icon

De boekenplank in de studeerkamer

Een beginnend predikant/e vertelt over de meest gebruikte boeken van de afgelopen tijd in haar/zijn boekenkast.


Deze website biedt [beginnende] predikanten de mogelijkheid aan elkaar door te geven
welke boeken zij relevant vinden voor het werk. Elke drie maanden zal een andere collega haar of zijn verhaal doen.
Over de boeken kan uitgewisseld worden in de e-mail gepreksgroep: de boekenplank of met de scribent zelf.


augustus 2001

De boekenplank van ...

Erik van Halsema


homiletiek, -systematische vakken, -gemeenteopbouw etc., - niet theologische boeken
alle boeken op een rij

Erik vertelt:

September 1999 kwam ik na enige omzwervingen buiten de kerk als predikant terecht in
een SoW wijkgemeente. Het tweede seizoen zit er op.
Een goed moment om een balans op te maken.
Zo vroeg ik me laatst af aan welk materiaal uit mijn boekenkast ik de afgelopen jaren echt wat gehad had.
Om die vraag te beantwoorden heb ik een denkbeeldige plank gemaakt
met enkele boeken die ik niet graag zou missen.
Maar vooraf nog een voorbehoud:
'boekenwijsheid' blijkt van beperkte waarde voor een predikant.

Kennis van groepsprocessen en een beetje elementaire mensenkennis zijn van groter praktisch belang.
Aan de andere kant:
in de praktijk blijkt het 'gesprek' dat je via boeken en tijdschriften met anderen voert van grote betekenis.
Zonder dat zou je snel 'opdrogen'.Dat is tenminste mijn ervaring.

.
. Vandaar dus toch een lijstje:

(uitgebreide gegevens van het lijstje van de boeken: zie onder)


Op het plankje blijkt om te beginnen veel te staan
dat direct met de homiletische voorbereiding te maken heeft.

Behalve de standaard woordenboeken e.d. staat er maar één commentaar op dat ik echt niet zou willen missen:

het inmiddels driedelige commentaar op Mattheüs van Luz
uit de serie E.K.K.. Luz

Het biedt behalve een zorgvuldige exegese van de perikopen ook uitgebreide excursen uit de uitleggingsgeschiedenis
die minstens zo interessant zijn.
Doordat hij zoveel verschillende stemmen laat horen over de tekst
helpt hij je om je eigen plek in de uitleggingsgeschiedenis te vinden.
Jammer dat er vrijwel geen commentaren van dit formaat bestaan.
Een aanrader dus, ondanks de exorbitante prijs.
Wat homiletische voorbereiding betreft noem ik verder nog het meditatieve

Stille Omgang van Willem Barnard:
eigenzinnig en inspirerend.

En daarnaast Brueggemann's Theology of the Old Testament.
De excursen over kernteksten uit het Eerste Testament maken dit een heel bruikbaar boek.
Terecht worden er inmiddels studiedagen op Hydepark over gehouden.

Verder krijgen Vrijlandt's Liturgiek, en

De weg van de Liturgie van Oskamp e.a..

Ik raadpleeg deze handboeken regelmatig, vaker zelfs dan het Dienstboek
dat niet goed aan lijkt te sluiten bij wat mijn wijkgemeente liturgisch gesproken nodig heeft.

.
.


Uit de systematische hoek zet ik er maar een paar boeken op:

Houtepen: God, een open vraag

en het daarmee verwante:

De Stem van de Roepende, van Dingemans.

Deze twee boeken proberen ieder op eigen wijze
een apologie van het christelijk geloof te geven voor de hoorders van nu. Ook

Ott: Die Antwort des Glaubens

krijgt een plek: een beknopt boek waar je snel kunt vinden wat de voornaamste visies waren
over een bepaald onderwerp uit de systematische theologie. Handig.

.
.


De grootste verrassing voor mij is dat er drie ordners met tijdschriften op het plankje komen,
bevattende 15 jaargangen van Open Deur.
Dit tijdschrift bleek de afgelopen seizoenen bij catechese en kringwerk
een 'Fundgrube' te zijn van verhalen, gedichten en bijbels-theologische notities.

Verder komen er een aantal themanummers van het tijdschrift Praktische Theologie op.
Een van de weinige tijdschrift-abonnementen die relevant voor de praktijk bleken.

.
.


Er is nog net plek voor een paar niet-theologische werken:

De Moderne Psychiatrie van J. Cullberg,

waar een collega mij op tipte, en de Communicatieleer van Oomkes.

Een boek om naar te grijpen als het in je catechesegroep een paar keer niet lekker is gelopen.

Ik kijk nog eens mijn werkkamer rond, en vind opeens nog een flink aantal boeken die ik eigenlijk zou moeten noemen.
Toch laat ik het maar hierbij.
Misschien dat een collega op deze plek haar of zijn boekenplankje kan melden?

Erik van Halsema, Hilversum

(voor vragen en reacties, mail naar Erik van Halsema)

.
.Je kunt lid worden van de emailgespreksgroep: de boekenplank.
Hier wisselen predikanten aan elkaar uit welke boeken op dit moment actueel zijn.

Schrijf je in:
boekenplank-subscribe@yahoogroups.com
Bij Yahoo.groups kun je een ID [= je naam of een codenaam van jezelf, zij herkennen je dan zo, ter beveiliging]
en een wachtwoord invullen, dan kun je ook via hun website de teksten lezen.
http://groups.yahoo.com/group/boekenplank

We wensen jullie veel leesplezier!

.

.
Titels van genoemde boeken:

terug naar het verhaal
U. Luz. Das Evangelium nach Matthaeus. Drie delen 1985-1997.
Uit de serie: Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament.
In deze serie worden met elkaar verwante delen uit het NT besproken door afwisselend een RK en een Evangelische exegeet.
Specifiek is de grote aandacht die aan de geschiedenis van de exegese besteed wordt.
Delen die er 'uit springen' zijn naast het commentaar van Luz: Bovon (Lk); Wilckens (Rom.) en Schrage (1 Cor.).
Teleurstellend zijn Gnilka op Mk en Pesch op Handelingen.
Inmiddels zijn 29 van de geplande 41 delen verschenen.

- W. Barnard. Stille Omgang. Notities in het dagelijks verkeer met de Schriften.
Brasschaat: Buitink 1993

- W. Brueggemann. Theology of the Old Testament.
Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortess, 1997

- M.A. Vrijlandt. Liturgiek. Delft: Meinema 1987

- P. Oskamp en N. Schuman (Red.). De weg van de Liturgie.
Tradities. achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema, 1998

- A. Houtepen. God, een open vraag.? Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme.
Zoetermeer: Meinema, 1997

- G.D.J. Dingemans. De stem van de Roepende. Pneumatheologie. Kampen: Kok, 2000

- H.Ott, K. Otte. Die Antwort des Glaubens. Systematische Theologie in 50 Artikeln.
Berlin: Kreuz, 1981 (derde druk)

- Open Deur. Oecumenisch maandblad.
Zoetermeer: Boekencentrum (2001: 25ste jaargang)

- Praktische Theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen.
Zwolle: Waanders (2001: 28ste jaargang)

- J. Cullberg. Moderne Psychiatrie. Baarn: Ambo 1993

- F.R. Oomkes. Communicatieleer, een inleiding. Amsterdam/Meppel: Boom 1986 (zesde druk)


.
.terug naar het begin

bijgewerkt op 2808 2001

deze website is een initiatief van de werkbegeleiding voor predikanten (KTO) en is gekoppeld aan de NIEUWSBRIEF voor PREDIKANTEN,
uitgave KTO-werkbegeleiding LDC -- SOW-kerken in Nederland
vragen over deze website kunnen terecht bij: de werkbegeleiding voor predikanten