Picture of the New Channel in spring Singels.

Tot 1840 was Utrecht een stad binnen de huidige singels met ongeveer 35.000 inwoners.

De grenzen werden gevormd door muren langs de Catharijnesingel, Tolsteelsingel, Maliesingel en Bemuurde Weerd. Er waren stadspoorten op strategische punten: Weerdpoort, Catharijnepoort, Tolsteegpoort, Witte Vrouwenpoort.

Onder leiding van Jhr. Asch van Wijk (burgemeester van Utrecht van 1827 tot 1839) begon de stad te expanderen. De muren en stadspoorten werden gesloopt en er werden onder leiding van de landschapsarchitect J.D. Zocher plantsoenen aangelegd. Hij heeft een grote verscheidenheid aan bomen en planten langs het water geplaatst. Van die plantsoenen is op dit moment nog enkele kilometers over en voorzien van een wandelpad. Dit wandelpad loopt nog langs een overgebleven deel van de stadsmuur.

Picture of the New Channel in the winter