ooooooooooooooooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooooooooooooooooo

Stamboom van de familie BOONSTRA
in het boonstraboek familie 3
Nakomelingen van Feike Sjoerds,
die in 1811
in Achtkarspelen
de naam BOONSTRA aannam.

De tijd vr 1811

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


ga verder naar FEIKE SJOERDS BOONSTRA
ga naar de zoekpagina met alle namen

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.
Vr 1811 komen we tot de volgende gegevens:


0


Ludzer Sjoerds
,
G 1713 ?? O 1781 Suameer

H 1733

Maaike Jelkes Suameer
-kinderen

1. Jeltje G 23-3-1738 O 4-5-1793
- -H(1) Egbert Jelles Drachten,
- -H(2) Beint Minnes

2. Lutske G 18-4-1742
- -H(1) Gerk Jans Twijzel
- -H(2) Hendrik Berends

3. Janke G 4-7-1751
- -H Albert K.

4. Sjoerd Ludzers = I =

-


I

Sjoerd Ludzers

G ca 1740 O 1806 Surhuizum
boerenarbeider

H Trijntje Feikes
G ca 1740 Surhuizum O 1781 Surhuizum

-

kinderen:

1. Feike Sjoerds = IIa =

2. Ludzer Sjoerds = IIb =

3. Trijntje Sjoerds
- - G ca 1768 Surhuizum O 15-8-1834 Surhuizum
-- H 25-5-1788 Surhuizum
Roel Andries Poelstra G ca 1765 Surhuizum O 15-8-1834
kinderen:
1. Trijntje Poelstra G ca 1788 O 17-10-1855
2. Andries Poelstra G ca 1791 O 3-7-1868
3. Sjoerd Poelstra G ca 1795 O 8-3-1816
4. Jeltje Poelstra G ca 1801 O 28-11-1879
5. Hiltje Poelstra G ca 1805 O 4-3-1892
6. Rienk Poelstra G 14-6-1813 Surhuizum O 20-6-1851
zoon van Rienk,Roel P., trouwt met Hiltje Boonstra
allen overleden in achtkarspelen

4. Neeltje Sjoerds
- - G 15-8-1774 Surhuizum O 2-4-1856 Kooten
-- H 3-1-1802 Buitenpost Enne Pieters Hopperus
- - G 29-1-1774 Optwijzel O 27-3-1824 Kooten
kinderen:
1. Trijntje Hopperus G ca 1809 O 5-5-1814 Buitenpost
2. Elisabet Hopperus G 3-12-1812 Buitenpost
3. Trientje(Trijntje) Hopperus G 24-9-1815 Buitenpost
- - O 22-1-1894 Tietsjerksteradeel
kinderen 4,5,6,7 geen gegevens over bekend

-n 1811

IIb


Ludzer Sjoerds
G ca 1764 Surhuizum O 2-4-1824 Optwijzel
dagloner

H 13-5-1787 Twijzel

Wijtske Jans Veenstra
G 1766 Twijzel O 1-4-1853 Twijzel
-


kinderen

1. Trijntje Ludzers B, G 21-12-1789 Twijzel O 11-2-1869 ald.
-- H 21-2-1812 Achtkarspelen Jan Jans de Goede
G 17-2-1787 Optwijzel O 20-12-1823 Twijzel arbeider
kinderen:
1. Wytske de Goede G 24-8-1812 Buitenpost
2. Jan de Goede G 10-3-1816 Buitenpost
3. Maaike de Goede G 19-4-1819 Buitenpost
4. Ludzer de Goede G 26-5-1821 Buitenpost

2. Jan Ludzers = IIIc =

3. Sjoerd Ludzers = IIId =

4. Hylke Ludzers = IIIe =

5. Folkert Ludzers G 27-2-1803 Twijzel

6. Brechtje Ludzers G 22-2-1805 Twijzel

-

Ludzer Sjoerds heeft met zijn familie in Buitenpost in 1811
eerst de naam VAN BOON aangenomen, later werd het Boonstra

IIIc

Jan Ludzers B.
G 23-9-1792 Twijzel O 27-9-1884 Twijzel
arbeider

H 29-5-1818 Achtkarspelen

Aaltje Uilkes/Wybrens Schouwstra
G 3-10-1790 Drachten O 28-5-1861 Twijzel
dienstmeid Drogeham
dv Uilken Ruurds G ca 1770 O 1807 Fockjen Ebeles Schouwstra G 1767 O 1846
omdat haar man was overleden in 1811
nam Fockjen de familienaam aan van haar broer, Jan Ebeles Schouwstra
-

kinderen:
1. Foktje Jans B G 20-1-1819 Optwijzel, O 2-6-1819 ald.

2. Ludzer Jans B, G 1-5-1820 Optwijzel O 9-7-1887 Twijzel

boerenknecht/landbouwer
--H 26-5-1849 Achtkarspelen Frouwjen Pieters Faber
- - G 30-12-1821 Optwijzel O 9-5-1889
we weten niet van kinderen

3. zoon G/O 02-06-1830 Achtkarspelen akte 18

-


IIId

Sjoerd Ludzers B
G 19-8-1796 Twijzel O 21-3-1883 ald.

H 12-4-1830 Achtkarspelen

Jeltje Sytses de Boer
G 20-2-1803 Optwijzel O 2-1-1875
doopsgezind
-

kinderen:
1.Tjitske B G 3-8-1830 Optwijzel O 4-12-1830 Optwijzel

2.Tjitske Sjoerds B G 20-6 1831 Optwijzel O 29-5-1919
-- H 13-5-1871 Opeinde
Oebele Postma G 22-11-1835 O 26-5-1883 Buitenpost
kinderen:
1. zoon G/O 30-08-1873 Achtkarpselen blad 35
2. Jan Postma G 30-7-1877 Achtkarspelen
-

3.Ludzer Sjoerds B, G 26-7-1833 Achtkarspelen O 27-1-1905 Twijzel
-- H 14-6-1890 Achtkarspelen Jitske Lykelema G 26-9-1839 Garijp
- - d v Lykele Louwes Lykelema en Jeltje Louwerens Hoekstra

4. Wytske Sjoerds B G 15-2-1835 Twijzel O 22-5-1899 ald.
-- H 19-6-1858 Achtkarspelen Gerben Jans Lourens
- - G 7-1-1834 Burum O 11-8-1908 Twijzel
dochter: Jeltje Lourens G 24-10-1858 O 24-7-1900
H 13-05-1880 Jan Spoelstra, 8 K.

Wytske en Gerben hebben 11x aangifte van een levenloos kind:
28-2-1861, 16-4-1862, 18-4-1866, 9-8-1867, 1-2-1869,
12-2-1870, 27-5-1873, 03-8-1874, 4-1-1876, 4-10-1877, 29-1-1881

5. Sytze Sjoerds B = IVe =

6.Jan Sjoerds B G 8-2-1839 Twijzel, O 19-12 1874 ald, ongehuwd

7.Jitske Sjoerds B G 29-7-1841 Twijzel
-- H 11-6-1870 Achtkarspelen Marten Douma
kinderen:
1. Jeltje Douma G 22-04-1873
zoon en dochter G&O 28-07-1875
2. Sjoerd Douma G 24-12-1876
3. Siebrigje Douma G 14-12-1879
4. Ludzer Douma G 10-7-1883
-


IVe

Sytze Sjoerds B.
G 18-12-1836 Optwijzel O 27-7-1881 Twijzel
arbeider

H 10-5-1862 Achtkarspelen

Sytske Pieters Kloostra
G 6-1-1837 Drogeham O 12-2-1915 Twijzel
dv. Pieter Jacobs Kloostra en Tjitske Hessels Miedema
-

kinderen:
1. Tjitske [Sytzes] B. G 3-11-1862 Twijzel O 5-7-1904 ald
- - H 22-5-1886 Buitenpost Jeen Zuidersma
kinderen:
Zoon G/O 15-12-1890
Jakob Zuidersma G 25-01-1895
Sytske Zuidersma G 23-11-1900
-

2. Jeltje [Sytzes] B. G 30-10-1865 Twijzel O 18-4-1884 ald

3. Sjoerd [Sytzes] B. = V i =

4. Pieter [Sytzes] B. G 4-6-1872 Twijzel O 28-9-1922 ald
- - H 30-7-1904 Buitenpost Klaaske Postma

5. Jan [Sytzes] B. G 12-5-1876 Achtkarspelen O 19-3-1890 ?
?H Sjoerdje Wagenaar
kinderen:
?Karst Boonstra G 1-5-1895 Achtkarspelen

V i

Sjoerd SytzesB
G 13-12-1868 Twijzel
arbeider

H 18-5-1895 Tietjerksteradeel

Fintje Klazes Toonstra
G ca 1869
d v Klaas Oedzes Toonstra en Trijntje Hendriks Rinzema
-

kinderen:
1. Trijntje B. G 24-08-1896

2. Sytske B, G 5-3-1899

3. Jan B, 18-5-1903 Buitenpost
. . O 11-11-1929 Grootegast
H Henderika de Vries


IIIe

Hylke Ludzers B.
G 29-10-1799 Twijzel, O 21-11-1880 ald.

H 14-5-1831 Achtkarspelen

Maayke Liebbe Kuipers
G 1-11-1796 Kooten O 26-12-1875
zie ook stamboom V/Feenstra
-

zoon:

Vj

Liebe Hylkes Boonstra
G 24-2-1832 Twijzel O 5-3-1895 ald.

H 27-5-1859 Achtkarspelen

Willemke Luitjens FEENSTRA
G 24-6-1835 O 19-12-1893

-

kinderen:

1.Maaike Boonstra G.9-1-1865 Twijzel, O 19-3-1944 ald.
- -H 4-8-1885 Tietjerkeradeel
Hendrik Minzes Krol G 6-2-1859 Garijp O 8-5-1932
landbouwer
kinderen:
1. Willemke Krol G 16-9-1886
2. Froodtje Krol G 5-1-1889
3. Liebe Krol G 25-03-1893

2. Grietje Boonstra G 19-4-1870 Twijzel O 9-5-1906 Leeuwarden
- -H 23-5-1896 Achtkarspelen
Teunis Ploeg G 2-2-1866, onderwijzer Leeuwarden

-

Van kind 5 [Folkert] en 6 [Brechtje] hebben we verder geen gegevens.

-


Van de familie VAN BOON/BOONSTRA
hebben we nog onvoldoende gegevens.

Als u vragen of aanvullingen hebt kunt u kontakt opnemen met Nelleke Boonstra


ga terug naar het begin

ga verder naar pagina 2, FEIKE SJOERDS BOONSTRA
bijgewerkt op 1208 2001