Henriette Roland Holst communisme Tussen droom en werkelijkheid Russisch communisme geschiedenis dichteres politiek cultuurgeschiedenis 19e eeuw 20e eeuw literatuur Tolstoj socialisme sociaal-democraten Emma Binnendijk doctoraalscriptie Nationale Scriptieprijs Parool UvA scriptie

Emma Binnendijk

Deze site van Emma Binnendijk is geheel gewijd aan mijn doctoraalscriptie

 Tussen droom en werkelijkheid

naar de scriptie

De betekenis van het 'Russische communisme' voor het 'Utopia' van Henriette Roland Holst

 

In 1996 ben ik als historicus afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn scriptie was in datzelfde jaar genomineerd voor de Nationale Scriptieprijs (georganiseerd door Het Parool en de Universiteit van Amsterdam).

        naar de recensie van deze scriptienaar het juryrapport

In de wetenschapsbijlage Spectrum van Het Parool verscheen op zaterdag 14 december 1996 het juryrapport en werd er aandacht besteed aan elke genomineerde scriptie in de vorm van een recensie. 

 

 

 

De scriptie Tussen droom en werkelijkheid is in zijn geheel op deze site te lezen. Prefereert u de papieren versie, dan kunt u deze lenen c.q. inzien bij:

* Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in Amsterdam

* Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam

* Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) in Amsterdam

* Het Letterkundig Museum (LM) in Den Haag

* De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag

De scriptie is nu ook als   beschikbaar: klik hier voor download (let op, groot bestand!!).