ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie VEENSTRA

Hendrik Douwes Feenstra (1791),

Wietske Johannes Steltman en Trijntje Jacobus Pel

tweede zoon van Douwe Jitzes(1758) en Martzen Hendriks
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 4.2.
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

ga terug naar Johannes Jitzes , overgrootvader van Hendrik Douwes Feenstra.
ga verder naar Auke Douwes Veenstra, broer van Hendrik Feenstra

ga naar de informatiepagina

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.


IVe

Hendrik Douwes Feenstra


G 17-7-1791 Eernewoude O 13-5-1866 Gorredijk
zn v Douwe Jitzes en Martzen Hendriks
schipper, winkelier, koopman

H1 1-2-1823 Tytsjerksteradeel acte nr.2

Wytske Johannes Steltman
G 13-10-1795 Heerenveen O 18-9-1824
Gorredijk oud 28 jaar, naaister

H2 16-11-1830 Opsterland Akte nr. 55

Trijntje Jacobs Pel
D 6-3-1803 Boornbergum O 1-2-1884 Gorredijk
dv Jacob Pytters en Sytske Lieuwes

-

kinderen: H1
1. Douwe Hendriks V/Feenstra = Ve =
G 16-11-1823 Gorredijk O 26-1-1908 Wolvega
geboorteakte Opsterland bladnr 140
overlijdensakte Weststellingwerf nr.33 oud 84 jaar, weduwnaar

H2

2. Jacob Hendriks V/Feenstra = Vf =

3. Lieuwe Hendriks Feenstra = Vg =

4. Martje Hendriks Feenstra
G 29-10-1835 O 24-10-1881 Opsterland bladnr 118 en 264
ongehuwd

5. Jetze Hendriks V/Feenstra
G 16-11-1838 Opsterland bladnr. 138

6. Sytske Hendriks Feenstra
G 26-1-1841 Opsterland aangifte 28-1-1841 bladnr 9
H Jan Martens Sijtsema
kinderen:
1. Tjitske Sijtsema G 31-5-1866
2. Hendrik Sijtsema G 21-3-1869
3. Trijntje Sijtsema G 6-10-1871
4. Marten Willem Sijtsema G 9-12-1873
5. Minke Sijtsema G 29-6-1876
6. Gerrit Sijtsema G 1-7-1878
7. Jacob Sijtsema G 12-12-1880
allen in Opsterland geboren

7. Aaltje Hendriks Feenstra
G 6-1-1844 Opsterland aangifte bladnr 5

8. Leentje Hendriks Feenstra
G 17-10-1846 Opsterland aangifte bladnr 107


Ve

Douwe Hendriks
Feenstra
G 16-11-1823 Gorrdeijik O 26-1-1908 Wolvega
meubelmaker, kruidenier

H 29-9-1850 Opsterland acte nr.66

Dieuwke Piers Sjollema
G 12-5-1828 Grouw
dv Pier Clazes Sjollema en Akke Sybes Smeder
-

kinderen:
1. Wytske Veenstra G 3-3-1852 Gorredijk
- -H 2-12-1875 Opsterland Tammo de Haan
G 7-2-1836 Gorredijk O 14-8-1908 Gorredijk
leerlooijer zv Jan de Haan en Geesina Swalue

2. Hendrik Douwes Feenstra G 5-1-1854
- -H 22-5-1886 Weststellingwerf Sytske de Vries
G ca 1857 O 28-9-1910 Weststellingwerf
dv Sjerp dV schoenmaker en Tjitske Baltus Venema
kinderen:
Douwe Feenstra G 24-2-1887 Weststellingwerf
Tjitske Feenstra G 24-1-1888 Weststellingwerf
Dieuwke FeenstraG 24-6-1890 Weststellingwerf

3. Pier Douwes Feenstra G 17-2-1856 Gorredijk
meubelmaker, winkelier te Wolvega
H1 29-4-1882 Aaltje Hazelhoff G 17-6-1859 Drachten O 23-9-1884
-- dv Evert Hazelhoff en Johannette Catharina van der Molen
H2 22-6-1888 Sijke Wyntjes G 1858 Nijehaske
-- dv Jacob Haitzes Wyntjes en Trijntje Sytzes de Vries
kinderen: H1
Dieuwkje Feenstra G 17-9-1884 Wolvega O 13-11-1884
kinderen: H2
Douwe Feenstra G 21-4-1889 Wolvega
- - H 28-11-1919 Weststellingwerf Jeltje van der Veen
Trijntje Feenstra G 9-7-1890 Wolvega
Jacob Feenstra G 14-4-1892 Wolvega
- - H 13-7-1922 Delfzijl Etje Hillegien Dijk
Dieuwke Feenstra G 13-11-1893 Wolvega
Jan Johan Feenstra G 3-2-1895 Wolvega
Johannes Feenstra G 17-8-1899 Wolvega
Piet Hendrik Feenstra G 28-11-1900 Wolvega

4. Akke Douwes Feenstra G 7-12-1859
Opsterland bladnr. 95

5. Trijntje Douwes Feenstra G 10-7-1861 dienstbode
H 13-5-1899 Weststellingwerf Jacob Windhorst
G 21-10-1868 Oudshoorn brievenbesteller
zv Jan Windhorst, timmerman 's-Gravenhage en Lijsje van der Sluis

6. Claas Douwes Feenstra G 28-8-1863 O 3-2-1942 Wolvega
Opsterland bladnr. 271

7. Jacob Feenstra G 21-11-1865 Gorredijk schilder in Putten
-- H 1-4-1893 Putten Geertrui Bouw G 1851 Putten
dv Wouter Bouw en Trijntje van Ganswijk

8. Johannes Douwes Feenstra G 27-5-1868 boekbinder in Weesp
-- H 14-6-1894 Zwolle Maria Broekhuizen G 24-3-1871 Zwolle
dv Wilhelm Johan Broekhuizen kleermaker en Jacoba Bruins besteedster

8. Sietske Douwes V/Feenstra G 12-5-1872
H 26-5-1900 Weststellingwerf Jan Sleijt G 6-12-1875 Wolvega
zv Gerrit Sleijt en Grietje Jans Dijk

-


Vf

Jakob
Hendriks Feenstra
koopman
G 2-11-1831 Gorredijk O 19-5-1884

H 9-6-1866 Opsterland
Janke van der Meulen
G 13-6-1833 Gorredijk O 25-12-1920
dv Hendrik van der Meulen, bakker en Trijntje Jacobs vd Meulen

-


kinderen:
1. Hendrik Feenstra G 27-4-1867 Gorredijk O 2-1-1868 Gorredijk

2. Hendrik Feenstra G 25-9-1869 Gorredijk akte nr.274

2. Andries Feenstra G 24-5-1872 Gorredijk akte nr.154

-


Vg

Lieuwe Hendriks
Feenstra
G 3-10-1833 Opsterland O 29-12-1881 Ooststellingwerf
(veer)schipper, winkelier

H 21-5-1853 Ooststellingwerf

Farduw Koops
G 28-2-1834 Ooststellingwerf
d v Jan Andries Koops en Trijntje Jans Wester
-


kinderen:
1. Hendrik Lieuwes F. G 1-8-1864 O 3-8-1864 Ooststellingwerf

2. Trijntje Lieuwes F. G 11-11-1865 Ooststellingwerf

3. Eva Lieuwes F. G 8-8-1867 [aangifte] Ooststellingwerf

4. Klaas Lieuwes F. G 24-09-1869 O 4-10-1869 Ooststellingwerf

5. Klaas Lieuwes F. G 4-5-1874 Ooststellingwerf

6. Hendrik Lieuwes F. G 11-02-1878 O 25-05-1878 Ooststellingwerf

-


ga terug naar Jitze Douwes, de broer van Hendrik.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 0903 2004