Ik hanteer de volgende methode voor levering.

Als u iets wenst te kopen dan verzoek ik u om het verschuldigde bedrag verhoogd met de portokosten over te maken op mijn girorekening.Mijn rekening geef ik per e-mail aan u door.

Na ontvangst van het bedrag zend ik het bestelde direct aan het opgegeven adres.

Mocht het na ontvangst toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan zendt u de kleding gefrankeerd aan mij terug, waarna ik het bedrag van de kleding direct aan u terug betaal.

Als u iets bestelt dat ik nog moet maken, dan zend ik u eerst een foto van het resultaat. Daarna betaalt u het bedrag dat wij vooraf zijn overeengekomen en volgt de procedure zoals hiervoor is beschreven.

Bent u in de gelegenheid de kleding zelf af te halen, dan behoeven geen porto kosten betaald te worden.

Ik woon in Zwolle.

 

Designed by Jan van Dijk