Parenteel van Goert HEIJLEN


 
Generatie I

 
I    Goert HEIJLEN (den Alde) [35662], geboren circa 1520, zoon van 0NBEKEND-HEIJLEN/DIEBELS [35706].
Relatie [12289] met ONBEKEND [35663].
Uit deze relatie:
   1. m  Goert GOERTSEN (den Jonge) [35660] (zie II).

Generatie II

 
II    Goert GOERTSEN HEIJLEN (den Jonge) [35660], Schepen van Well ende Bergen, geboren circa 1550, overleden op 07-11-1629 te Bergen (L). Het grafkruis is tijdens WO II verloren gegaan.
in de akten staat Goert Goertsen welke 1629 geleefd heeft. gehuwd mmet Jenneken). Zoon van Goert HEIJLEN (den Alde) [35662] (zie I) en ONBEKEND [35663].
Relatie [12288] met Maria ONBEKEND [35661].
Uit deze relatie:
   1. m  Geurt [35712], geboren circa 1579.
Relatie [12303] met Jenneken ONBEKEND [35713].
   2. m  Diebel GOERTS [24570] (zie III).
   3. m  Thomas [35714], geboren circa 1581.
Relatie [12304] met Wilmken ONBEKEND [35715].
   4. m  Jan [35716], geboren circa 1585.
Relatie [12305] met Maria ONBEKEND [35717].
Op den 28-11-1652 hebben Peter Coppis ende Peterken sijn huijsvrouw getransporteert en overgedraegen tot erffelicken behoeff van Jan Heijllen en Maria eluijden alle alsulcke erff en patrimonie als transportanten door afsterven van wielen Geurt Heijlen en Maria sijn huijsvrouwe hunne lijve ouders is aangeerft in deese heerlicheijt Well, onder Aijen gelegen egeene daervan vuijtgesundert mets gelavende guarand off werscap naer den lantrechten.

Generatie III

 
III    Diebel GOERTS HEIJLEN [24570], geboren circa 1580 te Well (L), overleden op 15-05-1648 te Well. De familie Heijlen voerde een omzoomd schild beladen met een twaalfspakig rad.
M.J. Janssen (pastoor te Well Lb.) heeft diverse publicaties op zijn naam staan over de streek, die tegenwoordig de gemeente Bergen Lb behelst. Naast de opschriften van de kruisen van het R.C. kerkhof te Bergen heeft hij ook de Grafschriften op het R.C. Kerhof te Well gepubliceerd:
In de Maasgouw van 31 oktober 1893 (15e Jaargang, nr.:20) staat het volgende grafkruis beschreven:
I H S
Hier liggen
begraeven
Diebel Heylen
Starf anno1648 den 15 May
ende Jenneken Damen syn
huisvrouwe starf anno 1635
den 13 December, ende
Chrustian Heylen haeren
soon is gestorven Ao
1662 den 29
October. Bidt
Godt voor die
ziellen
Op deze grafsteen een schild met een gebroken rad. De familie Heijlen voerde een omzoomd schild beladen met een twaalfspakig karrad.
De voornaam DIEBEL is Theobaldus (St. Theobaldus, priester, belijder, feestdag 1 juli.) vandaar den familienaam DIEBELS in deze streek veel voorkomende. De familie Heijlen behoorde tot de oude gegoede schepenfamilies. Zoon van Goert GOERTSEN HEIJLEN (den Jonge) [35660] (zie II) en Maria ONBEKEND [35661].
Relatie [8373] met Jenneken DAMEN [24571], geboren circa 1580, overleden op 13-12-1635 te Well.
(Dit is de naamgever van de familie Diebels).
(Berndt Daemen genaamd Portmans wordt in de schepenbankboeken genoemd als zwager van Diebel Heijlen, Jenneken is dus zeer waarschijnlijk een dochter van Daem van Keken alias Portmans alias Daemen. Zie voor de genealogie van de familie Daemen, waarin Jenneken Damen overigens niet voorkomt, de uitgave over de Sint Rochus kapel op de Kamp te Well Lb. Niet zo vreemd dus dat een van de zonen de voornaam DAEM draagt (auteur Th. W.J. Driessen, pastoor te Well en J.J. Daemen uitgegeven in 1965).
Uit deze relatie:
   1. m  Geurt DIEBELS [35613], geboren circa 1605 te Well? (L).
   2. m  Daem DIEBELS [35614], geboren circa 1606 te Well? (L), overleden voor 1655 te Bergen ?/ Aijen? Transport akte d.d. 11-01-1655. hierin wordt een stuk land verkocht dat Daem Diebels gelegateerd had aan de armen van Bergen en Aijen.
Deze Daem is dus overleden voor 1655. Daem was waarschijnlijk ongehuwd.
   3. m  Liener DIJBELS [35615] (zie IVa).
   4. m  Christianus (Kerst) DIEBELS (Heijlen) [24549] (zie IVb).
   5. m  Henrick DIEBELS [35619] (zie IVc).

Generatie IV

 
IVa    Liener DIJBELS HEIJLEN [35615], geboren circa 1608 te Well? (L). Liener Dijbels van Well gehuwd met Maria NN 2 dochters gedoopt in Velden.
misschien ook een zoon genaamd Kerst ?~ maar die moet dan vroegtijdig naar Goch vertrokken zijn. ( door ger Diebels niet tegengekomen in de akten). Zoon van Diebel GOERTS HEIJLEN [24570] (zie III) en Jenneken DAMEN [24571].
Relatie [12272] met Maria ONBEKEND [35616], geboren circa 1610.
Uit deze relatie:
   1. v  Frederica DIJBELS van WELL [35617], gedoopt (RK) 1627-1628 te Velden.
   2. v  Crijstina DIJBELS van WELL [35618], gedoopt (RK) op 05-01-1631 te Velden.

IVb    Christianus (Kerst) DIEBELS HEIJLEN (Heijlen) [24549], schepen van Well, geboren circa 1610, overleden op 29-10-1662 te Well. Kerst Diebels Heijlen gehuwd met Catrin Fijten, komt veelvuldig voor in de akten. Staat op de grafsteen: 29-10-1662 overleden.
Hierna komt de naam Catrin Diebels in de akten voor, dit is Catrin Fijten. Zoon van Diebel GOERTS HEIJLEN [24570] (zie III) en Jenneken DAMEN [24571].
Gehuwd [8365] voor 1635 te Well? Echtgenote is Catharina (Catrijn) FIJTEN [24552], geboren circa 1610, overleden na 1681 te Well. In 1681 nog getuige bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden van haar zoon Herman Diebels. Dochter van Herman FIJTEN [24561] en Anna VIJTEN [35872].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Diebel DIEBELS [24569], geboren circa 1635.
   2. m  Herman DIEBELS [24545] (zie Va).
   3. m  Peter (Pieter) DIEBELS [24560], geboren op 20-11-1638 te Venray.
   4. v  Petronilla DIEBELS [24567] (zie Vb).
   5. m  Christianus DIEBELS [35664] (zie Vc).
   6. v  Johanna (Jenneken) DIEBELS [24562], geboren circa 1641, overleden ca.10-1687, op dato 31 8-bris 1687 de gewoonlijncken momboiren eedt gedaen voor de weeskinderen bij Herman Huberts sael; en Jenneken Dijbels verweckt.
dus Jenneken is op deze datum reeds overleden.
Relatie [8370] met Herman HUBERTS VERHEIJEN [24563], geboren circa 1640, overleden ca.10-1687, op dato 31 8-bris 1687 de gewoonlijncken momboiren eedt gedaen voor de weeskinderen bij Herman Huberts sael; en Jenneken Dijbels verweckt.
dus Herman is voor deze datum reeds overleden.
   7. m  Daem DIEBELS [24564] (zie Vd).
   8. m  Johannes DIEBELS [24566], geboren circa 1645.

IVc    Henrick DIEBELS HEIJLEN [35619], gedoopt (RK) circa 1612 te Well (L). Henrick Diebels Heijlen gehuwd in Velden met Martina (Marteken) Huijben. Bij het magenschijdt is er sprake van 3 dochters.geen zonen.
Op 11-01-1655 wordt Henrick Dijbels als fijtelicke armenmeester genoemd van de armen van Bergen en Aijen. Zoon van Diebel GOERTS HEIJLEN [24570] (zie III) en Jenneken DAMEN [24571].
Gehuwd [12273] op 30-09-1652 te Velden met Martina (Marteken) HUIJBEN [35620], geboren circa 1615 te Velden? Overleden op 22-10-1683 te Velden. Dochter van Willem Huijben
Kinderen genoemd in Maegenscheijd 22 juni 1684 (Hendrick en Marteken zijn dan beiden overleden)
- Jenneken Diebels, overleden Bergen 26 juni 1681 gehuwd met Peter Wilberts.
(Kinderen: Peter Wilberts genaamd Diebels, Henrisken Wilberts Diebels en Derck Wilbers).
- Peercken Diebels overleden te Bergen (L) 24 december 1680, gehuwd metGerrit Jaspers.
(Kinderen: Gerard Jaspers en Maria Jaspers, gedoopt Afferden (L) 10 juli 1672).
- Willemken Diebels, gehuwd met Jan Lenssen. Dochter van Willem HUIJBEN [35622].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jenneken DIEBELS [35621] (zie Ve).
   2. v  Peercken DIEBELS [35633] (zie Vf).
   3. v  Willemken DIEBELS [35638] (zie Vg).

Generatie V

 
Va    Herman DIEBELS [24545], Schepen en Stadhouder, geboren circa 1637 te Well? Overleden na 1702 te Well. Herman Diebels komt in 1702 nog voor in de Schepenbankboeken als Stadhouder, daarna niet meer. Zoon van Christianus (Kerst) DIEBELS HEIJLEN (Heijlen) [24549] (zie IVb) en Catharina (Catrijn) FIJTEN [24552].
Gehuwd (1) [8362] op 19-07-1670 te Well met Aleidis (Alitgen) HOECKEN [24546], geboren circa 1635 te Well? Overleden circa 1680 te Well (L), dochter van Seger HOECKEN [24550], Schepen, en Helena HOOGEN [24551].
Gehuwd (2) [8366] op 12-07-1681 te Well (getuige(n): Trin Diebels (moeder van de bruidegom), Diebel Diebels en Daem Diebels (Beiden broers van de bruidegom) en Hendrick Nillissen (zwager van de bruidegom, gehuwd met Petronella Diebels)). Op 12-07-1681 werden de huwelijksvoorwaarden opgemaakt voor het tweede huwelijk van Herman DIEBELS met Catharina WIJNEN, weduwe van Lens BECKENS.
Er wordt daarin melding gemaakt van het feit dat er twee zonen geboren zijn uit het huwelijk van Herman DIEBELS met Aliedis HOECKEN.
Herman DIEBELS komt in de Schepenbank geruime tijd voor als Stadhouder. Echtgenote is Catharina WIJNEN HOLSAET [24553], geboren circa 1630 te Well? Overleden op 13-10-1705 te Well. Overleden ingeschreven als Catharina van Holsaet.
Catharina Wijen is waarschijnlijk de zelfde als Catharina Holsaet. in de doopboeken van Well komt namelijk voor Herman Diebels gehuwd met Catharina van Holsaet.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Godefridus (Geurt) [7320] (zie VIa).
   2. m  Christianus (Kerst) [24559] (zie VIb).
   3. m  Laurents (Lens) [29318], geboren circa 1675.
Gehuwd voor de kerk [10012] op 04-09-1708 te Well? Echtgenote is Petronella (Aeltje-Aleidis) van den BERGH [29319], geboren Circa 1680 te wellerlooi, overleden op 13-09-1760 te Well, dochter van Gerardus (Gerardt) van den BERGH [24547], als schepen be├źdigd op 08-05-1694, en Jenneken HOECKEN (Segers) [24548].
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Anna (Anneke) [35867], geboren circa 1695.
Relatie [10014] met Anner BRAEM [29321], geboren Circa 1690 te ? Overleden voor 1719.
   5. m  Theobaldus [24608], gedoopt (RK) op 06-11-1699 te Well.
   6. m  Hendricus (Henrick) [24607], gedoopt (RK) op 29-11-1700 te Well, overleden op 28-03-1787 te Well op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [10011] circa 1725, uit dit huwelijk 2 kinderen 1727 en 1730 met Maria van den BERGH [29317], geboren circa 1700, overleden voor1-1731, dochter van Gerardus (Gerardt) van den BERGH [24547], als schepen be├źdigd op 08-05-1694, en Jenneken HOECKEN (Segers) [24548].
Gehuwd (2) [10013] op 30-jarige leeftijd op 19-01-1731 te Well, uit dit huwelijk 8 kinderen met Gertrudis BOSMANS [29320], geboren circa 1700.
1721 en ook 1728 komt in de schepenbank voor Henrick Diebels en Maria van den Bergh Ehel. "zijn schuldig aan Henrick Rarikx en peternella van den Bergh Ehel.: een somma van hondert guldens. Ter sprake komt ook de moeder van hendrik Diebels namelijk Catharina van Hplsaet, overleden.
   7. m  Joes Dominica [35869], geboren circa 1705 te ?

Vb    Petronilla DIEBELS [24567], geboren circa 1640, overleden op 03-09-1682 te Well, dochter van Christianus (Kerst) DIEBELS HEIJLEN (Heijlen) [24549] (zie IVb) en Catharina (Catrijn) FIJTEN [24552].
Gehuwd [8372] op 05-02-1671 te Well met Henricus (Hendrick) NILLISSEN [24568], geboren circa 1655, overleden op 03-09-1682 te Well.
De meeste kinderen noemen zich Diebels maar ook Hendricks en Nellissen komt voor.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christianus DIEBELSEN ((Nillissen, Nelissen of Hendricks)) [25007], geboren circa 1671.
   2. m  Wilhelmus HENDRICKS (Nillissen) [25008], geboren circa 1673.
Gehuwd [8491] op 13-01-1704 te Bergen (L) met Catharina STEENCAMPS [25009], geboren circa 1675.
   3. m  Diebel DIEBELS (Nillissen of Nelissen of Hendricks) [24580] (zie VIc).
   4. m  Petrus HENDRICKS (Nillissen) [25010], geboren circa 1676.
Gehuwd [8492] op 12-10-1710 te Bergen (L) met Margaretha JANSSEN [25011], geboren circa 1680.

Vc    Christianus DIEBELS [35664], geboren circa 1640, zoon van Christianus (Kerst) DIEBELS HEIJLEN (Heijlen) [24549] (zie IVb) en Catharina (Catrijn) FIJTEN [24552].
Relatie [12290] met ONBEKEND [35665].
(nog niet bewezen dat dit kind van deze ouders is).
Uit deze relatie:
   1. m  Jacobus [35666] (zie VId).
   2. m  Henricus [35668] (zie VIe).
   3. v  Catharina [35671], geboren circa 1670, overleden.
Gehuwd voor de kerk (1) [12294] op 17-02-1697 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena met Heinrich BLENCKERS [35672], geboren Circa 1670 te ? Overleden.
Gehuwd voor de kerk (2) [12295] op 04-02-1703 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena met Gerhard KEMPKENS [35673].
   4. m  Diebel (Dibel, Dibelij) [35674] (zie VIf).
   5. v  Johanna [35676], geboren circa 1670.
Gehuwd voor de kerk [12297] op 16-09-1710 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena met Maes (Thomas) KEMPKENS [35677].
   6. v  Anna [35678], geboren circa 1670.
Gehuwd voor de kerk (1) [12298] op 21-04-1709 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena met Arnold TUNNESEN [35679].
Gehuwd voor de kerk (2) [12299] op 10-05-1716 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena met Johann HOFMANS [35680].
   7. m  Christianus (Kerst) [35681] (zie VIg).

Vd    Daem DIEBELS [24564], geboren circa 1645, zoon van Christianus (Kerst) DIEBELS HEIJLEN (Heijlen) [24549] (zie IVb) en Catharina (Catrijn) FIJTEN [24552].
Gehuwd [8371] op 12-06-1689 te Lottum met Helena CUPPERS [24565], geboren circa 1650.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christianus (Kerst) [35612], gedoopt (RK) op 24-07-1691 te Lottum.

Ve    Jenneken DIEBELS [35621], geboren circa 1653 te Velden? Overleden op 26-06-1681 te Bergen (L), dochter van Henrick DIEBELS HEIJLEN [35619] (zie IVc) en Martina (Marteken) HUIJBEN [35620].
Relatie [12274] met Peter WILBERTS [35623], geboren circa 1650, overleden voor 1706 te Bergen? (L). Kinderen genoemd in Maegenscheijdt van 19 januari 1706:
Jenneken Diebels overleden te Bergen 26 juni 1681, gehuwd met Peter Wilberts, overleden.
- Peter Wilberts jr, genaamd Diebels overleden Bergen 24 december 1701 gehuwd met Maria Geurts Cocken van der Kamp.
- Henrisken Wilberts Diebels, gehuwd met Andries Driessen.
- Derck Wilbers, gehuwd met Christina Goswina Oswolts.
Uit deze relatie:
   1. m  Peter (Peter jr.) (Diebels) [35624], geboren circa 1675, overleden op 24-12-1701 te Bergen (L).
Gehuwd voor de kerk [12275] op 06-02-1696 te Well (L) (RK) met Maria GEURTS COCKEN van den KAMP [35625], geboren circa 1675, overleden op 28-01-1741 te Bergen (L).
   2. v  Henrisken (Diebels) [35626], geboren circa 1676, overleden op 13-03-1746 te Well (L).
Gehuwd voor de kerk [12276] op 28-11-1691 te Well (L) (RK) met Andries DRIESSEN [35627], geboren circa 1670, overleden op 20-02-1717 te Bergen (L).
uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren te Bergen (L).
   3. m  Derck [35629] (zie VIh).

Vf    Peercken DIEBELS [35633], geboren circa 1654, overleden op 24-12-1680 te Bergen (L), dochter van Henrick DIEBELS HEIJLEN [35619] (zie IVc) en Martina (Marteken) HUIJBEN [35620].
Gehuwd (1) [6474] op 19-11-1670 te ? Echtgenoot is Godefridus Philipsen KOCKEN [37266], geboren Circa 1650 te ? Overleden voor 1672 te ?
Gehuwd voor de kerk (2) [12279] circa 1672 met Gerrit JASPERS [35634], geboren circa 1650, overleden te Bergen (L)?
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Maria GERARDTS [35636], gedoopt (RK) op 10-07-1672 te Afferden (L).
Gehuwd [12280] circa 1700 met Lucas ten HAEF [35637], geboren circa 1670.
   2. m  Gerardt [35635], geboren circa 1675 te Bergen? (L).

Vg    Willemken DIEBELS [35638], geboren circa 1655, overleden op 04-09-1702 te Bergen (L), dochter van Henrick DIEBELS HEIJLEN [35619] (zie IVc) en Martina (Marteken) HUIJBEN [35620].
Relatie (1) [12281] met Jan LENSSEN [35639], geboren circa 1650.
Relatie (2) [12282] met Jan Willem JANS (Willems, van de Wehr, de Koninck) [35641], geboren circa 1660.
Uit de eerste relatie:
   1.   2 kinderen [35640], geboren te Bergen (L).
Uit de tweede relatie:
   2.   6 kinderen [35642].

Generatie VI

 
VIa    Godefridus (Geurt) DIEBELS [7320], geboren circa 1671 te Well, overleden op 05-02-1710 te Well, op09-03-1720 maegenscheijdt van KerstDiebels ende onmundige van Geurt Diebels.
Kerst Diebels en Hester Rutten Ehel.: ter eenre
Jaspar van den Bergh en Laurents Diebels als Momboirs vande onmundige kinderen verweckt bij Geurt Diebels en Petronella van den Bergh ten overstaen van beiderzijdts onderss: vrijnden en moeg eder, ten anders zijde van de naelaetenschap van hunnen besten vader Seger Hoecken.
ondertekend of handmerk van Kerst Diebels, Hester Rutten, Gerrit van den bergh, Jan Beckers, Jasper van den Bergh, Laurents Diebels, Jan Coppes, Jan Hesen, Petronella van den Bergh en Peter Wilberts. Zoon van Herman DIEBELS [24545] (zie Va) en Aleidis (Alitgen) HOECKEN [24546].
Gehuwd [2388] circa 1700, 3de graad van bloedverwantschap. Seger Hoecken was van allebei de grootvader, de grootmoeders zijn echter anders. Seger Hoecken was 2x getrouwd. Echtgenote is Petronella (Hesa) van den BERGH [7321], geboren circa 1670, overleden op 11-04-1741 te Well, dochter van Gerardus (Gerardt) van den BERGH [24547], als schepen be├źdigd op 08-05-1694, en Hermanna JASPERS [35864].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aleidis [24999], gedoopt (RK) op 26-01-1701 te Well (getuige(n): Segerius Hoecken en Joanna (Jenneken) Hoecken), overleden circa 1701 te Well.
   2. v  Aleidis [25000], gedoopt (RK) op 16-06-1702 te Well (getuige(n): Hermanus Diebels en Catharina Holsaet), overleden op 28-01-1779 te Well op 76-jarige leeftijd.
Relatie (1) [8487] met Petrus DRIESSEN [25001], geboren circa 1700.
Relatie (2) [8488] met Hendrick MAESSEN [25002], geboren circa 1700.
   3. v  Maria [25003], gedoopt (RK) op 06-10-1704 te Well (getuige(n): Theobaldus Diebels en Jacoba Jacobs), overleden in 1746 te Well.
   4. v  Catharina [2565] (zie VIIa).
   5. m  Hermanus [25004], gedoopt (RK) op 04-10-1709 te Well (getuige(n): Joes Dominica Diebels en Mechtildis van den Bergh).
Gehuwd (1) [8489] op 22-jarige leeftijd op 22-07-1732 te Bergen (L) met Christina GIJLEN [25005], geboren circa 1700, overleden voor 1745.
Gehuwd (2) [8490] op 35-jarige leeftijd op 24-08-1745 te Bergen (L) met Elisabeth PEETERS [25006], geboren circa 1700.

VIb    Christianus (Kerst) DIEBELS [24559], geboren circa 1673 te Well? Overleden op 13-04-1741 te Well, zoon van Herman DIEBELS [24545] (zie Va) en Aleidis (Alitgen) HOECKEN [24546].
Gehuwd [12266] circa 1700 te Well? Echtgenote is Hester RUTTEN [35599], geboren circa 1680, overleden op 28-12-1741 te Well, dochter van Seger RUTTEN [35600].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [35601] (zie VIIb).
   2. m  Hermanus [35603], gedoopt (RK) op 15-11-1705 te Well, overleden op 17-02-1783 te Aijen / Bergen (L) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd [12268] op 28-jarige leeftijd op 27-09-1734 te Well (L) met Johanna LAURENSEN [35604], geboren circa 1710.
   3. m  Segerius (Seger) [35605], gedoopt (RK) op 29-12-1707 te Well (L).
Relatie [12269] met Anna Catharina RUWARTS [35606], geboren circa 1710.
   4. m  Godefridus [35607], gedoopt (RK) op 21-02-1710 te Well (L), overleden op 30-04-1798 te Venray op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd [12270] op 26-jarige leeftijd op 03-05-1736 te Well (L) met Catharina van de STAAIJ (Staeij) [35608], gedoopt circa 1710.
   5. v  Allegondis [35609], gedoopt (RK) op 02-02-1711 te Well (L).
   6. v  Maria [35610], gedoopt (RK) op 20-08-1715 te Well (L), overleden ..-06-1747 te Well (L).
Gehuwd [12271] op 25-jarige leeftijd op 09-03-1741 te Well (L) met Gerardus LEENEN [35611], geboren circa 1710.

VIc    Diebel DIEBELS (Nillissen of Nelissen of Hendricks) [24580], geboren circa 1674 te Bergen (L), overleden op 14-12-1754 te Bergen (L) (80 jaar), zoon van Henricus (Hendrick) NILLISSEN [24568] en Petronilla DIEBELS [24567] (zie Vb).
Gehuwd [8378] circa 1700 te Bergen (L) met Agnes CLAES [24581], geboren circa 1673, overleden op 26-10-1759 te Bergen (L) (86 jaar), dochter van Petrus CLAES [24582] en ONBEKEND [41003].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronilla [25012], gedoopt (RK) op 29-12-1701 te Bergen (L).
   2. m  Henricus NELISSEN [25013], gedoopt (RK) op 08-12-1705 te Bergen (L), overleden op 14-05-1773 te Bergen (L) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd [8494] op 29-jarige leeftijd op 05-05-1735 te Bergen (L) met Gertrudis PEETERS ((Geurts ?)) [25014], geboren circa 1710.
   3. m  Petrus NILLISSEN [25015], gedoopt (RK) op 01-02-1709 te Bergen (L).
   4. m  Matthias (Thijs) [24576] (zie VIIc).
   5. m  Jacobus [25016] (zie VIId).
   6. v  Mechtildis [25018], gedoopt (RK) op 29-01-1723 te Bergen (L), overleden op 22-09-1785 te Aijen / Bergen (L) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd [8496] op 23-jarige leeftijd op 05-05-1746 te Bergen (L) met Johannes LOUIS (Everts) [25019], geboren circa 1720.
   7. v  Jacomina [25020], geboren circa 1725 (komt voor als doopgetuige).

VId    Jacobus DIEBELS [35666], geboren circa 1670, zoon van Christianus DIEBELS [35664] (zie Vc) en ONBEKEND [35665].
Relatie [12291] met Anna Elisabeth KONS [35667].
Uit deze relatie:
   1. v  Maria Mechtildis [35683], gedoopt (RK) op 04-09-1695 te Goch (getuige(n): Lucas Hermans en Margaretha van Bael), parochie H. Maria Magdalena.

VIe    Henricus DIEBELS [35668], geboren circa 1670, zoon van Christianus DIEBELS [35664] (zie Vc) en ONBEKEND [35665].
Gehuwd voor de kerk (1) [12292] op 17-02-1696 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena. Echtgenote is Gertrudis (Gertrud) te RIJTH (Teriet, Te Riet, te Rith) [35669], geboren circa 1670.
Gehuwd (2) [12293] circa 1712 te ? Echtgenote is Maria ERTCAMPS (Eertkamps, Eercamps, Erckamps, Erkamps) [35670], geboren circa 1680.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Christina [35684], gedoopt (RK) op 20-11-1696 te Goch (getuige(n): Gerardus van Richebraedt en Anna te Rith), parochie H. Maria Magdalena.
   2. v  Dorothea [35687], gedoopt (RK) op 25-12-1697 te Goch (getuige(n): Diebel Diebels en Christina Rutten), parochie H. Maria Magdalena, overleden voor 1700 te Goch.
   3. m  Christianus [35688], gedoopt (RK) op 03-06-1700 te Goch (getuige(n): Theodorus Teriet en Catharina Diebels), parochie H. Maria Magdalena.
   4. v  Dorothea [35689], gedoopt (RK) op 03-06-1700 te Goch (getuige(n): Joes Ceres en Gerada van Weekeren), parochie H. Maria Magdalena.
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  Gertrudis DIBELS [35701], gedoopt (RK) op 18-05-1712 te Goch (getuige(n): Gerardus in gen Rith en Joanna Dibels), parochie H. Maria Magdalena, overleden voor 1719.
   6. m  Petrus DIBELS [35702], gedoopt (RK) op 04-08-1713 te Goch (getuige(n): ??), parochie H. Maria Magdalena.
   7. m  Johannes [35703], gedoopt (RK) op 14-11-1715 te Goch (getuige(n): Kerst Diebels en Gerarda Nissen), parochie H. Maria Magdalena.
   8. m  Gerardus [35704], gedoopt (RK) op 15-03-1718 te Goch (getuige(n): Gerardus Kempkens en Catharina Caemans), parochie H. Maria Magdalena.
   9. v  Gertrudis [35705], gedoopt (RK) op 12-03-1719 te Goch (getuige(n): Johannes Kempkens en Petronilla van Eijck), parochie H. Maria Magdalena.
   10. v  Christina [35686], gedoopt (RK) op 26-12-1721 te Goch (getuige(n): Gerardus Grevers en Hendrina Kempkens), parochie H. Maria Magdalena.
   11. v  Catharina [35685], gedoopt (RK) op 03-01-1725 te Goch (getuige(n): Wilhelmus in gen Erf en Joanna Puin), parochie H. Maria Magdalena.

VIf    Diebel (Dibel, Dibelij) DIEBELS [35674], geboren circa 1670, zoon van Christianus DIEBELS [35664] (zie Vc) en ONBEKEND [35665].
Gehuwd voor de kerk [12296] op 06-05-1700 te Goch (RK), parochie H. Maria Magdalena met Theodora (Derisken) WEGENERS (Wegenaer,Wegaij, Wegemans, Wijer en ook Boomers) [35675], geboren circa 1680.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus DIBELS [35690], gedoopt (RK) op 27-07-1701 te Goch (getuige(n): Gerardus Bichelvaer en Gerard Gernich), parochie H. Maria Magdalena.
   2. m  Kerst DIBELS [35691], gedoopt (RK) op 20-10-1703 te Goch (getuige(n): Arnoldus grevers en Aleidis Sackelingh), parochie H. Maria Magdalena.
   3. m  Johannes [35692], gedoopt (RK) op 02-09-1706 te Goch (getuige(n): Mathijs Titiens en Anna Diebels), parochie H. Maria Magdalena.
   4. m  Henricus [35694], gedoopt (RK) op 30-11-1708 te Goch (getuige(n): Gerardus Kempkens en Christina Baks), parochie H. Maria Magdalena, overleden voor 1710.
   5. m  Henricus [35695], gedoopt (RK) op 13-03-1710 te Goch (getuige(n): Gerardus Grevers en Catharina Diebels), parochie H. Maria Magdalena, overleden voor 1711.
   6. m  Henricus DIBELS [35696], gedoopt (RK) op 04-04-1711 te Goch (getuige(n): Johannes van Meegen en Gerarda Wegemans), parochie H. Maria Magdalena, overleden voor 1714.
   7. v  Christina DIBELS [35697], gedoopt (RK) op 04-04-1711 te Goch (getuige(n): Thomas Kempkens en Catharina Dibels), parochie H. Maria Magdalena.
   8. m  Henricus [35698], gedoopt (RK) op 08-10-1714 te Goch (getuige(n): Gerardus Bous en Petronella Kop), parochie H. Maria Magdalena.
   9. m  Herman [35699], gedoopt (RK) op 21-02-1717 te Goch (getuige(n): ??), parochie H. Maria Magdalena.
   10. m  Casper [35700], gedoopt (RK) op 02-11-1719 te Goch (getuige(n): Kerst Diebels en Gerarda Thissen), parochie H. Maria Magdalena.

VIg    Christianus (Kerst) DIEBELS [35681], geboren circa 1670, zoon van Christianus DIEBELS [35664] (zie Vc) en ONBEKEND [35665].
Gehuwd [12300] voor 1708 met ONBEKEND [35682].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertrudis [35693], gedoopt (RK) op 17-11-1708 te Goch (getuige(n): Christianus Diebels en Catharina Basters), parochie H. Maria Magdalena.

VIh    Derck WILBERTS [35629], geboren circa 1679, overleden op 17-09-1713 te Bergen (L), zoon van Peter WILBERTS [35623] en Jenneken DIEBELS [35621] (zie Ve).
Gehuwd voor de kerk [12277] op 25-06-1704 te Bergen (L) (RK) met Christina Goswina OSWOLTS [35630], geboren circa 1680.
Uit dit huwelijk:
   1.   6 kinderen [35632], geboren te Bergen (L).

Generatie VII

 
VIIa    Catharina DIEBELS [2565], gedoopt (RK) op 25-05-1707 te Well (getuige(n): Caspar van den Bergh en Anna Diebels), overleden op 28-07-1776 te Well op 69-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Geurt) DIEBELS [7320] (zie VIa) en Petronella (Hesa) van den BERGH [7321].
Gehuwd voor de kerk [854] op 28-jarige leeftijd op 17-04-1736 te Well (RK) (getuige(n): Theodorus Brouwers en Joannes Hermans) met Albertus (Albert, Alard) FLEUREN [2564], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 28-09-1710 te Grubbenvorst (getuige(n): Petrus Alarts en Aleijdis van Grootraij), overleden op 29-06-1757 te Well op 46-jarige leeftijd, zoon van Martinus (Martijn) FLEUREN [2442], Landbouwer, en Joanna van GROOTRAIJ (op Grootraay) [2067].
(komt ook voor als Adolphus, Andreas en Alardis).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [24533], gedoopt (RK) op 03-02-1738 te Well, overleden op 14-05-1746 te Well op 8-jarige leeftijd.
   2. m  Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) [2572] (zie VIIIa).
   3.   N.N. [7322], geboren circa 1741, overleden op 14-05-1746 te Well (overleden een kind van Andreas Fleuren en Catharina Diebels).
   4. v  Petronella [2567] (zie VIIIb).
   5. m  Martinus [2569], gedoopt (RK) op 21-05-1746 te Well (getuige(n): Laurentius Diebels, Maria Fleuren en Elisabeth Deckers), overleden op 06-12-1773 te Well op 27-jarige leeftijd.
   6. m  Martinus [2566], gedoopt (RK) op 03-02-1748 te Well (getuige(n): Joannis Hermans, Joannis Fleuren, Aldegondis Diebels en Allegondis van den Bergh).
   7. v  Joanna [2570], gedoopt (RK) op 18-01-1749 te Well (getuige(n): Ernestus van den Bergh, Elisabeth Peters, Lambertus Kuppen en Elisabeth Deckers).
   8. v  Elisabeth [2571], gedoopt (RK) op 28-12-1752 te Well (getuige(n): Christianus Huijgen, Allegonda Diebels, Joannis Fleuren en Elisabeth Deckers).

VIIb    Catharina DIEBELS [35601], gedoopt (RK) op 09-09-1703 te Well, overleden op 21-05-1758 te Well op 54-jarige leeftijd, dochter van Christianus (Kerst) DIEBELS [24559] (zie VIb) en Hester RUTTEN [35599].
Gehuwd [12267] op 37-jarige leeftijd op 26-07-1741 te Well met Matthias (Thijs) CLAES [35602], 34 jaar oud, gedoopt op 01-11-1706 te Well (L), zoon van Philippus CLAES [35441] en Dimpna HEBBEN [35442].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Philippus [35443], gedoopt (RK) op 03-05-1742 te Well (L), overleden op 03-11-1815 te Well (L) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd [12208] op 27-jarige leeftijd op 01-05-1770 te Well (L) met Wilhelmina CLAES [35654], geboren circa 1745.
   2. m  Christianus [35655], gedoopt (RK) op 02-12-1743 te Well (L).
   3. m  Hermanus [35656], gedoopt (RK) op 04-10-1745 te Well (L).

VIIc    Matthias (Thijs) DIEBELS [24576], gedoopt op 30-06-1717 te Bergen (L), overleden op 22-09-1785 te Bergen (L) op 68-jarige leeftijd, zoon van Diebel DIEBELS (Nillissen of Nelissen of Hendricks) [24580] (zie VIc) en Agnes CLAES [24581].
Gehuwd [8376] op 24-jarige leeftijd op 19-11-1741 te Bergen (L) met Helena JACOBS (Hermans) [24577], geboren circa 1720, overleden op 26-01-1797 te Bergen (L), dochter van Willem HERMANS [24578] en Elisabeth JURI├źNS [24579].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [25021], geboren voor 1763, overleden op 13-04-1763 te Aijen / Bergen (L).
   2. m  Wilhelmus (Willem, Wilhelm, Guillaume) [2581] (zie VIIIc).

VIId    Jacobus DIEBELS [25016], geboren circa 1720, overleden op 28-11-1770 te Afferden (L), zoon van Diebel DIEBELS (Nillissen of Nelissen of Hendricks) [24580] (zie VIc) en Agnes CLAES [24581].
Gehuwd [8495] 09-1746 te Heijen met Johanna WIJNTJES (Janssen) [25017], geboren circa 1720, overleden op 31-05-1770 te Aijen / Bergen (L).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter [44011] (zie VIIId).

Generatie VIII

 
VIIIa    Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572], dagloner, gedoopt (RK) op 30-11-1739 te Well (gem. Bergen (L)) (getuige(n): Christianus Diebels, Hermanus Diebels, Petronella van de Hergraven en Catharina Fleuren), overleden op 30-01-1815 te Well op 75-jarige leeftijd, weduwnaar, 70 jaar oud. Zoon van Albertus (Albert, Alard) FLEUREN [2564] en Catharina DIEBELS [2565] (zie VIIa).
Gehuwd voor de kerk [856] op 29-jarige leeftijd op 04-04-1769 te Well (RK) (getuige(n): Henricus Swertz en Jacobus Beckers) met Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573], geboren circa 1743 te Well (gem. Bergen (L)) (gezindte: RK), overleden op 12-04-1813 te Bergen (L), 70 jaar, dochter van Guillaume LOEFFS [53588] en Helene THEUNISSEN [53589].
(Margaretha/Margaritha wordt ook vermeld met de familienaam Loefs, Lois, Loos en Loes).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Albertus (Albert, Aldert) [2574] (zie IXa).
   2. v  Gertrudis [2576], gedoopt (RK) op 22-04-1772 te Well (gem. Bergen (L)) (getuige(n): Henricus Diebels en Helena Geurts) (Moeder wordt vermeld met Fam.naam LOES (= LOOS). Overleden op 11-05-1822 te Bergen (L) op 50-jarige leeftijd, ongehuwd, 50 jaar.
   3. m  Mathias [2577], gedoopt (RK) op 31-12-1774 te Well (getuige(n): Petronilla Fleuren, Christianus Loeffs en Brigitta Vliegen) (Moeder wordt vermeldt als LOEFFS), overleden op 15-01-1775 te Well, 15 dagen oud.
   4. m  Wilhelmus (Willem) (Guillaume) [2578] (zie IXb).
   5. v  Catharina [2582] (zie IXc).
   6. v  Helena [2580], gedoopt (RK) op 20-11-1783 te Well (getuige(n): Hermanus Lentjens en Joanna Fleuren).

VIIIb    Petronella FLEUREN [2567], gedoopt (RK) op 13-07-1743 te Well (getuige(n): Henricus Wilhelmus Swertz, Paulus Fleuren, Joanna Maria van Venne en Maria Neesen), overleden op 28-08-1790 te Ottersum op 47-jarige leeftijd, aet 47 jr. uxor Joannes van Issum. Dochter van Albertus (Albert, Alard) FLEUREN [2564] en Catharina DIEBELS [2565] (zie VIIa).
Samenwonend (1) [855] 1783 met ONBEKEND [25022], geboren Circa 1740.
Gehuwd (2) [679] circa 1785 met Joannis van ISSUM [2019], geboren circa 1720 te Heumen (gezindte: RK), overleden voor 1790.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Catharina FLEUREN [2568], gedoopt (RK) op 16-09-1783 te Well (getuige(n): Petrus Cuijpers, Godefridus Fleuren en Joanna Fleuren).

VIIIc    Wilhelmus (Willem, Wilhelm, Guillaume) DIEBELS [2581], dagloner te Aijen, gedoopt (RK) op 21-05-1763 te Bergen (L), overleden. Willem was in 1794 en 1807 nog koning van het Aijense gilde. Zoon van Matthias (Thijs) DIEBELS [24576] (zie VIIc) en Helena JACOBS (Hermans) [24577].
Gehuwd (1) [8374] op 45-jarige leeftijd op 13-01-1809 te Bergen (L) met Helena van den BIESEN [24572], 38 jaar oud, gedoopt op 11-11-1770 te Bergen (L), overleden op 25-09-1812 te Aijen op 41-jarige leeftijd, dochter van Godfried van den BIESEN [24573] en Theodora JANSSEN [24574].
Gehuwd (2) [859] op 51-jarige leeftijd op 02-04-1815 te Bergen (L). Bgm is weduwnaar van Helana van den Biesen. Echtgenote is Catharina FLEUREN [2582], 35 jaar oud (zie IXc).
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Matthieu [24575], geboren op 15-03-1817 te Aijen (gem. Bergen (L)), overleden op 19-05-1818 te Aijen (gem. Bergen (L)) op 1-jarige leeftijd, 1 jaar.

VIIId    Peter DIEBELS [44011], dagloner, geboren op 09-09-1747 te Heijen, overleden op 19-11-1797 te Heijen op 50-jarige leeftijd, zoon van Jacobus DIEBELS [25016] (zie VIId) en Johanna WIJNTJES (Janssen) [25017].
Gehuwd [15273] op 34-jarige leeftijd op 23-04-1782 te Heijen met Marie Elisabeth HENDRIX [44012], 28 jaar oud, geboren op 09-01-1754 te Heijen, overleden op 18-03-1826 te Mook op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem [44013] (zie IXd).

Generatie IX

 
IXa    Albertus (Albert, Aldert) FLEUREN [2574], dagloner, gedoopt (RK) op 04-03-1770 te Well (getuige(n): Catharina Diebels en Wilhelmus Loefs) (Moeder wordt vermeld als Loefs), overleden op 05-09-1830 te Well (gem. Bergen (L)) op 60-jarige leeftijd. Alardus is weduwnaar 60 jaar oud. Zoon van Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572] (zie VIIIa) en Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573].
Gehuwd [857] op 28-jarige leeftijd op 23-04-1798 te Well (BS), gehuwd voor de kerk op 23-04-1798 te Well (RK) (getuige(n): Wilhelmus Fleuren en Angelus Bekkers) met Catharina CUENEN (Kuenen, Cuijnen) [2575], geboren circa 1767 te Bergen (L) (gezindte: RK), overleden op 08-10-1817 te Well (gem. Bergen (L)), echtgenote, 50 jaar oud. Dochter van Jean CUENEN [48725] en ONBEKEND [48726].
(komt ook voor als Alardus).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna (Flueren) [2583] (zie Xa).
   2. v  Catharina [2585] (zie Xb).
   3. v  Helena (Helene) [2586], geboren op 27-08-1807 te Bergen (L), gedoopt (RK) op 27-08-1807 te Well (getuige(n): Michael Hoecken, Joannes Cox en Gertrudis Fleuren), overleden op 11-08-1808 te Well (Gem. Bergen(L)), 350 dagen oud (aangifte door: Guillaume Herfilmus 36jr. en Henricus Coppis 48jr.), 1 Jaar.

IXb    Wilhelmus (Willem) FLEUREN (Guillaume) [2578], knecht (1809), cultivateur, majeur, gedoopt (RK) op 26-05-1777 te Well (getuige(n): Christinus Loefs en Allegonda Diebels), overleden op 12-01-1819 te Well (gem. Bergen (L)) op 41-jarige leeftijd, echtgenoot, 44 jaar oud. Zoon van Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572] (zie VIIIa) en Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573].
Gehuwd [858] op 32-jarige leeftijd op 23-09-1809 te Bergen (L) (getuige(n): Jaques van Treek geb.1768 timmerman, Bernard Jansen geb.1771 instiluteur, Leonard Verstraeten geb.1788 garcon en Max Lonj├ę geb.1761 timmerman), gehuwd voor de kerk op 26-09-1809 te Well (RK) (getuige(n): Jacobus Kessels en Gertrudis Fleuren) met Ida HUBERS MULDERS [2579], 26 jaar oud, majeure, dagloonster (1847), gedoopt (RK) op 03-10-1782 te Well (getuige(n): Theodorus lensen en Beatrix Smits), overleden op 21-02-1850 te Well (gem. Bergen)(L) op 67-jarige leeftijd, weduwe, 68 jaar oud. Dochter van Petrus (Pierre) MULDERS [7323], dagloner, en Sibilla (Sebille) GELLINGS (Gellinghs) [7324].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus (Henrij, Henri) [2587], geboren op 12-06-1810 te Bergen (L), gedoopt (RK) op 12-06-1810 te Well (getuige(n): Petrus Mulders en Margaretha Loes).
   2. v  Petronella (Petronilla) [2588] (zie Xc).
   3. m  Godefridus (Geoffroi) [2589] (zie Xd).

IXc    Catharina FLEUREN [2582], dienstmaagd, geboren te Bergen (L), gedoopt (RK) op 25-11-1779 te Well (getuige(n): Joannes Loefs en Henricus van de Ven), overleden op 14-05-1817 te Well (gem. Bergen (L)) op 37-jarige leeftijd, partner van Guillaume Diebels, 32 jaar oud. Dochter van Godefridus (Godfroid, Gottfried, Gerard) FLEUREN [2572] (zie VIIIa) en Margaretha (Marguerite) LOEFFS (Loes, van Soest,) [2573].
Gehuwd [859] op 35-jarige leeftijd op 02-04-1815 te Bergen (L). Bgm is weduwnaar van Helana van den Biesen. Echtgenoot is Wilhelmus (Willem, Wilhelm, Guillaume) DIEBELS [2581], 51 jaar oud (zie VIIIc).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VIIIc).
 
IXd    Willem DIEBELS [44013], Tailleur, kleermaker (later Smid), geboren op 13-10-1785 te Heijen, overleden op 11-03-1866 om 02:00 uur te Heijen op 80-jarige leeftijd, zoon van Peter DIEBELS [44011] (zie VIIId) en Marie Elisabeth HENDRIX [44012].
Gehuwd (1) [15274] op 21-jarige leeftijd op 26-06-1807 te Bergen (L) met Antonia HENDRIKS [44014], 24 jaar oud, geboren op 26-07-1782 te Afferden (L), overleden op 30-11-1829 om 15:00 uur te Heijen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [15275] op 44-jarige leeftijd op 06-08-1830 te Bergen (L) met Wilhelmina DERRIX [44015], dagloner, geboren Circa 1781 te Neerbosch, overleden voor 1866 te ? Dochter van Matthijs DERRIX [44016] en Wilhelmina COENEN [44017].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Peter [44018] (zie Xe).

Generatie X

 
Xa    Johanna FLEUREN (Flueren) [2583], Dienstmeid (1825), akkervrouw (1858-1865), geboren op 29-08-1800 te Bergen (L), gedoopt (RK) op 30-08-1800 te Well (getuige(n): Gerardus Fleuren, Anna van Cuijk en Petronella Cuijnen), overleden op 11-01-1871 te Bergen (L) op 70-jarige leeftijd, echtgenote, 70 jaar oud. Dochter van Albertus (Albert, Aldert) FLEUREN [2574] (zie IXa) en Catharina CUENEN (Kuenen, Cuijnen) [2575].
Gehuwd [13435] op 24-jarige leeftijd op 26-04-1825 te Bergen (L) met Matheus (Mathijs) PETERS PETERS [38642], Dienstknecht (1825), dagloner (1862), akkerman (1865), geboren Circa 1800 te Afferden (gem. Bergen (L)), overleden op 12-04-1876 te Bergen (L), weduwnaar, 75 jaar oud. (als moeder is Johanna Broekmans vermeld), zoon van Peter PETERS [38643] en Catharina BROEKMANS [38644], dagloonster (1825).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina PEETERS [38738], dienstmeid, geboren op 31-10-1825 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 25-07-1904 te Well (gem. Bergen (L)) op 78-jarige leeftijd, echtgenote, 79 jaar oud.
Gehuwd [13484] op 32-jarige leeftijd op 24-04-1858 te Bergen (L) met Martinus MARTENS [38739], 35 jaar oud, wever, geboren op 30-04-1822 te Well, overleden, zoon van Johannes MARTENS [38740] en Petronella SPAENS [38741].
   2. v  Petronella [48573], geboren op 12-07-1827 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 15-06-1851 te Bergen (L) op 23-jarige leeftijd, 24 jaar ongehuwd.
   3. v  Helena [38749], dagloonster, geboren op 15-08-1829 te Well (gem. Bergen (L)) (als vader is in de geboorte- en huwelijksakte Peter Peters vermeld), overleden.
Gehuwd [13490] op 32-jarige leeftijd op 28-02-1862 te Bergen (L) met Martinus LOMME [38750], 29 jaar oud, dagloner, geboren op 03-11-1832 te Bergen (L), overleden, zoon van Gerardus LOMME [38751], dagloner, en Maria Gertrudis JACOBS [38752].
   4. v  Aldegonda [38778], dienstmeid, geboren op 02-09-1832 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 30-04-1902 te Well (gem. Bergen (L)) op 69-jarige leeftijd, echtgenote, 69 jar oud.
Gehuwd [13505] op 32-jarige leeftijd op 06-05-1865 te Bergen (L) met Jacobus Bernardus TRIENEKENS [38779], 30 jaar oud, dienstknecht, geboren op 20-10-1834 te Well (Bergen (L)), overleden, zoon van Peter Johannes TRIENEKENS [38780] en Johann Maria PETERS [38781].
   5. m  Peter Johannes [38772], akkerknecht, geboren op 17-11-1834 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 20-12-1895 te Bergen (L) op 61-jarige leeftijd, weduwnaar, 61 jaar oud.
Gehuwd [13502] op 29-jarige leeftijd op 02-04-1864 te Meerlo met Helena MOUES [38773], 21 jaar oud, dgloonster, geboren op 16-05-1842 te Meerlo, overleden voor 1895, dochter van Hendrik MOUES [38774] en Christina HEESEN [38775].
   6. v  Gertrudis [38818], dienstmeid, geboren op 12-05-1838 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 12-11-1918 te Meerlo op 80-jarige leeftijd. Weduwe, 80 jaar oud.
Gehuwd [13527] op 34-jarige leeftijd op 26-04-1873 te Meerlo. Bruidegom is weduwnaar. Echtgenoot is Jacobus HENDRIKS [38819], 31 jaar oud, dagloner (1873), geboren op 02-11-1841 te Venray, overleden voor 1917, zoon van Johannes HENDRIKS [38820] en Hendrina VERGELT [38821].
   7. v  Willemina [48574], geboren op 14-12-1840 te Bergen (L), overleden op 31-07-1845 te Bergen (L) op 4-jarige leeftijd, 4 jaar oud.
   8. m  Wilhelmus [38813], knecht (1873), dagloner (1888), geboren op 22-08-1844 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.
Gehuwd (1) [13524] op 28-jarige leeftijd op 16-01-1873 te Bergen (L) met Wilhelmina COENEN [38814], geboren Circa 1845 te Bergen (L), overleden voor 1888, dochter van Johannes COENEN [38815], akkerman, en Anna WILLEMSEN [38816].
Gehuwd (2) [16696] op 43-jarige leeftijd op 09-04-1888 te Bergen (L), bgm is weduwnaar van Willemina Coenen, Brd weduwe van Johannes Deckers. Echtgenote is Petronella BOLL [48063], 49 jaar oud, dagloonster (1888), geboren op 28-03-1839 te Weeze (Dld) Pruisen, overleden, dochter van Heinrich BOLL [48610] en Maria KOENEN [48611].

Xb    Catharina FLEUREN [2585], geboren op 21-02-1803 te Well (gem. Bergen (L)) (aangifte door: Johannes van der Linden 70jr. en Gerardus Kuene 40jr.), gedoopt (RK) op 21-02-1803 te Well (getuige(n): Henricus Coppis, Henricus Cuijenen en Margareta van Soes), overleden op 21-12-1838 te Vierlingsbeek op 35-jarige leeftijd, echtgenote, dochter van Albertus (Albert, Aldert) FLEUREN [2574] (zie IXa) en Catharina CUENEN (Kuenen, Cuijnen) [2575].
Gehuwd [860] op 29-jarige leeftijd op 11-12-1832 te Vierlingsbeek met Hendrikus LOVENDAAL [2584], 37 jaar oud, knopenmaker, geboren op 27-10-1795 te Vierlingsbeek, gedoopt (RK) op 27-10-1795 te Vierlingsbeek, zoon van Goosewinus LOVENDAAL [33396] en Margaretha CREMERS [33397].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [48381], geboren Circa 1833 te Vierlingsbeek, overleden op 22-03-1840 te Vierlingsbeek.
   2. v  Anna Maria [33394], geboren op 23-01-1834 te Vierlingsbeek, overleden op 24-04-1900 te Vierlingsbeek op 66-jarige leeftijd, echtgenote.
Gehuwd [12952] op 27-jarige leeftijd op 15-04-1861 te Vierlingsbeek met Antoon SIMONS [37530], 34 jaar oud, geboren op 11-06-1826 te Vierlingsbeek, zoon van Gerardus SIMONS [37531] en Theodora van OS [37532].
   3. m  Hubertus [33395], geboren op 09-10-1835 te Vierlingsbeek.
   4. m  Lambertus [48380], geboren Circa 1837 te Vierlingsbeek, overleden op 07-04-1839 te Vierlingsbeek.

Xc    Petronella (Petronilla) FLEUREN [2588], dienstmeid te Blitterswijk (1847), geboren op 22-08-1813 te Well (gem. Bergen (L)), gedoopt (RK) op 22-08-1813 te Well (getuige(n): Albertus N.n., Godefridus Fleuren en Sijbilla Mulders), overleden op 11-07-1857 te Horst op 43-jarige leeftijd, echtgenote, 43 jaar oud, overleden bij geboorte levenloos geboren zoon. Dochter van Wilhelmus (Willem) FLEUREN (Guillaume) [2578] (zie IXb) en Ida HUBERS MULDERS [2579], majeure, dagloonster (1847).
Gehuwd [1736] op 33-jarige leeftijd op 14-06-1847 te Wanssum met Arnoldus HENDRIX [5414], 26 jaar oud, Militair, akkerknecht (1847), geboren op 18-09-1820 te Blerick (gem. Maasbree) (gezindte: RK), overleden op 30-05-1907 te Horst op 86-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Hendrik) HENDRIKX [5415], landbouwer te Blerick, en Joanna CLEMENS [5416], akkervrouw (1847), huisvrouw.
loting nummer 28, geene dienst verpligt.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik [28061], geboren op 07-03-1848 te Bergen (L), overleden.
   2. m  Levenloos geboren [28062], geboren op 24-10-1849 te Bergen (L), overleden op 24-10-1849 te Bergen (L), 0 dagen oud, levenmloos geboren zoon.
   3. m  Johannes Wilhelmus [48085], timmerman, geboren op 15-09-1851 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.
Gehuwd (1) [16951] Circa 1870 met
Catharina Agnes BERDEN

Catharina Agnes BERDEN

Catharina Agnes BERDEN [39158], geboren Circa 1850, overleden voor 1905.
Gehuwd (2) [16710] op 54-jarige leeftijd op 02-03-1906 te Maasbree, weduwnaar 54 jaar van Catharina Agnes Berden, weduwe 67 jaar van Nicolaas Peters. Echtgenote is Joanna Catharina PEETERS [48101], geboren Circa 1839 te Baarlo, overleden, dochter van Frans PEETERS [48102] en Maria Francisca JANSSEN [48103].
   4. v  Ida [48086], geboren op 18-03-1853 te Bergen (L), overleden op 04-04-1853 te Bergen (L), 17 dagen oud, 16 dagen oud.
   5. m  Levenloos geboren [48090], geboren op 11-07-1857 te Horst, overleden op 11-07-1857 te Horst, 0 dagen oud, levenloos geboren zoon.

Xd    Godefridus (Geoffroi) FLEUREN [2589], kleermaker, geboren op 01-08-1816 te Bergen (L), gedoopt (RK) op 01-08-1816 te Well (gem. Bergen (L)) (getuige(n): Jacobus Kessels, Gerardus Mulders en Gertrudis Fleuren), overleden op 07-05-1880 te Bergen (L) op 63-jarige leeftijd, echtgenoot, 63 jaar oud. Zoon van Wilhelmus (Willem) FLEUREN (Guillaume) [2578] (zie IXb) en Ida HUBERS MULDERS [2579], majeure, dagloonster (1847).
Gehuwd [861] op 26-jarige leeftijd op 13-05-1843 te Bergen (L) met Arnoldina JANSSEN [2590], 30 jaar oud, naaister (1883), geboren op 04-11-1812 te Venray (gezindte: RK), overleden op 05-12-1893 te Well (gem. Bergen (L)) op 81-jarige leeftijd, weduwe, 82 jaar oud. Dochter van Willem JANSSEN [38694] en Maria CRIENERS [38695].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [2596] (zie XIa).
   2. v  Maria Hubertha [2597] (zie XIb).
   3. v  Anna Catharina (Floeren) [2599] (zie XIc).
   4. v  Johanna [2592] (zie XId).
   5. v  Engelina [2594], dagloonster (1899), geboren op 22-08-1850 te Bergen (L) (gezindte: RK), overleden op 10-01-1924 te Horst op 73-jarige leeftijd, 73 jaar.
Gehuwd [1698] op 48-jarige leeftijd op 13-01-1899 te Horst. Bgm weduwnaar van Maria Petronella Thielen. Echtgenoot is Wilhelmus (Willem) MATTHEIJ [5262], akkerman, geboren circa 1858 te Horst (gezindte: RK), overleden na 1924, zoon van Jacobus (Jacob) MATTHEIJ [33289] en Geertrui VERLINDEN [33290].
   6. m  Peter Wilhelm [2593], geboren op 27-02-1853 te Well (gem. Bergen(L)) (gezindte: RK), overleden op 27-04-1897 te Heel en Panheel op 44-jarige leeftijd, overleden 44 jaar oud in '-Hertogenbosch, ongehuwd gebleven.

Xe    Peter DIEBELS [44018], kledemaker, geboren op 28-08-1807 om 23:00 uur te Heijen, overleden op 01-05-1848 om 16:00 uur te Leeuwen op 40-jarige leeftijd, zoon van Willem DIEBELS [44013] (zie IXd) en Antonia HENDRIKS [44014].
Gehuwd [15277] op 24-jarige leeftijd op 09-11-1831 te Bergen (L) met Johanna ZOETEKOUW [44019], 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 17-08-1804 te Horssen, overleden op 28-06-1895 te Horssen op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus (Jepke) [44020] (zie XIe).

Generatie XI

 
XIa    Wilhelmina FLEUREN [2596], dienstmeid (1876), arbeidster (1907), geboren op 15-03-1844 te Well, bij trouwen wordt als datum in akte vermeld doop te Well op 15-08-1876 (gezindte: RK), overleden op 24-09-1928 te Mook op 84-jarige leeftijd, weduwe, 84 jaar oud. Dochter van Godefridus (Geoffroi) FLEUREN [2589] (zie Xd) en Arnoldina JANSSEN [2590], naaister (1883).
Gehuwd [863] op 32-jarige leeftijd op 22-09-1876 te Heumen met Jan THOMASSEN [2595], 24 jaar oud, (boeren)arbeider (1876-1920), landbouwer (1921), geboren op 25-09-1851 te Heumen (gezindte: RK), overleden op 26-07-1923 te Mook op 71-jarige leeftijd, 72 jaar, zoon van Johannes (Jan) THOMASSEN [4046], boerenarbeider, en Petronella GEURTS [4765].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Levenloos geboren [53484], geboren op 10-02-1878 te Heumen, overleden op 10-02-1878 te Heumen, 0 dagen oud.
   2. m  Willem [53485], geboren op 05-01-1879 te Malden (gem. Heumen), overleden op 03-04-1880 te Malden (gem. Heumen) op 1-jarige leeftijd, 14 maanden oud.
   3. v  Levenloos geboren [53486], geboren op 01-09-1880 te Heumen, overleden op 01-09-1880 te Heumen, 0 dagen oud.
   4. m  Lambertus [53487], arbeider (1907), geboren op 18-11-1881 te Heumen, overleden.
Gehuwd [18714] op 25-jarige leeftijd op 06-09-1907 te Zevenaar met Maria Henrica van HAL [53492], dienstbode (1907), geboren Circa 1882 te Zevenaar, overleden, dochter van Johannes Antonius van HAL [53493], arbeider, en Theodora MENTING [53494], arbeidster.
   5. v  Anna [53488], geboren op 18-11-1881 te Heumen, overleden op 24-09-1959 te Mook en Middelaar op 77-jarige leeftijd, 77 jaar.
Gehuwd [18716] op 28-jarige leeftijd op 13-05-1910 te Mook met Theodoru Lambertus STRAATMAN [53495], landarbeider, geboren Circa 1882 te Mook, overleden, zoon van Johannes STRAATMAN [53496] en Johanna PETERS [53497], landarbeidster.
   6. v  Maria Huberta [53489], naaister (1921), geboren op 30-12-1885 te Heumen, overleden.
Gehuwd [18718] op 35-jarige leeftijd op 10-06-1921 te Mook met Gerardus Johannes LAMERS [53498], landbouwer, geboren Circa 1887 te Mook, overleden, zoon van Peter Willem LAMERS [53499], landbouwer, en Hendrina GEURTS [53500].
   7. v  Johanna Petronella [53490], geboren op 08-05-1888 te Heumen, overleden op 17-06-1889 te Heumen op 1-jarige leeftijd, 13 maanden oud.
   8. m  Fredericus Joannes [53491], geboren op 01-08-1890 te Heumen, overleden.

XIb    Maria Hubertha FLEUREN [2597], geboren op 25-05-1845 te Well (gem.Bergen (L)) (gezindte: RK), overleden op 01-12-1882 te Venray op 37-jarige leeftijd, echtgenote, 36 jaar oud, dochter van Godefridus (Geoffroi) FLEUREN [2589] (zie Xd) en Arnoldina JANSSEN [2590], naaister (1883).
Gehuwd [1737] op 34-jarige leeftijd op 14-05-1880 te Venray. Brgm is 32 jaar van Venraij en Brd is 34 jaar van Well. Echtgenoot is Hendricus Hubertus THOMASSEN [5417], 32 jaar oud, schoenmaker, geboren op 10-01-1848 te Venray (gezindte: RK), overleden op 16-10-1936 te Venray op 88-jarige leeftijd, 88 jaar oud weduwnaar van Maria Huberta Fleuren en weduwnaar van Maria Elisabeth Creemers. Zoon van Johannes (Jan) THOMASSEN [5418], kleermaker, en Maria Catharina van LUIJCK [5419].
Nationale Militie, ligting 1868 lot nummer 26, vrijgesteld uit hoofde van gebrek van de vereiste lengtemaat.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hubertus [48241], geboren op 26-11-1881 te Venray (gezindte: RK).

XIc    Anna Catharina FLEUREN (Floeren) [2599], geboren op 23-06-1847 te Bergen (L) (gezindte: RK), overleden op 23-08-1935 te Well op 88-jarige leeftijd, weduwe, 88 jaar oud. Dochter van Godefridus (Geoffroi) FLEUREN [2589] (zie Xd) en Arnoldina JANSSEN [2590], naaister (1883).
Gehuwd [864] circa 1870 met Johannes Arnoldus (Johann Arnold) RIJNIERS (Rieniers) [2598], huisschilder, geboren circa 1847 (gezindte: RK), overleden op 18-05-1919 te Well, echtgenoot, 72 jaar, zoon van Jan Hendrik RIJNIERS (Reiniers) [48374] en Elizabeth Paulina HUIJGEN [48375].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Arnoldina [38557], geboren Circa 1874 te Stijrum (Dld), overleden op 25-09-1935 te Venlo, 61 jaar.
Gehuwd [13391] op 20-11-1916 te Venlo, bruidegom, 54 jaar weduwnaar van E. J. Stoelinga en gescheiden van Gebke Holm. Echtgenoot is Peter Mathijs RAMAKERS [38558], Werfagent voor koloniale militaire dienst, geboren Circa 1862 te Nederweert, overleden, zoon van Peter RAMAKERS [38559] en Ida SMOLENAERS [38560].
   2. m  Peter Johannes REINIERS [48145], huisschilder, geboren Circa 1880 te Well, overleden.
Gehuwd [16725] op 23-09-1907 te Venlo met Helena HENDRIX [48146], geboren Circa 1884 te Venlo, overleden, dochter van Jacobus HENDRIX [48147], kleermaker, en Paulina NISSEN [48148].
   3. m  Eimbertus Everardus REINIERS [48141], kleermaker, geboren op 04-12-1882 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 02-11-1946 te Bergen (L) op 63-jarige leeftijd, 63 jaar.
Gehuwd [16723] op 30-jarige leeftijd op 02-05-1913 te Bergen (L) met Theodora MARTENS [48142], geboren Circa 1889 te Well, overleden, dochter van Arnoldus Hubertus MARTENS [48143], landbouwer, en Johanna Maria GREVERS [48144].
   4. m  Godefridus Hendrikus REINIERS [48175], timmerman, geboren op 03-07-1887 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 09-05-1948 te Bergen (L) op 60-jarige leeftijd, 60 jaar.
Gehuwd [18646] op 39-jarige leeftijd op 05-05-1927 te Bergen (L) met Maria Mathilda VREDE [53310], 32 jaar oud, geboren op 01-04-1895 te Wel (gem. Bergen (L)), overleden na 1948, dochter van Willem VREDE [53317] en Petronella Francisca STEVENS [53318].
   5. m  Bernardus Hendrikus REINIERS [48176], huisschilder, geboren op 24-04-1893 te Well (gem. Bergen(L)), overleden.
Gehuwd [18644] op 41-jarige leeftijd op 14-06-1934 te Bergen (L) met Maria Gertruda VERBLAKT [53307], geboren Circa 1901 te Well (gem. Bergen (L)), overleden, dochter van Leonardus VERBLAKT [53308] en Anna Maria Gertrudis WOLTERS [53309].

XId    Johanna FLEUREN [2592], naaister, dienstmeid (1883), geboren op 25-03-1849 te Well (Bergen (L)) (gezindte: RK), overleden op 08-02-1930 te Well (gem. Bergen (L)) op 80-jarige leeftijd, weduwe, 81 jaar oud. Dochter van Godefridus (Geoffroi) FLEUREN [2589] (zie Xd) en Arnoldina JANSSEN [2590], naaister (1883).
Gehuwd [862] op 33-jarige leeftijd op 05-01-1883 te Bergen (L) met Jan Flavianus HENDRIKS (Jan Adrianus/ Jan Havianus?) [2591], 31 jaar oud, kantonnier, geboren op 22-12-1851 te Groesbeek (gezindte: RK), overleden op 09-01-1909 te Well (gem. Bergen (L)) op 57-jarige leeftijd, echtgenoot, 57 jaar oud. Zoon van Gradus HENDRIKS [48575], kantonnier, en Gertruida BOGELS [48576].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Arnoldina [48577], geboren op 12-05-1884 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.
Gehuwd [16911] op 21-jarige leeftijd op 19-04-1906 te Bergen (L) met Rudolph Reinhard ZELL [48624], jachtopziener, geboren Circa 1876 te Kevelaer (Dld), overleden, zoon van Friedrich Rudolph ZELL [48625], veehandelaar, en Mina WILLMSEN [48626].
   2. m  Franciscus Godefridus [48608], landbouwer, geboren op 01-04-1886 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.
Gehuwd [16910] op 33-jarige leeftijd op 21-08-1919 te Bergen (L) met Johanna Jacoba van RISWIJK [48623], geboren Circa 1894 te Well (gem. Bergen (L)), overleden, dochter van Pettrus (Peter) van RISWIJK [46376], landbouwer, en Francina de RIET (Deriel) [46576].
   3. m  Arnoldus [48609], geboren op 16-04-1888 te Well (gem. Bergen (L)), overleden op 19-04-1888 te Well (gem. Bergen (L)), 3 dagen oud, zoon, 10 dagen oud.
   4. m  Engelbertus [48621], geboren op 23-06-1891 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.
   5. m  Hendrikus [48622], geboren op 21-03-1893 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.

XIe    Jacobus (Jepke) DIEBELS [44020], arbeider, geboren op 14-02-1847 om 12:00 uur te Horssen, overleden op 30-10-1918 om 07:00 uur te Malden op 71-jarige leeftijd, zoon van Peter DIEBELS [44018] (zie Xe) en Johanna ZOETEKOUW [44019], dienstmeid.
Gehuwd [15278] op 29-jarige leeftijd op 06-05-1876 te Ewijk met Antonia HEIJMANS [44021], 26 jaar oud, arbeidster, geboren op 09-02-1850 om 05:00 uur te Winssen, overleden op 13-11-1905 om 02:45 uur te Horssen op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus [44022] (zie XII).

Generatie XII

 
XII    Hendrikus DIEBELS [44022], landbouwer, geboren op 19-06-1886 te Horssen, overleden op 11-11-1958 te Druten op 72-jarige leeftijd, begraven te Druten, zoon van Jacobus (Jepke) DIEBELS [44020] (zie XIe) en Antonia HEIJMANS [44021], arbeidster.
Gehuwd [15279] op 31-jarige leeftijd op 08-04-1918 te Druten (getuige(n): Albertus Duijs en Willem Cornelissen) met Hendrika Bertha DUIJS [44023], 26 jaar oud, geboren op 25-02-1892 te Afferden (gezindte: RK), overleden op 29-11-1971 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1971 te Druten.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [44024] (zie XIII).

Generatie XIII

 
XIII    Jan DIEBELS [44024], metselaar, geboren op 11-03-1920 te Druten (gezindte: RK), overleden op 09-05-1965 om 10:20 uur te Eindhoven op 45-jarige leeftijd, begraven op 12-05-1965 te Druten, zoon van Hendrikus DIEBELS [44022] (zie XII) en Hendrika Bertha DUIJS [44023].
Gehuwd (1) [15280] op 28-jarige leeftijd op 09-10-1948 te Rheden, gescheiden na 11 jaar op 16-10-1959 te Rheden van Grada Johanna BAARS [44025], huisvrouw, geboren op 05-08-1927 te Angerlo, overleden op 08-12-2005 te Ede op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [15281] Circa 1961 te Rheden met Catharina Maria GRAAS [44026], huisvrouw, geboren op 25-02-1930 te ? Dochter van Cornelis Theodorus GRAAS [44027], schoenmaker, en Geertruida Maria BORST [44028].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Theodorus Hendrikus [44029] (zie XIV).

Generatie XIV

 
XIV    Theodorus Hendrikus DIEBELS [44029], politieambtenaar, geboren op 22-11-1951 te Rheden, gedoopt (RK) te Dieren, zoon van Jan DIEBELS [44024] (zie XIII) en Grada Johanna BAARS [44025], huisvrouw.
Gehuwd [15283] Circa 1976 te Nijmegen met Wilhelmina Maria DEKKERS [44030], lerares, huisvrouw, geboren op 09-05-1953 te Doetinchem (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ed [44031], geboren Circa 1975 te ?Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"▄, OO, O"Í, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".