Ik betuig mijn steun aan de uitvoeringen en het bestaan van Ensemble Sonus Vita.
  Ik meld mij daarom aan als donateur en verplicht mij tot een contributie van 12,00 per annum
  op rekeningnummer 36.37.16.033 te Delfzijl
  onder vermelding van 'Donatie' en het betreffende jaar.

  Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Postcode  Woonplaats
  Land
  Telefoon  Fax
  E-mail adres

  U kunt hier uw opmerkingen plaatsen