Een bericht van Boonstra’s voor Boonstra’s.

Stand van zaken juli 2001

***********************************************

***genealogie ***...archief...***...kunst...***

***********************************************

GENEALOGIE

'na' het boek *** e-mail gespreksgroep *** websites genealogie

 

Er zijn sinds de Boonstra-driedaagse in juli 2000 in Aldeboarn veel uitwisselingen geweest over de stamboom. Dat was mogelijk via drie kanalen:

* Het boek Boonstragenealogie, en de formulieren die daarbij zijn verzonden:

Er zijn inmiddels 20 formulieren binnengekomen van mensen die post willen blijven ontvangen van Boonstra’s. Zij komen uit de families 1, 2, 3, 8, 14, 19, 27, 35, 36, 47, en 59. Een aantal van hen heeft aanvullingen gegeven over hun familie. Formulieren zijn ook via email aan te vragen bij Nelleke Boonstra

* Oprichting van de E-mail gespreksgroep Boonstragenealogie bij Yahoo op 30 december 2000

Op deze emailgespreksgroep kunnen Boonstra’s en aanverwanten met elkaar gegevens uitwisselen. Het ledenaantal is na een half jaar 30. Ze zijn afkomstig uit Nederland, de V.S., Canada, Australië. Tot op heden zijn leden van deze groep uit de families 2, 3, 4, 8, (19) 27, 36, 45, 47, 49. En van een paar is niet bekend bij welke familie ze geplaatst kunnen worden.

Interesse? Wordt lid van boonstragenealogie.
De berichten zijn zo veel mogelijk in het Engels en in het Nederlands.

Ook de moderator kan leden aanmelden.

 

* Genealogische websites van:

familie 3 door Nelleke Boonstra in samenwerking met andere leden van de familie

familie 44 (slechts klein deel, uit kwartierstaat) door Anna van Gelderen

familie 45 door Jan Brugge, openen door klikken op genealogie-genealogie-parentelen

 

Kent u andere Boonstragenealogische websites? Geef het door aan de webmaster.

*************************************************

Er is ook een boek met veel informatie over genealogie van Boonstra's.
Hier zijn de families in nummers ingedeeld.
Ook wij werken met deze nummers (zie boven)
Het boek is uitverkocht, maar mocht u interesse hebben
dan kunt u zich opgeven bij Nelleke Boonstra, de webmaster.

Als er 8 mensen zijn die het boek willen,
zal de drukkerij weer 15 exemplaren maken.

*************************************************

KUNST

Er is een nieuw gedichtenbundeltje van een Boonstra, Rommert. Titel: De geschiedenis van het vergeten.

Het heeft een 10-tal sfeervolle gedichten, gedrukt om prachtig papier.

Het is te verkrijgen bij de Triona-drukkerij in Houwerzijl. Ik heb nummer 51 van de 100. Er zijn dus 100 exemplaren van gemaakt. Prijs: ƒ26,95

Het maken van deze bundel is zeer arbeidsintensief, want de drukker doet alles met een aloude letterzetter! Als je in de winkel komt geeft hij uitleg over deze letter-zet-methode. Oftewel: dit boekje is een aanrader. Een ritje naar Houwerzijl (in het Groningerland, onder Ulrum, boven Grijpskerk) moet mogelijk zijn om aan dit exclusieve werkje te komen. Triona drukkerij. Havenstraat 2 Houwerzijl.

Informatie over Boonstra websites en kunst:

Ankie de Vries-Boonstra maakt prachtige schilderijen. Op internet te bekijken en als kaart te versturen.

Mocht u mededelingen hebben van Boonstra-uitgaven, Boonstra-exposities, of over de genealogie, stuur het naar de webmaster.

boonstracommissie

 

**********************************************

ARCHIEF - deze keer geen mededelingen

**********************************************

C.A.Boonstra (Nelleke)

 

bijgewerkt op 060210