stamboom van BOONSTRA, familie 3


namen van partners en ouders van partners van boonstra's

ga naar de namenpagina, met alle voornamen van boonstra's en hun partners
ga naar de alfabetische lijst van partnernamen
ga naar de alfabetische lijst van voornamen van Boonstra's/
ga naar de informatie
go to the english information


webmistress van deze stamboom is
Nelleke Boonstra

Hier vindt u alle partner-namen die te vinden zijn in de uitgebreide pagina's
t/m 1945 / generatie VIII

klik op de pagina om bij de uitgebreide weergave te komen
click on the pagenumber to come to the detailed information

vr 1811

pagina I
ludzer en maaike

O, I

jelkes douma suameer
egbert jelles drachten
beint minnes
gerk jans twijzel
hendrik berends
trijntje feikes
wytske jans veenstra twijzel
-


----------- na 1811 ------------

alfabetische volgorde per bladzijde:

pagina 1 vv
ludzer en wytske

IIa,IIIa/b/c

Boer de Jeltje Sytses ca 1803 - Optwijzel
Douma Marten
Faber Frouwjen Pieters ca 1822 - Optwijzel
Feenstra Willemke Luitjens
Goede de Jan Jans - Achtkarspelen
Hopperus Enne Pieters - Kooten
Kuipers Maayke Liebbe ca 1796 - Kooten
Kloostra Sytske Pieters
Krol Hendrik Minzes
Lourens Gerben
Ploeg Teunis J
Postma Oebele - Achtkarspelen
Schouwstra Aaltje Uilkes ca 1790 -
- - -Drogeham
pagina 2
feike en antje

IIb, IIId, IVb

van der Brug Hiltje Luitjens ca 1795 - -
- - - Visvliet
van der Brug Luitien Visvliet
van Dellen Sipkje Durks 1819 - -
- - - Surhuisterveen
van Dellen Durk Karstens
Elsinga Philippus Dirks 12-9-1835
- - Grootegast
Elzinga Dirk Philippus
Feitsma Johannes Jans
Folkertsma Klaas W
Huizinga/de Vries Jan Eintes
Kootstra Oene Klazes
Poelstra Roel
Postma Fokke Gerkes
Reitsema Janke Roelfs
Riddersma Grijttie
Talma Dedtje
Veenstra Andries Minderts
Veenstra Mindert 14-1-1835
Vries de/Huizinga Jan Eintes
Ytsma Beitske Tjipkes
Zandstra Jacob Jurjens G ca 1821 - -
- - - Sebaldeburen
pagina 3
hendrik en pietertje

IIIe, IVf/g/h

Boersma Hans
Bolhuis Antje
Faber Pietje
Gatsonides Pietertje Harms
- - ca 1794 Lutjegast
Gatsonides Trien Geerts
Hoekstra Jetske Tjerks
-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pagina 4.2
luitzen en anna

IVc, Vc, VId/e/f/g/h/i, VIIj/k/l,m,n

Baron Lutske Wiebes
Bekkema Durkje Frieschepalen
Buitenkamp Gerrit
Buitkamp Jan
Douwsma Henderika
Elzinga Sake
Gjaltema Hiltje 7-2-1917 Opende
de Haan Helena 26-2-1920 Marum
Haiting Willie
Heuker Warmeltje
Heuker Johannes
de Jong Aafke Hendriks 22-1-1851 - -
- - -Smallingerland
de Jong Hendrik
Kamminga Anna Klazes 23 10-1823
- - -Gerkesklooster
Kronemeijer Grietje
Kuipers, Hendrikje
Laan van der Gaatske
Lande van der Aafke
Lande van der Willem
Lande van der Wobbiena
Langehanenberg Maria Clara
Leemburg Albertus
Lieffering Sieuwert
Molen van der, Aukje Nabring Arend
Oldenburger Lammert
Oldenburger Freerk Halbes
Pltz F.A.K. 13-1-1901
Roffel, Derk
Snip Trijntje
Spaan Trientje
Span van der Fokje
Storteboom Gerrit
Storteboom Tammo
Timmer Hillie
van Valen Roelf
de Vries Jacob
de Vries Jan
Walstra Jan
van Zanten Roelfien
Zevenberg Betje
Zevenberg Karst
Zijlstra Folkert
pagina 4.4
antje
tjerk en ybeltje

IVd en IVe,
Vf, VI m

Eiberts Ybeltje Jans
Gjaltema Renske
Gjaltema Froukje
Loonstra Wieger
Piers Friekus
Veenstra Harmen
-
pagina 5.1
sjoerd en detje

Va,VIa,VIIa/b,VIIIa/b

Brinkman Klaas 31-1-1907
Brinkman Jarig
Bron Kees
van Dellen Detje 23-1-1848
van Dellen Karst Durks
Driest Arend 14-5-1904
Elzinga Riemke
de Graaf Renske
Heemstra Jeltje
Heslinga Pietje
Heslinga Arend
Hielema Piet 14-6-1911
Kooistra Karst
Klompstra Gee 15-11-1904
Land Steffen 17-10-1906
Land Doeke
Land Tjitske
de Leeuw Bert
Nicolai Maaike 30-3-1894
Nicolai Lieuwe
Noorman Sybrand 12-1-1908
Peterson Jan 31-1-1906
Peterson Jacob
Schaafsma Saaktje 18-3-1869
Sissing Okje
Slagter Willem 17-1-1891
Slagter Jan
Swierenga Hilbrand 16-4-1912
Westra Elisabet
Zondervan Hinke Sijtzes
pagina 5.2
durk en barbertje
Vb
Barbertje de Boer
-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pagina 5.3
tjerk en aaltje
Ve;VIj,VIk/l VIIo/p/q/r/s/t/u
Aalders, Tijs
Bergen, Roelof
Claus, Ettina
Feenstra, Derk
Feenstra, Wubbina
Gorter, Aaltje
Helmholt, Eelke
Helmholt, Hendrik
Heuker, Aaltje
Heuker, Harm Jans
Huizing, Harm
Keijzer, Taekje
Koenes, Jan
Kooistra, Hendrik
Kooistra, Libbe
Koopman, Carolina
Lieffering, Sjoerd
Ploeg, Jantje
Pol, Jetske Jans
Raven Sijke
Renkema, Grietje
Renkema, Hendrik
Renkema Ida
Renkema, Taeke
Schokker, Elsje
Slooten van, Egbertje
Sluis van der, Harm
Sluis van der, Ment
Stuut/Stuit, Marten
Suurd, Anke
Swieringa, Aaltje
Tienkamp, Willemina M.
Tuuk van der, Derkje
Veen van der, Willemke
Veen van der, Doetze
Veldhuis Grietje G.
Wijkstra, Michiel
Wolgen, Meike
pagina 5.4
wiebe en ytje
eeuwe en wopkje

Vf/g,VIm/n/o,VII v/w/x

Baron Wiebe
Bos Roelof Albert
Bult Kornelis
Bult Lammigje
Bijl Dirk 1-1-1901
Dam van Katharina H.
Goettsch Sjoukje
Goettsch Wilhelmina
Hofman Grietje
Hut Wiebrigje
Jansen Hilje 16-12-1918
Lampe Wobbina 11-5-1906
Luidens Jan
Marree Hendrik 1897
Miedema Willemke
Nellen van Katharina H.G.
Nijboer Janke Eeuwes
Siepel Hendrik
Sigtermans Geertruida
Slikker Piet
Spandaw Grietje
Veenstra Ietje Wierds
Veenstra Wierd Gaukes
Wouwenaar Piet
Zuidersma Wopkje 28-4-1873
pagina 6.2
karst en aafke

VIb, VIIf, VIIIm/n/o

Berghuis Jacoba
Berghuis Jan
Doornbos Lammert
Doornbos Jan
Duinkerken Dedde
de Groot Anje 13-4-1901
de Groot Jan
Heemstra Aafke 12-8-1876
Heemstra Piet
Heerema Jantje
Koops Antje
Korzaan Metje
Kraima Aafke
Kraima Date
Postema Betje
Mollema Etty
Zwama Nake
pagina 6.3
durk en klaaske

VIc, VIIh/i, VIIIr/s/t/u/v

Bolt Roelof 3-7-1912
Boomsma Marie
Bron Kornelia 13-9-1910
van Dekken IJbeltje
Helder Klaas
Kamminga IJtje 13-10-1901
Lugtigheid Engelina
Merkus Eelkje
Miedema Marten
Mosselaar Roelfke
Mosselaar Hindrik
vd Naalt Reinder 7-9-1894
Olthof Hendrik
Rijks Hendrik
Siersma Klaaske 11-9-1874
Smeding Lupke
Tjoelker Karst
Veenstra Jan
Westerhof Pieter
van Wijk Wiebe
Witteveen Auke

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pagina 7.3
karst en grietje

VIIc, VIIIc/d/e/f/g

Bakker Gezina
Bakker Hendrik
Been Hendrika
Dijkman Kornelus
Dijkman Fokko
Elzinga James
Kort Hendrik
Kort Ebel
van der Lande Derkje
vd Lande Willem
Luik Jacoba Maria
Luik Jacobus
Oosterhuis Gezina
Pastoor Thelma
Pastoor Tjerk
Rondhuis Grietje
Steigenga Jean
Suurhond Maria Chr.
de Swarte Trijntje
Veenstra Marijke
Veenstra Albert
de Vries Janke
Weessies Zwaantje
Zijlstra Grietje 4-12-1896
Zijlstra Wicher
de kinderen geemigreerd naar
Canada en de U.S.A.
pagina 7.4
dirk en aaltje
focko en trijntje

VIId/e VIIIh/i/j/k/l

Archibald Janet
Brew Carol
Hayes Mary Ann
Koopman Jannie
Lucas Joe
Ravelley Barbara
Reitsma Arthur
Schaafsma Aaltje
Stavasius Trijntje
van der Veen Jannie Martje
pagina 7.7
derk en aaltje

VIIg, VIIIp/q

Kuiper Alje
Kuiper Hendrik
Noorman Menzo
Noorman Pieter Menzo
Schaaphok Boukje
Sikkema Aaltje 16-3-1894
Sikkema Jan
Smit Willemtje
van der Spek Clazina A.
van Staalduinen Elisabeth Pieternella
van Staalduinen Hugo
Tempel Jantina
Veenstra Geertje Jacoba
Veenstra Jan
Weertman Aagtje
Werkema Korneliske Albertha

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ga naar de verkorte weergave:
pagina I -o- pagina II -o- pagina III -o- pagina IV

terug naar het begin

bijgewerkt op 0306 2001