ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie VEENSTRA

Douwe Jitzes (1758) en Martsen Hendriks,

derde zoon van Jitze Johannes(1726) en Aaltje Aukes
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 3.3.
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

ga terug naar Johannes Jitzes , grootvader van Douwe Jitzes.
ga terug naar Johannes Jitzes [Feenstra], broer van Douwe Jitzes [V/Feenstra]

ga naar de informatiepagina

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.


IIIc

Douwe Jitzes

D 25-4-1758 Eernewoude O 17-10-1808 Eernewoude
zn v Jitze Johannes en Aaltje Aukes
Eernewoude, veenbaas en schipper

H1 24-3-1788 Eernewoude

Martzen Hendriks
D 4-10-1760 Rottevalle O juni 1802 Eernewoude
dv Hendrik Rinses en Leentje Roels

H2 4-1-1804 Eernewoude

Jeltje Annes van Houten
G 14-9-1769 Rottevalle O 24-6-1834 Eernewoude
dv Anne Aukes en Aaltje Hiddes
winkelierse
-

kinderen:
H1
1. Jitze Douwes Feenstra = IVd =

2. Hendrik Douwes Feenstra = IVe =

3. Auke Douwes Veenstra = IVf =

H2
4. Anne Douwes Veenstra = IVg =

5. Aaltje Douwes Veenstra G 6-3-1808 O 25-2-1837 Eernewoude
-- H 2-8-1828 tietjerksteradeel
Jan Dirks de Jong G 15-1-1802 Eernewoude
zn v Durk Folkerts dJ en Antje Roelofs
kinderen:
1.Dirk de Jong G 14-8-1829 Tietjerksteradeel
- - O 21-4-1880 Smallingerland
2. Douwe de Jong G 19-7-1831 O 14-3-1912 Tietjerksteradeel
3. Antje de Jong G 10-6-1833 O 29-3-1837 Tietjerksteradeel
4. Jeltje de Jong G 3-3-1835 Tietjerksteradeel


Jitze Douwes Feenstra, = IVd =, en Hendrik Douwes Feenstra, = IVe =, zijn verderop, klik op de naam
-


IVf

Auke Douwes
F/Veenstra
G 1-11-1794 O 25-1-1862 Eernewoude
zn v Douwe Jitzes en Martzen Hendriks
Eernewoude

H 21-6-1847 Eernewoude

Jitske Sipkes Matstra
G ?-9 1793 O 24-1-1879 Eernewoude
dv Sipke Rienks Matstra en Spiltje Sjoerdtje Sikkes


eerder gehuwd geweest met Roelof Harmens Toering
daarbij twee kinderen, Rienk en Jan Toering
zij overlijden beiden voor hun 3e jaar
-

kinderen:
1. Douwe Aukes Veenstra = Vd =

2. Sjoerdtje V. G 22-4-1822 Tietj.deel O 7-4-1899 Weststelliingwerf
H 8-5-1841 Marten Geeles van der Veen G 8-8-1822 Wijnaldum O 30-3-1883
zv Geele Jans vdV en Oetske Abrahams
kinderen:
Jitske vd Veen G 6-2-1843 Tietjerksteradeel
Oetske vd Veen G 16-9-1845 Weststellingwerf
Martsen vd Veen G 13-8-1848 Weststellingwerf
Geerle vd Veen G 16-3-1851 Weststellingwerf

3. Sipke Aukes F/V = Ve =

4. Martsen/Martje F/V G 14-7-1828 O 9-10-1843
martje en het spook, verhaal van Halbertsma

5. Jetske V. G 11-2-1832 O 12-4-1901 eernewoude
- - H 9-1-1856 tietjerksteradeel Rienk Hoites van der Meer
G 8-12-1831 idaarderadeel O 10-1-1893 tietjerksteradeel
zn v Hoite Harings vdM en Aaltje Johannes Andringa
kinderen:
1. Hoite Rienks van der Meer G 2-10-1856
2. Auke Rienks van der Meer G 29-3-1859
3. Aaltje Rienks van der Meer G 17-3-1862
4. Jitske Rienks van der Meer G 23-11-1865
5. Haringje Rienks van der Meer G 6-9-1868
6. Douwe Rienks van der Meer G 6-5-1871
7. Sjoerdtje Rienks van der Meer G 25-1-1877
allen in tietjerksteradeel geboren

6. Jitze Aukes F/V = Vf =

[7. Jitske Aukes V. G ca 1837 O 24-1-1902 ]tietjerksteradeel

-


Vd

Douwe Aukes
Veenstra
G 12-1-1818 Eernewoude O 13-8-1887 Eernewoude
zn v Auke Douwe Veenstra en Jitske Sipkes Matstra
schipper

H 4-5-1839 Eernewoude

Akke Ales Vegter
G 7-10-1820 tietjerksteradeel
dv Ale Roelofs V. en Grietje Ages Venema
-

kinderen:
1. Auke Douwes V. = VIh =

2. Grietje Douwes V. G 22-11-1840 tietjerksteradeel
- - H Andries Abrahams de Vries zn v Abraham Martens de V en Antje Jelles Hof
kinderen:
1. Akke Andries de Vries G 18-6-1865 tietjerksteradeel
2. Durkje Andries de Vries G 12-9-1871 Opsterland

3. Ale Douwes V. G 20-1-1843 smallingerland O 27-2-1883 achtkarspelen
- - H 5-4-1873 achtkarspelen Jantje van der Hoek
dv. Teeke Syszes vdH en Janke Sytzes Jonker
kinderen:
levenloos kind 21-10-1874
levenloos kind 9-12-1875 achtkarspelen
Janke Ales V. 18-1-1879 achtkarspelen
Stientje V. 17-2-1882 achtkarspelen
-- H 9-5-1903 achtkarspelen Elize Meyer

4. Jelle Douwes V. = VIh' =

5. Jitske Douwes V. G 27-6-1848 tietjerksteradeel
- - H 13-10-1869 Mient Jacobs de Jong
-- G 31-1-1845 smallingerland O 17-2-1906 smallingerland
zn v Jacob Mients deJ en Jeltje Jans Veenstra

6. Sipke Douwes V. = VIi =

7. Theunis Douwes V. G 10-6-1854 tietjerksteradeel O 28-3-1870 smallingerland

8. Jitse Douwes V. = VIj =

9. Roelof Douwes V. G 26-8-1859 tietjerksteradeel O 4-3-1862 tietjerksteradeel

10. Roelofje Douwes V. G 17-4-1862 tietjerksteradeel
- - H Bauke Murks de Zee
kinderen:
1. Marcus Baukes de Zee G 15-4-1886
2.Douwe Baukes de Zee G 13-12-1887
3. Akke Baukes de Zee G 19-11-1890

-


VIh

Auke Douwes
Veenstra
G 17-4-1839 O 2-4-1869 tietjerksteradeel
zn v Douwe Aukes Veenstra en Akke Ales Vegter

H 11-5-1865 smallingerland

Talke Roels Zijlstra
G 6-2-1835 smallingerland
dv dv Roel Greelts Z en Sjoukjen Fokes van der Kuip
-

kinderen:
1. Akke Aukes V. G 28-4-1866 tietjerksteradeel
- - H 12-11-1892 Leeuwarden Popke de Graaf
zv Kornelis Sanders de G. en Trijntje de Jong
kinderen:
Auke [de Graaf] G 7-11-1889 Lwden O 1957 Kampen
H Jikke ?, pedel in Kampen, geen kinderen
Trijntje de Graaf G 8-2-1895 Lwden O 15-4-1963 Lwden
H Jan Vijver, kinderen: Akke en Klaske Vijver
Douwe de Graaf G 1899 O 5-8-1900 8 mnd oud Lwden
Kornelis de Graaf G 6-2-1897 Lwden
Talke de Graaf G 2-2-1903 Leeuwarden
Sander de Graaf G 1906 O 21-3-1906 3 wkn oudLwden
Aaltje de Graaf G 1913 O 21-10-1913 19 wkn oudLwden


2. Douwe Aukes V. G 16-7-1868 tietjerksteradeel
H Pietje van der Meer
-


VIh'

Jelle Douwes
Veenstra
G 30-1-1845 tietjerksteradeel
zn v Douwe Aukes Veenstra en Akke Ales Vegter

H 16-6-1876 Hoorn

Helena Weijling
G 30-5-1850 Hoorn
dv Martinus Weijling en Gerritje Rees
-

kinderen:
1. Martinus Douwe V. 8-4-1877 Hoorn
-- H 1-8-1901 Monnickendam Cornelia Lammes G 2-3-1872 Monnickendam
dv Klaas Lammes en Grietje Hoppe

2. Douwes V. 7-9-1878 Hoorn
-- H 2-12-1920 Hoorn Catharina Reek G 9-11-1873 Hoorn
dv Simon Reek en Maria Demmendaal

3. Gerritje V. 7-11-1879 Hoorn

4. Akke V. G 22-7-1881 O 14-8-1881 Hoorn

-


VIi

Sipke Douwes
Veenstra
G 27-3-1851 tietjerksteradeel
zn v Douwe Aukes Veenstra en Akke Ales Vegter

H 15-5-1880 opsterland

Wytske Hendriks de Jong
G 7-10-1856 opsterland
dv Hendrik Andries de Jong en Maaike Bastiaans Aardema
-

kinderen:
1. Maike Sipkes V. 22-9-1881 Lucaswolde
-- H 09 11 1907 Almelo Jan Slijtermeilink G 1876 Holten

2. Aukje Sipkes V. 2-1-1883 Ureterp O 1-2-1883

3. Aukje Sipkes V. 15-1-1884 Lucaswolde

4. Hendrik Sipkes V. 15-9-1885 Lucaswolde

5. Ieke Sipkes V. 4-7-1889 Ureterp

6. Douwe Sipkes V. 23-9-1891 Siegerswoude

7. Siepkje Sipkes V. 16-10-1895 Siegerswoude
8. Henderika Sipkes V. 27-4-1900 Ambt Almelo

-


VIj

Jitse Douwes
Veenstra
G 24-1-1857 tietjerksteradeel
zn v Douwe Aukes Veenstra en Akke Ales Vegter

H 3-2-1883 smallingerland

Simkje Roelofs Mast
G ca 1854 Munnikeburen
dv Roelof Willems M. en Neeltje Geerts Vaartjes
-

kinderen:
1. Neeltje V. G 5-4-1883 Drachten
-- H Jan Greveling

2. Douwe V. 27-8-1884 Bergum

3. Roelof V. G 7-12-1885 Drachten
-- H Klasina Harmsen

-


VII?j

Douwe Jitses
Veenstra
G 27-8-1884 Bergum
zn v Jitse Douwes Veenstra en Simpkje Roelofs Mast

H 17-5-1907 Almelo

Antje de Vries
G 30-7-1887 Oudega
dv Simon deV. en Lolkje de Haan
-

kinderen:
1. Lolkje V. 20-10-1907 Stad Almelo
-- H 3-6-1933 Almelo Johan Lukas Hammink G 6-9-1904 Ambt Almelo

2. Jitze V. 20-8-1909 Stad Almelo O 17-5-1910

3. Jitze V. 7-12-1911 Stad Almelo
-- H 30-4-1938 Almelo Anna Poortman G 27-9-1912 Lonneker

4. Sijmkje V. 22-2-1913 Stad Almelo
-- H 14-10-1939 Almelo Albert Gerrit ter Riet G 5-1-1914 Borne

5. Jitske V. 1-9-1918 Stad Almelo
-- H 20-6-1942 Almelo Egbert Slettenaar G 12-1-1916 Almelo

6. Simon V. 3-6-1920 Stad Almelo
-- H 30-6-1945 Almelo Niessie Drenth G 23-8 1921 Emmen

-Vf

Sipke Aukes
V/Feenstra
G 7-8-1825 Eernewoude O 23-11-1888 Eernewoude
zn v Auke Douwe Veenstra en Jitske Sipkes Matstra
schipper, werkt in de vlasindustrie

H 21-6-1847 Eernewoude

Lemke Geerts Faber
G 27-2-1823 's Gravenhage O 22-6-1901 Baflo
dv Geert Jitzes Faber en Corneliske Baukes de Jong
-

kinderen:
1. Jitske Sipkes F/Veenstra
-- G 26-3-1849 Eernewoude O 8-5-1916 Grootegast
hoedemaakster in Garnwerd tot huwelijk
- - H Roelf Koets G 10-1-1848 Obergum O 9-12-1897 Grootegast
-- zv Hendrik Gelts Koerts en Lammechien Roelfs Molema
kinderen:
1. Hindrik Koets
2. Limmerdina Koets
3. Lammechien Koets
4. Kornelia Koets
5. Sipke Koets
6. Gerrit Koets

2. Geert Sipkes Veenstra = VIe =

3. Auke Sipkes V/Feenstra = VIf =

4. Kornelis[ke] Sipkes Veenstra G 11-6-1853 eernewoude

hoedenmaakster in Bedum
- - H 7-5-1879 Bedum Kornelis Kasper
-- G 11-11-1856 Houwerzijl O 15-2-1916 Winsum
zn v Abel K. en Trientje van Huis
kinderen:
1. Abel Kasper G 22-3-1880 Bedum
2. Sipke Kasper G 31-3-1882 Winsum
3. Tiemen Kasper G 16-1-1884 Winsum
4. Lemke Kasper G 23-6-1887 Winsum
5. Jitse Kasper G 16-4-1892 Winsum

5. Douwe Sipkes Veenstra = VIg =

6. Lipkje/Liptje/Lijskje/Liepkje Veenstra G 10-1-1857 Eernewoude
- - H 10-12-1894 Baflo Jan Pesman 14-3-1871 Baflo
kinderen:
Gielje Frederika Pesman
-

7. Jitse/Jidde Sipkes Veenstra
G 22-10-1858 Maarhuizen O 20-1-1893 Baflo ongehuwd

8. Jitze Sipkes Veenstra = VIh =

9. Sipke Sipkes Veenstra
G 1-2-1863 Winsum O 22-4-1894 Baflo ongehuwd

10. Siebrand Sipkes Veenstra = VIi =

-


de volgende generatie van gehuwde zonen Geert, Auke, Douwe, Jitze, Siebrand
staat op de volgende pagina's 6.1, 6.2, 6.5,
klik op de naam hierboven om bij de volgende generatie te komen


Vg

Jitze Aukes
Veenstra
G 30-6-1836 O 24-1-1902 Eernewoude
zn v Auke Douwe Veenstra en Jitske Sipkes Matstra
Eernewoude

H 22-5-1869 Eernewoude

Fetje/Tietje Oosterloo
G 27-2-1823 Rauwerderhem O 23-2-1917 Tietjerksteradeel
dv Louw Piers O en Akke Jelles Vollema
-

kinderen:
1. Auke Jitzes V. G 2-4-1876 Irnsum O 13-3-1953 Drachten
- - H 9-2-1907 Tietjerksteradeel Neeltje Toering
-- G 17-5-1875 Heerenveen O 16-12-1948 Eernewoude
kinderen:
levenloos kind 21-12-1907 tietjerksteradeel
-

2. Martzen Jitzes V. G ca 1877 O 14-4-1911 Achtkarpselen
- - H 28-7-1894 Tietjerksteradeel Douwe van der Meer
-- G 6-5-1871 Tietjerksteradeel
zn Rienk Hoites vdM en Jetske Aukes Veenstra
kinderen:
Rienk vd Meer G 5-2-1895 tietjerksteradeel
Fettje vd Meer G 9-11-1896 tietjerksteradeel
Jitse vd Meer G 10-3-1899 tietjerksteradeel
Jetske vd Meer G 2-4-1901 tietjerksteradeel
-

3. Reintje Jitzes V. G 3-5-1878 Tietjerksteradeel
- - H Bouke Uiltjes Venema

4. Sjoerdtje Jitzes V. G 12-3-1880 Tietjerksteradeel

5. Hendrik Jitzes V G 18-11-1885 Tietjerksteradeel

6. Louwkje Jitzes V G 1-1-1889 Tietjerksteradeel

-
IVg

Anne Douwes
Veenstra
G 15-6-1806
zn v Douwe Jitzes en Jeltje Annes van Houten
Eernewoude

H 21-6-1817 Eernewoude

Jacoba Johannes Steltman
G ca 1799 O 6-8-1883 Eernewoude
dv Johannes Petrus Steltman en Aaltje Liebbes Kuipers


eerder gehuwd geweest met Roelof Durks de Jong,
daarbij drie kinderen: Johannes, Trijntje en Dirk de Jong

-

kinderen:
1. Douwe Annes V. G 19-9-1829 O 21-6-1847 tietjerksteradeel

2. Jeltje Annes V G 24-4-1832 tietjerksteradeel O 3-1-1863 utingeradeel
- - H 25-2-1854 smallingerland Jelle Abrahams de Vries
-- G 10-8-1833 tietjerksteradeel zn v Abraham Martens dV en Antje Jelles Hof
kinderen: Abraham Jelles
G 1862, O 16-4-1863 smallingerland

3. Auke Annes V. G 3-10-1835 tietjerksteradeel

4. Aaltje Annes V g 15-11-1838 O 25-3-1915 tietjerksteradeel

ongehuwd bij overlijden
H 18-7-1878 Het Bildt gesch.1885 Andries Siegersma
G 10-11-1826 Dokkum O 23-3-1892 Het Bildt
-


Vh'

Auke Annes
Veenstra
G 3-10-1835 Eernewoude O 20-2-1917 Lemmer
zn v Anne Douwes Veenstra en Jacoba Johannes Steltman
Eernewoude

H 21-12-1862 Lemsterland

Aaltje Hessels de Jong
G 21-10-1839 Oldeboorn
dv Hessel Ebels de Jong en Yke Keimpes Dorpwijk
-

kinderen:
1. Anne Aukes V. G 15-12-1863 Lemmer
H 7-7-1893 Zevenbergen Maria Johannes de Korte

2.Hessel V. G 12-8-1865 Lemmer

3. Jacoba V G 9-6-1867 Lemmer/Oldeboorn
- - H 21-6-1895 LemsterlandJacob Rijkeles van der Zee
-- G 27-4-1865 Rotterdam

4. Ike V G 10-1-1869 Lemmer
- - H 16-9-1898 Lemsterland Reinder Hendriks van der Meer
-- G 28-7-1874 Rotterdam
- - zv Hendrik Reinders vdM en Imkje Cornelis Voordewind

5. Douwe V/F G 20-10-1870 Lemmer
- - H 18-8-1893 Lemsterland Abeltje/Albertje Visser
G 8-11-1869 Spaarndam dv Jacob Douwes Visser en Janna Jans Mulder
dochter:
Janna Douwes Feenstra G 1895 O 29-11-1903 Sint Maartensdijk

6.Keimpe V. G 24-10-1872 Lemmer O voor 1876

7. Trijntje V G 7-9-1874 Lemmer
- - H 3-2-1902 Breda Jan Jonker
-- G 30-9-1870 Wildervank
- - zv Geert Jonker en Hendrika Bakker

8. Keimpe V G 24-7-1876 Alphen aan de Rijn
- - H 23-12-1904 Lemsterland Alida van Duuren
-- G 16-8-1880 den Haag
- - dv Anna Wilhelmina van Duuren

7. Jeltje V G 6-11-1878 Lemmer
- - H 26-11-1900 Breda Fedde van Sluis
-- G 1-9-1877 Terhorne
- - zv Cornelis van Sluis en Lubbrigje Feddes Reitsma


ga terug naar de verkorte weergave
ga terug naar de verkorte weergave.
ga verder naar Jitze Douwes, de oudste zoon van Douwe Jitzes

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 1705 2005