VOORNAMEN VAN DE FAMILIE BOONSTRA

ga naar de achternamen anders dan Boonstra
ga terug naar de algemene informatie
go to the information


A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W IJ Z

Als u de naam aanklikt bent u op de juiste pagina, misschien moet u nog even doorscrollen naar de juiste naam,
Netscape en Microsoft geven verschillen in dezen aan

patroniemen:
voornamen:A

Aafke [Hendrik] [1908]
Aafke[Luitzen][1901]
Aafke [Klazes] [1892]
Aafke [Pieter][1928]
Aafke [Sjoerd][1905]
Aafke [Sjoerd][1914]
Aafke [Tjerk][1912]

Aafko [Derk][1928]
Aaltje [Harm][1918]
Aaltje [Harm][1923]
Aaltje [Hendrik] [1906]
Aaltje [Luitzen][1921]
Aaltje [Tjerk]

Age [Luitzen][1902]

Alina [Harm] [1889]
Anna [Eeuwe] [1894]
Anna [Klazes] [1895]
Anna [Sjoerds][1879]
Anna [Tjerk][1879]
Anna [Wiebe][1888]
Anna [Wiebe][1889]
Anna Maria [Wiebe][1911]
Anne [Luitzen][1928]
Annie [Sjoerd][1926]

Antje Hendriks [1829]
Antje Hendriks [1832]
Antje Sjoerds [1827]
Antje [Tjerk]B

Barteltje [Meint] [1929]
Bernhard Aloys [wiebe]
Brechtje Ludzers [1805]
Betje [Pieter][1932]
Bill/Wicher [Karst] [1926]
Bonne [Eeuwe] [1895]
Bonne Luitzen [Feike] [1942]
Bontje [Eeuwe] [1898]C

Clarence/Klaas [Karst] [1933]
Cornelis [Wierd][1922]D

Derk [Karst][1901]
Derk [Pieter][1939]
Detje [Durk] [1904]
Detje [Feike] [1904]
Detje [Meint] [1930]
Dirk [Feike] [1903]
Dirk [Feike] [1911]

Dirk Oebele/Richard William [Dirk][1945]
Dirkje Hendriks [1829]
Doetje Feikes [1789]
Doetje Sjoerds [1830]
Doetze [Luitzen][1915]
Durk Feikes [1847]
Durk [Meint] [1923]
Durk [Sjoerd][1875]
Durk [Sjoerd] [1936]
E

Ebel [Luitzen][1916]
Ebelina [Focko][1939]
Eelkje [Harm] [1923]
Eeuwe Luitzen [1866]
Eeuwe [Feike] [1936]
Eizelina [Meint] [1943]
Evertje [Wiebe][1903]
F

'Feikes' Trijntje [ca 1740]

Feike Durks [ca 1882]
Feike [Eeuwe] [1903]
Feike [Harm] [1888]
Feike Hendriks [1822]
Feike Luitzen [1864]
Feike Sjoerds [1761]
Feike Sjoerds [1821]
Feike [Focko][1942]
Feike [Harm] [1922]
Feike [Sjoerd][1871]
Feike [Tjerk] [1880]
Feiko/Fred [Karst] [1922]
Feiko/Fred [Dirk][1937]
Feiko Jan [Harm] [1897]
Fokke [Karst][1933]
Focko [Feike][1912]
Fokje [Sjoerd][1902]
Foktje Jans [1819]
Folkert Ludzers [1803]
Fred [Sjoerd][?1928]
G


Geert [Tjerk]
Geertje Kornelia [Sjoerd] [1946]

Geeske [Harm] [1884]
Geeske [Harm] [1885]
Geziena [Feike] [1939]
Grietje [Harm][1929]
Grietje [Liebbe][1870]
Grietje [Derk][1935]
Grietje Sjoerds [1822]
Grietje [Wierd][1920]
Gritinus [Tjerks]
H

Harm Feikes [1859]
Harm [Feike] [1895]
Harm/Harry [Karst] [1935]
Harm Hendriks [1835]
Harm [Luitzen][1917]
Harm [Sjoerd] [1891]
Harm [Tjerks][1890]
Harm [Tjerks][1889]
Harmke [Tjerks] [1871]
Harry [Tjerk]

Hendrik Feikes [1795]
Hendrik [Feikes] [1854]
Hendrik Harms [1871]
Hendrik [Klazes] [1876]
Hendrik [Klazes] [1881]
Hendrik [Luitzen][1919]
Hendrikje [Durk][1912]
Hendrikje [Feike] [1909]
Hendrikje Sjoerds [1839]
Hendrikje [Wierd][1916]
Hendrikje [Ynskjen][1852]
Hermannus [Sjoerd] [1941]
Hiltje [Antje][1853]
Hiltje Feikes [1841]
Hiltje Feikes [1850]
Hinke [Sjoerd][1877]
Hinke [Feike] [1908]
Hylke Ludzers [1799]
Hylke [Sjoerd][1933]
I

Ietje [Meint] [1923]
Ietje [Wierd][1926]
Imke [Feike] [1898]
J

'Jans' Gerk [ca 1740]
'Jelkes' Maaike [ca 1710]
'Jelles' Egbert [ca 1740]

Jakob [Luitzen][1930]
Jan Durks [1875]
Jan Feikes [ca 1785]
Jan Ludzers [1766]
Jan [Pieter][1927]
Jan Sytzes [1867]
Jan [Tjerk][1882]
Jan [Sjoerd][1903]
Janke [Wiebe][1896]
Janke Jane [Wicher] [1930]

Jantje (Jethnia [Harm] [1895]
Jantje [Luitzen]
Jantje [Sjoerd][1897]
Jantje [Tjerks][1897]
Jantje [Tjerk]

Jeltje Emke [Karst] [1937]
Jeltje Sytzes [1865]
Jen Iet [Luitzen][1926]

Jetske [Hendrik] [1879]
Jetske [Sjoerd][1883]
Jetske [Sjoerd][1884]
Jetske [Tjerk][1882]
Jetske [Tjerk] [1884]
Jetske [Tjerk] [1888]
Jitske Sjoerds [1841]

Johannes [Feike] [1931]
Johannes [Feike] [1930]
Johannes/John [Dirk][1942]
K

Karst [Feike][1897]
Karst [Sjoerd][1872]
Karst [Sjoerd][1906]
Karst Jan [Derk][1924]
Karst Jan [Pieter][1925]
Kees [Tjerk]

Klaas Luitzen [1851]
Klaas/Clarence [Karst] [1933]
Klaas [Meint] [1934]
Klaas [Tjerks] [1914]
Klaas [Sjoerd][1901]
Klaas [Wiebe][1915]
Klaaske [Meint] [1925]
Klaaske [Sjoerd] [1934]
L

'Ludzers':
Janke [1751]
Jeltje [1738]
Jetske [Tjerk] [1888]
Lutske [1742]
Sjoerd [1740]

Lambertus [Meint] [1939]
Lampke [Durk] [1907]
Leentje Saakje/Helen Sandra [Dirk][1935]
Liebe Hylkes [1832]
Lieuwke [Tjerks][1896]
Lubbe [Harm][1922]
Lubertus [Wierd][1933]
Ludzer Jans [1820]
Ludzer Sjoerds [ca 1764]
Ludzer Sjoerds [1833]
Luitzen [Eeuwe] [1898]
Luitzen [Harm][1920]
Luitzen [Klazes] [1873]
Luitzen [Luitzen][1933]
Luitzen [Sjoerd] [1886]
Luitzen [Sjoerd][1909]
Luitzen Sjoerds [1824]
Luitzen [Tjerk][1888]
Luitzen [Wiebes][1894]
Luitzen [Wierd][1931]
Lutske [Hendrik][1925]
Lutske [Klazes] [1874]
Lutske [Tjerks]
Luut [Tjerk]
M

'Minnes' Beint [ca 1740]

Maaike [Liebbe][1865]
Maria Nicola [Hendrik][1917]

Martje [Harm] [1892]
Meint [Durk][1901]
N

Neeltje Sjoerds [1774]O

Oebele Sjoerd/William George [Dirk][1951]
Oedse [Tjerk] [1929]
P


Pieter [Karst][1899]
Pieter [Sjoerd][1906]
Pieter Sytzes [1872]
Pieter [Tjerk] [1914]


Q
R

Renske [Harm][1919]
Richard William/Dirk Oebele [Dirk][1945]
S

'Sjoerds' Ludzer [1713]

Sapke [Harm][1916]
Saakje [Harm] [1920]
Saakje/? [Karst] [1928]
Saakje/Sandra [Dirk][1939]
Seesche [Tjerk][1885]
Seeske Luitzen [1855]
Seeske [Wiebe][1899]
Siebrand [Harm][1919]
Siene IJtje [Meint] [1937]
Sietske [Feike] [1907]
Sieuwertje [Tjerks]
Sjoerd Feikes [1850]
Sjoerd [Durk] [1910]
Sjoerd [Feike] [1896]

Sjoerd [Karst] [1930]
Sjoerd [Klazes] [1878]
Sjoerd Luitzen [1848]
Sjoerd Luitzen [1849]
Sjoerd [Meint] [1932]
Sjoerd Sytzes [1868]
Sjoerd [Tjerks][1874]
Sjoerd [Tjerk]

Sjoerdtje [Sjoerd][1881]
Sijko [Tjerk]
Sytske [Sjoerd][1899]
Sipkje/Sijkje Durks [1881]
T

Tjeerd [Tjerk] [1886]
Tjerk Feikes [1856]
Tjerk [Harm][1914]
Tjerk [Harm][1915]
Tjerk [Klazes] [1884]
Tjerk Luitzen [1853]
Tjerk [Luitzen][1914]
Tjerk Sjoerds [1835]
Tjerk [Sjoerd][1910]
Tjerk [Tjerk]

Tjerkje [Sjoerd][1908]
Tjitske Sjoerds [1830]
Tjitske Sjoerds [1831]
Tjitske Sytzes [1862]
Trientje [Harm] [1875]
Trientje [Luitzen][1925]
Trijntje Feikes [1787]
Trijntje Sjoerds [ca 1768]
Trijntje Sjoerds [1833]
Trijntje Ludzers [1789]
Trijntje [Sjoerd][1896]
Trijntje/Tine [Karst] [1924]
U

Uilkje Durks [1873]
V
W

Warmeltje [Tjerk][1886]
Wicher/Bill [Karst] [1926]
Wiebe Berend [Luitzen][1918]
Wiebe [Meint] [1927]
Wiebe [Klazes] [1887]
Wiebe Luitzen [1859]
Wiebe Luitzen [1861]
Wiebe [Wierd][1918]
Wierd [Wiebe][1891]
Wietske [Tjerks][1893]
Wietske [Tjerk] [1882]
Willemke [Luitzen][1936]
Willemtje Aafke [Derk][1926]
Wopje [Feike] [1930]
Wytske Sjoerds [1835]


X
IJ

Ybeltje [Sjoerd][1882]
Ynskjen Hendriks [1825]Z


ga terug naar de informatie.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 2207 2007