ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie VEENSTRA

Auke Jitzes (1749) en Antje Roels Kamstra,

tweede zoon van Jitze Johannes(1758) en Aaltje Aukes
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 3.2.
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

ga terug naar Johannes Jitzes , grootvader van Auke Jitzes.
ga verder naar Douwe Jitzes [Veenstra], broer van Auke Jitzes [Feenstra]

ga naar de informatiepagina

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.IIIb

Auke Jitses/Jetses

Veenstra
G 15-7-1749 O 12-3-1811 Eernewoude
zn v Jitze Johannes en Aaltje Aukes
mr. timmerman, kerkvoogd

H 24-9-1797 Eernewoude

Antje Roels Kamstra
G 25-7-1765 Drachten O 30-9-1840 Noordhorn
dv Roel Hendriks Kamstra en Saapke Arends

later gehuwd met Dirk Baukes Smit
ze gaan dan wonen in Noordhorn

kinderen:
1. Aaltje Aukes G 3-6-1798 Eernewoude O vóór 1805 ald.

2. Roelf Aukes V/F. G 6-6-1802 Eernewoude, O 5-6-1826 Noordhorn
smidsknecht

3. Aaltje Aukes [Kamstra] G 27-6-1805 Eernewoude O 1-3-1819 Boornbergum
overlijden aangegeven door Gerrit Ates Reidsma, winkelier
en Hendrik Jacobs Reidel, snijder, geburen. Beiden te Boornbergum

4. Jetse Aukes V. G 27-6-1805 Eernewoude = IVc =

-


IVc

Jetse Aukes

Veenstra
G 27-6-1805 EernewoudeO 28-6-1881 Noordhorn
smidsknecht, arbeider

H1 20-1-1831 Zuidhorn

Jacobje Dirks Smit
G ? O 30-4-1831 Noordhorn
mogelijk zijn stief-zuster

H2 23-6-1833 Zuidhorn

Sjoukje Tjeerds Kooisma
G 21-3-1800 Opeinde O 18-3-1838
dv Tjeerd Jans en Hiltje Roels Kamstra
Sjoukje was een nicht en stierf in het kraambed

-

kinderen:
1. (H1) Antje Jetses V. G 25-11-1830 Noordhorn O 30-4-1833 ald.

2. (H2) Auke Jetses V. G 6-9-1834 Noordhorn = Vc =

3. (H2) Roelf Jetses G 12-9-1837 Noordhorn O 8-6-1857 Noordhorn
overlijden aangegeven door J.W.Boelen en D.K.Wieringa, landbouwers

-Vc

Auke Jetses

Veenstra
G 6-9-1834 Nordhorn O 25-6-1877 Noordhorn
vlaswerker, arbeider

H 10-5-1863 Zuidhorn

Klaaske Bosma
G 24-7-1834 Grijpskerk O 20-7-1912 Noordhorn
dv Kornelis Oetzes B en Aaltje Hendriks Kooi
dienstmeid, winkelierster
-


kinderen:
1. Aaltje Aukes V. G 27-7-1864 Noordhorn O 13-5-1879 ald.

2. Jetse Aukes V. = VIb =

3. Roelf Aukes V. = VIc =

4. Sjouktje Aukes V. G 13-2-1872 Noordhorn O 22-4-1872 Noordhorn

5. Kornelis Aukes V. = VId =

-


VIb

Jetse
[Aukes]
Veenstra
G 27-7-1864 Noordhorn O 16-2-1914 Noordhorn
arbeider, koopman, winkelier

H1 10-5-1900 Noordhorn

Trijntje Hiemstra
G 1-2-1877 Stiens O 22-9-1962 Groningen
dv Jan Hoites Hiemstra en Lutske Johannes Stinne
dienstmeid, winkelierster, werkvrouw

Op 12-5-1901 werd een levenloos meisje geboren
-


kinderen:
1. Jan Jetses V. G 11-4-1902 Noordhorn O 13-6-1903 ald.

2. Jan Jetses V. = VIIa =

3. Klaaske Jetses V. G 21-7-1906 Noordhorn O 12-12-1989 Assen
huishoudster, kraamverzorgster

4. Auke Jetses V. = VIIb =

5. Lukas Jetses V. G 29-3-1909 Noordhorn O 6-1-1912 Noordhorn

6. Lukas Jetses V. = VIIc =

7. Lutske Jetses V. G 30-11-1913 O 1-10-2003
- - H 8-11-1939 Amsterdam Jan Hendrik Kloek
-- G 24-9-1912 Groningen O 14-11-1962 meubelmaker, leraar
kinderen:
1. Maja Marijke Kloek G 20-1-1942 Amsterdam
2. Bart René Kloek G 23-5-1943 Amsterdam
3. Lajla Vjera Kloek G 18-9-1952 Groningen

-


VIIa

Jan
[Jetses] Veenstra
G 19-5-1904 Noordhorn O 24-1-1983 Groningen
arbeider, verzekeringsagent, acquisiteur

H 23-11-1933 Hoogkerk

Cornelia Maria Aleida Klaasen
G 31-3-1903 Oude Pekela O 3-9-1996 Zaandam
dv Johannes Theodorus K. en Gerhardina Harmanna Stoker
dienstmeisje, bejaardenverzorgster
-


kinderen:
1. Gerhardina Harmanna V. G 26-10-1934 Noordhorn

2. Trijntje V. G 18-3-1936 Hoogkerk O 8-11-2000

3. Maria Karsina Elizabeth G 18-3-1936 Hoogkerk

-


VIIb

Auke
[Jetses] Veenstra
G 22-12-1907 Noordhorn O 30-6-1999 Groningen
oa concierge school, glazenwassersbedrijf

H 31-8-1942 ten Boer

Everdina Jantina Mulder
G 6-2-1907 Ten Boer O 9-4-1967 Groningen

-


kinderen:
1. Gerhardus Grietinus V. G 26-1-1944 Groningen

2. Jetse V. G 10-7-1946 Groningen

-


VIIc

Lukas
[Jetses] Veenstra
G 3-3-1912 Noordhorn O 27-1-1983 Groningen
typograaf

H

Geeske Kersaan
G 24-5-1915 Aduard O 3-5-1992 Groningen
-


kinderen:
1. Jetse Marten V. G 1-12-1946 Hoogkerk
-
VIc

Roelf
[Aukes]
Veenstra
G 18-9-1867 Noordhorn O 23-6-1939 Noordhorn
groentekweker

H 14-9-1890 Noordhorn

Jacobje Dam
G 14-9-1866 Oldehove O 31-1-1940 Noordhorn
-


kinderen:
1. Auke [Roelfs] V. = VIId =

2. levenloos kind G&O 1-6-1896 Noordhorn

3. Jacob [Roelfs] V. G 17-7-1897 Noordhorn O 25-12-1982 Noordhorn

Kweker
- - H Antje Wieringa G 3-6-1899 O 10-8-1982 Noordhorn

4. Klaas [Roelfs] V. G 3-4-1900 Noordhorn O 12-3-1990 Veenwouden
landarbeider, grondwerker
- - H 4-6-1925 Grijpskerk Marijke Oosterhof
-- G 25-4-1883 Kollumerland O 25-1-1950 Grijpskerk

5. Jetze [Roelfs] V. = VIIe =

-


VIId

Auke
[Roelfs] Veenstra
G 21-5-1893 Noordhorn O 8-10-1977 Zuidhorn
kweker, veehouder

H 22-5-1919

Klaassien de Vries
G 24-8-1899 Scheemda O 10-10-1974 Zuidhorn
-


kinderen:
1. Jacobtje V. G 23-6-1920 Noordhorn

2. Wilhelmina V. G 22-5-1924 Noordhorn

3. Roelfke V. G 24-11-1926 Noordhorn

-


VIIe

Jetze
[Roelfs] Veenstra
G 17-12-1902 Zuidhorn O 12-3-1978 Groningen
tuinder, arbeider suikerfabriek

H 20-12-1928 Zuidhorn

Aaltje Koopmanns
G 15-5-1910 Rheine [dld]
-


kinderen:
1. Jacoba V. G 7-3-1930 Zuidhorn

2. Jurre V. G 29-10-1931 Zuidhorn

3. Roelf V. G 18-4-1934 Zuidhorn

4. Geert V. G 9-3-1940 Zuidhorn O 28-3-1940

-
VId

Kornelis
[Aukes]
Veenstra
G 4-4-1875 Noordhorn O 13-1-1943 Noordhorn
postloper, boomgaardenier

H 12-5-1900 Zuidhorn

Sapke Driest
G 1-12-1877 Grijpskerk O 7-12-1957 Noordhorn
dv Willem Driest en Bijke Wegman
baker
-


kinderen:

1. Willem Auke [Kornelis] V. = VIIf =

2. Auke [Kornelis] V. = VIIg

-

VIIf

Willem Auke
[Kornelis] Veenstra
G 19-11-1900 Noordhorn O 6-11-1972 Veendam
directeur M.U.L.O.

H 25-6-1926 Grijpskerk

Grietje Diepstra
G 29-1-1898 Grijpskerk O 19-9-1993 Ter Apel
dv Fokke Diepstra en Dieuwerke Veenstra
-


kinderen:
1. Cornelia Dieuwerke V. G 12-5-1929 Noordbroek

2. Dieuwerke Sabina V. G 22-1-1932 Veendam

-


VIIg

Auke
[Kornelis] Veenstra
G 4-6-1904 Noordhorn O 21-2-1943 Birma
onderwijzer indié

H 3-11-1930 Zuidhorn

Aukje Burgler
G 21-12-1905 Ezinge O 1-6-1989 Hattem
-


kinderen:
1. Zwaannetta Sapbiena V. G 31-1-1932 Passoeroean

2. Sabina Kornelia V. G 24-4-1934 Passoeroean O 14-2-1944 in Indisch kamp Ambarawa

3. Kornelia Fransje Aukina G 16-10-1936 Badjoebang

4. Diana G 24-5-1940 Ambarawa

-


ga terug naar de verkorte weergave.
ga verder naar Douwe Jitzes, de jongere broer van Auke Jitzes

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 0701 2005