ENSEMBLE SONUS VITA

Het “Ensemble Sonus Vita” werd opgericht in 1991, eerst als instrumentaal, later ook als vocaal ensemble. De naam werd gevonden in de tekst van een antifoon, geschreven door Hildegard von Bingen in ca. 1140, waarvan de beginregels luiden:

‘Laus trinitati,
quae sonus et vita
ac creatrix omnium’


ofwel: Lof aan de Drievuldigheid die klank en leven is en voortbrengster van alle wezens.

Sonus Vita heeft zich vanaf het begin voornamelijk beziggehouden met het uitvoeren van oude tot zeer oude muziek. Centraal in de uitvoeringspraktijk van dit ensemble staat een bijzondere aandacht voor de muziekhistorische en eventuele liturgische context van de uit te voeren werken, waarbij veel belang wordt gehecht aan de relatie woord-toon. Men zou kunnen zeggen: de muziek in dienst van het woord.

Het ensemble verleent regelmatig medewerking in de liturgie van kerkdiensten, waarbij oriëntatie op oude en verkenning van nieuwe vormen niet wordt geschuwd. Veel verzoeken tot het geven van concerten kwamen van orgelconcertcommissies, culturele instanties en van de Stichting Kunst in de Kamer. Naast optredens in stad en provincie Groningen werd reeds meerdere keren ver buiten de eigen regionen geconcerteerd. Zo werden o.a. uitvoeringen gegeven in Oosterbeek, Woerden, Ommen en Renkum.

In augustus 1997 heeft het ensemble medewerking verleend aan het grensoverschrijdende en internationaal befaamde Dollard-Festival, waarin de werken van onze eigen Jan Pietersz. Sweelinck centraal stonden.

Verder heeft het ensemble in januari 1998, en juni 1999 medewerking verleend aan het t.v.-programma “Viering in de Nicolaikerk” te Utrecht, van de NCRV. In Juni 2001 werd een radio-opname gemaakt voor het programma “Te Deum Laudamus”, ook NCRV.

In maart 1999 werd in een cantatedienst in de Nieuwe Kerk te Groningen de oratorische Matthäus Passion van Johann Valentin Meder (1649 – 1719) uitgevoerd. In een lunchpauzeconcert op 14 Juli 2001 in de Groninger Der Aa-Kerk stond de "Mass for five Voices" van William Byrd centraal in een a-capella programma van zeer oude Engelse koormuziek.

In de serie Cantatediensten van de Nieuwe Kerk in Groningen is in februari 2002 het Magnificat tot klinken gebracht in composities van verschillende componisten, oa: "Magnificat Quarti toni" van Sebastián Aquilera de Heredia (alternerend uitgevoerd in 4 stemmige motetten door koor, en orgelimprovisaties over de gregoriaanse melodieën in hedendaagse stijl), "Magnificat" van Jan Pietersz. Sweelinck, een 5 st. Cantione Sacrae met basso-continuo, "Meine Seel' erhebt den Herren" van Johann Ludwig Krebs, een 4 st. motet met basso-continuo en het 6 st. "Magnificat" für gemischten chor (1989) van Arvo Pärt.
Zondag 2 februari 2003 is tijdens een cantatedienst muziek uitgevoerd van Giovanni Gabrieli (12 stemmig Kyrie), Heinrich Schütz (Geistliches Konzert: "Ich hab mein sach Gott heimgestellt", en het 6 stemmige motet "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes". Van Samuel Scheidt is het tamelijk onbekende "Deutsches Magnificat" uitgevoerd .

In maart en april 2002 zijn radio-opnamen gemaakt voor zeven uitzendingen voor de NCRV. Ook in 2003 zullen er radio-opnamen worden gemaakt.
In juni 2002 werd in de serie Trekschuit-tochten nieuw geschreven 'oude' muziek uitgevoerd op een historische plaats in het pittoreske wierdedorp Tinallinge.

Het ensemble bestaat uit gevorderde amateurzangers, waarvan velen intensief zanglessen volgen bij vakkundige pedagogen; professionele instrumentalisten verlenen, indien het programma zulks vereist, hun medewerking.

Wat het koor met zijn concerten wil bereiken is het oplichten van een tipje van de muzieksluier die de rijke schat aan juweeltjes van dichterlijke toonkunst vaak onterecht nog bedekt.

Wilt u ons beluisteren? Klik op onderstaande link om mp3 geluidsfragment binnen te halen, en daarna af te spelen.
Hebt u geen mp3 speler, klik dan op Winamp 2.76


Justorum Animea
Winamp 2.76
Steunt u onze muzikale activiteiten en wordt donateur. Klik hier om u aan te melden.Klik op deze foto