Bewustzijnsniveaus

De gang door de dichtheidsniveaus

 

Op aarde zijn er onder de mensheid grofweg drie bewustzijnsniveaus waar te nemen.

Elk van die niveaus heeft zijn eigen perspectief op de gedeelde ervaring of schepping.

Mensen kunnen ook individueel die bewustzijnsniveaus op de verschillende tijdstippen ervaren, zo kan je hoog of laag in je energie zitten.

Dit alles heeft, in de grootste zin, een specifieke functie die je kan omschrijven met in- en uitademen of eb en vloed.

Liefde is de verbindende kracht die het geheel samenhoud en de weg wijst naar onze bron.

Kennis en inzicht laten ons de volgende stap op de weg zien, zodat we een wijs besluit nemen

 

niveau

enkele kenmerken

gilde

gevoel

weten

houding

3e dichtheid,

3D

lichaam, matrix, werknemer, TV, Facebook, brood en spelen.

leerling

onderwerping

doel

doen

4e dichtheid,

4D

NWO, handel, religie, hypnose, mind, rol, healing, autonomie

gezel

strijd

keuze

vernederen/ verheffen

5e dichtheid,

5D

eenheidsbewustzijn, delen, geest, ziel, soeverein

meester

bevrijding

vanzelfsprekendheid

zijn

 

Kenmerkend in dit overzicht is, dat de waarneming van de onderliggende dichtheden vanuit de “hogere” dichtheden wel mogelijk is maar dat de waarneming vanuit de “lagere” dichtheden naar de “hogere” verstoord of vervormd is. De oorzaak hiervan is dat deze dichtheden uiteraard nog niet bewust ervaren worden.

Mensen met een 4e dichtheids bewustzijn zijn voortdurend bezig mensen met een 3e dichtheidsniveau te beïnvloeden. Hetzelfde gebeurt van de 5e dichtheid naar de 4e en 3e dichtheid. Dit gaat veelal automatisch, doordat ze hun gedragingen, taal en houding etaleren naar het 3e dichtheidsniveau. Vanuit het 3e dichtheidsniveau word dit gezien, echter nog niet doorgrond en dit is de uitdaging om zichzelf te ontwikkelen en het eigen bewustzijn te verruimen.

Vanuit de 4e dichtheid is deze beïnvloeding ook manipulatief, uit vermeend eigenbelang word geprobeerd de ontwikkeling van het 3e naar het 4e dichtheidsniveau te verstoren, om op deze wijze de ware aard van eigen daden te verbergen. Deze handelswijze zet de mensheid als geheel voor een grote keuze die steeds duidelijker wordt naarmate de tijd vordert.

 

In het kort gezegd, voel het na, is dit een uitbreiding of een beperking van jouw waarheid en jouw werkelijkheid?

home