pagina aangepast
23-12-2005

Nieuws op de orgelpagina's


    Kruse
-
zijn leven
-
zijn werk
  5/04 dhr. Duursma van de St. Organum Frisicum maakte mij erop attent dat er op de site van de stichting informatie staat over de orgels van Balk en Dronrijp waaraan Kruse heeft gewerkt. Beide orgels stonden nog niet in mijn werkenlijst van Kruse. Dank zij dhr. Duursma is de lijst aangepast en heb ik 2 pagina's kunnen toevoegen.
  5/04 dhr. Dillingh stuurde mij een advertentie over 's-Hertogenbosch waaruit blijkt dat fa. Standaart aan het Kruse orgel heeft gewerkt. Via dhr. Oomen kreeg ik de suggestie van dhr. Huizers dat het orgel door de fa. P. Pereboom in Vaals zou zijn geplaatst.
  6/04 een paar nieuwe links toegevoegd op de pagina Links
    dhr. Kraaijeveld bezorgde mij een stencil met info over het Kruse/Flentrop orgel in de Ru´nekerk in Bergen, oorspronkelijk uit de N.H. kerk van Koog a/d Zaan. Deze info is nu samen met een foto opgenomen. Ook opgenomen op de pagina Vragen.
  10/04 orgelconcours 2004 is achter de rug, pagina Orgelconcours en pagina Winnaars aangepast.
  2/05 orgelconcours 2005, verplicht werk bekend op pagina Orgelconcours en geschiedenis concours toegevoegd.
  7/05 orgelconcours 2005, uiterste inschrijfdatum verschoven.
  10/05 orgelconcours 2005 is achter de rug, pagina Orgelconcours en pagina Winnaars aangepast.
  12/05 orgelconcours hangt aan een zijden draadje, actie vereist, zie pagina Orgelconcours
  12/05 van C. Guiljam en N. van Oudenaarde kreeg ik foto's van de orgels na het Kruse-orgel in St. Annaland
 
Orgel Nieuwland
-
geschiedenis
-
beschrijving
-
restauratie
   
  Orgelhobby
Vragen
  Orgelconcours
   
  Homepage
Links
E-mail