pagina d

ga terug naar pagina I met informatie

pagina a met ouders en broers/zusters van johannes en auke jitzes
pagina b met auke douwes en nazaten
pagina c met sipke aukes en nazaten
4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.5, met de uitgebreide stamboom


ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

stamboom van

JOHANNES-JITZES FEENSTRA en broer AUKE-JITZES VEENSTRA
[en nazaten Feenstra / Veenstra]

vanaf 1750

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


verkorte weergave

zoekt u namen? ga naar de partnerpagina
of naar alle voornamen van F/Veenstraga terug naar de ouders van johannes: jitze johannes en aaltje aukes

kinderen van johannes jitzes en yttje easges:

Johannes Jitzes
Feenstra
G 10-5-1747
O ?
eernewoude
H1 26-12-1770
Yttje Eeges/Aesges
wartena
O eernewoude

Aaltje
VEENSTRA
G 7-2-1773
O voor.1805
-
Aesge
Feenstra
1774
H
Jeltje Wiersma
|
zie verder
Aaltje
Feenstra
1778
H
?
Jitze
Feenstra
1780
H
Trijntje Stienstra
|
zie verder
Floris
Feenstra
1787

ongehuwd
-

Berber
Feenstra
1788

ongehuwd
-

Geertje
Feenstra
1791

ongehuwd
-

.

.

.

.

ga terug naar de ouders van aesge: johannes en yttje

kinderen van aesge die in 1811 in Swichum de naam veenstra aannam:

Aesge
Feenstra
1774
H
Jeltje Wiersma
|
¥

Jitske
Feenstra
1800

O voor 1811
-

Sytze
Feenstra
1805
H
Rinske Landstra
|
zie verder
Johannes
Feenstra
1808
ongehuwd?
Meine
Feenstra
1813
H
Geeske Oostra
|
zie verder
Akke
Feenstra
1816
H
Jan Paulus Frederik
van der Linde
.

.

.

.

ga terug naar de ouders van sytze feenstra: aesge feenstra en jeltje wiersma

kinderen van sytze feenstra en rinske landstra

Sytze
Feenstra
1805
H
Rinske Landstra
|
¥

Jeltje
Feenstra
1840
H
Age Tiesma
kinderen:
Johannes
Rinske
Pietje
Berber
Sipke
Tiesma
Gerben
Feenstra
1843

ongehuwd
-

Johannes
Feenstra
1845

ongehuwd
-

Akke
Feenstra
1847
H
Keimpe de Jong
kinderen:
Hotze
Sytze
Rinske
Sytze
Hinke
de Jong
Berber
Feenstra
1852
O 1878
-
Klaaske
Feenstra
1853
?
.

.

.

.

.

.

.


ga terug naar de ouders van meine feenstra: aesge feenstra en jeltje wiersma

kinderen van meine feenstra en geeske oostra

Meine
Feenstra
1813
H
Geeske Oostra
|
¥

Luitjen
Feenstra
1850
H
Antje Terluin
|
zie verder
Jeltje
Feenstra
1851
H
Gerrit Dijkstra
kinderen:
Geesje
Meino Johanna
Johannes
Dijkstra
.

.

.

.

.

.

ga terug naar de ouders van luitjen feenstra: meine feenstra en geeske oostra

kinderen van luitjen feenstra en antje terluin

Luitjen
Feenstra
1850
H
Antje Terluin
|
¥

Geeske
Feenstra
1877
H
Wieger Jurres
van der Zee
Taetske
Feenstra
1878
O 1930
ongehuwd
Antje
Feenstra
1880
H ?
Jochum
Nieuwenhout
Meine
Feenstra
1883
H
Jeltje
Hofstra
Sjerp
Feenstra
1884
H
Minke
Meindertsma
Gerrit
Feenstra
1890
H
Johanna Nijboer
Jeltje
Feenstra
1891
O 1891
-
Sybren
Feenstra
1894
O 1919
ongehuwd
.

.

.

.ga terug naar de ouders van jitze feenstra: johannes en yttje aesges

kinderen van jitze feenstra en trijntje stienstra

Jitze
Feenstra
1780
H
Trijntje Stienstra
|
¥

Johannes
Feenstra
1818
O 1839
ongehuwd
Freerk
Feenstra
1820
-
Freerk
Feenstra
1822
O 1858
ongehuwd
Pieter
Feenstra
1825
H
Yttje Gerbens
Klaver
Jakob
Feenstra
1828
O 1829
-
Dieuwke
Feenstra
1830
H
?
-
Yttje
Veenstra
1837
H
Thomas Jurjens
kuiper
.

.

.

.

.


terug naar 1750


ga terug naar de ouders van auke veenstra: jitze johannes en aaltje aukes

kinderen van auke jitzes en antje roels kamstra:

Auke Jitzes VEENSTRA
1749
eernewoude
H
Antje Roels Kamstra
¥

Aaltje
(VEENSTRA)
1798

-

Roelf
VEENSTRA
1802

-

Aaltje
[KAMSTRA]
1805

-

Jetse
VEENSTRA
1805
H1
Jacobje Dirks Smit
H2
Sjoukje Tjeerds Kooisma
|
¥
.

.

.

.

.

kinderen van jetse veenstra en jacobje smit/sjoukje kooisma:

H1
Antje
VEENSTRA
1830

-

H2
Auke
VEENSTRA
1834
H
Klaaske Bosma
|
¥
H2
Roelf
VEENSTRA
1837

-

.

.

.

.

kinderen van auke veenstra en klaaske bosma:

Aaltje
VEENSTRA
1864

-

Jetse
VEENSTRA
1864
H
Trijntje Hiemstra
|
¥
Roelf
VEENSTRA
1867
H
Jacobje Dam
zie verder
Sjouktje
VEENSTRA
1872

-

Kornelis
VEENSTRA
1875
H
Sapke Driest
zie verder
.

.

.

.

kinderen van jetse veenstra en trijntje hiemstra

Jan
VEENSTRA
G 1902

-

Jan
VEENSTRA
G 1904
H
Cornelia Klaasen

kinderen:
Gerhardina Harmanna
Trijntje
Maria Karsina Elisabeth
Veenstra
Klaaske
VEENSTRA
1906

-

Auke
VEENSTRA
1907
H1
Everdina Mulder
H2
Anthonina de Muynk
kinderen:
Gerhardus Grietinus
Jetse Veenstra
-
Lukas
VEENSTRA
1909
-
Lukas
VEENSTRA
1912
H
Geeske Kersaan
-
Jetse Marten
Veenstra
-
Lutske
VEENSTRA
1913
H
Jan Hendrik Kloek
Maja Marijke
Bart René
Lajla Vjera
Kloek
-
.

.

.

.


ga terug naar de ouders van roelf: auke veenstra en klaaske bosma:

kinderen van roelf veenstra en jacobje dam:

Roelf
VEENSTRA
1867
H
Jacobje Dam
|
¥

Auke
VEENSTRA
1893
H
Klaasien de Vries
kinderen:
Jakobtje
Wilhelmina
Roelfke
Veenstra
Jacob
VEENSTRA
1897
-
Klaas
VEENSTRA
1900
H
Marijke Oosterhof
-
Jetze
VEENSTRA
1913
H
Aaltje Koopmans
kinderen:
Jacoba
Jurre
Roelf
Geert
Veenstra
.

.

.

.

.


ga terug naar de ouders van kornelis: auke veenstra en klaaske bosma:

kinderen van kornelis veenstra en sapke driest

Kornelis
VEENSTRA
1875
H
Sapke Driest
¥

Willem
VEENSTRA
1900
H
Griet Diepstra
kinderen:
Cornelia Diewerke
Dieuwerke Sabina
Veenstra
Auke
VEENSTRA
1904
H
Aukje Burgler
kinderen:
Zwaannetta Sapbiena
Sabina Kornelia
Kornelia Fransje Aukina
Diana
Veenstra
.

.

.

.

.


ga terug naar de informatie.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstraeerste keer bijgewerkt op 0707 2001
nu bijgewerkt op 2803 2005