelen;
 • de mogelijkheid wegvalt om ook eens op orgels te spelen waar je anders niet zo gauw op komt.

Actie?

 • Ja, van docenten en muziekscholen, door hun leerlingen op deze gevolgen te wijzen en indringender te adviseren om mee te doen nu de mogelijkheid er nog is en door het bestuur te laten weten dat zij het verdwijnen van het concours zouden betreuren en daarom deze actie zullen ondernemen;
 • Ja, van kerkbesturen, die steeds vaker worden geconfronteerd met problemen om organisten te vinden, door dit onder de aandacht te brengen van mensen van wie ze weten dat zij orgelles hebben en door het bestuur te laten weten dat zij het verdwijnen van het concours zouden betreuren en daarom deze actie zullen ondernemen, maar ook het houden van het concours zullen faciliteren door kerk en orgel tegen slechts een gering bedrag beschikbaar te stellen;
 • Ja, vooral ook van aspirant deelnemers, door het bestuur te laten weten dat zij het verdwijnen van het concours een gemis zouden vinden en daarom nu al laten weten bij gezondheid in 2007 te zullen deelnemen.

Het bestuur heeft zich voorgenomen na de zomervakantie in 2006 te bezien of er reacties zijn binnengekomen en in welke omvang. Daarvan zal afhangen of er in 2007 en volgende jaren een concours zal worden georganiseerd. Daarom de

OPROEP: laat vr augustus 2006 van u horen!!!!!!!

Hoe? Bij ieder bij u bekend bestuurslid van de Stichting en anders bij de secretaris, zie e-mailadres op de homepage van deze site. Wilt u een brief schrijven? Vraag via een mailtje het postadres van de Stichting op.

Aan het bestuur zal het niet liggen: dan is er in 2007 een concours.
Het woord is nu aan u!

       
     
zoals het was:  

8e Orgelconcours Zederik (2005)

 
       
Snethlage/van Puffelen

orgel in de N.H. kerk te

Meerkerk, gebouwd in

1876, gewijzigd in 1970

en 2003 door

Pels & van Leeuwen

   Snethlage/van Puffelen-orgel Meerkerk  
    foto A.H. Boogert    

Huidige dispositie

Hoofdwerk   Bovenwerk   Pedaal  
Bourdon 16' Holpijp 8' Bourdon 16'
Prestant 8' Viola 8' Gedekt 8'
Roerfluit 8' Fluit 4' Octaaf 4'
Octaaf 4' Prestant 4' Fagot 16'
Gemshoorn 4' Nasard 3'    
Fluit Douce 4' Dulciaan 8'    
Quint 3'        
Octaaf 2'        
Mixtuur 3-5 st.        
Cornet 4 st.        
Trompet 8'        
           
Omvang C-f3 Omvang C-f3 Omvang C-d1
           
Tremulanten Hoofdwerk en Bovenwerk    
Koppels Hoofdwerk - Pedaal
Bovenwerk - Pedaal
Hoofdwerk - Bovenwerk
Bijzonderheden
 • Cornet vanaf c1
 • mechanische tractuur
 • klankkleur 2e helft 19e eeuw
 
 
 
 
Orgelconcours 2005
 
Plaats   Meerkerk, Ned. Herv. Kerk
     
Orgel   zie boven
     
Datum   zaterdag 8 oktober
     
Programma   het exacte programma moet nog worden vastgesteld, voorlopig
 • 10.00-15.30 uur interpretatiewedstrijd
 • 15.30-16.00 uur discussie over de toekomst van het orgel
 • 16.00-16.15 uur prijsuitreiking
 • daarna mogelijk juryconcert
     
Deelname   max. 12 amateur-organisten die geen conservatoriumopleiding hebben genoten, ook niet gedeeltelijk;
er is geen leeftijdsgrens, maar bij overinschrijving gaat een jongere voor
     
Verplicht werk   "Ein feste Burg ist unser Gott" van J.N. Hanff
Dit werk is te vinden als no. 3 in de bundel "Johann Nikolaus Hanff
(1665 - 1711 ) - koraalbewerkingen". De bundel is no. 7 in de serie
" Incognita Organo" uitgegeven door Harmonia onder nummer H.U. 3180.
     
Vrij werk   tijdsduur ca. 10 minuten
bij de keuze nauwkeuring uitgaan van de (klank)mogelijkheden van het orgel
     
Jury  
 • dhr. Cor Ardesch, voorzitter, organist Grote Kerk Dordrecht
 • mw. Marieke Stoel, organiste Houtrustkerk Den Haag
 • mw. Christine Kamp, organiste Oude Kerk Weesp
     
Beoordeling   de jury beoordeelt op:
 • muzikaliteit (tempo, interpretatie, voordracht)
 • techniek
 • registratie
 
Inschrijving   de oorspronkelijke uiterste inschrijfdatum van 1 juli is verschoven naar 1 september, eventueel daarna nog in overleg;
informatie, inschrijfformulier en reglement kunt u opvragen bij de secretaris, dhr. A.H. Boogert, telefoon 0183-351665 of, beter nog, per e-mail via het adres op de homepage van deze site
     
Inschrijfgeld   € 20,-- op Rabobankrekening 3360.79.591
t.n.v. Activiteitencommissie Zederik te Meerkerk
o.v.v. Orgelconcours Zederik
     
Prijzen  
 • 1e prijs € 125
 • 2e prijs € ..75
 • 3e prijs € ..50
     
    Aan de mededelingen op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Geschiedenis
concours

Orgelhobby

Homepage

E-mail

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

Naar bovenaan 

 
   
 

Homepage