Parenteel van Joost van OSCH


 
Generatie I

 
I    Joost van OSCH [45500], geboren Circa 1580, zoon van 0NBEKEND-van OS [131].
Relatie [4485] met ONBEKEND [45501].
Uit deze relatie:
   1. m  Jan JOOSTEN [36371] (zie II).

Generatie II

 
II    Jan JOOSTEN van OSCH [36371], geboren circa 1610, overleden voor 1655 te Dordrecht, de jaren 1641-1655 vonden in de weeskamer te Dordrecht een boedelinventaris en scheiding enz. plaats van Jan Joosten van Osch en Anneke Jansdr. Dordrecht toegang 10 inv. 997, zoon van Joost van OSCH [45500] (zie I) en ONBEKEND [45501].
Gehuwd [12537] circa 1650 met Anneke JANSDR. [36372], geboren circa 1610.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joost JANSEN [36364] (zie III).

Generatie III

 
III    Joost JANSEN van OSCH [36364], geboren circa 1650, overleden voor 1714 te Rossum? 'Remonstrerende met schuldig respect, Johannes, Peeter en Jacobus van Os, alle onmondige kinderen en erffgenaemen van Joost Janse van Os en Gerritje van Oort, hoedat Jan Joosten van Os, haren halve broeder, door haer gewesen vader Joost Janse van Os in sijn eerste huwelijck bij Maria van Lith, die mede erffgenaem was van haere vader Willem Gerritsen, in echt verweckt, sigh heeft laten gelasten omme', enz. (1714).
'Ten overstaen van schepenen Timmer en Crijger, memorie van een transport getroffen tussen Hendrick Janse de Lange, als siduciare vooght van sijn onmondige halve broeders, Johannes, Petrus en Jacobus van Os ten eenre en haere halve broeder van moederszijde Jan Joosten van Os ter andere sijde op 11-4-1714. Soo sal Jan Joosten van Os aen de kinderen geven hondert gulden vrij gelt en ses gulden voor de kast', enz. (1714).

'Compareerde Hendrick Andriessen en doet aenspraek op gereede en ongereede goederen van de kinderen erffgenaemen van Joost Janse van Os en speciaal op soodane penningen als voorsegde kinderen erven op Jan Joosten van Os mogten te predenderen hebben.' (1714).

RaA Driel dingsignaal toeg. 0149, inv. 26-24/25, 1-3-1714; -30, 3-4-1714. Zoon van Jan JOOSTEN van OSCH [36371] (zie II) en Anneke JANSDR. [36372].
Gehuwd (1) [12535] voor 1680 met Marike WILLEM GERRITSEN van LITH [36365], geboren circa 1650, overleden voor 1695.
Ondertrouwd (2) [12538] te Rossum, gehuwd voor de kerk op 19-10-1695 te Alem (RK). Gerritje wonende te Rossum. Echtgenote is Gerritje Jans van OORT [36373], geboren circa 1660.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan JOOSTEN [36353] (zie IV).
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Johannes [36375], schepenen van Alem in 1722, 1724/1728, 1730/1731. In 1712/1715, 1717 en 1718 wordt Jacobus van Os als schepen vermeld. Geboren circa 1695 te Rossum?
   3. m  Peter [36376], geboren circa 1696 te Rossum? Gedoopt (RK) te Rossum, begraven op 17-10-1770 te Rossum.
Ondertrouwd [12540] op 10-01-1719 te Rossum, gehuwd voor de kerk op 05-02-1719 te Rossum (RK), beiden woonende te Rossum. Echtgenote is Johanna WILLEMSE van OS [36377], gedoopt (RK) circa 1700 te Rossum, dochter van Willem van OS [36378] en ONBEKEND [36379].
   4. m  Jacobus [36380], Wordt als schepenen van Alem in 1712/1715 en 1717 en 1718 vermeld maar in 1722, 1724/1728, 1730/1731 wordt Jan van Os als schepen vermeld. Geboren circa 1698 te Rossum?

Generatie IV

 
IV    Jan JOOSTEN van OSCH [36353], geboren circa 1680 te Rossum, overleden voor 1721 te Rossum, zoon van Joost JANSEN van OSCH [36364] (zie III) en Marike WILLEM GERRITSEN van LITH [36365].
Ondertrouwd [12532] op 19-05-1714 te Rossum, gehuwd op 03-06-1714 te Rossum met Neeltje Jans van den BERG [36354], geboren circa 1690, ze woonde te Heerewaarden bij trouwen, overleden circa 1729 te Rossum, '.... Adriaen Francoys de Virien doet aenspraek op gereede en ongereede goederen van Gerrit Cool ende erffgenamen van Neesken van den Berg, egteluijden ter bekommingen van achterstedige pagt', enz. (1729).
'Compareerde Hendrick Andriessen, doet aenpraek op gereede en ongereede goederen bij Jan Joosten van Osch, in leven nabuur tot Rossum', enz. (1721).

'Is gekomen Neesken van den Bergh, weduwe van Jan Joosten van Osch met gecoren voogt, en verclaerde wegens Jan Wiggers de Vries gepant te sijn sonder dat haere wetens is verschuldight', enz. (1721).

'Jan Joosten, nabuur tot Alum', enz. (1726).

'Compareerde Gerardus van Bijstervelt, crediant tot Rossum en doet aenspraek op gereede en ongereede goederen van Johannis van Oort als voogt van de onmondige kinderen van Jan Joosten van Os en sijn huijsvrouw Neel en speciaal op sodane penningen als Crijn de Leeuw wegens coop van een huijs tot Rossum aen voornoemde Van Oort te betalen, schuldig is'. (1730).

De erfgenamen van Jan (Joosten) van Osch (betalen of ontvangen) voor hondert vier en tachtig gulden 14 stuijvers 8 penningen wegens het pachten van lant. (1731).

'Compareerde Anthony Neeffkens en doet aenspraak op reede en onreede goederen van Steven van den Bergh en Johannes van Osch als voogden van den overleden Joost Jansse van Osch om te bekomen de somme van hondert eene gulden dartien stuijvers agt penningen wegens costgelt oppassen en verteeringh van voornoemde Joost Jansse van Osch en sijne vooghden en concludeert pro ut latins in scriptis actum den 8 october 1731, was geteijckent P:Goris, D:v:Hoytema, J:Duijmaer.

'Coram ons ondergeschreven Schepenen.
Compareerde Johannis van Os en Steven van den Bergh momboirs der kinderen van Jan Joosten van Os en Neeltje van den Bergh en hebben volgens consent van den Ed: Ho: gerichte van Driel vercofft voor eene somme van seshondert en sesentwintigh gulden waarvan bekende voldaen te zijn van een huijs en hoff en boomgaertije buijten als binnen dijcx tot Rossum gelegen, alwaer ten oosten de gemeijne straet, west en zuyden Goossen van Haefften, noorden de weduwe jan Wolff de Jongen, ofte wie alomme met regt daernaest gelant mogte wesen, Quirijn de Leeuw en eenen eijgendom erffelijck te hebben en te besitten met lasten van den dijck uijt de voor tegens voorsegde huijs gelegen. Item de helfte van een roeij agt voet vier duijm dijck op de Wael met Geurt Willemse erve gemeijn ontrent den dertienden pael gelegen, alsnoch eene voet agt duijm, item de helft van tweederde parten in twee, twee voeten en eenen duijm met voorsegde erve gemeijn mede op de Wael gelegen. Verders dijk en lijnsvrije en comparanten in quiliteijt voorsegde gelooffde het geloffte te waeren ten lantrechten en alle ongelden daer van affte doen tot den jaere 1728 jaerlijks, actum den 24 april 1732, was geteijckent G: Bellingen, Joh: van Hansselt, receptum den 20e meij 1730'.

'Voor Schepenen ondergeschreven.
Compareerde Dirk van den Bergh en Johannes van Osch als bloetmomboirs van de onmundige kinderen van Jan Joosten van Osch en Neelken van den Bergh in leven egteluijden en hebben agtervolgens authorisatie van den Ed: en Ho: gerigte van Driel van dato den 23 febr. 1734 en opgevolgt consent van Heeren gecommiteerde schepenen bij deese voor eene somma van hondert dertig gld waarvan sij bekenden voldaan en betaalt te sijn, vercogt en getransporteerd aan Antony Soermonts, schout. Driel 1-3-1734'.

RaA Driel dingsignaal toeg. 0149, inv. 28-174, 19-5-1721; -210, 12-8-1721; inv. 29-334, 7-1726; -530, 1729; inv. 30-30, 30-12-1732; -101, 5-5-1730; -232, 30-10-1731; -217, 8-10-1731. Loofsignaal toeg. 0149, inv. 988-39, 24-4-1732; -160, 1-3-1734.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joost van OS [845] (zie V).
   2. m  Jacob [36367], gedoopt (RK) op 07-03-1716 te Rossum.
   3. m  Willem [36368], gedoopt (RK) op 18-12-1718 te Rossum.
   4. v  Mari [36369], gedoopt (RK) op 31-12-1719 te Rossum.
   5. m  Johannes [36370], gedoopt (RK) op 22-12-1720 te Rossum.

Generatie V

 
V    Joost van OS [845], gedoopt (RK) op 21-02-1715 te Rossum, overleden op 14-02-1787 te Rossum op 71-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1787 te Rossum, zoon van Jan JOOSTEN van OSCH [36353] (zie IV) en Neeltje Jans van den BERG [36354].
Ondertrouwd [292] op 25-03-1762 te Bruchem, gehuwd op 47-jarige leeftijd op 18-04-1762 te Rossum (NH), gehuwd voor de kerk op 18-04-1762 te Rossum (RK) met Maria VERHOEVEN [140], geboren circa 1730, overleden op 08-10-1807 te Rossum, dochter van N.N. VERHOEVEN [139] en ONBEKEND [41207].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [36355], gedoopt (RK) op 16-12-1762 te Rossum (getuige(n): Joannes van Os en Johanna de Langh), overleden voor 1763 te Rossum.
   2. m  Joannes [36356], gedoopt (RK) op 07-12-1763 te Rossum (getuige(n): Joannes van Os en Elisabeth Verhoeven).
   3. v  Wilhelmina (Wilhelma) [36357], gedoopt (RK) op 22-10-1764 te Rossum (getuige(n): Joannes van Os Cum Uxore Wilhelmijna).
Ondertrouwd [12533] op 31-12-1802 te Rossum, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 16-01-1803 te Rossum met Adrianus van der KANT [36358], geboren circa 1765 te Schijndel.
   4. m  Walterus [36360], gedoopt (RK) op 27-08-1766 te Rossum (getuige(n): Adrianus de Langh en Joanna Verhoeven), gecremeerd voor 1772 te Rossum.
   5. m  Joannes [36361], gedoopt (RK) op 04-02-1769 te Rossum, overleden op 19-03-1785 te Rossum op 16-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1785 te Rossum.
   6. v  Elisabeth [294] (zie VIa).
   7. m  Walterus Josephus [36362] (zie VIb).
   8. m  Johannes Josephus [36363] (zie VIc).

Generatie VI

 
VIa    Elisabeth van OS [294], gedoopt (RK) op 03-02-1770 te Rossum (getuige(n): Elisabeth Verhoeven Cum Marito Godefridus van Osch), overleden op 24-02-1827 te Rossum op 57-jarige leeftijd, dochter van Joost van OS [845] (zie V) en Maria VERHOEVEN [140].
Gehuwd voor de kerk (1) [60] voor 1795 te Rossum (RK) met Stephanus de GROUW [133], geboren circa 1770 (gezindte: RK), overleden op 28-08-1795 te Rossum.
Samenwonend (2) [103] circa 1799 met ONBEKEND [7864].
Gehuwd (3) [69] op 32-jarige leeftijd op 09-02-1802 te Rossum (getuige(n): Walterus van Os) met Albertus Martinus LEENDERS [169], 21 jaar oud, landbouwer, gedoopt (RK) op 09-07-1780 te Deurne en Liessel, overleden op 14-09-1838 te Rossum op 58-jarige leeftijd, zoon van Martinus LEENDERS [36346] en Johanna THIJSSEN [36347].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Maria Catharina [36343], gedoopt (RK) op 05-03-1791 te Rossum, overleden op 04-03-1862 te Rossum op 70-jarige leeftijd.
   2. m  Josephus [36344], gedoopt (RK) op 24-10-1792 te Rossum, overleden op 25-07-1831 te Rossum op 38-jarige leeftijd.
   3. m  Stephanus [36345], gedoopt (RK) op 13-09-1794 te Rossum, overleden op 26-04-1847 te Rossum op 52-jarige leeftijd.
Uit de tweede relatie:
   4. m  Hendricus van OS [290] (zie VIIa).
Uit het derde huwelijk:
   5. m  Martinus [36348], gedoopt (RK) op 12-11-1804 te Rossum.
   6. m  Joannes [36349], gedoopt (RK) op 12-06-1806 te Rossum.
   7. v  Joanna Maria [36350], gedoopt (RK) op 04-12-1807 te Rossum.
   8. v  Johanna [36351], gedoopt (RK) op 04-10-1809 te Rossum.

VIb    Walterus Josephus van OS [36362], gedoopt (RK) op 31-10-1772 te Rossum (getuige(n): Joannis Verhoeven en Joanna Verhoeven), overleden op 19-08-1848 te Rossum op 75-jarige leeftijd, zoon van Joost van OS [845] (zie V) en Maria VERHOEVEN [140].
Ondertrouwd [12542] op 03-04-1807 te Rossum, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 19-04-1807 te Rossum (RK) met Ardina Arnolda de RIJK [36381], geboren in 1771 te Lithoijen, overleden op 04-10-1851 te Rossum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [36382], geboren op 01-02-1808 te Rossum, gedoopt (RK) op 10-02-1808 te Rossum (getuige(n): Joannis van Osch en Petronella Weerts), overleden op 28-09-1849 te Zaltbommel op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd [12543] op 27-jarige leeftijd op 26-05-1835 te Zaltbommel met Johannes Martinus van WOERKOM [36383], 42 jaar oud, Kuiper te Druten, geboren op 18-09-1792 te Druten, zoon van Jan van WOERKOM [36384] en Maria KLEIJN [36385].
   2. v  Christina [36386] (zie VIIb).
   3. m  Josephus (Jodocus) [36387] (zie VIIc).
   4. v  Johanna Elisabeth [36388], gedoopt (RK) op 26-12-1814 te Rossum, overleden op 04-08-1846 te Rossum op 31-jarige leeftijd.

VIc    Johannes Josephus van OS [36363], landman, gedoopt (RK) op 08-05-1776 te Rossum (getuige(n): Adriana Verhoeven en Gerarda van Os), overleden op 09-03-1851 te Rossum op 74-jarige leeftijd, zoon van Joost van OS [845] (zie V) en Maria VERHOEVEN [140].
Gehuwd voor de kerk [12545] op 23-jarige leeftijd op 15-09-1799 te Rossum (RK) (getuige(n): Henricus van Bergen (ex Hedel) en Joes de Grouw). Petronella woonde te Rossum met Petronella Joannis WEERTS [36389], geboren circa 1778 te Gemert, overleden op 09-03-1836 te Rossum (aangifte door: Maria Verhoeven, Walterus van Os en Wilhelmina van Os), dochter van Jan WEERTS [36390] en Johanna ANSEM van der VEN [36391].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna [36392], gedoopt (RK) op 01-12-1799 te Rossum (getuige(n): Cornelius Johannes Weerts en Maria Verhoeven), overleden op 17-03-1832 te Rossum op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd [12547] op 24-jarige leeftijd op 08-05-1824 te Rossum met Gerardus van MULLEKOM [36393], 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-04-1797 te Alphen a/d Maas, zoon van Gerardus van MULLEKOM [36394] en Maria van de WERD [36395].
   2. m  Josephus (Judocus) [36396] (zie VIId).
   3. v  Cornelia [36397], gedoopt (RK) op 02-03-1806 te Rossum (getuige(n): Leonardus Jois Weerts en Wilhelmina van Os), overleden op 12-06-1845 te Zaltbommel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd [12549] op 31-jarige leeftijd op 24-05-1837 te Rotterdam met Gerardus Franciscus Jacobus de LAAR [36398], geboren circa 1809 te Rotterdam.
   4. v  Maria [36399] (zie VIIe).
   5. m  Jan Willem [36400] (zie VIIf).
   6. m  Johannes [36401], geboren op 19-09-1813 te Rossum.
   7. v  Petronella [36402], geboren op 11-11-1816 te Rossum, overleden op 19-11-1816 te Rossum, 8 dagen oud, werd maar 8 dagen oud.

Generatie VII

 
VIIa    Hendricus van OS [290], arbeider, bouman, kastelein, schaapherder, geboren op 24-10-1799 te Culemborg, op 24-10-1799 schonk Elisabeth van Os het leven aan een NIET erkende zoon Hendricus van Os, gedoopt te Kulemborg 25-10-1799, gedoopt (RK) op 25-10-1799 te Culemborg, overleden op 07-04-1887 te Tiel op 87-jarige leeftijd, zoon van ONBEKEND [7864] en Elisabeth van OS [294] (zie VIa).
Gehuwd [101] op 29-jarige leeftijd op 05-01-1829 te Rossum. Niet bekend is wie de vader is van Hendrikus is. Echtgenote is Joanna (Anna) KUIJPERS [291], 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 04-07-1805 te Dreumel (getuige(n): Joannes Franciscus en Agnes Kuijpers), overleden op 06-11-1842 te Rossum op 37-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) KUIJPERS [292] en Gerharda (Gertje - Grada) van DEURSEN [293].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Albertus [275], geboren op 15-11-1829 te Rossum (gezindte: RK).
Gehuwd [364] op 27-jarige leeftijd op 13-05-1857 te Rossum (BS) met Johanna Geertruida van OS [2004], geboren circa 1830.
   2. v  Geertruida [277], geboren op 07-02-1831 te Rossum (gezindte: RK).
Gehuwd [365] op 26-jarige leeftijd op 08-06-1857 te Rossum (BS) met Godefridus van OS [2005], geboren circa 1830.
   3. m  Johannes [278], geboren op 06-03-1835 te Rossum (gezindte: RK).
Gehuwd [366] circa 1860 te Rossum met Joanna van de LOO [2006], geboren circa 1835.
   4. m  Johannes Hendrikus (Jan Hendrik) [104] (zie VIIIa).

VIIb    Christina van OS [36386], gedoopt (RK) op 02-12-1809 te Rossum (getuige(n): Balthazar Vermeulen en Cornelis de Rijk), overleden op 30-12-1870 te Rossum op 61-jarige leeftijd, dochter van Walterus Josephus van OS [36362] (zie VIb) en Ardina Arnolda de RIJK [36381].
Gehuwd voor de kerk [12550] op 26-jarige leeftijd op 12-10-1836 te Rossum (RK) met Mattheus van OS [36403], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 15-06-1808 te Rossum (getuige(n): Allegondis Henrici van Os en Petrus van Os), overleden op 19-09-1860 te Rossum op 52-jarige leeftijd, zoon van Godefridus (Geurt) van OS [36404] en Theodora (Dora) van DIJK [36405].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Levenloos geboren [36406], geboren op 23-12-1837 te Rossum, overleden op 23-12-1837 te Rossum, 0 dagen oud.
   2. v  Dina Godefrida [36407], geboren op 29-10-1839 te Rossum (gezindte: RK), overleden op 12-05-1917 te Rossum op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd [12552] op 25-jarige leeftijd op 29-03-1865 te Rossum, uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren (in 1870) met Lambertus HOSKAM [36408], 27 jaar oud, geboren op 08-02-1838 te Hurwenen, zoon van Willem HOSKAM [36409] en Henrica van OSCH [36410].
   3. v  Theodora [36411], geboren op 14-01-1842 te Rossum (gezindte: RK), overleden op 25-12-1882 te Rossum op 40-jarige leeftijd.
   4. m  Godefridus Wilhelmus Walterus [36412], geboren op 23-01-1844 te Rossum (gezindte: RK), overleden op 19-02-1906 te Rossum op 62-jarige leeftijd.
   5. m  Walterus Hendricus [36413], geboren op 22-12-1845 te Rossum. Walterus vertrok 24-03-1870 naar Harlingen.
In Harlingen werden voor de eeuwwisseling de palen van de zeewering vervangen door basalt. Daarvoor kwamen veel werklieden uit de buurt van Sliedrecht en omgeving naar Harlingen. (gezindte: RK), overleden op 19-06-1915 te Harlingen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd [12554] op 29-jarige leeftijd op 04-02-1875 te Harlingen. Trouwde als Josephus? Echtgenote is Elisabeth de BRUIN [36414], 20 jaar oud, geboren op 28-02-1854 te Bolsward.
   6. m  Wilhelmus [36415], geboren op 15-03-1848 te Rossum, overleden op 23-09-1910 te Rossum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd [12555] op 36-jarige leeftijd op 12-02-1885 te Hurwenen met Petronella KOOIMANS [36416], 37 jaar oud, geboren op 11-04-1847 te Alem, dochter van Huibert KOOIMANS [36417] en Antonia SCHUURMANS [36418].
   7. v  Maria Elisabeth [36419], geboren op 14-03-1850 te Rossum, overleden op 05-03-1854 te Rossum op 3-jarige leeftijd.
   8. m  Gerardus [36420] (zie VIIIb).
   9. v  Dina Elisabeth [36424], geboren op 15-12-1852 te Rossum, overleden op 01-04-1853 te Rossum, 107 dagen oud.

VIIc    Josephus (Jodocus) van OS [36387], arbeider, gedoopt (RK) op 24-12-1811 te Rossum, overleden op 16-05-1891 te Rossum op 79-jarige leeftijd, zoon van Walterus Josephus van OS [36362] (zie VIb) en Ardina Arnolda de RIJK [36381].
Gehuwd [12559] op 32-jarige leeftijd op 28-06-1844 te Rossum met Elisabeth Maria MAAS [36425], 24 jaar oud, geboren op 08-03-1820 te Rossum, dochter van Gerrit MAAS [36426] en Maria VERHOEVEN [36427].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Walterus Gerardus [36428], geboren op 11-04-1845 te Rossum, overleden op 06-07-1845 te Rossum, 86 dagen oud.
   2. v  Maria Elisabeth [36429] (zie VIIIc).
   3. v  Gerdina Elisabeth [36430], geboren op 07-03-1848 te Rossum, vertrok in november 1869 naar 's Hertogenbosch (gezindte: RK), overleden op 01-11-1888 te 's Hertogenbosch op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd [12561] op 38-jarige leeftijd op 17-05-1886 te Rossum met Theodorus Cornelis Ferdinandus BOOSTEN [36431], 23 jaar oud, geboren op 13-08-1862 te 's Hertogenbosch, zoon van Johannes Carolus BOOSTEN [36432] en Maria Cornelia HEESELS [36433].
   4. m  Gerardus [36434], geboren op 08-12-1850 te Rossum, hij vertrok 22-10-1878 naar Elst.
Gehuwd (1) [12563] op 27-jarige leeftijd op 23-10-1878 te Elst met Hendrina Theodora PLANKEN [36435], geboren circa 1849 te Lent bij Nijmegen, dochter van Theodorus PLANKEN [36437] en Willemina EIJKEL [36438].
Gehuwd (2) [12564] op 44-jarige leeftijd op 01-08-1895 te Elst met Johanna TONEN [36436], geboren circa 1866 te Nijmegen, dochter van Johannes TONEN [36439] en Johanna DUIJGHUIZEN [36440].
   5. v  Waltera [36441], geboren op 25-07-1853 te Rossum, zij vertrok 28-11-1872 naar Breda.
   6. m  Walterus [36442] (zie VIIId).
   7. v  Cornelia [36443], geboren op 24-11-1858 te Rossum, overleden op 10-08-1864 te Rossum op 5-jarige leeftijd.
   8. m  Josephus [36444], geboren op 26-02-1864 te Rossum, overleden op 29-08-1864 te Rossum, 185 dagen oud.

VIId    Josephus (Judocus) van OS [36396], gedoopt (RK) op 03-11-1801 te Rossum (getuige(n): Walterus van Os en Gertrudis Weerts), overleden op 09-03-1828 te Rossum op 26-jarige leeftijd, zoon van Johannes Josephus van OS [36363] (zie VIc) en Petronella Joannis WEERTS [36389].
Gehuwd [12567] op 23-jarige leeftijd op 15-11-1824 te Driel met Geertruijda van ROOIJ [36445], 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-02-1797 te Driel, dochter van Willem van ROOIJ [36446] en Adriana ACKERMANS [36447].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana [36448], geboren op 02-08-1825 te Driel (gezindte: RK), overleden op 12-07-1860 te Driel op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd [12569] op 32-jarige leeftijd op 10-07-1858 te Driel met Joannes HOUKES [36449], 28 jaar oud, geboren op 12-08-1829 te Rossum, zoon van Joannes HOUKES [36450] en Alidar BOSSERS [36451].
   2. m  Johannes Franciscus [36452] (zie VIIIe).

VIIe    Maria van OS [36399], gedoopt (RK) op 10-03-1808 te Rossum (getuige(n): Wilhelmus Weerts en Henrica Jois Weerts), overleden op 21-01-1861 te Driel op 52-jarige leeftijd, dochter van Johannes Josephus van OS [36363] (zie VIc) en Petronella Joannis WEERTS [36389].
Gehuwd [12571] op 25-jarige leeftijd op 13-02-1834 te Rossum met Walterus de HAAS [36453], 34 jaar oud, bouwman, gedoopt (RK) op 27-09-1799 te Rossum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [36454], geboren op 01-03-1834 te Driel (gezindte: RK).
Relatie [12572] met Hendricus HOIJMANS [36455], geboren circa 1830.
   2. v  Catharina [36456], geboren op 26-02-1836 te Driel (gezindte: RK).
   3. v  Piternella [36457], geboren op 24-12-1838 te Driel (gezindte: RK).
   4. m  Johannes [36458], geboren op 21-10-1840 te Driel (gezindte: RK).
   5. v  Maria [36459], geboren op 25-11-1843 te Driel (gezindte: RK).

VIIf    Jan Willem van OS [36400], bouwman, gedoopt (RK) op 30-01-1811 te Rossum, overleden op 05-03-1885 te Rossum op 74-jarige leeftijd, zoon van Johannes Josephus van OS [36363] (zie VIc) en Petronella Joannis WEERTS [36389].
Gehuwd [12573] op 31-jarige leeftijd op 27-11-1842 te Driel met Antonia van OS [36460], 26 jaar oud, geboren op 23-05-1816 te Driel, overleden op 28-02-1877 te Rossum op 60-jarige leeftijd, dochter van Petrus van OSCH [36461] en Agnes van der ZANDT [36462].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter [36463] (zie VIIIf).
   2. v  Petronella [36464] (zie VIIIg).
   3. m  Josephus [36465], steenzetter, geboren op 14-11-1847 te Rossum, overleden op 06-10-1928 te Harlingen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd [12575] op 27-jarige leeftijd op 13-05-1875 te Harlingen met Houkje van de VELDE [36466], 37 jaar oud, kruidenierster (had kruidenierszaak aan de Lanen 44 te Harlingen), geboren op 03-06-1837 te Harlingen, overleden op 26-06-1927 te Harlingen op 90-jarige leeftijd, 90 jaar oud, dochter van Johannes van der VELDE [33354] en Sijke REIDSMA [50976].
   4. m  Antony Agnes [36467] (zie VIIIh).
   5. v  Agnetta [36468], geboren op 25-09-1850 te Rossum, overleden op 27-04-1878 te Waalwijk op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd [12576] op 25-jarige leeftijd op 18-05-1876 te Waalwijk met Sebastiaan van der PENNEN [36469], 26 jaar oud, geboren op 04-04-1850 te Waalwijk, zoon van Nicolaas Wilhelmus van der PENNEN [36470] en Willemijna SCHOOFS [36471].
   6. v  Johanna [36472], geboren op 02-10-1851 te Rossum, overleden op 23-12-1875 te Rossum op 24-jarige leeftijd.
   7. m  Geradus [36473], geboren op 14-01-1853 te Rossum, overleden op 13-05-1876 te Rossum op 23-jarige leeftijd.
   8. v  Allegonda [36474], geboren op 15-02-1854 te Rossum, overleden op 20-03-1922 te Driel op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd [12578] op 35-jarige leeftijd op 16-11-1889 te Driel met Huibertus MERKS [36475], 25 jaar oud, geboren op 10-01-1864 te Driel, zoon van Jan MERKS [36476] en Maria van NES [36477].
   9. m  Johannes [36478], geboren op 04-07-1855 te Rossum, overleden op 15-03-1856 te Rossum, 255 dagen oud.
   10. v  Cornelia [36479], geboren op 08-08-1856 te Rossum, overleden op 08-09-1856 te Rossum, 31 dagen oud.
   11. m  Johannes [36480], geboren op 04-11-1857 te Rossum, overleden op 12-04-1859 te Rossum op 1-jarige leeftijd.
   12. m  Johannes [36481], geboren op 12-04-1859 te Rossum, overleden op 08-05-1859 te Rossum, 26 dagen oud.
   13. m  Johannes [36482], geboren op 20-11-1861 te Rossum, overleden op 07-09-1879 te Rossum op 17-jarige leeftijd.
   14. v  Pitronella [36483], geboren op 18-03-1863 te Rossum, overleden op 09-08-1863 te Rossum, 144 dagen oud.

Generatie VIII

 
VIIIa    Johannes Hendrikus (Jan Hendrik) van OS [104], bakkersknecht in 1868 en later eigenaar van een Bakkerij, geboren op 03-03-1837 te Rossum, gedoopt (RK) op 07-03-1837 te Rossum, overleden op 26-08-1906 om 13.00 uur te Tiel op 69-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1906 te Tiel, zoon van Hendricus van OS [290] (zie VIIa) en Joanna (Anna) KUIJPERS [291].
Gehuwd [50] op 31-jarige leeftijd op 30-10-1868 te Druten met Johanna Geertruida de BRUIN [105], 29 jaar oud, geboren op 14-04-1839 om 18.30 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) te Nijmegen, overleden op 15-04-1918 te Tiel op 79-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1918 te Tiel Bij De Rk Kerk, dochter van Petrus de BRUIJN [286], bij huwelijk schutter later was hij schoenmaker, en Wilhelmina van HAREN [287], dienstmaagd te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Petrus [6638] (zie IXa).
   2. m  Petrus Johannes [19] (zie IXb).
   3. m  Johannes Wilhelmus [706], geboren op 22-07-1874 te Tiel (gezindte: RK), overleden op 26-12-1955 te Tiel op 81-jarige leeftijd.
   4. v  Anna [1978], geboren circa 1875.
   5. v  Elisabeth Maria [1979], geboren op 03-08-1879 te Tiel, gedoopt (RK) te Tiel, overleden op 18-01-1968 te Wamel op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd [3771] op 23-jarige leeftijd op 09-05-1903 te Tiel, gehuwd voor de kerk te Tiel (RK) met Petrus Theodorus van SCHERPENZEEL [11049], 32 jaar oud, werkman, President RK werkliedenverbond te Tiel, geboren op 05-04-1871 te Tiel, gedoopt (RK) te Tiel, overleden op 24-02-1910 te Duisburg op 38-jarige leeftijd, begraven te Duisburg, zoon van Gerrit van SCHERPENZEEL [11050], klompenmaker, en Johanna (Jantje) van KEULEN [11051].

VIIIb    Gerardus van OS [36420], geboren op 16-05-1851 te Rossum (gezindte: RK), overleden op 11-06-1928 te Rossum op 77-jarige leeftijd, zoon van Mattheus van OS [36403] en Christina van OS [36386] (zie VIIb).
Gehuwd [12557] op 29-jarige leeftijd op 23-10-1880 te Elst met Antonia van GEFFEN [36421], geboren circa 1857 te Heteren, dochter van Cornelis van GEFFEN [36422] en Maria van WETTEN [36423].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis [36493], geboren op 30-07-1882 te Rhenen, overleden op 28-08-1943 te Rossum op 61-jarige leeftijd.
Relatie [12584] met Hendrika Arnolda van OS [36492], geboren op 15-06-1895 te Rossum, dochter van Walterus van OS [36442] (zie VIIId) en Hendrika Geertruida van der DONK [36486].

VIIIc    Maria Elisabeth van OS [36429], geboren op 25-08-1846 te Rossum (gezindte: RK), overleden op 14-02-1887 te Rossum op 40-jarige leeftijd, dochter van Josephus (Jodocus) van OS [36387] (zie VIIc) en Elisabeth Maria MAAS [36425].
Gehuwd [12580] op 28-jarige leeftijd op 30-04-1875 te Rossum. Na het huwelijk worden er no 3 zoons geboren. Echtgenoot is Jacobus HOUKUS [36484], 32 jaar oud, geboren op 19-03-1843 te Rossum, zoon van Joannes HOUKES [36450] en Alidar BOSSERS [36451].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus van OS [36485], geboren op 13-08-1873 te Rossum. Theodorus werd geboren terwijl zijn moeder nog ongehuwd is, waardoor hij op de geboorteakte van 8?-08-1873 als Theodorus van Osch wordt vermeld.
op deze gedateerd akte wordt vermeld dat Maria bevallen was op 13 augustus 1873 's morgens om 7:00 uur. (wat is juist of is de akte datum 18-08-1873)
Met het huwelijk van Maria met Jacobus wordt het eerder geboren kind gewettigd en krijgt de achternaam Houkus.

VIIId    Walterus van OS [36442], houtzager, geboren op 02-01-1856 te Rossum, overleden op 11-09-1895 te Appeltern op 39-jarige leeftijd, zoon van Josephus (Jodocus) van OS [36387] (zie VIIc) en Elisabeth Maria MAAS [36425].
Gehuwd [12581] op 35-jarige leeftijd op 08-05-1891 te Hurwenen met Hendrika Geertruida van der DONK [36486], 31 jaar oud, geboren op 31-12-1859 te Hurwenen, dochter van Arnoldus van der DONK [36487] en Hendrika van ZEIST [36488].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elizabeth Gerdina [36490], geboren op 17-04-1892 te Rossum, overleden op 04-10-1892 te Rossum, 170 dagen oud.
   2. m  Josephus Arnoldus [36491], geboren op 24-11-1893 te Rossum, overleden op 01-04-1894 te Rossum, 128 dagen oud.
   3. v  Hendrika Arnolda [36492], geboren op 15-06-1895 te Rossum.
Relatie [12584] met Cornelis van OS [36493], geboren op 30-07-1882 te Rhenen, overleden op 28-08-1943 te Rossum op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerardus van OS [36420] (zie VIIIb) en Antonia van GEFFEN [36421].

VIIIe    Johannes Franciscus van OS [36452], geboren op 07-04-1827 te Rossum, overleden op 31-03-1883 te Driel op 55-jarige leeftijd, zoon van Josephus (Judocus) van OS [36396] (zie VIId) en Geertruijda van ROOIJ [36445].
Gehuwd [12585] op 26-jarige leeftijd op 30-07-1853 te Driel met Johanna van INGEN [36494], 26 jaar oud, geboren op 10-01-1827 te Lith, dochter van Matthijs van INGEN [36495] en Maria WOESIK [36496].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida [36497], geboren op 01-04-1857 te Driel (gezindte: RK), overleden op 19-03-1860 te Driel op 2-jarige leeftijd.
   2. m  Josephus [36498], landbouwer, geboren op 20-07-1859 te Driel, overleden op 05-09-1943 te 's Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd.
   3. v  Maria [36499], geboren op 12-03-1861 te Driel (gezindte: RK), overleden op 16-06-1865 te Driel op 4-jarige leeftijd.
   4. v  Geertruida [36500], geboren op 24-10-1862 te Driel, overleden op 14-11-1862 te Driel, 21 dagen oud.
   5. v  Levenloos geboren [36501], geboren op 24-10-1862 te Driel, overleden op 24-10-1862 te Driel, 0 dagen oud.
   6. v  Adriana [36502], geboren op 11-06-1865 te Driel, overleden op 27-09-1932 te 's Hertogenbosch op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd [12587] op 24-jarige leeftijd op 12-07-1889 te Driel met Peter van EEUWIJK [36503], 27 jaar oud, geboren op 04-01-1862 te Driel, zoon van Johannes van EEUWIJK [36504] en Henrica Elisabeth WIEGMANS [36505].
   7. v  Maria [36506], geboren op 17-01-1868 te Driel, overleden op 24-03-1930 te Driel op 62-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.

VIIIf    Peter van OS [36463], geboren op 21-08-1843 te Rossum, overleden op 15-02-1916 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem van OS [36400] (zie VIIf) en Antonia van OS [36460].
Gehuwd [12589] op 38-jarige leeftijd op 17-08-1882 te Grave met Maria MOORE [36507], 24 jaar oud, geboren op 24-12-1857 te Grave, overleden op 11-02-1946 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, dochter van Franciscus MOORE [36508] en Petronella van BOEKEL [36509].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [36510], geboren circa 1885 te Grave.
Gehuwd [12591] op 10-09-1919 te Rotterdam met Jeanne Maria van ANDEL [36511], geboren circa 1887 te Rotterdam, dochter van Johannes van ANDEL [36512] en Jacoba Christina van SCHIE [36513].
   2. m  Johannes Franciscus [36515] (zie IXc).
   3. m  Antonius Petrus [36516], boekbinder, geboren op 03-11-1889 te Rotterdam.
Gehuwd [12594] op 21-jarige leeftijd op 16-11-1910 te Rotterdam met Anna Maria LODDERS [36517], geboren circa 1890 te Rotterdam, dochter van Hermanus LODDERS [36518] en Anna Elisabeth Helena van STEE [36519].
   4. m  Franciscus Petrus [36520] (zie IXd).
   5. v  Petronella Johanna [36521], geboren op 05-02-1898 te Rotterdam.
Gehuwd [12596] op 23-jarige leeftijd op 11-01-1922 te Rotterdam met Hendrik KROOTJES [36522], geboren circa 1900 te Rotterdam.

VIIIg    Petronella van OS [36464], geboren op 08-01-1846 te Rossum, dochter van Jan Willem van OS [36400] (zie VIIf) en Antonia van OS [36460].
Gehuwd [12597] op 28-jarige leeftijd op 06-05-1874 te Waalwijk met Christiaan de KORT [36523], 31 jaar oud, geboren op 10-02-1843 te Waalwijk, zoon van Pieter de KORT [36524] en Antonetta van RIJSWIJK [36525].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [36526], geboren circa 1875 te Waalwijk.
   2. m  Josephus [36527], geboren circa 1877 te Waalwijk.

VIIIh    Antony Agnes van OS [36467], geboren op 15-12-1848 te Rossum, overleden op 12-01-1923 te Rossum op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem van OS [36400] (zie VIIf) en Antonia van OS [36460].
Gehuwd [12599] op 38-jarige leeftijd op 14-10-1887 te 's Hertogenbosch met Arnolda ADAMS [36528], 38 jaar oud, geboren op 24-06-1849 te Wamel, dochter van Adam ADAMS [36529] en Arnolda van OOIJEN [36530].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antonia Arnolda [36531], geboren op 27-12-1888 te Rossum, overleden op 14-04-1889 te Rossum, 108 dagen oud.
   2. m  Arnoldus Antony [36532] (zie IXe).

Generatie IX

 
IXa    Hendrikus Petrus van OS [6638], bakker (eigenaar van bakkerijen), geboren op 09-09-1869 te Tiel, overleden op 09-11-1927 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendrikus (Jan Hendrik) van OS [104] (zie VIIIa) en Johanna Geertruida de BRUIN [105].
Gehuwd [2155] op 28-jarige leeftijd op 09-09-1897 te Schiedam met Catharina Anna Maria STEENHORST [6639], 23 jaar oud, geboren op 03-01-1874 te Schiedam, overleden op 04-04-1938 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, dochter van Henricus STEENHORST [8373] en Sophia Clara NÄRING [8374].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Hendrik [37411] (zie Xa).
   2. v  Sophia Clara [37414] (zie Xb).
   3. m  Petrus Johannes [6640] (zie Xc).
   4. m  Johannes Wilhelmus [37430], geboren op 08-04-1906 te Rotterdam, overleden op 20-05-1926 te Breda op 20-jarige leeftijd.
   5. m  Everardus Hendrikus [37431] (zie Xd).

Petrus Johannes van OS

Petrus Johannes van OS

IXb    Petrus Johannes van OS [19], voorman / voorzitter bakkers Coöperatie, geboren op 31-10-1871 te Tiel (gezindte: RK), overleden op 21-05-1947 te Wamel op 75-jarige leeftijd, begraven op 24-05-1947 te Nijmegen, zoon van Johannes Hendrikus (Jan Hendrik) van OS [104] (zie VIIIa) en Johanna Geertruida de BRUIN [105].
Gehuwd [11] op 22-jarige leeftijd op 13-10-1894 te Tiel (getuige(n): Hendrik van Elk wagenmaker te Druten 46 jr. en Aart Kusters polderontvanger uit Druten 47 jr.) met
Johanna Antonia van der KAMP

Johanna Antonia van der KAMP

Johanna Antonia van der KAMP [20], 24 jaar oud, geboren op 26-05-1870 te Druten (gezindte: RK), overleden op 28-03-1941 te Nijmegen op 70-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1941 te Nijmegen, dochter van Gerardus van de KAMP [276], arbeider, en Elisabeth GERRITSE [4545], naaister.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Hendrik [9] (zie Xe).
Johannes Wilhelmus van OS

Johannes Wilhelmus van OS

   2. m  Johannes Wilhelmus (Jo) [102], geboren circa 1903 te Tiel (gezindte: RK).
Relatie [332] met
Elisabeth C. LAHEIJ

Elisabeth C. LAHEIJ

Elisabeth C. (Bets) LAHEIJ [946], geboren circa 1905.
   3. m  Petrus Johannes (Piet) [103] (zie Xf).

IXc    Johannes Franciscus van OS [36515], schoenmaker, geboren op 05-10-1886 te Rotterdam, zoon van Peter van OS [36463] (zie VIIIf) en Maria MOORE [36507].
Gehuwd [12601] op 25-jarige leeftijd op 15-11-1911 te Rotterdam met Alida van den BRINK [36533], geboren circa 1890 te Haarlemmermeer, dochter van Johannes van den BRINK [36534] en Aaltja Johanna HUISMAN [36535].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [36536] (zie Xg).

IXd    Franciscus Petrus van OS [36520], expeditieknecht en magazijnmeester, geboren op 18-08-1894 te Rotterdam, overleden op 25-09-1971 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, zoon van Peter van OS [36463] (zie VIIIf) en Maria MOORE [36507].
Gehuwd [12603] op 20-jarige leeftijd op 28-07-1915 te Rotterdam met Adriana Cornelia WANSINK [36537], 20 jaar oud, geboren op 20-04-1895 te Rotterdam, overleden op 02-11-1946 te Apeldoorn op 51-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Antonius WANSINK [36538] en Cornelia van der WEIDEN [36539].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Petrus [36540] (zie Xh).
   2. m  Petrus Antonius [36541] (zie Xi).
   3. m  Franciscus Petrus [36542] (zie Xj).
   4. m  Cornelis Adrianus [36543] (zie Xk).
   5. m  Adrianus Cornelis [36544] (zie Xl).
   6. m  Marinus Cornelis [36545] (zie Xm).
   7. v  Adriana Maria [36546] (zie Xn).
   8. v  Petronella Cornelia [36547] (zie Xo).
   9. v  Maria Johanna Monica [36548] (zie Xp).

IXe    Arnoldus Antony van OS [36532], geboren op 17-02-1891 te Rotterdam, overleden op 06-09-1961 te 's Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd, begraven op 09-09-1961 te Orthen, zoon van Antony Agnes van OS [36467] (zie VIIIh) en Arnolda ADAMS [36528].
Gehuwd [12605] op 26-jarige leeftijd op 01-05-1917 te Rossum met Pieternella HUIBERTSE [36549], 21 jaar oud, geboren op 03-11-1895 te Rossum, overleden op 28-12-1964 te 's Hertogenbosch op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes HUIBERTSE [36550] en Arnolda VERBRUGGEN [36551].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Johannes [36552] (zie Xq).
   2. v  Arnolda [36553] (zie Xr).
   3. m  Johannes [36554] (zie Xs).
   4. v  Antonia [36555] (zie Xt).
   5. v  Cornelia [36556] (zie Xu).
   6. v  Elisabeth Petronella [36557] (zie Xv).
   7. m  Hendrikus [36558] (zie Xw).
   8. v  Petronella [36559], verkoopster, geboren op 01-08-1934 te 's Hertogenbosch.
Gehuwd [12607] op 22-jarige leeftijd op 25-10-1956 te 's Hertogenbosch met Johannes Norbertus van ENGELEN [36560], 26 jaar oud, chef-banketbakker, geboren op 06-04-1930 te 's Hertogenbosch.
   9. m  Arnoldus Antonius [36561] (zie Xx).

Generatie X

 
Xa    Jan Hendrik van OS [37411], geboren op 09-10-1898 te Hilligersberg, overleden op 02-10-1966 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Petrus van OS [6638] (zie IXa) en Catharina Anna Maria STEENHORST [6639].
Gehuwd [12912] voor 1929 te Rotterdam? Echtgenote is Maria van den BERG [37412], geboren op 24-09-1895 te Rotterdam, overleden op 31-10-1973 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Petrus Anthonius [37413], geboren op 11-10-1929 te Rotterdam, overleden op 10-09-1991 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd.

Xb    Sophia Clara van OS [37414], geboren op 03-11-1900 te Hilligersberg, overleden op 23-09-1891 te Breda, dochter van Hendrikus Petrus van OS [6638] (zie IXa) en Catharina Anna Maria STEENHORST [6639].
Gehuwd [12913] voro 1929 te ?? Echtgenoot is Stephanus ENGBERTSEN [37415], geboren op 28-09-1891 te Breda, overleden op 21-02-1957 te Breda op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana [37416] (zie XIa).
   2. m  Henricus Petrus Johannes [37417] (zie XIb).

Xc    Petrus Johannes van OS [6640], expediteur, geboren op 28-12-1901 te Rotterdam, overleden op 18-06-1969 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Petrus van OS [6638] (zie IXa) en Catharina Anna Maria STEENHORST [6639].
Gehuwd [2156] op 36-jarige leeftijd op 20-07-1938 te Rotterdam met Neeltje ZWEERES [6641], 32 jaar oud, geboren op 29-11-1905 te Rotterdam, dochter van Jan ZWEERES [8371] en Elisabeth van de HOUTEN [8372].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Anna Maria [37427] (zie XIc).
   2. v  Elisabeth Johanna [6642] (zie XId).

Xd    Everardus Hendrikus van OS [37431], geboren op 03-06-1908 te Rotterdam, overleden op 28-01-1986 te Breda op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Petrus van OS [6638] (zie IXa) en Catharina Anna Maria STEENHORST [6639].
Gehuwd [12917] op 30-jarige leeftijd op 25-01-1939 te Rotterdam met Helena Johanna DOLK [37432], 32 jaar oud, geboren op 20-10-1906 te Rotterdam, overleden op 18-01-2005 te Breda op 98-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Petrus Adrianus DOLK [37433] en Cornelia Maria MIDDENDORP [37434].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Petrus (Henny) [37435], leraar, geboren op 28-12-1939 te Rotterdam.
Gehuwd [12919] op 26-jarige leeftijd op 26-11-1966 te Breda, gehuwd voor de kerk op 17-12-1966 te Breda met Anna Marijke Henrica Cornelia KROUWEL [37436], 25 jaar oud, lerares, geboren op 26-09-1941 te Rotterdam, dochter van Leonardus Petrus Henricus KROUWEL [37437] en Ida Anthonia Adriana van NUENEN [37438].
   2. v  Catharina Cornelia Maria [37439] (zie XIe).
   3. m  Hermanus Petrus Adrianus [37448] (zie XIf).
   4. v  Maria Luca [37457] (zie XIg).
   5. m  Everardus Hendrikus Maria [37468], bankemploye, geboren op 19-04-1948 te Breda.
Gehuwd [12931] op 31-jarige leeftijd op 23-11-1979 te Hoorn (NH) met Wilhelmina Maria Albertha van BALEN [37469], 27 jaar oud, geboren op 21-07-1952 te Utrecht, dochter van Nicolaas van BALEN [37470] en Maria Wilhelmina Albertha TICHELAAR [37471].
   6. v  Cornelia Maria [37472] (zie XIh).

Jan Hendrik van OS

Jan Hendrik van OS

Xe    Jan Hendrik van OS [9], procuratiehouder, geboren op 01-07-1901 te Tiel, gedoopt (RK) op 02-07-1901 te Tiel, overleden op 29-10-1984 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-11-1984 te Jonkerbosch te Nijmegen, zoon van Petrus Johannes van OS [19] (zie IXb) en Johanna Antonia van der KAMP [20].
Gehuwd [5] op 25-jarige leeftijd op 19-05-1927 te Tiel met
Anna Margaretha van der VELDE

Anna Margaretha van der VELDE

Anna Margaretha (An) van der VELDE [10], 25 jaar oud, geboren op 19-07-1901 te Gendt, gedoopt (RK) op 21-07-1901 te Gendt, overleden op 03-03-1965 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1965 te Jonkerbosch te Nijmegen, dochter van Wilhelmus van der VELDE [21], klompenmaker en later stationschef te Zevenaar, en pasfoto (schoon-)ouders Hendrina UFFING [22], dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina Johanna Antonia (Hennie) [4] (zie XIi).
   2. m  Petrus Johannes (Piet) [69] (zie XIj).
   3. m  Johannes Hendricus (Hans) [70] (zie XIk).

Petrus Johannes van OS

Petrus Johannes van OS

Xf    Petrus Johannes (Piet) van OS [103], geboren circa 1905 te Tiel (gezindte: RK), zoon van Petrus Johannes van OS [19] (zie IXb) en Johanna Antonia van der KAMP [20].
Relatie [333] met Helena J. M. (Lena) VELDERS [947], geboren circa 1905 (gezindte: RK).
Uit deze relatie:
   1. v  Anke [10641], geboren circa 1930.

Xg    Petrus Johannes van OS [36536], geboren op 12-02-1913 te Rotterdam, zoon van Johannes Franciscus van OS [36515] (zie IXc) en Alida van den BRINK [36533].
Relatie [12608] met A. AALBERS [36562], geboren circa 1915.
Uit deze relatie:
   1. m  Petrus Paulus [36563], geboren circa 1940.

Xh    Wilhelmus Petrus van OS [36540], letterzetter, geboren op 02-12-1917 te Rotterdam, overleden op 25-05-1990 op 72-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Relatie [12609] met ONBEKEND [36564].
Uit deze relatie:
   1. m  Frans [36565], geboren circa 1950.
   2. m  Harry [36566], geboren circa 1950.
   3. m  Wil [36567], geboren circa 1950, overleden op 12-08-1991.
   4. v  Ida [36568], geboren circa 1950.
   5. v  Lena [36569], geboren circa 1950.

Xi    Petrus Antonius van OS [36541], bedrijfsleider, geboren op 07-09-1918 te Rotterdam, overleden op 28-10-1997 te Vlaardingen op 79-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Relatie [12610] met E. M. de ZWART [36570], geboren circa 1920.
Uit deze relatie:
   1. m  Frans [36571], geboren circa 1945.
   2. m  Ton [36572], geboren circa 1945.
   3. m  Peter [36573], geboren circa 1945.
   4. m  Hans [36574], geboren circa 1945.

Xj    Franciscus Petrus van OS [36542], geboren op 12-05-1920 te Rotterdam, overleden op 19-06-1994 te Middelburg op 74-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Relatie [12611] met Lieuweke van KOUWEN [36575], geboren op 01-02-1923 te Rotterdam.
Uit deze relatie:
   1. m  Franciscus Petrus Maria [36576] (zie XIl).
   2. v  Hermana Anna Maria [36577] (zie XIm).
   3. m  Bernardus Johannes Joseph [36578] (zie XIn).
   4. m  Adrianus Gerardus Johannes [36579], geboren op 04-12-1950 te Rotterdam.
Relatie [12612] met Marianne MESU [36580], geboren op 25-07-1955 te Oostkapelle.
   5. v  Anna Theresia Ludwina [36581], geboren op 10-06-1960 te Middelburg.
Relatie [12613] met Wilhelmus van de MERWE [36582], geboren op 14-07-1953 te Yerseke.

Xk    Cornelis Adrianus van OS [36543], internationaal chauffeur, geboren circa 1922 te Rotterdam, zoon van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Relatie [12614] met Dini GRUBEN [36583], geboren circa 1925.
Uit deze relatie:
   1. m  Bert [36584], geboren circa 1950.
   2. v  Sjaan [36585], geboren circa 1950.
   3. m  Ton [36586], geboren circa 1950, overleden op 05-12-1978 te ?
   4. v  Lia [36587], geboren circa 1950.

Xl    Adrianus Cornelis van OS [36544], ontwerper, geboren op 18-08-1924 te Rotterdam, overleden op 12-11-1996 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Relatie [12615] met Grada GRUBEN [36588], geboren op 28-05-1923 te Apeldoorn.
Uit deze relatie:
   1. m  Niek [36589], geboren circa 1960.
   2. v  Ria [36590], geboren circa 1960.
   3. m  Jos [36591], geboren circa 1960.
   4. m  Cor [36592], geboren circa 1960.

Xm    Marinus Cornelis van OS [36545], verpleegkundige, geboren op 01-05-1926 te Rotterdam, overleden op 14-06-1982 te Apeldoorn op 56-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Gehuwd [12616] circa 1950 met Margaretha Hendrika van EIJK [36593], geboren op 10-05-1929 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana Cornelia Wilhelmina [36594] (zie XIo).
   2. v  Margaretha Everdina [36595] (zie XIp).
   3. m  Petrus Maria [36596], geboren op 01-03-1964 te Apeldoorn.

Xn    Adriana Maria van OS [36546], geboren op 20-01-1930 te Rotterdam, dochter van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Gehuwd [12617] circa 1948 met Berend Jan van PUTTEN [36597], geboren op 01-02-1927 te Apeldoorn? Overleden op 10-06-1990 te Apeldoorn? op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Johannes [36598], geboren op 10-12-1949 te Apeldoorn.
   2. v  Adriana Cornelia [36599], geboren op 25-05-1952 te Apeldoorn?
   3. m  Bernardus Johannes [36600], geboren op 18-01-1955 te Apeldoorn?
   4. v  Monica Maria Johanna [36601], geboren op 12-06-1958 te Apeldoorn?
   5. m  Peter [36602], geboren op 07-06-1961 te Apeldoorn?

Xo    Petronella Cornelia van OS [36547], geboren op 09-03-1935 te Rotterdam, dochter van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Gehuwd [12618] circa 1965 met Jozef Johan HACHMANG [36603], geboren op 05-05-1934 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wim [36604], geboren circa 1965.
   2. m  Frans [36605], geboren circa 1966 te Apeldoorn?
   3. v  Jose [36606], geboren circa 1969.

Xp    Maria Johanna Monica van OS [36548], verpleegkundige, geboren op 03-05-1941 te Rotterdam, overleden op 06-04-1996 op 54-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Petrus van OS [36520] (zie IXd) en Adriana Cornelia WANSINK [36537].
Relatie [12619] met Jaap WEEDAGE [36607], geboren circa 1940.
Uit deze relatie:
   1. v  Erna [36608], geboren op 09-01-1966 te ?
   2. v  Marlies [36609], geboren op 11-03-1968 te ?

Xq    Antonius Johannes van OS [36552], autorijschoolhouder, geboren op 01-07-1918 te Rossum, overleden op 30-06-1996 te 's Hertogenbosch op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-07-1996 te Vlijmen, zoon van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd (1) [16686] Circa 1935 te ? Gescheiden voor 1943 van Hennie GLAUDEMANS [48042], geboren Circa 1920 te ?
Gehuwd (2) [12620] op 25-jarige leeftijd op 28-07-1943 te 's Hertogenbosch met Huberta de GROOT [36610], 23 jaar oud, geboren op 03-06-1920 te Ammerzoden, overleden op 07-05-1993 te 's Hertogenbosch op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-05-1993 te Vlijmen.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Pieternella [36611] (zie XIq).
   2. m  Thomas Hendrikus [36612], geboren op 06-05-1949 te Vlijmen, overleden op 26-12-1950 te 's Hertogenbosch op 1-jarige leeftijd.
   3. m  Antonius Johannes Hendrikus [36613] (zie XIr).
   4. m  Arnoldus Antony Rudolphus (Arnold) [36614] (zie XIs).
   5. m  Thomas Antonius Arnoldus [36615] (zie XIt).
   6. v  Wilhelmina Pieternella Albertine (Wil, Wilma) [36616] (zie XIu).
   7. m  Henricus Hubertus Josephus [36617] (zie XIv).
   8. m  Cornelis Johannes Maria [36618] (zie XIw).

Xr    Arnolda van OS [36553], geboren op 21-11-1919 te Rossum, overleden op 06-03-1997 te Vught op 77-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12621] op 22-jarige leeftijd op 10-06-1942 te 's Hertogenbosch met Antonius Albertus SCHOOT [36619], 20 jaar oud, schilder, geboren op 17-12-1921 te 's Hertogenbosch, overleden op 01-12-1991 te Rosmalen op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Arnolda [36620], geboren op 05-01-1942 te Breda.
   2. m  Albertus Wilhelmus Maria [36621], geboren op 18-05-1944 te 's Hertogenbosch.

Xs    Johannes van OS [36554], marktkoopman, geboren op 03-03-1921 te Rossum, overleden op 24-01-1992 te 's Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12622] op 24-jarige leeftijd op 22-08-1945 te 's Hertogenbosch met Hendrika Gijsberdina van de LAAR [36622], 24 jaar oud, geboren op 03-09-1920 te Ammerzoden, overleden op 01-11-1998 te Ammerzoden op 78-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1998 te Rossum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gijsberdina Antonia [36623] (zie XIx).
   2. m  Arnoldus Antony Johannes [36624] (zie XIy).
   3. m  Maria Antonius Johannes (Mâri) [36625] (zie XIz).
   4. v  Irene Geertruida Henrica [36626] (zie XIaa).

Xt    Antonia van OS [36555], geboren op 04-02-1923 te Rossum, dochter van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12623] op 25-jarige leeftijd op 08-09-1948 te 's Hertogenbosch met Rudolf Hendrikus UTERS [36627], 26 jaar oud, magazijnbediende, geboren op 21-04-1922 te Odoorn, overleden op 23-11-1965 te 's Hertogenbosch op 43-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pieternella Maria [36628], geboren op 21-08-1950 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Johannes Bernardus [36629], geboren op 11-12-1952 te 's Hertogenbosch.
   3. m  Arnoldus Antony [36630], geboren op 13-02-1955 te 's Hertogenbosch.
   4. v  Maria Engelina [36631], geboren op 01-10-1963 te 's Hertogenbosch.
   5. m  Rudolf Hendrikus [36632], geboren op 08-07-1966 te 's Hertogenbosch.

Xu    Cornelia van OS [36556], geboren op 09-02-1925 te Rossum, dochter van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12624] op 27-jarige leeftijd op 01-05-1952 te 's Hertogenbosch met Gerhard KATHAGEN [36633], 25 jaar oud, geboren op 09-07-1926 te Aken (Dld), overleden op 04-03-1990 te Drunen op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Maria Catharina [36634], geboren op 03-02-1953 te Heerlen.
   2. v  Catharina Arnolda Gerarda [36635], geboren op 06-04-1955 te Heerlen.
   3. v  Maria Antonia Cornelia [36636], geboren op 01-08-1957 te Heerlen.
   4. m  Albertus Johannes Arnoldus [36637], geboren op 11-05-1960 te Heerlen.
   5. v  Johanna Antonia Cornelia [36638], geboren op 11-09-1965 te Heerlen.

Xv    Elisabeth Petronella van OS [36557], geboren op 17-09-1926 te Rossum, dochter van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12625] op 22-jarige leeftijd op 08-10-1948 te 's Hertogenbosch met Antonius Theodorus Adrianus STOLKER [36639], 23 jaar oud, monteur, geboren op 09-10-1924 te Culemborg.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gerarda Petronella Elisabeth [36640], geboren op 18-11-1949 te Culemborg.
   2. m  Arnoldus Adrianus Antonius [36641], geboren op 13-01-1952 te Culemborg.
   3. v  Petronella Arnolda [36642], geboren op 11-04-1955 te Culemborg.
   4. v  Elisabeth Maria [36643], geboren op 05-10-1958 te Culemborg.
   5. m  Adrianus Wilhelmus [36644], geboren op 11-12-1963 te Culemborg.
   6. v  Antonia Gerarda Arnolda [36645], geboren op 17-10-1967 te Culemborg.
   7. v  Maria Petronella Johanna [36646], geboren op 07-07-1971 te Eindhoven.

Xw    Hendrikus van OS [36558], buschauffeur, geboren op 03-03-1930 te Rossum, overleden te 's-Hertogenbosch, zoon van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12626] op 24-jarige leeftijd op 28-08-1954 te 's Hertogenbosch met Geesje Hermina van der KLIJ [36647], 21 jaar oud, geboren op 04-04-1933 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marinus Arnoldus Johannes Jozef [36648] (zie XIab).
   2. v  Pieternella Gesina Johanna [36649] (zie XIac).
   3. v  Hermana Cornelia Johanna [36650] (zie XIad).
   4. v  Arnolda Antonia Theodora [36651] (zie XIae).
   5. m  Hendrikus Cornelius Gerardus [36652], monteur, geboren op 28-06-1968 te 's Hertogenbosch.
Samenwonend [12627] voor 2000 met Carla OOSTERHOF [36653], geboren op 08-08-1973 te ?
   6. m  Arnoldus Antonius [36654], geboren op 12-05-1970 te 's Hertogenbosch.
Samenwonend [12628] circa 2000 met Natasja Helena Maria van OORSCHOT [36655], geboren op 13-03-1974 te ?

Xx    Arnoldus Antonius van OS [36561], buschauffeur, geboren op 24-05-1939 te 's Hertogenbosch, overleden op 19-11-2001 te 's Hertogenbosch op 62-jarige leeftijd, begraven op 23-11-2001 te 's Hertogenbosch, zoon van Arnoldus Antony van OS [36532] (zie IXe) en Pieternella HUIBERTSE [36549].
Gehuwd [12629] op 22-jarige leeftijd op 01-02-1962 te 's Hertogenbosch met Petronella DIJKSHOORN [36656], 19 jaar oud, geboren op 21-09-1942 te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Linda Petronella Maria [36657] (zie XIaf).
   2. v  Miranda Cornelia Louisa [36658] (zie XIag).
   3. m  Arnoldus Antonius Hendrikus Johannes [36659] (zie XIah).

Generatie XI

 
XIa    Adriana ENGBERTSEN [37416], geboren op 23-04-1929 te Breda, dochter van Stephanus ENGBERTSEN [37415] en Sophia Clara van OS [37414] (zie Xb).
Gehuwd [12914] voor 1955 te ?? Echtgenoot is Cornelis Petrus van RIJSBERGEN [37418], geboren op 08-06-1925 te Prinsenhage.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sophia Adriana Maria [37419], geboren op 11-12-1955 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Johannes Stephanus Cornelis [37420], geboren op 05-07-1957 te 's Hertogenbosch.
   3. v  Johanna Petronella Barbara [37421], geboren op 12-09-1958 te 's Hertogenbosch, overleden op 04-02-1967 te 's Hertogenbosch op 8-jarige leeftijd.
   4. m  Stephanus Cornelis Johannes [37422], geboren op 23-03-1968 te 's Hertogenbosch.

XIb    Henricus Petrus Johannes ENGBERTSEN [37417], geboren op 15-09-1936 te Breda, zoon van Stephanus ENGBERTSEN [37415] en Sophia Clara van OS [37414] (zie Xb).
Gehuwd [12915] voor 1963 te ?? Echtgenote is M. G. E. A. (Goke) van der VEN [37423], geboren op 03-01-1937 te Breda, overleden op 16-11-1995 te Prinsenhage op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Helena Sophia [37424], geboren op 14-08-1963 te Breda.
   2. m  Hendrikus Johannes [37425], geboren op 26-03-1965 te Breda.
   3. v  Godelieve Margaretha Adriana [37426], geboren op 18-07-1967 te Breda.

XIc    Catharina Anna Maria van OS [37427], geboren op 02-11-1942 te Rotterdam, dochter van Petrus Johannes van OS [6640] (zie Xc) en Neeltje ZWEERES [6641].
Gehuwd [12916] op 20-jarige leeftijd op 26-07-1963 te Rotterdam, gescheiden ..-12-1969 te Rotterdam van Cornelis van der DOES [37428], geboren op 11-03-1936 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Erik Petrus [37429], geboren op 17-06-1964 te Rotterdam.

XId    Elisabeth Johanna van OS [6642], geboren op 19-03-1945 te Rotterdam, dochter van Petrus Johannes van OS [6640] (zie Xc) en Neeltje ZWEERES [6641].
Gehuwd [2157] op 22-jarige leeftijd op 18-12-1967 te Rotterdam met Anthony Edward Dayar HARTMANN [6643], 23 jaar oud, kunsthandelaar, restaurateur van schilderijen, geboren op 19-10-1944 te 's Gravenhage, zoon van George Henry Regwald Edward HARTMANN [8369] en Martina Francisca Petronella Maria HENDRIKS [8370].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frederik Edward Dayar [6644], geboren op 08-05-1969 te 's Gravenhage.
   2. m  Edward Emil Jorick [6645], geboren op 01-10-1973 te 's Gravenhage.

XIe    Catharina Cornelia Maria van OS [37439], geboren op 12-07-1941 te Rotterdam, dochter van Everardus Hendrikus van OS [37431] (zie Xd) en Helena Johanna DOLK [37432].
Gehuwd [12921] op 22-jarige leeftijd op 12-06-1964 te Breda met Antonius Cornelis FRISHERT [37440], 26 jaar oud, monteur, geboren op 18-03-1938 te Breda, zoon van Franciscus johannes FRISHERT [37441] en Johanna AMMERANT [37442].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ankie Helana Johanna [37443] (zie XIIa).
   2. m  Robbie Franciscus Everardus [37447], geboren op 11-08-1968 te Breda.

XIf    Hermanus Petrus Adrianus van OS [37448], piloot, geboren op 03-08-1942 te Rotterdam, zoon van Everardus Hendrikus van OS [37431] (zie Xd) en Helena Johanna DOLK [37432].
Gehuwd [12924] op 28-jarige leeftijd op 04-11-1970 te Breda met Brenda UIJLEMAN [37449], 24 jaar oud, geboren op 08-02-1946 te Surabaja, overleden op 27-12-1999 te Brülach op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nathalie [37450] (zie XIIb).
   2. v  Cindy [37464] (zie XIIc).

XIg    Maria Luca van OS [37457], geboren op 15-04-1944 te Rotterdam, dochter van Everardus Hendrikus van OS [37431] (zie Xd) en Helena Johanna DOLK [37432].
Gehuwd [12927] op 23-jarige leeftijd op 11-03-1968 te Breda, gehuwd voor de kerk op 16-03-1968 te Breda (RK) met Paul Charles Maria CLERCX [37458], 29 jaar oud, Fysiotherapeut, geboren op 02-09-1938 te Ginneken-Bavel, overleden op 20-07-1998 te Strijen op 59-jarige leeftijd, zoon van Johannes Ludovicus Josephus CLERCX [37459] en Jacqueline Petronella Adriana van EIJNDHOVEN [37460].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marc Evert Paul [37461] (zie XIId).
   2. m  Bas Walter Luca [37462] (zie XIIe).

XIh    Cornelia Maria van OS [37472], geboren op 01-05-1951 te Breda, dochter van Everardus Hendrikus van OS [37431] (zie Xd) en Helena Johanna DOLK [37432].
Gehuwd [12933] op 26-jarige leeftijd op 03-04-1978 te Fulham (GB) met James Alfred JOHNSON [37473], 33 jaar oud, geboren op 03-04-1945 te Hammersmith (GB), zoon van Alfred JOHNSON [37474] en Winifred Georgina TYSON [37475].
Uit dit huwelijk:
   1. m  James Evert [37476] (zie XIIf).
   2. m  Bryan Paul [37477], geboren op 10-12-1980 te Hammersmith (GB).
   3. m  Evert James [37478], geboren op 07-01-1987 te Hammersmith (GB).

Hendrina Johanna Antonia van OS

Hendrina Johanna Antonia van OS

XIi    Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4], geboren op 09-02-1928 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 10-02-1928 te Nijmegen, overleden op 16-03-1996 om 10:10 uur te Ewijk "verpleeghuis Waelwick" op 68-jarige leeftijd. Op 15-03-1996 naar het verpleeghuis gebracht omdat het thuis alleen niet meer te doen was. Gecremeerd op 20-03-1996 te Crematorium Jonkerbosch Te Nijmegen, dochter van Jan Hendrik van OS [9] (zie Xe) en Anna Margaretha (An) van der VELDE [10].
Gehuwd (1) [2] op 22-jarige leeftijd op 22-04-1950 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 22-04-1950 te Nijmegen (RK), gescheiden na 23 jaar op 07-10-1973 te Nijmegen van
Johannes Petrus Maria FLEUREN

Johannes Petrus Maria FLEUREN

Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, geboren op 16-06-1920 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 17-06-1920 te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Johannes Jacobus (Jan) FLEUREN [7], Na de ambachtschool te Nijmegen leerling timmerman, timmerman en daarna aannemer (een van de huizen aan de Oranjesingel is door hem gebouwd), kruidenier (1910-1920) aan de Grootestraat en vanaf ca 1918 aan de Molenstraat, later groothandelaar in kruidenierswaren aan de Gorisstraat 34 vanaf 29-12-1929 tot circa 1932, daarna groothandel in Koffie, thee en tabak. Omdat hiervoor minderruimte nodig was is de zaak verhuist naar de van Spaenstraat 37. Daarnaast had hij met zijn zonen nog een sigaren fabriek "Valkhof sigaren" en een fabriekje voor shag en pruimtabak aan de Jan van Galenstraat. Ook hebben ze de mosterdfabriek aan de van Somerenstraat overgenomen en de productie verkocht., en pasfoto (schoon-)ouders Petronella Maria (Nellie) WOUTERS [8].
Gehuwd (2) [3647] op 46-jarige leeftijd op 23-12-1974 te Nijmegen (getuige(n): Godefrida Martha Maria Haage en Henrikus Adrianus Cornelis van der Put, beiden wonende te Eindhoven.), gescheiden na 4 jaar op 03-09-1979 te Nijmegen van Jan Willem Edaste (Wil) PAS [10638], fotograaf, geboren op 01-07-1934 te Arnhem, zoon van Wilhelmus Hermanus PAS [10639] en Willemijntje ten HAM [10640].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Erik Ignatius Maria [1] (zie XIIg).
   2. m  Ronald Ignatius Maria [48] (zie XIIh).
   3. v  Astrid Anna Margaretha Maria [53] (zie XIIi).

Petrus Johannes van OS

Petrus Johannes van OS

XIj    Petrus Johannes (Piet) van OS [69], calculator, geboren op 06-12-1929 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 21-07-2003 te Weesp op 73-jarige leeftijd, gecremeerd 2?-07-2003 te Weesp. Zijn as is uitgestrooid over de Vecht bij Weesp. Zoon van Jan Hendrik van OS [9] (zie Xe) en Anna Margaretha (An) van der VELDE [10].
Gehuwd [35] op 27-jarige leeftijd op 17-09-1957 te Nijmegen, gescheiden 1975 van
Jacquie Anna Maria VOS

Jacquie Anna Maria VOS

Jacquie Anna Maria VOS [300], geboren op 18-11-1933 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 08-10-1992 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, begraven op 13-10-1992 te Amsterdam, dochter van N.N. VOS [50649] en pasfoto (schoon-)ouders N.N. [52497].
Uit dit huwelijk:
Maria Theresia Hyacinta van OS

Maria Theresia Hyacinta van OS

   1. v  Maria Theresia Hyacinta [34248], geboren 1959, gehuwd, 4 kinderen (301) gegevens bij auteur bekend.
   2. m  Petrus Johannes Hyacinthus (Hans-Peter) [302] (zie XIIj).
Judith Anna Hyachintus van OS

Judith Anna Hyachintus van OS

   3. v  Judith Anna Hyachintus [303], geboren op 13-04-1964 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd [10612] op 41-jarige leeftijd op 10-09-2005 te oostzaan? Echtgenoot is
Ron GROEN

Ron GROEN

Ron GROEN [31067], cameraman, muzikant, kunstenaar, geboren 20-07-196? te Huizen.

Johannes Hendricus van OS

Johannes Hendricus van OS

XIk    Johannes Hendricus (Hans) van OS [70], manufacturen en handelaar (VOTEX), geboren op 28-03-1932 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 05-07-2011 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd, begraven op 09-07-2011 te Nijmegen, Daalseweg, zoon van Jan Hendrik van OS [9] (zie Xe) en Anna Margaretha (An) van der VELDE [10].
Gehuwd [36] op 29-jarige leeftijd op 08-07-1961 te Weesp, gehuwd voor de kerk op 08-07-1961 te Weesp (RK) met Tineke D. WAGENAAR [295], geboren circa 1935 te Weesp ? (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mirjam [296] (zie XIIk).
   2. v  Tineke [298] (zie XIIl).
   3. v  Anke [299] (zie XIIm).
   4. v  Marloes [297] (zie XIIn).

XIl    Franciscus Petrus Maria van OS [36576], verpleegkundige, geboren op 27-07-1946 te Rotterdam, zoon van Franciscus Petrus van OS [36542] (zie Xj) en Lieuweke van KOUWEN [36575].
Gehuwd [12630] voor 1972 te ? Echtgenote is Annette Mariette GARETTE [36660], geboren op 08-12-1947 te Gent (B).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Patricia Maria [36661], geboren op 26-12-1972 te Middelburg.
   2. m  Joeri Dimitri [36662], geboren op 10-06-1974 te Middelburg.

XIm    Hermana Anna Maria van OS [36577], geboren op 13-10-1947 te Rotterdam, dochter van Franciscus Petrus van OS [36542] (zie Xj) en Lieuweke van KOUWEN [36575].
Kind:
   1. v  Sacha van OS [36663], geboren op 04-05-1972 te ?

XIn    Bernardus Johannes Joseph van OS [36578], Docent, geboren op 10-03-1949 te Rotterdam, zoon van Franciscus Petrus van OS [36542] (zie Xj) en Lieuweke van KOUWEN [36575].
Gehuwd [12631] voor 1975 te Vught? Echtgenote is M. G. C. van NAHUIJS [36664], geboren op 19-03-1949 te Vught.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joris [36665], geboren op 21-09-1975 te Vught.
   2. v  Lotte Lieuwkje [36666], geboren op 12-04-1977 te Vught.

XIo    Adriana Cornelia Wilhelmina van OS [36594], geboren op 20-11-1954 te Apeldoorn, dochter van Marinus Cornelis van OS [36545] (zie Xm) en Margaretha Hendrika van EIJK [36593].
Gehuwd [12632] circa 1980 met Frans WILHELM [36667], geboren circa 1950 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Esther [36668], geboren circa 1980.
   2. v  Linda [36669], geboren circa 1990.
   3. v  Marina [36670], geboren circa 1990.

XIp    Margaretha Everdina van OS [36595], geboren op 25-10-1957 te Apeldoorn, dochter van Marinus Cornelis van OS [36545] (zie Xm) en Margaretha Hendrika van EIJK [36593].
Relatie [12633] met Martin SCHRAMA [36671], geboren circa 1955 te ?
Uit deze relatie:
   1. m  Sander [36672], geboren circa 1990.
   2. m  Jesse [36673], geboren circa 1990.

XIq    Pieternella van OS [36611], geboren op 26-05-1944 te Delft, dochter van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd [12634] op 20-jarige leeftijd op 29-01-1965 te Vlijmen met Johannes Wilhelmus Antonius CONSTANT [36674], 20 jaar oud, accountant, geboren op 08-04-1944 te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus Antonius Johannes Maria [36675], militair, geboren op 27-07-1966 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Jeroen Antonius Hubertus Gerardus Maria [36676], administrateur, geboren op 05-09-1970 te 's Hertogenbosch.

XIr    Antonius Johannes Hendrikus van OS [36613], verkoper, geboren op 30-01-1954 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd [12635] op 25-jarige leeftijd op 19-02-1979 te 's Hertogenbosch met Johanna Gerarda Henricus Joannes van DIJK [36677], 23 jaar oud, geboren op 10-03-1955 te Veghel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Franciscus Arnoldus [36678], geboren op 09-08-1979 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Hubertus Henricus Wilhelmus Maria [36679], geboren op 27-05-1982 te 's Hertogenbosch.
   3. m  Johannes Petrus [36680], geboren op 03-02-1989 te 's Hertogenbosch.

XIs    Arnoldus Antony Rudolphus (Arnold) van OS [36614], buschauffeur, geboren op 10-05-1955 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd [12636] op 22-jarige leeftijd op 25-06-1977 te 's Hertogenbosch, gescheiden 2012 te ? Echtgenote is Maria Martina BURG [36681], geboren op 06-07-1956 te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Antonius Wilhelmus Arnoldus [36682], geboren op 01-07-1986 te 's Hertogenbosch. Johannes Antonius werd precies 68 later geboren dan zijn grootvader Antonius Johannes van Os.
   2. m  Antonius Johannes Arnoldus [36683], geboren op 10-05-1988 te 's Hertogenbosch. Antonius Johannes werd precies 33 jaar later geboren dan zijn vader.

XIt    Thomas Antonius Arnoldus van OS [36615], rijschoolhouder, geboren op 06-09-1957 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd [12637] op 24-jarige leeftijd op 19-08-1982 te Nuenen met Hendrieka Elisabeth Cornelia (Riëtte) van GESTEL [36684], 21 jaar oud, geboren op 01-07-1961 te Nuenen, overleden op 02-05-2011 te Vlijmen op 49-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-05-2011 te Vlijmen, na een ziekbed van bijna 1 jaar op 49 jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Margritha Huberta [36685], geboren op 23-04-1984 te Vlijmen.
   2. v  Hendrika Wilhelmina [36686], geboren op 21-10-1985 te Nuenen.
   3. m  Antonius Thomas Henricus [36687], geboren op 09-06-1988 te Vlijmen.
   4. m  Rens Jeroen [36688], geboren op 07-02-1996 te Vlijmen.

XIu    Wilhelmina Pieternella Albertine (Wil, Wilma) van OS [36616], administratief medewerkster, geboren op 14-12-1958 te Vlijmen, dochter van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd (1) [12638] op 25-jarige leeftijd op 28-09-1984 te Amersfoort, gescheiden voor 2003 van Paulus Willebrordus Cornelis Maria de GROOT [36689], projectleider, geboren op 07-04-1958 te Amersfoort.
Gehuwd (2) [13106] op 46-jarige leeftijd op 22-12-2004 te Las Vegas met Winfred Paul KRIES [37937], 41 jaar oud, burger ambtenaar defensie, geboren op 06-11-1963 te den Helder.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Helena Hubertha Carolina [36690], geboren op 31-03-1987 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Marco Paulus Johannes [36691], geboren op 25-10-1990 te Amersfoort.

XIv    Henricus Hubertus Josephus van OS [36617], productiemedewerker, later eigenaar reclamebureau, geboren op 17-03-1960 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd [12639] op 29-jarige leeftijd op 21-04-1989 te Arcen met Adriana Maria Gerarda Allegonda HEIJLIGERS [36692], 23 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 19-06-1965 te Herkenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Arnolda Gertrudis Hendrika [36693], geboren op 10-06-1990 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Hubertus Antonius Hendrikus [36694], geboren op 27-08-1993 te Vlijmen.

XIw    Cornelis Johannes Maria van OS [36618], chauffeur en later stucadoor, heeft een eigen bedrijf. Geboren op 05-05-1961 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes van OS [36552] (zie Xq) en Huberta de GROOT [36610].
Gehuwd (1) [12640] op 22-jarige leeftijd op 30-03-1984 te Veldhoven, gescheiden van Helena Annie Francisca Cornelia van DIESSEN [36695], geboren op 12-03-1960 te Valkenswaard.
Gehuwd (2) [16687] Circa 2000 met Mireille ONBEKEND [48043], geboren Circa.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Antonius Johannes Maria [36696], geboren op 03-04-1989 te Eindhoven.
   2. m  Cornelis Thomas Maria [36697], geboren op 20-09-1990 te Eindhoven.

XIx    Gijsberdina Antonia van OS [36623], geboren op 29-07-1946 te 's Hertogenbosch, dochter van Johannes van OS [36554] (zie Xs) en Hendrika Gijsberdina van de LAAR [36622].
Gehuwd [12641] op 26-jarige leeftijd op 30-03-1973 te Rossum met Theodorus Cornelis Hermanus van den BERK [36698], 30 jaar oud, geboren op 20-03-1943 te Afferden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Richardus Johannes Theodorus Maria [36699], geboren op 12-08-1976 te Nijmegen.
   2. v  Astrid Gijsberdina Henrica Antonia [36700], geboren op 03-05-1978 te Nijmegen.

XIy    Arnoldus Antony Johannes van OS [36624], geboren op 21-02-1948 te 's Hertogenbosch, zoon van Johannes van OS [36554] (zie Xs) en Hendrika Gijsberdina van de LAAR [36622].
Gehuwd (1) [12642] voor 1976 te Rossum, gescheiden 1994 van J. E. M. TEULING [36701], geboren op 30-04-1950 te Hurwenen.
Gehuwd (2) [13107] op 50-jarige leeftijd op 13-01-1999 te Megen met L. GEERS [37938], 48 jaar oud, geboren op 20-04-1950 te ?
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Arnoldus Reinerus [36702], geboren op 02-04-1976 te Appeltern.
   2. v  Adriana Hendrika Willemina Jacintha [36703] (zie XIIo).
   3. v  Rosalinda Johanna Hendrika Adriana [36704], geboren op 17-08-1980 te Nijmegen.

XIz    Maria Antonius Johannes (Mâri) van OS [36625], militair, geboren op 01-05-1951 te 's Hertogenbosch, overleden te ? Zoon van Johannes van OS [36554] (zie Xs) en Hendrika Gijsberdina van de LAAR [36622].
Gehuwd [12643] voor 1972 te ? Echtgenote is Hillegonda ARTJE [36705], geboren op 16-03-1952 te Culemborg.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Patrick Antonius Johannes Adrianus BINNENKAMP (geboren van Os) [36706] (zie XIIp).
   2. m  Alexander David Emanuel Maurits [36707], vrachtwagenchauffeur, geboren op 04-06-1974 te Massires (B).

XIaa    Irene Geertruida Henrica van OS [36626], geboren op 18-11-1955 te Waalwijk, dochter van Johannes van OS [36554] (zie Xs) en Hendrika Gijsberdina van de LAAR [36622].
Gehuwd [12644] op 21-jarige leeftijd op 18-11-1976 te Rossum met Wilhelmus Martinus van de POL [36708], 23 jaar oud, geboren op 19-02-1953 te Maasdriel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Raimond Arnoldus Theodorus [36709], chauffeur, geboren op 11-08-1978 te Rossum.
   2. m  Rogier Gijsberdinus Nicolaas [36710], geboren op 24-05-1981 te Rossum.
   3. v  Florian Maria Leonardus [36711], geboren op 01-02-1989 te 's Hertogenbosch.

XIab    Marinus Arnoldus Johannes Jozef van OS [36648], management consultant, geboren op 04-03-1955 te 's Hertogenbosch, zoon van Hendrikus van OS [36558] (zie Xw) en Geesje Hermina van der KLIJ [36647].
Gehuwd [12645] op 25-jarige leeftijd op 26-09-1980 te Nootdorp met Marianne Klemelina BOER [36712], 25 jaar oud, geboren op 28-12-1954 te Nootdorp.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michiel Hendricus Cornelis [36713], geboren op 29-09-1984 te 's Hertogenbosch.
   2. v  Suzanne Maria Gesina [36714], geboren op 10-08-1987 te 's Hertogenbosch.

XIac    Pieternella Gesina Johanna van OS [36649], geboren op 05-09-1956 te 's Hertogenbosch, dochter van Hendrikus van OS [36558] (zie Xw) en Geesje Hermina van der KLIJ [36647].
Gehuwd [12646] op 24-jarige leeftijd op 19-12-1980 te 's Hertogenbosch met Michiel Jacobus STUURMAN [36715], 25 jaar oud, onderhoudsmonteur, geboren op 20-09-1955 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Arnolda Johanna Gesina [36716], geboren op 20-02-1983 te 's Hertogenbosch.

XIad    Hermana Cornelia Johanna van OS [36650], geboren op 23-09-1958 te 's Hertogenbosch, dochter van Hendrikus van OS [36558] (zie Xw) en Geesje Hermina van der KLIJ [36647].
Gehuwd [12647] op 30-jarige leeftijd op 09-12-1988 te 's Hertogenbosch met Abraham Henricus van der WERVE [36717], 23 jaar oud, magazijnmedewerker, geboren op 18-02-1965 te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cynthia [36718], geboren op 13-10-1989 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Johnny [36719], geboren op 26-05-1993 te 's Hertogenbosch.

XIae    Arnolda Antonia Theodora van OS [36651], geboren op 18-07-1963 te Culemborg, dochter van Hendrikus van OS [36558] (zie Xw) en Geesje Hermina van der KLIJ [36647].
Gehuwd [12648] op 21-jarige leeftijd op 14-06-1985 te 's Hertogenbosch met Cornelis Wilhelmus Adrianus van der KRIEKEN [36720], 23 jaar oud, militair, geboren op 07-01-1962 te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sabine Gesina [36721], geboren op 20-02-1983 te 's Hertogenbosch.

XIaf    Linda Petronella Maria van OS [36657], geboren op 07-07-1962 te 's Hertogenbosch, dochter van Arnoldus Antonius van OS [36561] (zie Xx) en Petronella DIJKSHOORN [36656].
Gehuwd [12649] voor 1985 met Leonardus Cornelis Maria van DIJK [36722], service monteur, geboren op 25-11-1953 te Dongen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jade Petronella Maria [36723], geboren op 11-11-1985 te Waalwijk.
   2. m  Bente Leonardus Petrus [36724], geboren op 22-10-1987 te Waalwijk.

XIag    Miranda Cornelia Louisa van OS [36658], geboren op 19-08-1964 te 's Hertogenbosch, dochter van Arnoldus Antonius van OS [36561] (zie Xx) en Petronella DIJKSHOORN [36656].
Gehuwd [12650] op 21-jarige leeftijd op 31-08-1985 te ? Echtgenoot is Cornelis POST [36725], 24 jaar oud, geboren op 12-04-1961 te 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Suzanne [36726], geboren op 05-09-1993 te Oisterwijk.
   2. v  Tessa [36727], geboren op 23-04-1996 te 's Hertogenbosch.

XIah    Arnoldus Antonius Hendrikus Johannes van OS [36659], geboren op 25-08-1966 te 's Hertogenbosch, zoon van Arnoldus Antonius van OS [36561] (zie Xx) en Petronella DIJKSHOORN [36656].
Samenwonend [13548] voor 2000 met Cindy KOOL [38862], geboren op 31-01-1979 te 's Hertogenbosch.
Uit deze relatie:
   1. v  Meike [38863], geboren op 06-09-2002 te 's Hertogenbosch.

Generatie XII

 
XIIa    Ankie Helana Johanna FRISHERT [37443], geboren op 13-03-1965 te Breda, dochter van Antonius Cornelis FRISHERT [37440], monteur, en Catharina Cornelia Maria van OS [37439] (zie XIe).
Gehuwd [12923] op 28-jarige leeftijd op 28-10-1993 te ?? Echtgenoot is Martin SMIT [37444], 30 jaar oud, piloot, geboren op 09-07-1963 te Veldhoven.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robin [37445], geboren op 26-10-1994 te Uithoorn.
   2. m  Kevin [37446], geboren op 25-04-1997 te Culemborg.

XIIb    Nathalie van OS [37450], stewardess, geboren op 24-10-1968 te Gemert, dochter van Hermanus Petrus Adrianus van OS [37448] (zie XIf) en Brenda UIJLEMAN [37449].
Gehuwd [12925] op 31-jarige leeftijd op 12-11-1999 te Kopenhage (DK) met Bo John Frederik LINDSTRAND [37451], 32 jaar oud, piloot, geboren op 21-11-1966 te Södertälje (DK), zoon van Bo Ingve Tage LINDSTRAND [37452] en Gun Elisabeth CASSEL [37453].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jack Ingve Herman [37454], geboren op 03-03-2000 te Stockholm (DK).
   2. v  Lina Gun Brenda [37455], geboren op 06-02-2002 te Stockholm (DK).
   3. m  Mark Hendrik Jon [37456], geboren op 01-01-2004 te Stockholm.

XIIc    Cindy van OS [37464], geboren op 17-04-1971 te Utrecht, dochter van Hermanus Petrus Adrianus van OS [37448] (zie XIf) en Brenda UIJLEMAN [37449].
Gehuwd [12930] voor 2003 te USA? Echtgenoot is John QUINN [37465], piloot, geboren Circa 1970 te ??
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Caitlin [37466], geboren op 17-08-2003 te Orlando (US).
   2. v  Caterine Patricia [37467], geboren op 31-03-2005 te Orlando (US).

XIId    Marc Evert Paul CLERCX [37461], geboren op 20-09-1972 te Breda, zoon van Paul Charles Maria CLERCX [37458], Fysiotherapeut, en Maria Luca van OS [37457] (zie XIg).
Samenwonend [14011] Circa 2006 met Jennefer (Jenny) JOOMA [40148], geboren op 12-11-1971 te U.K.
Uit deze relatie:
   1. m  Louis Omar [40149], geboren op 12-01-2008 te den Haag.

XIIe    Bas Walter Luca CLERCX [37462], geboren op 05-11-1974 te Breda, zoon van Paul Charles Maria CLERCX [37458], Fysiotherapeut, en Maria Luca van OS [37457] (zie XIg).
Samenwonend [12929] 2007, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-03-2008 te Montfoort met Anouk BAKKERS [37463], 31 jaar oud, geboren op 30-06-1976 te Geldrop.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lana Sophie [40150], geboren op 28-10-2007 te Sydney, Australie.

XIIf    James Evert JOHNSON [37476], geboren op 21-08-1978 te Hammersmith (GB), zoon van James Alfred JOHNSON [37473] en Cornelia Maria van OS [37472] (zie XIh).
Gehuwd [12935] op 25-jarige leeftijd op 09-10-2003 te ?? Echtgenote is Ildiko MITYKO [37479], 25 jaar oud, geboren op 20-10-1977 te Bekescsaba (Hon).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hannah [37480], geboren op 28-10-2006 te Kingston upon Thames (GB).

Erik Ignatius Maria FLEUREN

Erik Ignatius Maria FLEUREN

XIIg    Erik Ignatius Maria FLEUREN [1], Diskjockey "Donald Duck" en mede eigenaar van de "Side-Walk" drive-in discotheek, vanaf 1969 van de drive-in discotheek "Point One. Vanaf 1971 achtereenvolgens Elektrotechnicus, kostprijscalculator, Lichttechnicus, Beveiligingsadviseur, technischverkoper en verkoopleider bij Vihamij Buttinger. In 1985 begonnen als bemiddelaar (intercedent) te Nijmegen, vanaf 1993 vestigingsmanager bij Uitzendbureau Start (achtereenvolgens Wijchen - Nijmegen-West - West Maas & Waal (Beneden Leeuwen). In januari 2000 begonnen als projectleider/jobcoach Start Kans voor het project "Werkblad" voor de Penitentiaire inrichtingen in de Achterhoek, locaties Zutphen, Almen en Doetinchem en vanaf 2005 in de functie van Jobcoach / Mobiliteitscoach bij vh United Restart nu USG Restart, Regio Oost, daarnaast voorzitter OR. Geboren op 06-03-1951 om 1.00 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 06-03-1951 te Nijmegen, Antonius Van Padua Groenestraat. (getuige(n): Jan Hendrik van Os en Anna Margaretha van der Velde), zoon van Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, en Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4] (zie XIi).
Ondertrouwd [1] op 01-04-1974 te Nijmegen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-06-1974 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus Joseph Maria Theresia van Rossum en Maria Mathilde Theunissen), gehuwd voor de kerk op 20-06-1974 te Nijmegen (RK) (getuige(n): Wilhelmus Joseph Maria Theresia van Rossum (Wil) en Maria Mathilde Theunissen (Ria)). Kerk "de Goede Herder" Neerbosch-Oost, Nijmegen met
Hendrica Maria THEUNISSEN

Hendrica Maria THEUNISSEN

Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], 22 jaar oud, administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen. Geboren op 14-08-1951 te Alkmaar, gedoopt (RK) op 15-08-1951 te Alkmaar (getuige(n): Hendricus Petrus Boumans en Henrica Wilhelmina Boumans (Tante Drika)), dochter van pasfoto (schoon-)ouders Wilhelmus Antonius (Wim) THEUNISSEN [5], tot 1934 Banketbakkersgezel (J. v. Liempt, Willemsweg Nijmegen), maart 1935 t/m april 1938 leerling-kok ("Oranje Hotel Keizer Karel" te Nijmegen), tot 1938 kok (Hotel "Nederland" v/h Hotel "Oud Berg en Dal"), 1-12-1939 t/m 31-12-1950 als Aide de Fourneau, later als zelfstandig werkend kok (Paviljoen "Kinheim" te Alkmaar, demi-chef de party, rôtisseur/Garde-manager, chef kok (1950-1965 't Silveren Seepaerd/ Normnandie), en pasfoto (schoon-)ouders Mathilde (Till) BOUMANS [6], in betrekking te Delft, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margot Johanna Wilhelmina [29] (zie XIIIa).
   2. m  Mario Wilhelmus Johannes [30] (zie XIIIb).

Ronald Ignatius Maria FLEUREN

Ronald Ignatius Maria FLEUREN

XIIh    Ronald Ignatius Maria FLEUREN [48], winkelier in dierenbenodigdheden te Malden, geboren op 10-08-1953 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 11-08-1953 te Nijmegen, Antonius Van Padua Groenestraat. (getuige(n): Petrus Johannes van Os en Bep Spierenburgh.), zoon van Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, en Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4] (zie XIi).
Gehuwd [26] op 21-jarige leeftijd op 24-06-1975 te Wijchen, gehuwd voor de kerk op 24-06-1975 te Nijmegen (NH) met
Elsje BIKES

Elsje BIKES

Elsje (Els) BIKES [49], 20 jaar oud, geboren op 17-05-1955 te Nijmegen (gezindte: NH), dochter van Peter Johannes BIKES [125] en Hendrika Antonia Femia (Riek) WILDEMAN [126], filiaalleidster bij de Fa. Korpershoek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Alexandra Wilhelmina Petronella (Sandra) [50] (zie XIIIc).
   2. v  Gelinda Anna Margareta Antonia [51] (zie XIIId).

Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN

Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN

XIIi    Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53], verpleegster, geboren op 17-03-1958 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 18-03-1958 te Nijmegen, Antonius Van Padua Groenestraat (getuige(n): Hans van Os en Tineke Wagenaar), dochter van Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, en Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4] (zie XIi).
Gehuwd [27] op 21-jarige leeftijd op 04-01-1980 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 04-01-1980 te Nijmegen (RK) met
Johannes Wilhelmus Coenraad WILLEMSE

Johannes Wilhelmus Coenraad WILLEMSE

Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], 23 jaar oud, rijksambtenaar (politie), geboren op 21-11-1956 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 22-11-1956 te Nijmegen, zoon van Antonius Martinus (Toon) WILLEMSE [135], medew. bij de Nyma (1946)daarna spoorwegbeambte, en Catharina Maria (Toos) SANDERS [136].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paul Johannes Antonius [54] (zie XIIIe).
   2. v  Meriam Anna Margaretha [55] (zie XIIIf).
Antonius Wilhelmus WILLEMSE

Antonius Wilhelmus WILLEMSE

   3. m  Antonius Wilhelmus (Ton) [5266], geboren op 06-06-1989 te Zetten, gedoopt (RK) op 29-10-1989 te Nijmegen (getuige(n): Theo Willemse en Els de Bis).
Relatie [17395] met
Nicolle JEURISSEN

Nicolle JEURISSEN

Nicolle JEURISSEN [49931], geboren op 15-01-1991 te Veenendaal.

Petrus Johannes Hyacinthus van OS

Petrus Johannes Hyacinthus van OS

XIIj    Petrus Johannes Hyacinthus (Hans-Peter) van OS [302], manager bij Holland Casino, geboren op 23-06-1961 te Amsterdam (gezindte: RK), zoon van Petrus Johannes (Piet) van OS [69] (zie XIj) en Jacquie Anna Maria VOS [300].
Gehuwd [10611] op 27-jarige leeftijd op 09-06-1989 te ? Echtgenote is
Debbie PERMAUL

Debbie PERMAUL

Debbie PERMAUL [31064], 26 jaar oud, geboren op 27-05-1963 te ?
Uit dit huwelijk:
Kevin Joshua Subryan van OS

Kevin Joshua Subryan van OS

   1. m  Kevin Joshua Subryan [31065], geboren op 03-06-1992 te ?
   2. v  Kimberley Jacquie Mardai [31066], geboren op 15-07-1994 te ?

XIIk    Mirjam van OS [296], geboren circa 1962 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIk) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Gehuwd [2623] circa 1988 te Nijmegen met Fred BOERBOOM [8118], geboren circa 1960 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lisa [8119], geboren circa 1990 te Nijmegen (gezindte: RK).
   2. v  Eva [8120], geboren op 24-06-1993 te Nijmegen (gezindte: RK).

XIIl    Tineke van OS [298], geboren circa 1964 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIk) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Gehuwd [3022] op 18-07-1994 te Vancouver (Canada) (op 20 augustus 1994 geven ze hiervoor een feestje in de feestzaal van café 't Haantje, Daalseweg 19 te Nijmegen.) met Roland OVERDIJK [8856], geboren circa 1964.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ery [44624], geboren.
   2. v  Edna [44625], geboren.

XIIm    Anke van OS [299], geboren circa 1966 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIk) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Samenwonend [3554] circa 1985 te Nijmegen met Caspar TERHEGGEN [10386], geboren circa 1965 te Nijmegen.
Uit deze relatie:
   1. v  Lotte Suzanne [10387], geboren op 25-11-1995 te Nijmegen.
   2. m  Niels [44626], geboren Circa 1997 te ?
   3. m  Sam [44627], geboren Circa 2000 te ?

XIIn    Marloes van OS [297], geboren circa 1968 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIk) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Relatie [15505] met Freek ONBEKEND [44628], geboren Circa 1965 te ?
Uit deze relatie:
   1. v  Floor [44629], geboren Circa 1998 te ?
   2. m  Max [44630], geboren Circa 2001.
   3. v  Claire [44631], geboren Circa 2002.
   4. v  Maud [44632], geboren Circa 2005.

XIIo    Adriana Hendrika Willemina Jacintha van OS [36703], geboren op 01-08-1977 te Appeltern, dochter van Arnoldus Antony Johannes van OS [36624] (zie XIy) en J. E. M. TEULING [36701].
Gehuwd [13108] op 26-jarige leeftijd op 02-07-2004 te ? Echtgenoot is D. J. M. van LITH [37939], 29 jaar oud, geboren op 23-01-1975 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nick Josephus Arnoldus [37940], geboren op 08-10-2005 te Oss.
   2. m  Swen Arnoldus Josephus [37941], geboren op 19-07-2007 te Oss.

XIIp    Patrick Antonius Johannes Adrianus BINNENKAMP (geboren van Os) [36706], vrachtwagenchauffeur, geboren op 13-03-1972 te Hedel, zoon van Maria Antonius Johannes (Mâri) van OS [36625] (zie XIz) en Hillegonda ARTJE [36705].
Gehuwd [13109] voor 2002. Patrick nam bij hun huwelijk de naam van zijn vrouw (Binnenkamp) aan. Echtgenote is N.N. BINNENKAMP [37942], geboren circa 1975.
Uit dit huwelijk:
   1. m  N.N. [37943], geboren circa 2003 te ?

Generatie XIII

 
Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN

Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN

XIIIa    Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN [29], personeelsfunctionaris bij NISB, geboren op 19-03-1978 om 13.00 uur te Nijmegen, Radboud Ziekenhuis. Gedoopt (RK) op 20-08-1978 te Nijmegen, Goede Herder Te Neerbosch. (getuige(n): Matthijs Wilhelmus Theunissen (Mathieu) en Geertruida Wilhelmina Johanna Seeger (Trudie)), dochter van Erik Ignatius Maria FLEUREN [1] (zie XIIg) en Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen.
Samenwonend [6326] 2002 te Nijmegen met
Erwin van RIJSWIJK

Erwin van RIJSWIJK

Erwin van RIJSWIJK [18443], financieel medewerker, geboren op 08-05-1972 te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Hendricus (Henny) van RIJSWIJK [10739], P.T.T. Beambte, later bij T.N.T., en pasfoto (schoon-)ouders Geertruida Everdina Johanna (Truus) HERMSEN [10740].
Uit deze relatie:
Dion van RIJSWIJK

Dion van RIJSWIJK

   1. m  Dion [40244], geboren op 08-06-2008 te Nijmegen.
Bjorn van RIJSWIJK

Bjorn van RIJSWIJK

   2. m  Bjorn [45803], geboren op 07-09-2011 om 8:40 uur te Nijmegen.

Mario Wilhelmus Johannes FLEUREN

Mario Wilhelmus Johannes FLEUREN

XIIIb    Mario Wilhelmus Johannes FLEUREN [30], automonteur bij Motorhuis vh. Fa. Bulters te Nijmegen, geboren op 04-08-1980 om 00.30 uur te Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Gedoopt (RK) op 28-09-1980 te Nijmegen, Goede Herder Te Neerbosch (getuige(n): Johannes Wilhelmus Coenraad Willemse (Hans) en Astrid Anna Margaretha Maria Fleuren), zoon van Erik Ignatius Maria FLEUREN [1] (zie XIIg) en Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen.
Samenwonend [3613] 2000 te Nijmegen, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-07-2013 te Nijmegen met
Sandra Maria VERBERKT

Sandra Maria VERBERKT

Sandra Maria VERBERKT [10735], 30 jaar oud, kapster, activiteitenbegeleidster bij Joachim en Anna, geboren op 26-08-1982 te Nijmegen, dochter van pasfoto (schoon-)ouders Franciscus Wilhelmus Nicolaas (Frans) VERBERKT [10737], Elektromonteur, en pasfoto (schoon-)ouders Rosalinde Margaretha (Roos) GILISSEN [10738].
Uit dit huwelijk:
Raven FLEUREN

Raven FLEUREN

   1. m  Raven [48781], geboren op 03-07-2012 om 04:56 uur te Nijmegen.

Alexandra Wilhelmina Petronella FLEUREN

Alexandra Wilhelmina Petronella FLEUREN

XIIIc    Alexandra Wilhelmina Petronella (Sandra) FLEUREN [50], Lerares wiskunde, geboren op 19-02-1977 te Nijmegen (gezindte: NH), dochter van Ronald Ignatius Maria FLEUREN [48] (zie XIIh) en Elsje (Els) BIKES [49].
Gehuwd [10488] op 28-jarige leeftijd op 03-09-2005 te Malden, gem. Heumen, gehuwd voor de kerk op 03-09-2005 te Mook (RK) met
Bas de WILDE

Bas de WILDE

Bas de WILDE [30720], 29 jaar oud, zelfstandig ondernemer, textielreiniging "Top Clean", geboren op 31-07-1976 te Nijmegen, zoon van Jan de WILDE [30861] en Toos PIETERSE [30862].
Uit dit huwelijk:
Lysanne Anna Hendrika de WILDE

Lysanne Anna Hendrika de WILDE

   1. v  Lysanne Anna Hendrika (Lisa) [41639], geboren op 07-04-2009 om 23:35 uur te Nijmegen.
Mariëlle Johanna Margareta de WILDE

Mariëlle Johanna Margareta de WILDE

   2. v  Mariëlle Johanna Margareta [47198], geboren op 25-10-2011 om 10:31 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 04-03-2012 te St. Antonius Abt te Mook.

Gelinda Anna Margareta Antonia FLEUREN

Gelinda Anna Margareta Antonia FLEUREN

XIIId    Gelinda Anna Margareta Antonia FLEUREN [51], lerares, geboren op 02-04-1980 te Nijmegen, gedoopt (NH) te Nijmegen, dochter van Ronald Ignatius Maria FLEUREN [48] (zie XIIh) en Elsje (Els) BIKES [49].
Gehuwd [14041] op 28-jarige leeftijd op 07-06-2008 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 07-06-2008 te Mook (RK) met
Remco KERSTEN

Remco KERSTEN

Remco KERSTEN [40229], 28 jaar oud, geboren op 12-09-1979 te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Jan KERSTEN [40245] en pasfoto (schoon-)ouders Adrie HENDRIKS [40246].
Uit dit huwelijk:
Tijn Theodorus Peter KERSTEN

Tijn Theodorus Peter KERSTEN

   1. m  Tijn Theodorus Peter [46045], geboren op 10-09-2011 om 19:24 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 26-12-2011 te St. Antonius Abt te Mook (getuige(n): Mathijs Kersten en Sandra de Wilde Fleuren).
Koen Johannes Ronald KERSTEN

Koen Johannes Ronald KERSTEN

   2. m  Koen Johannes Ronald [50063], geboren op 11-04-2015 om 17:11 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 16-08-2015 te St. Antonius Abt te Mook (getuige(n): Bas de Wilde en Sandra de Wilde Fleuren).

Paul Johannes Antonius WILLEMSE

Paul Johannes Antonius WILLEMSE

XIIIe    Paul Johannes Antonius WILLEMSE [54], geboren op 16-12-1983 te Wageningen (gezindte: RK), zoon van Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], rijksambtenaar (politie), en Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53] (zie XIIi).
Samenwonend [14548] sinds 04-08-2009 te Herveld, geregistreerd partnerschap 12-01-2015 met
Lyanne van BAAK

Lyanne van BAAK

Lyanne van BAAK [42156], 24 jaar oud, geboren op 12-07-1985 te Zetten.
Uit deze relatie:
Cas WILLEMSE

Cas WILLEMSE

   1. m  Cas [28160], geboren op 19-02-2015 om 22:38 uur te Nijmegen. CWZ te Nijmegen.
Lise WILLEMSE

Lise WILLEMSE

   2. v  Lise [49301], geboren op 05-12-2016 om 21:47 uur te Nijmegen, in het CWZ.

Meriam Anna Margaretha WILLEMSE

Meriam Anna Margaretha WILLEMSE

XIIIf    Meriam Anna Margaretha WILLEMSE [55], geboren op 17-01-1986 te Zetten, gedoopt (RK) op 15-06-1986 te Nijmegen (getuige(n): Erik Fleuren en Erica Theunissen), dochter van Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], rijksambtenaar (politie), en Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53] (zie XIIi).
Samenwonend [14549] 2008 te Zetten-Andelst, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-2011 te Elst (gem. Overbetuwe) (getuige(n): Hans Willemse, Astrid Fleuren, .. van Schaijk en ..) met
Corine van SCHAIK

Corine van SCHAIK

Corine van SCHAIK [42157], 27 jaar oud, auto rijschoolhoudster, geboren op 24-03-1984 te Zetten.
Kinderen:
Jens van SCHAIK

Jens van SCHAIK

   1. m  Jens van SCHAIK [52496], geboren op 16-12-2013 om 19:17 uur te Zetten.
Senne van SCHAIK

Senne van SCHAIK

   2. v  Senne van SCHAIK [52733], geboren op 04-10-2015 om 18:33 uur te Zetten.Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"Ü, OO, O"Ö, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".