DE PLANTEN VAN DE HORSTEN

Rijkdom
DoorkijkDe Horsten zijn rijk aan planten. De droge bosgedeelten aan de westkant hebben andere bomen en kruiden dan de natte bossen aan de noordoostkant. Langs de berm naast de weg op de oude strandwal groeien weer andere planten dan langs de nattere wegen en paden in de lager gelegen oude strandvlakte. En water herbergt weer andere planten dan de oever.
Het loont zeker de moeite wanneer u enige kennis opbouwt over wat u zoal op uw tochten door de Horsten leert herkennen.
 
Lijsten
Onderstaande lijsten kunnen u helpen een beetje bij te houden wat u zo al in de Horsten aan planten bent tegen gekomen. Het is wellicht een goed idee aan te kruisen wat u gevonden hebt en te proberen de ontbrekende soorten op het spoor te komen. Voor de herkenning zult u gebruik moeten maken van een goede flora (zie ook verderop) of van een kennis die er al wat meer van af weet.
Laat u niet ontmoedigen als u een beginneling bent. Bij ieder bezoek leert u weer een paar nieuwe planten kennen. U zult u er steeds meer gaan herkennen en daar vast plezier aan beleven.
Om praktische redenen is gekozen voor een indeling naar biotoop (bos, waterkant, weide etc.). Let wel, de planten houden zich bepaald niet aan deze indeling! De lijsten zijn maar een hulpmiddel.
N.B.: alleen algemeen voorkomende soorten zijn opgenomen.
 
Bos (bomen en heesters)
 • Abeel
 • Berk
 • Beuk
 • Braam
 • Den
 • Els
 • Es
 • Haagbeuk
 • Hulst
 • Iep
 • Kamperfoelie
 • Kardinaalsmuts
 • Klimop
 • Krenteboompje
 • Lariks
 • Lijsterbes
 • Linde
 • Meidoorn
 • Paardekastanje
 • Plataan
 • Rhododendron
 • Sering
 • Spar
 • Tamme kastanje
 • Taxus
 • Vlier
 • Vogelkers
 • Vuilboom
 • Wintereik
 • Zomereik
 • Bos (kruiden)
 • Berenklaauw
 • Bosanemoon
 • Boshyacint
 • Brandnetel
 • Daslook
 • Engelwortel
 • Fluitekruid
 • Heggewikke
 • Helmkruid
 • Hop
 • Kardinaalsmuts
 • Klit
 • Koekoeksbloem
 • Lelietjes van
  dalen
 • Penningkruid
 • Poelruit
 • Reigersbek
 • Salomonszegel
 • Sneeuwklokje
 • Speenkruid
 • Vogelkers
 • Voorjaarszonne-
  bloem
 • Wilde hyacint
 • Wilde peen
 • Wegberm
 • Brunel
 • Bitterzoet
 • Populier
 • Els
 • Es
 • Dalkruid
 • Grote ratelaar
 • Hondsdraf
 • Japanse
       duizendknoop
 • Meidoorn
 • Nachtkoekoeks-
       bloem
 • Kievietsbloem
 • Paardebloem
 • Penningkruid
 • Robertskruid
 • Toorts
 • Vroegeling
 • Weegbree (smal)
 • Weegbree
  (breed)
 • Weiland
 • Boterbloem
 • Herderstasje
 • Madelief
 • Pinksterbloem
 • Ratelaar
 • Speenkruid
 • Vogelmelk
 • Wilde peen
 • Zuring
 • Oever en water
 • Dotterbloem
 • Gele Lis
 • Gele plomp
 • Holpijp
 • Kalmoes
 • Kattestaart
 • Koninginnekruid
 • Moerasandoorn
 • Pijlkruid
 • Rietorchis
 • Smeerwortel
 • Sterrekroos
 • Veenwortel
 • Waterlelie
 • Wilg
 • Zwanebloem

 •  
  Maar welke plant is dit nu?
  Met de smartphone op zak is het gemakkelijk na te gaan of de bedachte naam wel de juiste is: even googlelen op afbeeldingen en het wordt duidelijk. Wie meer wil weten kan gebruik maken van een van de sites waarop alle wilde planten te zien zijn zoals bij voorbeeld 'Flora van Nederland' waarop o.a. alfabetisch inmiddels 400 plantensoorten te vinden zijn, compleet met determinatievideo's, foto's, verspreidingskaarten en al dan niet gesproken beschrijvingen.
   

  Lente: Bosanemonen Herfst: Vliegenzwam Lente: Boshyacint

  Wanneer zijn de Horsten op zijn mooist?
  Het leidt een twijfel dat dat in de lente is, wanneer de bomen nog niet blad staan en zich dus veel bloeiende planten in de ondergroei in de zon kunnen koesteren. Wat later in de lente komt de seringenberg in bloei wat altijd een hele stroom bezoekers naar de Horsten trekt.
  In de zomer is het parkachtige gedeelte aan de westkant met zijn grote verscheidenheid aan aangeplante boomsoorten en fraaie zichtassen een lust voor het oog. In de herfst kleuren de bomen hier het mooist terwijl de oostkant met de vele vroegere gebruiksbossen dan een wat saaiere aanblik heeft. Onder en op de oude bomen aan de westkant zijn dan juist de meeste paddenstoelen te vinden.