Wat is waar?

Waarheid en leugens

 

-        Alles is met elkaar verbonden, in plaats en in tijd, middels oorzaak en gevolg, middels waarnemer en waargenomen werkelijkheid. Eenheid is dus waarheid en deze waarheid is tijdloos en alomvattend.

-        Onze menselijke beleving geeft echter ook andere signalen af; zo ervaren we eenzaamheid, discriminatie, jaloezie, concurrentie, competitie, diefstal en mishandeling. Verdeeldheid dus. Voor de hand ligt dus de logische conclusie dat deze voornoemde ervaringen en begrippen dan niet waar zijn, en dus op een leugen gebaseerd zijn.

 

Hoe kan een leugen bestaan binnen de waarheid van eenheid??

-        Rijk en arm,  -  koud en warm, eb en vloed, binnen en buiten, Yin en Yang zijn voorbeelden van polariteiten / tegenstellingen, welke binnen die eenheid bestaan om überhaupt ervaringen te kunnen beleven. Zonder de eerste dualiteit, die van waarnemer en waarneming, is slechts één ervaring mogelijk; zijn. Blijkbaar wilden we meer in kwantiteit (echter minder in kwaliteit). Op avontuur dus!

-        De focus leggen op één deel van een polariteit zou je dus een leugen kunnen noemen.

-        Het buiten beschouwing laten van één deel van een polariteit zou je dus een leugen kunnen noemen.

-        Het ontkennen van één deel van een polariteit zou je dus een leugen kunnen noemen.

 

Nu is het zo dat onze creatieve kracht juist het gebruik van focus is. Wat onze aandacht heeft groeit, eerst binnen onze eigen belevingswereld en middels onze emoties zoekt het zich een weg naar buiten, naar het collectieve, waar het gemanifesteerd wordt.

Volgens de bovengenoemde logica is onze realiteit zoals die zich aan ons manifesteert, dus mede gebaseerd op vele leugens, of wat vriendelijker gezegd, op vele halve waarheden.

Deze mede op veel halve waarheden gebaseerde manifestatie van ons collectief bewustzijn is dan ook de reden waarom we in onze menselijke ervaring  eenzaamheid, verdeeldheid, discriminatie, jaloezie, concurrentie, competitie, diefstal en mishandeling ervaren.

We hebben echter ook een individueel bewustzijn en dit zal hier, als we dit wensen, een verandering kunnen brengen met een bewuste focus op hele waarheid, eenheid, samenhang en de verbinding van polariteiten.

 Zelferkenning, zelfherkenning en compassie zijn sleutelwoorden.

 

In het kort gezegd, Voel het na, is dit een uitbreiding of een beperking van jouw waarheid en jouw werkelijkheid?

    Namasté, Peter

 

 

home