DE DIEREN VAN DE HORSTEN
 
Nijlgans
De bos- maar vooral de weidegedeelten zijn rijk aan vogels. Het voorjaar is natuurlijk het beste seizoen om de vogels op het spoor te komen. De bladeren aan de bomen hinderen het zicht nog niet en in de weide zijn de vogels actief.
 
Net als bij de planten ook hier enkele lijstjes met namen van dieren die u op uw weg door de Horsten kunt tegenkomen. Bij de vogels is gekozen is een indeling naar bos- en weidegebied.
 
N.B.: alleen algemeen voorkomende en min of meer gemakkelijk waarneembare soorten zijn opgenomen.
-Nijlgans

Vogels 1 (bosgedeelte)
 • Appelvink
 • Bonte specht
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Bosduif
 • Bosuil
 • Grote bonte specht
 • Fitis
 • Halsbandparkiet
 • IJsvogel
 • Lijster
 • Koekoek
 • Koolmees
 • Kuifmees
 • Merel
 • Pimpelmees
 • Roodborst
 • Patrijs
 • Tjiftjaf
 • Vlaamse gaai
 •  
 • Vogels 2 (weidegedeelte)
 • Blauwe reiger
 • Boerenzwaluw
 • Buizerd
 • Dodaars
 • Canadese gans
 • Ekster
 • Fuut
 • Grauwe gans
 • Grutto
 • Kieviet
 • Kuifeend
 • Meerkoet
 • Nijlgans
 • Scholekster
 • Slobeend
 • Tureluur
 • Veldleeuwerik
 • Waterhoen
 • Valk
 • Visdiefje
 • Wilde eend
 • Wintertaling
 •  
 • Vlinders
 • Atalanta
 • Blauwtje
 • Gehakkelde Aurelia
 • Kleine vos
 • Koolwitje
 •  

 • Waterinsecten
 • Geelgerande watertor
 • Glazenmaker (libelle)
 • Schrijvertje
 •  

 • Enkele kevers
 • Goudhaantje
 • Mestkever
 • O.L.Heersbeestje
 •  

 • Andere geleedpotigen
 • Amerik. rivierkreeft
 • Duizendpoot
 • Miljoenpoot
 •  
 • Amfibiën
 • Kikker, groene
 • Pad, gewone -
 • Salamander
 •  

 • Weekdieren
 • Zwanemossel
 • Poelslak
 • Posthoornslak
 •  

 • Zoogdieren
 • Bosmuis
 • Bunzing
 • Damhert
 • Eekhoorn
 • Egel
 • Ree
 • Spitsmuis
 •  

 •  
  Maar welke vlinder of vogel is dit nu? Ook hier brengt de smartphone uitkomst, althans bij de vogels en de vlinders. Kijk bij voorbeeld op:
  - Vlindernet, een site van de vlinderstichting waarop o.a. via foto's gezocht kan worden op zowel vlinders als de bijbehorende rupsen.
  - Vogelvisie Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten, gesorteerd op Nederlandse naam. Ook op wetenschappelijke naam en per familie, plus overzicht meest voorkomende soorten.
   

  Gehakkelde Aurelia Bosmuis Eekhoorn

  Een emigrant van het eerste uur: de Nijlgans
  Ze zien er zo aardig uit, met die rode vlek rond het oog, alsof ze een bril dragen (daar zijn ze dan ook goed aan te herkennen, zie de foto bovenin). Maar het zijn toch vrij agressieve dieren, vooral ten opzichte van andere vogels. Ontsnapt uit dierentuinen in Europa zijn ze sinds 1967 ook in Nederland op veel plaatsen te zien. In de Horsten zijn ze vrij talrijk aanwezig op de weilanden en dan met name aan de zuidkant. Zoals zijn naam al aangeeft horen deze ganzen thuis in Afrika en dan vooral in het gebied rond de Nijl.

  Bijna weg uit de Horsten: de eekhoorn?
  Het gaat niet goed met de eekhoorn. De auteur van deze site heeft ze tenminste sinds jaren nier meer gezien. De populatie wordt zoals op meer plekken in de regio steeds kleiner. Dat komt o.a. omdat de populaties door toenemende verkeersdrukte en bebouwing ook steeds meer geïsoleerd van elkaar komen te leven zodat inteeltd op de loer ligt. Pogingen om verderop via een smalle luchtbrug over de N44 de gebieden aan weerskanten van de weg met elkaar te verbinden leken aanvankelijk geen succes te hebben.
  Pas onlangs (maart 2015) is er bewijs gekomen dat de eerste eekhoorns zich over de brug gewaagd hebben. Ze zijn vast gelegd door infraroodcamera's op de brug.

  Nieuw in de Horsten: de Amerikaanse rivierkreeft
  Het gebeurt niet dikwijls dat er een nieuw dier opduikt. Sinds een paar jaar is de Amerikaanse Rivierkreeft in de sloten van de Horsten en de Paauw opgedoken. Het is een invasieve soort die niet in Europa thuis hoort maar vermoedelijk via tuincentra zijn weg heeft gevonden in de Nederlandse sloten en rivieren eigenlijk vergelijkbaar met de Nijlgans (foto hierboven) die veel eerder via het voormalige dierenpark Wassenaar over Nederland heeft verspreid. Omdat het dier graag onderwater blijft zie je hem niet veel maar bij de kruising van de veenwetering en de sloot langs het Molenpad wil hij nog wel eens op de buis van duiker een luchtje scheppen!

   Foto's: Herman Berkhoud; foto eekhoornbrug N44 van OmroepWest (2012) en foto Rivierkreeft van 'www.ravon.nl'