team training!

informatie

over mogelijkheden van teamtraining

teamtraining is ...

voor wie. . .?

de opzet

door wie?


Hebt u vragen? Hebt u suggesties of opmerkingen? U kunt dan contact opnemen met:

de trainingsleider

deze website is gemaakt door Nelleke Boonstra

teamtraining is...


Je hebt collega's. Je bent collega.
Hoe geef je daar invulling aan?
Bij die vraag wordt vaak te weinig stilgestaan.
Ten onrechte.

De meeste mensen werken dagelijks in een team van collega's.
De praktijk stelt vaak hoge eisen aan het functioneren van zulke groepen.
Voor een goed resultaat op de werkvloer ben je dan ook mede afhankelijk van
de samenwerking met je collega's.


Kun je bij elkaar terecht met vragen en opmerkingen?

Kun je bij moeilijke keuzes en beslissingen op elkaar bouwen?

Durf je in lastige situaties elkaar te vertrouwen?

Ten onrechte wordt vaak weinig aandacht besteed
aan de samenwerking tussen collega's.
Helaas blijven daar kansen liggen.
Zodoende worden vaak niet de optimale resultaten bereikt
die met een sterker team wel behaald kunnen worden.


Vergelijk het met sport
niet het team met de grootste individuele talenten wint,
maar de meest samenwerkende ploeg
gaat met de trofee naar huis.

Om groepen te helpen een goed team te kunnen vormen
waarin de samenwerking centraal staat
is deze training ontwikkeld.
-
voor wie?


De training is opgezet voor groepen
tussen de 10 en 25 personen
die functioneel en relationeel in hoge mate van elkaar afhankelijk zijn.

Dit beketent dat ze nauw samenwerken
en dezelfde doelen nastreven
in de dagelijkse werkzaamheden.


De training wordt gegeven aan groepen uit bijvoorbeeld:

* de verpleging en verzorging;

de politie, de brandweer

* de sport

* het bedrijfsleven

* de non-profit sector;

* het onderwijs
-

-
de opzet


De training bestaat uit verschillende modulen.
Elk van de modulen is er op gericht te ontdekken
hoe en waar mensen in het team staan.

Er wordt gekeken
hoe de samenwerking tussen de verschillende collega's is
en welk effect dit heeft op het functioneren
van het team als geheel.


In de eerste module
wordt er als het ware een momentopname
van de groep in actie gemaakt,
om zo het team de mogelijkheid te geven
een beeld van zichzelf als groep te vormen.

Elk teamlid krijgt zo de mogelijkheid
te ervaren waar hij of zij in de groep staat.
-

Er wordt zowel met de gehele groep
als met delen van de groep gewerkt.
Door deze relationele benadering
kan het functioneren van het team
geoptimaliseerd worden.


In de laatste module(n)
wordt ingegaan op:

* de manieren,
* strategieŽn en
* (onderlinge) coachingsmogelijkheden,

gericht op het optimaliseren van
zowel de individuele als de teamprestaties.
-

De precieze opbouw van de training
wordt in overleg met het desbetreffende team vastgesteld.
-

De training duurt twee of drie dagdelen
afhankelijk van de groep.
-

De accomodatie wordt in overleg bepaald;
voor nadere informatie
zend een email naar: de trainingsleider

-
Door wie?

De training wordt verzorgd door Lex Enklaar (1946)

Enklaar heeft een rijke ervaring in het trainen van groepen
-sociale academie
-eerstelijngezondheidszorg
-therapeutische groepen
en is lang werkzaam geweest als supervisor.

Momenteel is hij werkzaam als begeleider van predikanten.
Daarnaast vervult hij diverste bestuurlijke functies,
onder meer in de sportwereld en non-profit organisaties.

meer weten?
zie curriculum vitae

voor nadere informatie en prijsopgave:
zend een email naar Lex Enklaar

-

CURRICULUM VITAE - Alexander Edmond Enklaar (1946)

opleiding

1998: Opleiding Nederlands Mediation Instituut. Kwalificatie: erkend mediator Nederlands Mediation Instituut.

1976-1978: Voortgezette opleiding Sociale Academie Amsterdam. Specialisaties: groepswerk/supervisie

1972-1976: Sociale Academie Utrecht HBO, Maatschappelijk werk.

1968-1972: MBO maatschppelijk werk, diverse locaties

cursussen:

* Diverse cursussen ondernemingsraad
* Interactie Academie te Hove,BelgiŽ. Twee cursussen m.b.t. communicatie-methoden
* supervisie


loopbaan

1985-heden: Staffunctionaris Nederlands Hervormde Kerk, Begeleiding predikanten en kerkenraden (vanaf 2000 in de SoW-kerken)

1979-1985: Staffunctionaris Sociale Academie Twente,afdeling MBO-IW

1977-1979: Gezinstherapeut bij bureau voor Levens - en gezinsvragen (huidige RIAGG) te Arnhem.

1972-1978: Maatschappelijk werker voorgdijverenigingen te Arnhem.

1970-1972: Groepsleider.Tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen De Beelen,Voorst

1962-1968: Koninklijke Marine


aangeboden trainingen /cursussen

recentelijk:

* teamtraining non-profit jongerenorganisatie
* teamtraining sportvereniging
* teamtraining vereniging voor klassieke homeopathie

In het verleden eveneens trainingen/cursussen verzorgd voor o.a. gezondheidsinstellingen via het NEderlandse Huisartsen Instituut
Supervisies gegeven


maatschappelijke activiteiten

* Verschillende bestuurfuncties vervuld binnen het sociaal cultureel werk, semi-overheidsinstellingen(provinciaal), kerkelijk werk en sportorganisaties.

* Voorzitterschap CAI-Beekbergen (Internationale menwedstrijden).

* Bestuurslid IHEC (internationale hippische evenementen commissie).bijgewerkt op 27 mei 2002