icon


aha studeren!

studieverlof

werkstukken

- van - voor - predikanten

informatie
Vanwege de start van de Permanente Educatie per 1 september 2012 is deze website afgesloten
Het is vaak nog wel mogelijk werkstukken op te vragen, bij de scribenten zelf
al zal de site niet meer up to date gehouden wordenwe vinden hier:

titels van werkstukken
van predikanten, die vrucht zijn van een periode van studieverlof

een korte beschrijving van de inhoud
van de scribent zelf (indien beschikbaar)

de wijze van bestellen
van de werkstukken

plaatsen van een eigen werkstuk op deze site


Hebt u vragen? Hebt u suggesties of opmerkingen? U kunt dan contact opnemen met:

de coördinator

deze website is een initiatief van de werkbegeleiding voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland en is gekoppeld aan de NIEUWSBRIEF voor PREDIKANTEN,
uitgave Bureau begeleiding Predikanten PKN Utrecht


Volgorde is op binnenkomst van de gegevens. Een indeling naar onderwerp zie uitgebreidere informatie.


* NIEUW !!
46.
IETSISME EN SPIRITUALITEIT
Op te halen op de website www.gemeente-joure.protestanse kerk
onder Studie en bezinningsmateriaal

eduard Pijlman, voorjaar 2010, Joure
zie verder IV toerusting* NIEUW !!
45.
MODERNE KUNST EN SPIRITUALITEIT
Op te halen op de website www.gemeente-joure.protestanse kerk
onder Studie en bezinningsmateriaal

eduard Pijlman, zomer 2005, Joure
zie verder IV toerusting


44.
GROOT EN KLEIN
over samenwerking van protestantse gemeentes
en de plaats van locale kerken in dat proces van samenwerking

Jan H. Soethoudt, juli 2011, Landgraaf
zie verder gemeenteopbouw


43.
Als de hemel naar beneden komt
studie over het boek van Alan Roxburgh, ‘The sky is falling’

Jolanda Allewijn, april 2011, Lage Zwaluwe
zie verder VI. spiritualiteit


42.
Van het midden naar de marge
studie over oa het boek Een seculiere tijd van Charles Taylor

Peter van de Peppel, mei 2011, Assen
zie verder VI. spiritualiteit


41.
Geestelijke vastheid en blijheid, goed voor een mens!
studie over het leven van Geert Grote en de Moderne Devotie

Anton Forrer, november 2000, Ruinen
zie verder VI. spiritualiteit40.
Moslims in de polder
jonge moslims in Nederland anno 2008:
trends, ontwikkelingen en debat

Froukien Smit, juli 2008, studentenpredikante Nijmegen
zie verder III. missiologie39.
Ik weet genoeg!
Over geloof en wetenschap
Richard Dawkins, Bonhoeffer

Hans Buurmeester, juli 2008, Vlaardingen
zie verder VI. theologie38.
Een hoge inzet
De positie van Noordmans in de discussie Noordmans-Van der Leeuw over de liturgie,
geplaatst in historisch en actueel perspectief.

Klaas-Willem de Jong, zomer 2007, Alphen aan den Rijn,
zie verder I. eredienst


37.
Evangelische Vernieuwing
verkenningen

ds. Hans van Dalen, februari 2008, Varsseveld
zie verder V.gemeenteopbouw & beleid


36.
De beamer in de eredienst
verkenningen

ds. Els van der Wolf-Kox, september 2007, Zeewolde
zie verder I. eredienst


35.
De kerk in het dorp en het dorp in de kerk

Peter A. van den Berg, 2006, Wijhe
zie verder V. gemeenteopbouw & beleid


34.
Er is geen wind voor wie geen haven heeft!
Gedachten over gemeente-opbouw op basis van een persoonlijke spirituele zoektocht

Peter A. van den Berg, 2001, Duiven
zie verder V. gemeenteopbouw & beleid


33.
rituelen

Nico de Lange, oktober 2006, Beusichem
zie verder II. pastoraat: rituelen


32.
Als boek reeds verkrijgbaar, uitgegeven bij Boekencentrum:
"Kohlbrugge en Maria de Clercq, een innige vriendschap
drs.ir.W.C. Meeuse.
(No.10 in de Kohlbrugge-reeks)

Bilthoven, 2006
zie verder VI. theologie: kerkgesch.


31.

* VERNIEUWD !!
There is always another mountain to climb

Roeland Wijkhuizen, augustus 2006
zie verderVI. theologie en spiritualiteit
30.
Contact met God

Rini Rikkert, augustus 2006
zie verderVI. theologie en spiritualiteit
29.
Uitdagend nabij
(aangevuld met “Op weg naar Zuilen”, verslag van een kerkenpad)
Piet Vliegenthart, Utrecht najaar 2004
zie verderVI. theologie en spiritualiteit
28.
Waarom moest de Christus dit alles lijden?

Jeroen Bellwinkel, Muiden, juli 2004
zie verderVI. theologie
27.
In de wijk geloven... een missionair bewuste kerk onderweg
praktisch-theologische opmerkingen bij het proces van kerkelijke presentie
in de ViNEx locatie Het Wateringse Veld.
Wim van de Griend, scriptie kerkelijke opleiding, Delft, augustus 2004
zie verderV. Gemeenteopbouw en beleid
26.
Predikant en PC: een stille digitale revolutie
Terugblik op een eigen leerweg, onderzoek naar de huidige situatie,
gedachten over de digitale wereld en ideeën voor de toekomst
Marien Grashoff, Schoondijke, augustus 2004
zie verderVII. Beroep: predikant - Predikant en PC
25.
Gods goedheid en het kwaad in de wereld.
ervaringen vanuit Ghana, Nederland, de kerkgeschiedenis en de schriften
Cees van Veelen Amsterdam Bijlmer 2004, 43 pagina's
zie verderVI. theologie en spiritualiteit
24.
Over preken. Als een bijbeltekst je ten dans vraagt
Scriptie geschreven tijdens een studieverlofperiode van drie maanden in de zomer van het jaar 2003
Georg Naber, Sliedrecht 2003
zie verder I. eredienst
23.
Verslag van een pelgrimage van zeven dagen
14 pagina's
Remko Veldman, Alblasserdam 2004
zie verder VI. spiritualiteit
22.
Er zit muziek in de gemeente.
Gedachten over beleid en organisatie met het oog op de muziek in en van de kerkgemeenschap
Harmen Jansen, Drachten 2003
zie verder I. eredienst
21.
Het kerklied
de bronnen, geschiedenis en betekenis.
C.A. van Nood, juli 2003
zie verder I. eredienst
20.
Wat bezielt ons?
oogst van een studieverlof over geloven
Helmer le Cointre, september 2003
zie verder IV. toerusting
19.
Maria Magdalena
haar bronnen, geschiedenis en betekenis.
Gert Binnendijk Noordwijkerhout, september 2003
zie verder VI. theologie
18.
Tussen belofte en werkelijkheid
een schets van het leven en werk van Ernst Lange
Hans van der Linden, Ede, december 2002
zie verder VI. theologie
17.
Hoe groot zijt Gij?
over Elvis Presley en spiritualiteit; een artikel
Fred Omvlee, vlootpredikant, 2002
zie verder III. missiologie
16.
Wie is Jezus? Vergoddelijkt mens of mensgeworden God?

Peter L. Smilde, predikant GKN Katwijk aan Zee, 2001
zie verder VI. theologie


15.
Loopt het wel in het inloophuis
een verslag van een studie naar de start van inloophuizen in Nederland
Jan H. Soethoudt, november 2002, Purmerend
zie verder II. missionaire gemeente: inloophuis
14.
De ontdekking van de aarde onder een gebroken hemel
het dogmatische werk van F.-W. Marquardt, m.n. zijn Christologie en Eschatologie
Cees Huisman, juni 2002, Meppel
zie verder VI. theologie: dogmatiek
13.
DE WIJK GENOMEN
Een onderzoek naar de plaats van de kerk in de multiculturele wijk Malburgen - Arnhem
Cees Bouma, zomer 1999, Arnhem
zie verder V. gemeenteopbouw: multicultureel
12.
OP DE ADEM VAN DE EEUWIGE
Spiritualiteit onder druk
Huib van der Burg, 2002, Medemblik
zie verder VII. beroep: predikant - werken onder druk
11.
VERTROUWEN IN EEN NIEUWE TIJD
een literatuurstudie over New Age en een verwerking naar de pastorale praktijk
Dio Soeteman, 2002, Kesteren
zie verder II. pastoraat - pastor en new age
10.
Vitale vrijzinnigheid
een gezamenlijke uitgave van de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Bert Dicou en Jan Klijnsma, 2001
zie verder V. gemeenteopbouw: vrijzinnigheid

9.
De werkelijkheid anders
symbolische verwijzing naar de werkelijkheid van God.

J.G.Wijers, september 2001, Huissen
zie verder VI. spiritualiteit: symbolen


8.
Welkom thuis
Hoe mensen betrokken raken bij de kerkelijke gemeenschap.

Carol van Wieren, juni 2001, Maarssen
zie verder V. gemeenteopbouw: erbij betrekken
7.
Een ziel met een gaatje
over wat er met je gebeurt als je je kerkelijke huis verlaat
en een nieuwe plek om gelovig mens te zijn moet zoeken.

drs. W. Oosterhof, juli 2000, Wierden
zie verder II. pastoraat: perforatie
6.
Als boek verkrijgbaar bij de internetuitgeverij
Gopher Publishers in Groningen:

Levensweg en levensbeeld
Een originele verklaring van het laatste bijbelboek
Piet de Jong, maart 2001
zie verder I. eredienst: openbaringen


5.
ervoor staan
non-verbale communicatie in de eredienst
Nico de Lange, december 2000, Beusichem
zie verder I. eredienst: liturgie


4.
Als boek reeds verkrijgbaar, uitgegeven bij Boekencentrum:
"Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand"
een samenvatting van hun correspondentie, gelezen en bijeengebracht door drs.ir.W.C. Meeuse.
(No.6 in de Kohlbrugge-reeks)

W.C. Meeuse, 2000
zie verder VI. theologie: kerkgesch.


3.
Over God moet je zwijgen
Over Mystiek, Eckhart von Hochheim
zelf-interview van

Henk Ekker, september 2000, Broek in Waterland
zie verder VI. spiritualiteit: mystiek
2.
saai en van geen belang
uitstraling van kerk en geloof naar kinderen en jongeren
en hoe het anders kan

ds. Herman Westmaas, november 2000, Paterswolde
zie verder V. gemeenteopbouw: jongeren en kerk

1.
Op weg naar een postmoderne kerk
Peter van de Peppel, december 2000, Rhenen
zie verder V. gemeenteopbouw: post modern


bestellen

de werkstukken zijn te verkrijgen bij de scribent.
u kunt overleggen in welke vorm u het werkstuk graag wilt ontvangen:

* per e-mail in een document

* per floppydisk over de post

* uitgeprint per post.

* als boek reeds te koop

Ook over de kosten kunt u overleggen met de scribent.


-
Hebt u vragen?

Hebt u een eigen werkstuk en wilt die hier plaatsen?

U kunt uw vragen en suggesties sturen naar:

de coördinator Nelleke Boonstra, werkbegeleider predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland
-terug naar het begin

naar de volgende pagina

bijgewerkt op 25 9 12

deze website is een initiatief van de werkbegeleiding voor predikanten en is gekoppeld aan de NIEUWSBRIEF voor PREDIKANTEN,
uitgave van bureau begeleiding predikanten Utrecht -- Protestantse Kerk in Nederland


website PKN