werkbegeleiding op verzoek

coaching voor pastores

in de Protestantse Kerk in Nederland

 

Je bent

predikant of kerkelijk werker


en je wilt:

Een nieuwe bron aanboren in jezelf

Een inspirerende drijfveer ontdekken
samen met je gemeente

Jezelf verder ontwikkelen
 in de context waarin je werkt

 

Het is een mooie taak
om als predikant  of  kerkelijk werker in een gemeente aan het werk te zijn.

Maar een crisis, een chaotische situatie of een inzinking
kunnen je weghalen van je roeping.  

Hoe blijf je dan bij jouw bron?
En hoe kun je vanuit jouw  inspiratie er voor mensen zijn
die veel van jou verwachten?

Met de werkbegeleider ga je op zoek naar nieuwe bronnen van inspiratie.
Om die vervolgens te vertalen naar de praktijk.

Het is ook mogelijk  om in groepsverband een beroep te doen  op de werkbegeleiding.
In een werkgemeenschap wordt dan bijvoorbeeld een thema besproken ,
bij intervisie verdiept  of er wordt gewerkt aan spiritualiteit.

====================================

De predikanten voor de werkbegeleiding in de Protestantse Kerk zijn:


Nelleke Boonstra       -     Lex Boot    -     André Drost
c.boonstra@pkn.nl  - l.boot@pkn.nl  - a.drost@pkn.nl

Zij hebben brede ervaring met het werken in de kerk en hebben specifieke kennis  
om predikanten en kerkelijk werkers te kunnen begeleiden.

=================================================

INDIVIDUELE BEGELEIDING

voor predikanten en kerkelijk werkers

-----------------------------------------------

1.       

Met de werkbegeleiding kun je onderzoeken
hoe je met jouw talenten op je huidige werkplek nieuwe uitdagingen kunt vinden.
Uitdagingen die  opnieuw bronnen in je aanboren.

 

Thema: aanboren van bronnen

 

2.       

Er kunnen in de communicatie spanningen  tussen jou en anderen spelen:
hoe kun je dat zo goed mogelijk hanteren?

 

Thema: omgaan met moeilijke situaties.

Thema: werken met een collega.

Thema: na ziekte of vrijstelling weer aan het werk.

Thema: genderproblematiek

 

3.       

Ook andere vragen rondom motivatie, spiritualiteit
en (meer praktisch gericht) rond prioritering / agendaplanning kunnen aan bod komen.

 

Thema: eigen spiritualiteit in relatie tot het werk

Thema: agendaplanning

 

4.       

Er zijn ervaringen die je in je werk opdoet,
die een impact hebben op jou als persoon en op je geloof.
Hoe werkt dat door in je werk en hoe verhoud je je daarmee?

 

Thema: geestelijke begeleiding

 

5.

In het kader van de Permanente Educatie wil je  een vijfjarig scholingsplan maken.
Waar zet je op in, waarom en hoe?


Thema: scholingsplan

--------------------------------------------------------


 

DEELGEBIEDEN

-----------------------------------------------

Intervisie – Nelleke Boonstra

Intervisie is gestructureerd overleg met als doel deskundigheidsbevordering.
Met behulp van collega’s leer je op een andere manier kijken naar je eigen functioneren in het werk.
Dit helpt om inzicht te krijgen in processen die gaande zijn in je werksituatie,
en het verheldert je om problemen in je werk op een andere manier te benaderen.
De werkbegeleiding heeft intervisiemodellen ontwikkeld die speciaal zijn gericht op predikanten en kerkelijk werkers,
waar op bovenstaande gefocust wordt.

 

Werken aan spiritualiteit – Lex Boot

Aandacht voor de persoonlijke geloofsweg  en het voeden van authentieke spiritualiteit en gebed
is voor de pastor geen luxe maar hoort bij het eigene van het werk. 
De dagelijkse hectiek van de agenda kan dit echter belemmeren.
Ook kunnen omstandigheden leiden tot een periode van heroriëntatie.
Bij geestelijke begeleiding scheppen we een ruimte waarbinnen gereflecteerd kan worden op de geestelijke weg,
en voor de predikant of kerkelijk werker een nieuwe openheid kan groeien voor Gods aanwezigheid in het dagelijks leven.

 

Teambegeleiding – André Drost

Wanneer gemeenten meer gaan samenwerken, wordt dat ook van de predikanten en kerkelijk werkers verwacht.
Maar hoe doe je dat? Teambegeleiding helpt om inzicht te krijgen belangrijke aspecten van teamvorming:
het omgaan met verschillen, het tot zijn recht laten komen van ieders kwaliteiten,
de geestelijke kant van het teamwerk en de plaats van het team in de eigen context.
Het gaat dus om een combinatie van aandacht voor teamdynamiek en inhoudelijke plaatsbepaling.
De concrete werksituatie is daarbij het uitgangspunt.

-----------------------------------------------

 

C O N T A C T

ds. C.A. (Nelleke) Boonstra
                        c.boonstra@pkn.nl
                        0570-545 770            
                        06 - 54 755 814 (sms)

ds. L. (Lex) Boot
                        l.boot@pkn.nl
                        06 – 21 419 686

ds. A. H. (André) Drost
                        a.drost@pkn.nl
                        06 119 219 54

Bel of schrijf gerust voor informatie.

KOSTEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Er zijn kosten verbonden aan de werkbegeleiding.

INDIVIDUELE BEGELEIDING: Een eerste verkenningsgesprek is gratis.

Een intake in combinatie met drie gesprekken is 150,--. Daarna € 60,-- per uur.

Bij teambegeleiding is het uitgangspunt €90,-- per uur, + reiskosten.

Een opstart van een traject intervisie  is € 480,00 , 4 bijeenkomsten van 2 uur

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meer informatie

zie: www.pkn.nl/

voor algemene vragen werkbegeleiding@pkn.nl