Ruimte en tijd

Het geheim van de tijd

 

De wereld van ruimte, de wereld van tijdÖ en hoe ze verbonden zijn

 

De wereld van ruimte


Dit is de wereld zoals we die met onze vijf zintuigen waarnemen. De materiŽle wereld.
Hierin bestaat geen tijd, want alles wat we met de zintuigen waarnemen, doen we nu, op dit moment.

Ruimte, de plaats waar je lichamelijk bent, is in het nu. We kunnen ons verplaatsen in deze ruimte, maar daar hebben we de wereld van tijd voor nodig. Dan pas zien we de wereld van ruimte veranderen.

In de wereld van ruimte kan je niet nu op twee plaatsen tegelijkertijd zijn.
We kunnen deze wereld ook geestelijk verlaten, dan slapen we of zijn we dood.


De wereld van tijd


Deze wereld kennen we met ons bewustzijn. Zeker ons verleden, onze herinneringen, onze ervaringen. Deze herinneringen zijn verbonden met ons gevoel, we noemen het dan ook vaak goede of slechte herinneringen, er zit een waardeoordeel aan. Gevoel zit dus ook in deze wereld. Ook je toekomst zit in deze wereld, als tegenhanger van ons verleden.

De wereld van tijd bevindt zich in je innerlijke wereld, het is een tijdsbeleving en heeft een heel eigen landschap gevormd door voorstellingsvermogen.
Ook dromen spelen zich af in de wereld van tijd samen met alle andere buitenzintuiglijke waarnemingen.

Tijdslijnen

In de wereld van tijd zetten we tijdslijnen uit. Willen we ons b.v. verplaatsen, dan krijgen we eerst een idee, dit idee projecteren we in de tijdswereld, we zien het doel als het ware voor ons (innerlijk) en bewegen ons door de van perspectief veranderende wereld van ruimte tot we daar zijn waar we wilden zijn. De tijdslijn is het projecteren, het voorstellen van het idee.

Ook zetten we onbewust tijdslijnen uit, b.v. als we ergens juist niet willen terechtkomen. We krijgen dan een ďslechtĒ idee, uit angst bijvoorbeeld, en zien het resultaat innerlijk al voor ons (de projectie in de tijdsruimte). Het gevolg is dat we ons bewegen door de tijdsruimte en komen precies daar uit waar we juist niet wilden zijnÖ

Niet alleen wijzelf, maar ook anderen zetten tijdslijnen uit, sommige zelfs slecht begaanbare bergwegen. Wij kunnen kiezen om hierop mee te bewegen, ze om te buigen, maar ook om deze te vermijden en ons eigen pad te volgen.
Daarvoor moet je ze wel kunnen zien. Alle ideeŽn zijn mogelijke tijdspaden. Door velen gedragen ideeŽn en overtuigingen zijn grote tijdspaden (met veel aantrekkingskracht), door weinigen gedragen ideeŽn kleine.

Het is dus belangrijk dat we ons steeds bewuster worden van hoe we met deze tijdslijnen omgaan. Hiervoor maken wij (onbewust) voor onszelf zogenaamde levenslessen, veelal omgeven door drama, zodat we uiteindelijk vrij door het tijds-landschap kunnen bewegen. Het is handiger je bewustzijnsontwikkeling zelf ter hand te nemen, vandaar dit schrijven.


Een tijdslijn wordt sterker als er een emotie aan gekoppeld wordt. Ook hier is het verleden een goed voorbeeld. De verhalen waar veel om gelachen wordt, vervagen niet snel en worden steeds weer opgehaald en dus versterkt. Deze tijdslijnen naar het verleden blijven lange tijd bestaan.

Zo kan je ook met je toekomst omgaan, alleen de andere kant op! Schets en deel een beeld waar veel emotie aan gekoppeld wordt en je komt het gegarandeerd een keer tegen in de ruimte wereld. Wel is het belangrijk hierin eenduidig te zijn, anders wordt je tijdslijn een slingerpaadje met vele omwegen. Zo werkt onze creatieve kracht. Neem wel je verantwoordelijkheid en maak er geen onbegaanbaar bergweggetje van voor je volgers, aangestoken door jouw enthousiasme, die mogelijk nog niet bewust zijn van het tijdslandschap.

We kunnen deze wereld niet verlaten, maar na enige oefening, alle posities innemen die voor te stellen zijn.
 


Het verband tussen de ruimtelijke wereld en de tijdswereld


Uit bovenstaande blijkt wel dat de tijdswereld sterk verbonden is met de ruimtewereld. Ze bestaan in hetzelfde tijd-ruimte continuŁm.

Om de voorstelling van het geheel te vereenvoudigen zou je het kunnen vergelijken met het reeds bekende ruimtelijke wereld model; ze hebben dan beiden 3 assen:

Ruimte: lengte(y), breedte(x), hoogte(z). Nulpunt: hier.  

Tijd: verleden-toekomst(y), mogelijk verleden-mogelijke toekomst(x), makkelijk (goed)-moeilijk (slecht)(z). Nulpunt: nu.

Omdat het assenstelsel van de tijdswereld nog niet zo bekend is volg hier een nadere toelichting.

ē verleden-toekomst; ook wel bekend als lineaire tijd, noodlot of voorbestemming, te vergelijken met lengte(y).

ē mogelijk verleden-mogelijke toekomst; de waaier van alle mogelijkheden. Mogelijk verleden wordt vaak gebruikt bij therapie, het is mogelijk je eigen verleden vanuit een ander perspectief te bekijken waardoor een nare ervaring verandert in een positieve gebeurtenis. Mogelijke toekomst is het scala van de diverse toekomstbeelden. Deze as is te vergelijken met breedte(x).

ē Makkelijk (goed) Ė moeilijk (slecht); Deze as vertegenwoordigt de gemoedstoestanden, van liefde tot angst, te vergelijken met de hoogte as(z).


De werelden zijn verbonden in hun beider nulpunt, het hier en nu. Dat is waar jij nu bent en wat altijd weer je vertrekpunt is, zowel in tijd als in ruimte. De tijdwereld is leading, de ruimte wereld past zich aan, net zoals een droom.

Vaak zijn we met onze aandacht alleen gericht op de ruimte-wereld en leven we onbewust, op de automatische piloot, in de tijd-wereld. Merken we dit op dan kunnen we de aandacht weer meer naar binnen richten, - zitten we nog op ons eigen tijdspad, hoe voelt het?

Goed voor een gezonde balans!.
 

Voel het na, is het een uitbreiding of een beperking van jouw waarheid en jouw werkelijkheid?

 

web counter

home