Het orgel te KrewerdIn het Groningse orgelland, niet ver van Appingedam, ligt te midden van de weilanden het kleine dorpje Krewerd.
Hoog op een wierde staat het oude kerkje, waarin zich op het stenen oxaal het een van de oudst bespeelbare orgels van Nederland bevindt, dat zijn originele klank heeft behouden.
De eenvoudige inrichting van het romaanse kerkje, de ouderwetse petroleum-verlichting en vooral de immense stilte der weidse omgeving geven het geheel een aparte sfeer, waardoor men zich aan de tijd onttrokken voelt.

Ook het orgel, in 1531 door een onbekende orgelmaker gebouwd, ademt een tijdloze geest doordat 5 van de 7 oorspronkelijke registers zonder enige wijziging behouden zijn gebleven en doordat hier, enig in Nederland, nog resten van de oude middentoonstemming met de sterk opvallende reine tertsen aanwezig zijn.
Ten opzichte van het meer elegante klankkarakter der zgn. Barok-orgels is de middeleeuwse vokaal gerichte klank van dit gotische orgel met zijn maximum aan resonans en volume van zeldzame ruige schoonheid.

Dispositie:

Manuaal, CDEFGA-c'''

P8 - Praestant 8'
H8 - Holpijp 8'
O4 - Octaaf 4'
Q3 - Quint 3'
O2 - Super Octaaf 2'
Sq - Sexquialter 2 sterk disc. 1975
F4 - Fluit 4'

Pedaal met touwen aangehangen,
CDEFGA-d
Drie spaanbalgen (1857)
Winddruk: 89 mm
Toonhoogte: ruim 1/2 toon boven normaal
Stemming: 1/4-komma middentoon zonder aanpassingen

© Gegevens:
Singel "Klaas Bolt bespeelt het orgel van KREWERD (1531), opgenomen in 1965.
Tekst: Cor Edskes en Bernardt Edskes
CD-box: "Orgelhistorie in Groningen". Tekst: Okke Dijkhuizen


Klik hier voor een grote afbeelding