de Gereformeerde Kerken in Nederland
de Nederlandse Hervormde Kerk
de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
icon

icon pastoraat

pastoraat
voor mensen met


paranormale ervaringen en gaven


BIJ WIE KAN IK TERECHT?meldpunten voor contact en gesprek

Op deze pagina is te vinden
informatie over
een netwerk van pastores,
die bereid zijn om vragen te beantwoorden
die te maken hebben met buitengewone bewustzijnservaringen.
NIEUW!
emailgespreksgroep kerk en paranormaal
Ik wil lid worden van paranormaal en stuur
een helemaal lege email naar:
kerk-en-paranormaal

U kunt uw vragen sturen naar:

KTO-pastoraat en paranormale ervaringen
INHOUD

Wat is paranormaal,
kan dat in de kerk?

Paranormaal en geloof,
gaat dat samen?

Wie zijn deze pastores?

e-mail gespreksgroep
bij YAHOO

De kerken van het netwerk.wat is paranormaal?

Sommige mensen zien, horen, ruiken of voelen dingen
die door anderen niet worden waargenomen.
Zij hebben ervaringen en gaven,
die niet passen bij wat anderen kennen
of vertrouwd is.
Zij stuiten vaak op onbegrip; ook in de kerk.
Daardoor bestaat de kans
dat zij alleen komen te staan.
De ervaringen en gaven die zij hebben,
worden nogal eens uitgelegd als toevalligheden
of veroorzaakt door een psychische afwijking.
Soms worden ze botweg afgedaan als onzin of fantasie.

Door deze reacties krijgt men het gevoel
niet serieus te worden genomen.
Men voelt zich afgewezen.

Het netwerk van het pastores
probeert goed te luisteren
en begripvol antwoorden te geven op vragen.

Iedereen met paranormale ervaringen en gaven,
kerkelijk of niet,
kan schrijven naar dit netwerk of lid worden van de e-mailgespreksgroep

terug naar de inhoud


Paranormaal en geloof, kan dat?

Bij paranormale gaven en ervaringen
kunnen geloofsvragen een belangrijke rol spelen.
In de geschiedenis van de kerk zien wij
tot op de dag van vandaag een ambivalente houding.
Dat kan de onzekerheid en verwarring over wie je bent
en wat je gelooft groot maken.

Paranormale ervaringen en gaven worden echter telkens opnieuw
ook binnen de kerken gesignaleerd.
Mensen die ze hebben,
willen er met iemand over kunnen praten.
Maar aan wie kunnen ze hun verhaal kwijt?
Wie luistert?

Mensen die over hun geloof en over deze zaken willen schrijven,
pastores van het netwerk proberen op een goede manier te luisteren en te antwoorden.

Ieder kan hierover schrijven naar het meldpunt van dit netwerk.
of lid worden van de e-mailgespreksgroep

terug naar de inhoud


wie zijn deze pastores?

Een tiental mensen werkzaam binnen de samen op weg-kerken vormen een netwerk
'Pastoraat voor mensen met paranormale ervaringen en gaven'.
Zij wijzen het paranormale niet af.
Zij staan er voor open
en zien het paranormale in het licht van de bijbel
ook als iets dat kan bijdragen aan spirituele verrijking.

Mensen met paranormale ervaringen kunnen bij hen terecht met hun vragen.

De pastores

-kennen de vragen en spanningen die paranormale ervaringen met zich meebrengen
-hebben begrip voor verwarrende gevoelens
-zijn alert op moeilijkheden en mogelijkheden.

Schrijven kan naar

KTO-pastoraat en paranormale ervaringen
of lid worden van de e-mailgespreksgroep

Een reaktie krijg je zeker terug.

terug naar de inhoud


een emailgespreksgroep

Aan het netwerk is verbonden

een emailgespreksgroep

Men kan in gesprek komen met anderen
over paranormale ervaringen
en vragen stellen aan de pastores
van het netwerk
Inschrijven kan door een - helemaal lege - e-mail te sturen naar:

kerk-en-paranormaal

een e-mail gespreksgroep bij YAHOO.

terug naar de inhoud


de kerken van het netwerk

Het netwerk functioneert
onder de verantwoordelijkheid van
het bureau Pastoraat van de dienst KTO
van het Landelijk Dienstencentrum
van de Samen op Weg-kerken in Utrecht.


email:
KTO-netwerk pastoraat aan paranormale ervaringen

De Samen op Weg-kerken zijn:

het LDC de Gereformeerde Kerken in Nederland
de Nederlandse Hervormde Kerk
de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden

terug naar de inhoud

bijgewerkt op 0407 2003