kop website Coen Rams

mijn werkervaring

foto Coen

Sinds 1976 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als onderwijzer en later als directeur van verschillende basisscholen. Als groepsleraar heb ik gewerkt in alle groepen van het basisonderwijs. Ook heb ik ervaring als remedial teacher en begeleider van kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

op weg Van 20 oktober 2008 tot en met 30 mei 2014 was ik directeur van basisschool De Windwijzer in Heerlen. In de tijd dat ik verantwoordelijk was voor deze school, heeft de school zich ontwikkeld van een bijna zwakke school naar een school met een basisarrangement. De resultaten zijn aantoonbaar verbeterd. Ook financieel gezien staat de school er aanmerkelijk beter voor dan toen ik werd benoemd. Het team is opbrengstgerichter en handelingsgerichter gaan werken en het vertrouwen in de school door ouders is sinds enkele jaren groeiend. Dit is met name de laatste 2 jaar te merken aan het aantal aanmeldingen van leerlingen die niet direct tot het voedingsgebied van de school kunnen worden gerekend. In het gebouw is een peuterspeelzaal gevestigd en wordt er als VVE-koppel samengewerkt.

op weg

Daarvoor was ik vanaf 1 augustus 1996 ruim 12 jaar directeur van basisschool Triangel in Linne. Op deze school heb ik samen met het personeel vooral gewerkt aan het vormgeven van onderwijs voor alle leerlingen. Met name leerlingenzorg stond op deze school hoog in het vaandel. Het onderwijs was niet alleen afgestemd op de "gemiddelde" leerlingen, maar ook ingericht voor leerlingen die extra zorg nodig hadden en voor leerlingen die extra uitdaging behoefden. Naast een intern begeleider en remedial teacher had deze school ook een specialist hoogbegaafdheid.

In de periode augustus 2002 tot en met juli 2007 was ik naast directeur van de Triangel ook coördinator van het "Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Echt en omstreken". Dit samenwerkingsverband heb ik in nauwe samenwerking met collega directeuren, intern begeleiders en het bevoegd gezag losgeweekt van een groter verband en daarna verder mee ontwikkeld. De inrichting van een zorgplatform dat scholen en leerkrachten al in een vroeg stadium begeleidde om alle mogelijkheden te benutten op het gebied van zorg, is nog steeds actueel. Het komt in de plannen voor Passend Onderwijs in de regio Zuid-Limburg onder een andere naam weer naar voren.

op weg

Van 1 augustus 1986 tot en met 31 juli 1996 was ik directeur van basisschool Molenbolwerk in IJzendijke. Op deze kleine dorpsschool was ik voor het eerst verantwoordelijk voor een basisschool. In samenwerking met medewerkers van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland heb ik op deze school de nodige veranderingen doorgevoerd. Het veelal nog klassikale onderwijs heb ik samen met het toenmalige team omgebogen naar een meer ontwikkelingsgerichte aanpak. Hier heb ik met succes een combinatiegroep 2-3 gerealiseerd en daar zelf enkele jaren les aan gegeven.

Van oktober 1977 tot 1 augustus 1986 was ik als onderwijzer werkzaam op 3 basisscholen in Dordrecht.