info pagina

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


Berthe en haar interesses


komt en ziet

ooooo ooooo ooooo ooooo oooooINHOUD:

het theater van Camillo

de gulden snede

dag hammarskj÷ld

wicca

mensa

vm

kartharen

groningse oorden

kunst werken

verhalen

sonnetten

schier

de familie Broeils

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooolieve mensen,

Hier kunt u vinden allerlei. Zaken waar ik mij persoonlijk voor interesseer en die niet zomaar beschikbaar zijn voor ieder. Er zullen links te vinden zijn over ongewone dingen, sommige zijn mijn eigen maaksel, andere zijn door anderen gemaakt.HET THEATER VAN CAMILLO


Het is fascinerend om te zien hoe je met wiskundige constructies een harmonieus geheel kunt creeren.
Hoe bouw je bijvoorbeeld een theater?
Veel mensen hebben zich erover gebogen.
Een heel oud en beproefd model is van

Marcus Vitruvius Pollio ;

een beroemd architect uit de romeinse tijd.

Begin met een gelijkzijdige driehoek.
Leg twee gelijkzijdige driehoeken over elkaar heen, dan heb je een davidster.

Leg er nog twee overheen en je hebt de fundamenten van
het theater van Vitruvius.

.
HET GRONDMODEL VAN HET THEATER VAN VITRUVIUS

Het is gemakkelijker te maken door een cirkel te tekenen.
Met de afstand van de straal van de cirkel maak je op de cirkelboog zes punten,
en verbind ze met elkaar in rechte lijnen.
Zo ontstaat een hexagram.


Ook Fludd, die een eeuw later leefde dan Camillo, heeft Vitruvius' model als basis.
Bij hem komt het hexagram beter tot zijn recht.
Het gebouw is een hexagram.
Vanuit die wiskundige constructie plaatst hij twee kolommen en 5 deuren.
[Helaas geen plaatje beschikbaar waarin het hexagram zichtbaar is]


het theater van Fludd

En nu HET THEATER VAN CAMILLO!

De bedoeling van dit theater is diepzinnig.
Giulio Camillo, die leefde in de Renaissance [ca 1480-1544] wilde een theater bouwen
waar mensen zich alle dingen in konden herinneren,
en daarbij hield hij een strak schema aan
met symbolische structuren, getallen en figuren uit de oudheid de astrologie en religies.
Doel was om alle kennis van de wereld beschikbaar te doen zijn,
en waarin verleden heden en toekomst zouden wegvallen.
Een mystieke herinnerings machine.

Ook dit theater, dat zo groot is dat er een persoon in kan staan,
is gebaseerd op het hexagram.
We zien zeven pilaren waarop de tempel van de wijsheid van Salomo op is gebouwd.
Ze staan op de hoekpunten van de gelijkzijdige driehoeken in het hexagram.
Daarvanuit kun je trappen oplopen met zeven treden, naar zeven deuren.
Bij elke trede komt weer een ander figuur naar voren,
waar bepaalde herinneringen aan verbonden zijn.
Op de eerste trede zien we zowel aartsengelen staan (bv. Michael) alsook een van de planeten (Mercurius)
De kabbalistische letter bij deze tweede pilaar is IESOD [fundament].
En elke 'herinnering' beinvloedt weer de rest van de treden.
Dus als je naar boven gaat via de tweede pilaar kom je onder de invloed van IESOD, Michael en Mercurius.
Mocht je er meer van willen weten, lees dan het boek van Frances Yates: 'the art of memory'.
De bovengeplaatste plaatjes komen ook uit haar boek.

links:
Instructieve informatie over het theater

Een korte samenvatting over de theorie van herinneren.

de symbolische kracht van het hexagram beschreven door GardenStone.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

helaas, nog geen nieuws over dit onderwerp

onder constructie

probeer het later nog eens.
ga terug naar het begin


als u wilt communiceren over deze website kunt u kontakt opnemen met Berthe Broeils

bijgewerkt op 2404 2003