ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie BOONSTRA
in het boonstraboek familie 3
Nakomelingen van Hendrik Feikes
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 3
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


ga terug naar pagina 1, de stamouders


ga terug naar pagina 2, Feike en Antje, de ouders van Hendrik

ga naar de zoekpagina met alle namen

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.

IIIb


Hendrik Feikes B
G 12-12-1795 Surhuizum O 22-2-1851 Grootegast
arbeider / labourer

H 16-5-1822 Grootegast

Pietertje Harms Gatsonides
G ca 1794 Lutjegast
dv Harmen Linzes Gatsonides en Ynskjen Dirks

-


kinderen:

1.Feike Hendriks B, = IVf =

2.Ynskje Hendriks B, = IVg =

3. Dirkje Hendriks B, G 18-3-1829 Lutjegast, O 16-5-1830 ald.

4 Antje Hendriks B, G 18-3-1829 Lutjegast O 7-1-1830 ald.

5 Antje Hendriks B, G 12-6-1832 Lutjegast O 11-5-1862 ald, ongehuwd

6. Harm Hendriks B, = IVh =

-= IVf =

Feike Hendriks B
G 26-10-1822 Lutjegast, O ?
telling 1860-1880 blad 140:
dagloner, molenaar/day labourer, miller
hoofd, H., adres B 113, Lutjegast

H 11-5-1853 Grootegast

Jetske Tjerks Hoekstra
G 2-4-1825 Marum O 20-2-1884 Lutjegast
dv Tjerk Wytzes H en Elisabet Berend Bosklopper

Feike vertrok op 7-3-1884 naar Leens [wonen bij zoon Hendrik]
-

kinderen:

1. Hendrik [Feikes] B, G 24-11-1854 Lutjegast Vi

telling 1860-1880, blad 138:
dagloner, N.H. adres 113a
- - H 11-5-1878 Antje van Bolhuis G 7-5-1854 Sebaldeburen
dv Klaas van Bolhuis en Geeske Fokkinga
Telling 1880 - 1890:
Chr.Ger, naaister (van folio 123)
dit gezin vertrok op 19-6-1882 naar Leens
kinderen:
Jetske B. G 2-5-1879 Lutjegast O 31-8-1974 Leens
- - H ??-06-1917 Johannes Dijk
-- G 9-10-1878 Obergum O 30-4-1968 Schouwerzijl
-- zv Thomas Pieter D. en Stijntje Kladder
-

2. Tjerk [Feikes] B, G 11-5-1856 Lutjegast O 8-3-1889 Lutjegast Vj
telling 1880-1890 blad 184:
arbeider, adres A 14
- - H 12-9-1879 Grootegast Pietje Faber
--G 2-9-1855 Surhuisterveen dv Wytske Joekes Faber en NN
vertrok 13-6-1871 naar Grijpskerk
kinderen:
1. Feike Boonstra G 24-3-1880 Doezum

2. Wietske Boonstra G 12-5-1882 Lutjegast

3. Jetske Boonstra G 4-7-1884 Lutjegast O 9-3-1885

3. Tjeerd Boonstra G 18-5-1886 Lutjegast O 17-12-1887

4. Jetske Boonstra G 22-6-1888 Grootegast O 9-3-1885
- H 13-12-1913 Grootegast huwelijksakte nr.43
-- Popke v.d.Velde G ca 1875 Lutjegast
-- zv Bauke Kornelis vdV en Tetje de Vries

-

3. Harm [Feikes] B, G 31-3-1859 Lutjegast Vk
dagloner, geŽmigreerd in 1899 vanuit Leens
- -H 19-5-1887 Leens Martje HolsteinG ---14-11-1859
dv Jan H. en Alina van Dijk
kinderen:
1. Geeske Boonstra G 21-8-1884 Leens

2. Geeske Boonstra G 7-9-1885 Leens

3. Feike Boonstra G 11-8-1888 Leens

4. Alina Boonstra G ca 1889 Leens*
H Andrew Ridderhoff G 1889
kinderen:
1. Janette G 1910
2. David A. G 1914
3. Martha G 1914
4. Harold L. G 1915
5. Leonard J. G 1919
6. Frank J. G 1919
Ridderhoff
geboren in Illinois usa

5. Martje Boonstra G 25-2-1892 Leens

6. Jantje [Jethnia] Boonstra G 2-9-1895 Leens*
H Henry Smit G 1893
kinderen:
1. James G 1914
2. Herman A. G 1915
3. Helen G 1919
Smit
geboren in Illinois usa

7. Feiko Jan Boonstra G 19-3-1897 Leens* VIm

8. John Boonstra G 1900 usa

-
*de info komt van Ellis Island,
deze familie, afkomstig uit Leens
is op Ellis Island in New York aangekomen op 27 maart 1899
met het schip 'de Nieuw Amsterdam' uit Rotterdam naar Minnesota
-


VIm


Feiko Jan
Harms Boonstra
G 19-3-1897 Leens O 26-4-1960 Cook County Ill. USA

H

Jacomina Priem/Pream
G.26-12-1899 Yerseke O 24-10-1989 usa

kinderen:
1. Harry Frank BoonstraG 3-2-1921

2. Peter Cornelius Boonstra G 30-4-1922

3. Frank John BoonstraG 16-9-1925

4. Audrey Ann Boonstra G 10-1-1931

5. Lynea Kay (Boonstra) Olsen G 6-10-1939 O 31-10 2007

6. Bruce William Boonstra G 26-12-1940

all born in Cook county Illinois usa

-

IVg


Ynskjen
Hendriks Boonstra
G 8-6-1825
dienstmeid

kind:
Hendrikje Boonstra
G 18-12-1852 Grootegast

H 2-2-1856 Hans Boersma

-


IVh


Harm
Hendriks B
G 6-11-1835 Lutjegast
dagloner / day labourer journeyman
telling 1860-1880 blad 141: N.H. adres A 162

H 29-5-1869 Grootegast

Trientje Geerts Gatsonides
G 10-10-1837 Grootegast
dv Geertje Harms Gatsonides vader NN

-

kinderen

1. Hendrik Harms B
G 7-7-1870 O 22-3-1873 Grootegast

2. Trientje G 28-12-1875 Grootegast

-restgroep: Op het schip de 'Rotterdam' afgevaren van Rotterdam
aangekomen op Ellis Island op 1 juli 1923
vinden we de volgende gegevens:


Harm Boonstra
, uit Warfhuizen, 24 jaar [ca 1899], arriveert met zijn vrouw
Aaltje Boonstra-??, 28 jaar [ca 1895]
en twee kinderen: Hendrik, 3 jaar, en Cornelis 1 jaar.

Misschien kleinzoon van laatstgenoemde Hendrik, en hebben Henk en Trientje nog een Zoon Harm gekregen?


Op het schip de 'Rotterdam' afgevaren van Rotterdam
aangekomen op Ellis Island op 14 april 1914
vinden we de volgende gegevens:

Trans Boonstra, 29 jaar [ca 1875] uit Warffum, arriveert met zijn vrouw
Mafke Boonstra-??, 29 jaar (ca 1875)
en kinderen: Tronke, 6 jaar,Hendrik, 3 jaar, Trijntje 2 jaar, Alida 0 jaar.

Ook deze familie lijkt af te stammen van dezelfde grootvader.
Trans zou verbasterd kunnen zijn van Tjerk,
verder vinden we Tronke, en Trijntje,die beide van Trientje kunnen afstammen.Het kan zijn dat u de stamboom kan aanvullen.
Zie bijvoorbeeld bij familie Feike Hendriks met zonen
Hendrik, Tjerk of Harm. U kunt dan kontakt opnemen met Nelleke Boonstra

ga terug naar het begin

ga verder naar pagina 4.1., Luitzen Sjoerds en familie
,Hendrik is de oom van Luitzen.
bijgewerkt op 05 11 2007