WIBRANDY CANTORIJ


Foto t.g.v. Open Monumentendag, optreden in het koorgedeelte van de Martinikerk
in de stad Groningen, september 2005.

Klik hier voor meer foto's.

De Wibrandy Cantorij werd opgericht in 1992. Zij repeteert wekelijks op maandagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur, om gemiddeld 1 keer per maand muzikaal voor te gaan in Ere- en Getijdendiensten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de cantorij dienstbaar is aan de liturgie, welke door de samengekomen gemeente wordt gevierd. Deze functie is een drievoudige: ondersteunend ten aanzien van de liturgievierende gemeenschap (bijvoorbeeld bij samenzang), alternerend in samenzang met anderen (bijvoorbeeld bij de antwoordpsalm waar de cantorij of de cantor een eigen functie heeft, of in een meerstemmig ordinarium,) en zelfstandig optredend (bijvoorbeeld bij een een motet). In haar bestaan heeft de cantorij een omvangrijk repertoire opgebouwd en de uitbreiding van het repertorium gaat onverminderd door: Motetten, Ordinaria, Tafelgebeden, onberijmde en berijmde Psalmen, eenvoudige tot meer complexe bewerkingen van Gezangen, Antiphonen, Responsies, Acclamaties, Improperia, Litanies, stiltes..... Zodoende is er voor ieder tijdsgewricht van het Kerkelijk Jaar een qua sfeer 'passende' invulling mogelijk van het kerkmuzikale aandeel in de liturgie. Inmiddels is de Cantorij zodanig ge´ntegreerd dat zij niet meer is weg te denken uit de gemeenschap. De vele vieringen waarin zij is voorgegaan in de lofzang, werden door velen ervaren als verdieping en verrijking van het vieren van de liturgie. Nieuwe vormen, teksten en composities werden daarbij niet geschuwd; orientatie op het verleden bleef behouden. De Wibrandy Cantorij heeft in het jaar 2002 haar tienjarig jubileum gevierd. Uiteraard in een Eredienst, op de plaats waar ze haar talenten deze jaren in dienst mocht stellen van de Hervormde Gemeente Warffum.


In het eerste halfjaar van 2004 werkt de Wibrandy Cantorij mee op de volgende data:

Datum Maand Jaar Plaats
8 Februari 2004 Warffum
14 Maart 2004 Warffum
Wite Donderdag 8 April 2004 Warffum
Goede Vrijdag 9 April 2004 Warffum
15 Mei 2004 Warffum
13 Juni 2004 Warffum
10 Oktober 2004 Lutherse kerk te Groningen Aanvang 10.00 uur
21 November 2004 Warffum, laatste zondag v/h Kerkelijk Jaar Aanvang 9.30 uur
19 December 2004 Warffum, Adventsvesper en broodmaaltijd Aanvang 17.00 uur

De naam van de Wibrandy Cantorij is ontleend aan Wibrand Geerts. Hij was de eerste herder en leraar der reformatie in Warffum. Op het koor van de kerk ligt een zerk uit 1612 met zijn naam, en een wapenschild dat aan een tak hangt en is beladen met een faas (dwarsbalk), waarboven een Bijbel vergezeld van twee harten, beneden een hart. Het grafschrift luidt:

AO. DOM. 1612 TERIO DIE FEBRVARI OBYT IN DNO DNS WIBRANDVS GEORGY VERBI DIVINI MINISTER IN WARFVM ET PRIMVS IN REFORMATIONE DIVINI CVLTVS.

De vertaling luidt:

In het jaar des Heren 1612 op de derde dag van februari ontsliep in de Heer, de heer Wibrand Geerts, dienaar van het Goddelijke woord te Warffum en de eerste van de Goddelijke eredienst in de hervorming.


Wibrand Geerts kwam uit de stad Groningen en werd priester in de Ommelanden. Hij droeg de reformatie een warm hart toe, en na een vlucht naar Ostfriesland in 1580 werkt hij daar tot 1594, en wordt in 1595 genoemd als predikant van Warffum.