Parenteel van Hermanus (vermoedelijk) FLEUREN


 
Generatie I

 
I    Hermanus (vermoedelijk) FLEUREN (Fleur) [3841], geboren circa 1700 te Essen Omgeving? (Dld), zoon van 07 Fleur 0NBEKEND-FLEUREN [23293].
Relatie [7926] met ONBEKEND [41042].
Uit deze relatie:
   1. m  Wilhelmus (Fleur) [23472], geboren circa 1725 te ? Kan als maaier of land arbeider (zg Hanneke maaiers) vanuit Duitsland naar Friesland gekomen zijn.
vermoedelijk is dit de naam van de vader van Alexis.
(nog verder uitzoeken of dit een mogelijke aanknoping kan zijn).
   2. m  Joannes (Jan) (Fleur) [8979] (zie II).

Generatie II

 
II    Joannes (Jan) FLEUREN (Fleur) [8979], geboren circa 1730 te Essen (Dld). Afkomstig uit het land van Essen (D). Zoon van Hermanus (vermoedelijk) FLEUREN (Fleur) [3841] (zie I) en ONBEKEND [41042].
Gehuwd voor de kerk (1) [3073] op 18-05-1760 te West Zaan (Coog) (RK kerk van 't Kalf) met Trijntje THEOPHILIUS SCHAAP [8980], 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-04-1737 te Zaandam (op de Coogh) (getuige(n): Lena van Ommen), overleden voor 1774 te West Zaan, dochter van Theophilus SCHAAP [23005] en Trijntje PIETERS [35718].
Ondertrouwd (2) [3074] ..-04-1774 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 29-04-1774 te West Zaan met Catrina GOSSELMAN [8988], geboren circa 1735 te Stenfurt. Afkomstig van Sten(m)furt (D). (gezindte: RK).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Hermanus Jan FLEUR [8981], geboren te Coog, gedoopt (RK) op 10-03-1761 te Zaandam (getuige(n): fam. Schaap uit koog aan de Zaan), overleden voor 1764.
   2. m  Theophilus (Filis) Jan FLEUR [8982] (zie IIIa).
   3. m  Henricus FLEUR [8983], gedoopt (RK) op 15-01-1764 te Zaandam (getuige(n): fam. Schaap uit koog aan de Zaan).
   4. m  Petrus FLEUR [8984], gedoopt (RK) op 20-09-1765 te Zaandam (getuige(n): fam. Schaap uit koog aan de Zaan).
   5. m  Ferdinand FLEUR [8985], gedoopt (RK) op 09-08-1767 te Zaandam (getuige(n): fam. Schaap uit koog aan de Zaan).
   6. v  Catharina (Trijntje) FLEUR [8986], gedoopt (RK) op 14-02-1769 te Zaandam (getuige(n): fam. schaap uit koog aan de zaan).
   7. m  Johannes (Jan) FLEUR [8987] (zie IIIb).
Uit het tweede huwelijk:
   8. v  Maria FLEUR [8989], geboren te Coog, gedoopt (RK) op 19-03-1775 te Zaandam.

Generatie III

 
IIIa    Theophilus (Filis) Jan FLEUR [8982], arbeider, geboren te Coog, gedoopt (RK) op 12-08-1762 te Zaandam (getuige(n): fam. Schaap uit koog aan de Zaan), overleden op 22-01-1811 te Koog aan de Zaan op 48-jarige leeftijd (uit de huwelijksbijlage Pieter Fleur), zoon van Joannes (Jan) FLEUREN (Fleur) [8979] (zie II) en Trijntje THEOPHILIUS SCHAAP [8980].
Gehuwd [7746] op 26-jarige leeftijd op 05-07-1789 te Zaandam (op de Coogh) (getuige(n): Hendrik Fleur en Jan Fleur) met Maria (Maartje) GIJSBERT van der SON [22764], 20 jaar oud, zonder beroep, gedoopt (RK) op 07-06-1769 te Zaandam (op de Coogh) (getuige(n): Geertje Gerrits Heus), overleden op 08-03-1850 te Koog aan de Zaan op 80-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert PIETERS van der SON [35720] en Guurtje SIJMES WISSER [35721].
Weeskamer Krommenie 1759-1792 ORA 1495.
Folio 198.
Weescamer gehouden 27e Maart anno 1782, Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk Jan Brandjes woonende in de Starremeer, Willem Bakker te Cnollendam, en Gijsbert van der Zon te Koogh in qualiteijt als voogden over Pieter Simonse Kruijver oud 16 jaar en Maartje Gijsberts van der Zon, 12 jaar oud en kinderen van Guurtje Simons Wisser en als voogden over Jan Gerritse Kuijt oud 15 jaar, Maartje Gerrits Kuijt oud 13 jaar en Klaas Gerritse Kuijt oud 10 jaar kinderen van Neeltje Simons Wisser, met haar vijven de eenige ervgenamen ab intestato van wijlen Antje Wisser wedue Jochem Frederikse: onlangs op Crommeniehorn overleden, zijnde der kinderen oude peet en dus susters kindskinderen dewelke verclaarden der kinderen ervdeel op heden ter weescamer te bewijsen en fourneren en van haare administratie rekening en verantwoording te doen
Den ontvang van de per cassa zijnde penningen: den uijtgaaf aan dood en collaterale scheidingen? En vercogte goederen en ingecomen huuren, plokgelden, verteringen en aan crediteuren bedraagt --- F 269:15:0
gegeven en betaald--------------------------------------F 172:16:4
voor de vijf kinderen per cas-------------------------- F 96:18:12
F 269:15: 0

Comt voor Pieter Simonse Kruijver voor 1/5 part -----F 19:7:12
Maartje Lijsberts van der Zon------------------------F 19:7:12
Jan Gerritse Kuijt ----------------------------------F 19:7:12
Klaas Gerritse Kuijt --------------------------------F 19:7:12
Maartje Gerrits Kuijt -------------------------------F 19:7:12
F 96:18:12

Welk op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt, en de rekening en verantwoording bij weesmeesteren geapprobeerd.
Mij Present Joh:s Beets.
Jacob Groot.

Folio 198 verso.
Heden den 6 Julij 1785: Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk Gerrit Harmense Buijs woonende te Coog: in qualiteijt als door wijlen Pieter Sijmonse Kruijver, bij zijn testament op den 20 Maart 1785 voor de notaris Albert Booker en getuijgen te Zaandam gepasseerd, gestelde ervgenaam, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben de ommestaande zomma van negentien gulden seven stuijvers twaalf penningen en voor intrestgelden waarmede dit capitaal vermeerderd is agtien stuijvers 2 penningen: verclaard daar mede volcomen voldaan te wesen, weesmeesteren te quiteren voor namaning te bevrijden onder verband van zijn persoon en goederen als na regten.
In Kennisse van mij Joh:s Beets.
Gerrit Harmensen Buijs
Dirk Heekelaar
Jacob Groot.

Heden den 2 September 1789: Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Gerrit Bongers getrouwt met Maartje Gerrits Wisser, en Theophilus Fleur getrouwd met Maartje Gijsberts van der Son, dewelke ieder bekennen op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben de ommestaande zomma van F 19:7:12 en voor intrestgelden waar mede dit capitaal vermeerderd is F 3:3:10 makende te zamen F 22:11:6, verclaren daar mede volcomen voldaan te zijn, weesmeesteren en voogden te quiteren voor namaning te bevrijden onder verband van haare persoon en goederen als na regten.
In Kennisse van mij Joh:s Beets
Gerrit Bongers
Maartje Wisser
Teofilis Fleur
Jan Vredenburg
Jacob Groot.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina (Theophilis) [35722], arbeidster, gedoopt (RK) op 26-07-1794 te Koog aan de Zaan (Zaandam) (getuige(n): Trijntje Fleur), op de site van www.katerstede.nl staat 28 als datum, overleden op 19-01-1869 te Koog aan de Zaan op 74-jarige leeftijd, 74 jaar oud weduwe.
Gehuwd [12307] op 36-jarige leeftijd op 21-07-1831 te Koog aan de Zaan, bruidegom 43 jaar met Johann Christiaan Joseph AUE [35723], loodwitmolenaar, geboren circa 1788 te Asselum (Dld), zoon van Christiaan AUE [23482] en Theresia BETTELS [33353].
   2. m  Pieter (Peter) THEOPHILUS [22979] (zie IVa).
   3. v  Guurtje THEOPHILUS [31183], gedoopt (RK) op 24-12-1800 te Zaandam (op de Koog) (getuige(n): Hendrik Fleur).
Gehuwd [10648] op 32-jarige leeftijd op 13-10-1833 te Koog aan de Zaan, bruidegom 32 jaar en bruid 32 jaar. Echtgenoot is Johan Adolf Christoph GEMKE [31184], arbeider, geboren circa 1800 te Vinsebeek (Koninkrijk Pruisen), zoon van Johann Frederich GEMKE [31185] en Theresia SISENOP [31186].
   4. m  Gijsbertus THEOPHILUS [35724], gedoopt (RK) op 29-10-1804 te Zaandam (op de Koog) (getuige(n): Maartje Wisser).

IIIb    Johannes (Jan) FLEUR [8987], kastelein, (1812+1817) kleermaker, (1815+1820) logementhouder, Herbergier, woonde Zaandom (oostzijde nr, 1017), gedoopt (RK) op 06-11-1770 te Zaandam (op de Coogh) (getuige(n): Clara schaap) (Statie 't Kalf), overleden op 11-09-1830 te Zaandam op 59-jarige leeftijd, overleden de weduwnaar van E.M. van Hue, 60 jaar oud.. Zoon van Joannes (Jan) FLEUREN (Fleur) [8979] (zie II) en Trijntje THEOPHILIUS SCHAAP [8980].
Gehuwd voor de kerk [8040] op 31-jarige leeftijd op 23-05-1802 te Zaandam (RK) (getuige(n): -) (RK Statie 't Kalf) met Elisabeth Maria HUÉ (Elisabeth Marise) [23576], 23 jaar oud, gedoopt (RK, kerk 't Boompje) op 10-05-1779 te Amsterdam (getuige(n): Bartholomeus Freek en Elisabeth Savari), overleden op 12-04-1826 te Zaandam op 46-jarige leeftijd, 47 jaar oud, dochter van Ambroise HUÉ [35725] en Alijda FREEK [35726].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Maria Jan [35729] (zie IVb).
   2. m  Henricus Ambrosius (Hendrik) Jan [9850] (zie IVc).
   3. v  Alida Catharina Jan [23577] (zie IVd).
   4. m  Joannes Bernardus Jan [35733], gedoopt (RK) op 08-03-1808 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Bernardus Dodt en Gertrudis ter Haak) (Statie 't Kalf), overleden op 13-12-1832 te Oosterhout op 24-jarige leeftijd.
   5. v  Elisabeth Jan [35734], gedoopt (RK) op 02-06-1810 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Jan Tieman en Agnes HuĂ©) (Statie 't Kalf), overleden.
Gehuwd [12312] op 24-jarige leeftijd op 31-08-1834 te Zaandam met Anton Joseph ROSE [35735], 47 jaar oud, schneider/ kleermaker, gedoopt (RK) op 28-12-1786 te Vinsebeck (Dld) (getuige(n): Georg MĂĽller en Elisabeth Piggeman), overleden, zoon van Johann ROSE [35737], gartner, en Elisabeth LĂśKING [35738].
   6. v  Petronella [35739], geboren op 27-05-1812 te Zaandam (oostzijde), overleden op 28-10-1814 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.
   7. m  Petrus Johannes [35740], geboren op 05-05-1815 te Zaandam (oostzijde nr.1017), overleden op 23-06-1819 te Zaandam op 4-jarige leeftijd.
   8. m  Ambrosius [23268] (zie IVe).
   9. v  Petronella Alida [9852] (zie IVf).

Generatie IV

 
IVa    Pieter (Peter) THEOPHILUS FLEUR [22979], arbeider, olieslager, gedoopt (RK) op 31-12-1797 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Engeltje van Deutecom), overleden op 29-10-1847 te Koog aan de Zaan op 49-jarige leeftijd, zoon van Theophilus (Filis) Jan FLEUR [8982] (zie IIIa) en Maria (Maartje) GIJSBERT van der SON [22764], zonder beroep.
Gehuwd [7791] op 22-jarige leeftijd op 30-03-1820 te Koog aan de Zaan (militieverklaring, wegens kostwinnerschap is Pieter 1 jaar vrijgesteld.)
bruidegom 22 jaar en bruid 22 jaar. Echtgenote is Anna (Antje) de GIT [22980], 22 jaar oud, zonder beroep, geboren te Westzaan, gedoopt (RK) op 17-01-1798 te Zaandam (Oostzijde op 't Kalf), overleden op 22-06-1825 om 19:00 uur te Zaandam op 27-jarige leeftijd (27 jaar), dochter van Jan de GIT [31179], kaartenmaker, wonende te Winkel, en Guurtje Klaas de BOER [31180].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [22771] (zie Va).
   2. v  Maartje [23275] (zie Vb).
   3. m  Theophilus [22983] (zie Vc).
   4. m  Hendrik [35750], geboren op 08-06-1825 te Koog aan de Zaan (huisnr.132), overleden op 05-07-1825 te Koog aan de Zaan, 27 dagen oud.

IVb    Catharina Maria Jan FLEUR [35729], gedoopt (RK) op 16-03-1803 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Augustinus Duguenair en Maartje van de Zon) (Statie 't Kalf), overleden op 28-01-1832 te Zaandam op 28-jarige leeftijd (29 jaar weduwe van Pieter de Wit), dochter van Johannes (Jan) FLEUR [8987] (zie IIIb) en Elisabeth Maria HUÉ (Elisabeth Marise) [23576].
Gehuwd voor de kerk [12310] op 21-jarige leeftijd op 09-05-1824 te Koog aan de Zaan (RK) (tegelijk gehuwd met zus Alida Catharina) met Pieter de WIT [35730], 23 jaar oud, boer, landman, geboren te Wijde Wormer, gemeente Jisp, gedoopt (RK) op 04-11-1800 te Koog aan de Zaan, overleden voor 1832 te Zaandam, zoon van Cornelis de WIT [35731], 1824 zonder beroep., en Trijntje PIETERS LUIJKEN [35732].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth [53019], geboren Circa 1727 te Zandam (Zaanstad), overleden op 15-03-1904 te Zutphen, 77 jaar oud.
Gehuwd [18536] op 23-05-1866 te Zutphen met Joost Gerard Godert GERLACH [53020], visser, geboren Circa 1815 te Renswoude, overleden, zoon van Johan Jacob GERLACH [53021] en Helena van HUET [53022].

IVc    Henricus Ambrosius (Hendrik) Jan FLEUR [9850], 1835 venter, gedoopt (RK) op 22-10-1804 te Zaandam (getuige(n): Hendrik Fleur en Joanna van den Broek) (Statie 't Kalf), overleden op 04-12-1877 te Haarlem op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) FLEUR [8987] (zie IIIb) en Elisabeth Maria HUÉ (Elisabeth Marise) [23576].
Gehuwd [3366] op 30-jarige leeftijd op 19-08-1835 te Haarlem (getuige(n): 2 bekenden en Henricus Stam, oud 55jr., zeepziedersknecht wonende te Alkmaar en nog een kennis uit Magdalenasweet) met Alida Gesina STAM [9851], 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 14-01-1811 te Haarlem, overleden op 08-06-1858 te Haarlem op 47-jarige leeftijd, 47 jaar oud geworden, dochter van Henricus STAM [31328], zeepziedersknecht, en Maria STEIJTGERS [31329].
Militie extract 31-07-1835: Lotingsnummer niet opgeroepen
Commanderende officier van het 1ste Bataillon 2de afdeling Mobiele Noordhollandsche Schutterij, geeft toestemming voor het huwelijk van H.A. Fleur, Sergeant.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Even geleefde dochter [51020], geboren op 10-09-1836 te Haarlem, overleden op 10-09-1836 te Haarlem, 0 dagen oud.
   2. v  Maria Elisabeth [35751], (1860) zonder beroep, geboren circa 1839 te Haarlem, overleden op 14-04-1922 te Culemborg. Weduwe 83 jaar.
Gehuwd [12318] op 31-05-1860 te Haarlem met Hermanus Henricus Antonius OLDING [35752], winkelier, geboren circa 1831 te Lastrup (Dld) (groothertogdom Oldenburg), overleden voor 1920, zoon van Johannes Henricus OLDING [35753] en Maria Anna LAMPE [35754].
   3. v  Maria Alida [51018], geboren op 14-09-1840 te Haarlem, overleden op 23-04-1841 te Haarlem, 221 dagen oud.
   4. v  Maria Alida [51026], geboren op 20-06-1842 te Haarlem, overleden op 25-07-1842 te Haarlem, 35 dagen oud.
   5. v  Maria Alida [31195], geboren circa 1844 te Haarlem, overleden op 14-05-1922 te Culemborg, 78 jaar oud.
   6. m  Henricus Johannes [51027], geboren ..-06-1845 te Haarlem, overleden op 12-07-1845 te Haarlem.
   7. m  Johannes Henricus [31324] (zie Vd).

IVd    Alida Catharina Jan FLEUR [23577], gedoopt (RK) op 31-03-1806 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Pieter Haak en Catharina Hengemolen) (Statie 't Kalf), overleden op 20-06-1876 te Zaandam op 70-jarige leeftijd (oud 70 jaar en 2 maanden, weduwe van Jan Hooijschuur), dochter van Johannes (Jan) FLEUR [8987] (zie IIIb) en Elisabeth Maria HUÉ (Elisabeth Marise) [23576].
Gehuwd voor de kerk [8041] op 18-jarige leeftijd op 09-05-1824 te Koog aan de Zaan (RK) met Jan Jacobsz HOOIJSCHUUR [23578], 27 jaar oud, peldersknecht, gedoopt (RK) op 03-09-1796 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Aaltje Janse Daars) (Statie 't Kalf), zoon van Jacob Jans HOOIJSCHUUR [35727] en Leentje Jans DAARS (Kabbelaar) [35728].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [38027], peldersknecht, geboren Circa 1833 te Zaandam.
Gehuwd [13145] op 24-04-1864 te Koog aan de Zaan met Magdalena Catharina LANGE [38028], geboren Circa 1839 te Koog aan de Zaan, dochter van Johan BERNARD LANGE [38029], winkelier, en Magdalena Maria WOLBERS [38030].

IVe    Ambrosius FLEUR [23268], Pelder te Zaandam, peldersknecht, geboren op 29-11-1817 te Zaandam (oostzijde nr 1017) (op 11-10-1830 wordt door de kantonrechter te Zaandam, Anton Josepf Rose (aangehuwd broeder) en Pieter Theophilis (sic) Fleur (neef) tot resp. voogd en toeziend voogd benoemd.), overleden op 09-03-1854 te Zaandam op 36-jarige leeftijd, 36 jaar oud, zoon van Johannes (Jan) FLEUR [8987] (zie IIIb) en Elisabeth Maria HUÉ (Elisabeth Marise) [23576].
Gehuwd (1) [7913] op 20-jarige leeftijd op 11-11-1838 te Zaandam (had een verklaring van onvermogen) met Duifje TOOT [23269], 26 jaar oud, geboren op 07-03-1812 te Zaandam, overleden op 27-02-1847 te Zaandam op 34-jarige leeftijd, dochter van Jan Wilz TOOT [35742] en Trijntje POLDER [35743].
Gehuwd (2) [12316] op 29-jarige leeftijd op 03-10-1847 te Zaandam (verklaring van onvermogen van Ambrosius, Peldersknecht en Aaaltje Goezinnen zonder beroep.) met Aaltje GOESINNEN [35745], 25 jaar oud, geboren op 04-11-1821 te Zaandam, dochter van Cornelis GOESINNEN [35746], arbeider, en Guurtje HUIJSMAN [35747].
(Melitieverklaring, Ambrosius Fleur, beroep Pelder, uithoofde van broederdienst vrijgesteld).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan [22786] (zie Ve).
   2. v  Trijntje [35744], geboren op 16-11-1844 te Zaandam (oostzijde), overleden op 07-12-1847 te Zaandam op 3-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Guurtje [35748], geboren op 10-03-1851 te Zaandam (oostzijde), overleden.
   4. v  Elisabeth [35749], geboren op 11-02-1853 te Zaandam (oostzijde), overleden op 14-07-1855 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.

IVf    Petronella Alida FLEUR [9852], geboren op 20-04-1820 te Zaandam. Oostzijde 1017, overleden op 27-10-1888 om 11:00 uur te Haarlem op 68-jarige leeftijd. Rustenburgersloot 27b, dochter van Johannes (Jan) FLEUR [8987] (zie IIIb) en Elisabeth Maria HUÉ (Elisabeth Marise) [23576].
Gehuwd [14210] op 22-jarige leeftijd op 08-06-1842 te Haarlem met Desiré François KAART [40697], 21 jaar oud, katoendrukker 08-06-1842 te Haarlem, geboren op 20-12-1820 te Dunkerque (Duinkerken) (gezindte: RK), overleden op 18-03-1860 te Haarlem op 39-jarige leeftijd, zoon van Frans KAART [29518] en VIctoria Perpetuite OLIVIER [29519].
Vrijstelling uithoofde van enig kind, Lot 1793 kl, Regnr.3044, lengte 1 el, 7 Palm, 3 Duim, 5 Streep = 173,5 cm, gezicht Ovaal met rond voorhoofd, kleur haar Grijs/Bruin ook de wenkbrauwen 02-07-1841

De voornamen Desiree Francois worden nog vaak gebruikt bij de nakomelingen.
De JAZZ-trompetist Ray Kaart uit Haarlem heeft ook nog de voorletters D.F. meegekregen. Hij speelde samen met zijn broer Dick Kaart enige tijd in de Dutch Swingcollege Band bij Peter Schilperoord. (2005) Ray is nu boven de 70 jaar, maar runt nog samen met zijn dochter een artiestenbemiddelingsbureau.
Uit dit huwelijk:
   1. m  DesirĂ© François [29520] (zie Vf).
   2. v  Anna Elisabeth [29523], geboren op 23-11-1846 te Haarlem, overleden op 21-02-1922 te Haarlem op 75-jarige leeftijd. Ze is altijd ongehuwd gebleven.
   3. v  Catharina Alida [29524], geboren circa 1849 te Haarlem, overleden op 03-09-1915 te Haarlem.
Relatie [10095] met Franciscus HELMINK [29525], geboren circa 1840.
   4. v  Maria Elizabeth [29526], geboren op 25-10-1850 te Haarlem, overleden op 15-03-1925 te den Haag op 74-jarige leeftijd.
Relatie [10096] met W. J. BARTELS [29527], geboren circa 1850.
ze woonden aan de Boerhavestraat 33 den Haag.
   5. m  Andreas Johannes [29528] (zie Vg).
   6. v  Maria Cornelia [29531], geboren op 28-02-1855 te Haarlem, overleden op 25-11-1857 te Haarlem op 2-jarige leeftijd, is maar 2 jaar geworden.
   7. v  Willemina Maria [40699], geboren op 07-05-1857 te Haarlem, overleden op 01-03-1864 te Bloemendaal op 6-jarige leeftijd.
   8. v  Wilhelmina [40703], geboren op 20-01-1860 te Haarlem, overleden op 20-01-1860 te Haarlem, 0 dagen oud.

Generatie V

 
Va    Jan FLEUR [22771], schoenmakersknecht, (184) schoenmaker, geboren op 28-05-1820 te Koog aan de Zaan (huis nr. 252), overleden op 20-07-1863 om 21.00 uur te Koog aan de Zaan op 43-jarige leeftijd, aan de Laagendijk nr. 73, wijk 1, 43 jaar oud en van beroep schoenmaker. Zoon van Pieter (Peter) THEOPHILUS FLEUR [22979] (zie IVa) en Anna (Antje) de GIT [22980], zonder beroep.
Gehuwd [7750] op 27-jarige leeftijd op 07-11-1847 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Theophilus Fleur (gehuwd met Geertruida Smit), Kuijper, 23 jaar, broer van de bruidegom; Johan Joseph Schwartze, loodwitmaker, 31 jaar, aangehuwd broer van de bruidegom, beide wonende te Koog ad Zaan; Wijbrand Helbeda, timmerman, 48 jaar, wonende te Zaandam, oom van de bruid en Johan Adolpf Christoph Gemke, loodwitmaker, 47 jaar, wonende te Koog ad Zaan, oom van de bruid.), zijn vader en moeder zijn bij het huwelijk reeds overleden. Echtgenote is Geertje HELBEDA [22772], 21 jaar oud, geboren op 11-02-1826 om 05.00 uur te Koog aan de Zaan, aan de Lagendijk nr. 73 te Koog ad Zaan, dochter van Jacob HELBEDA [22981], timmerman, en Aaltje VINK [22982].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter [22785], schoenmaker te Zaandam, geboren op 20-03-1849 om 01.00 uur te Koog aan de Zaan, aan de Lagendijk 73.
   2. v  Aaltje [22985] (zie VIa).
   3. m  Jacob (Oom Jaap) [22770] (zie VIb).
   4. v  Anna [22831] (zie VIc).
   5. m  Jan [22791] (zie VId).

Vb    Maartje FLEUR [23275], geboren op 16-12-1821 te Koog aan de Zaan (huisnr. 293), overleden op 16-05-1902 te Zaandam op 80-jarige leeftijd, weduwe. Dochter van Pieter (Peter) THEOPHILUS FLEUR [22979] (zie IVa) en Anna (Antje) de GIT [22980], zonder beroep.
Gehuwd [7915] op 23-jarige leeftijd op 09-11-1845 te Koog ad Zaan met Johann Joseph SCHWARTZE [23276], lootwitmaker, (1871) veehouder, geboren circa 1816 te Vinsebeck (Dld) (Koninkrijk Pruisen), overleden voor 1902 te Zaandam? Zoon van Johann SCHWARTZE [31181] en Anna Maria BEERMANN [31182].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maartje [38045], geboren Circa 1846 te Koog aan de Zaan.
Gehuwd [13154] op 10-10-1871 te Koog aan de Zaan met Gerardus Petrus SCHEFFER [38046], graanhandelaar, geboren Circa 1833 te Zaandam, zoon van Martinus SCHEFFER [38047], houtkoper, en Cornelia Maria HOUBEN [38048].

Vc    Theophilus FLEUR [22983], arbeider, kuiper, geboren op 27-06-1823 te Koog aan de Zaan (huisnr. 293), overleden op 27-02-1902 te Zaandam op 78-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Peter) THEOPHILUS FLEUR [22979] (zie IVa) en Anna (Antje) de GIT [22980], zonder beroep.
Gehuwd [7793] op 22-jarige leeftijd op 22-05-1846 te Koog ad Zaan met Geertruida (Geertje) SMIT [22984], 22 jaar oud, geboren op 03-05-1824 te Koog aan de Zaan, overleden op 13-02-1904 te Zaandam op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Aris SMIT [31177], schipper, en Grietje SOMBROEK [31178].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter [35759], geboren op 27-01-1847 te Koog aan de Zaan (aan den Lagendijk), overleden op 02-02-1847 te Koog aan de Zaan, 6 dagen oud (6 dagen oud).
   2. v  Anna [23277], geboren op 07-10-1848 te Koog aan de Zaan (aan den Lagendijk).
Gehuwd [7916] op 20-jarige leeftijd op 25-07-1869 te Koog ad Zaan (getuige(n): Paulus Visser, broodbakker 27jr, uit Zaandam, Hendrik ter Meulen, inlandschekramer 32jr. uit Purmerend beiden zwagers van de Bruidegom, Dirk Smit, patentoliefabrikant 44 jr,Koog aan de Zaan en Johann Joseph Schwartze, veehouder 53 jr. Koog aan de Zaan. Iedereen tekend de akte). Militie extract: Uit hoofde van het zijn van de enige wettige zoon van dienst vrijgesteld. Echtgenoot is Petrus Johannes KOSTERS [23278], 25 jaar oud, broodbakker, geboren op 14-08-1843 te Purmerend, zoon van Franciscus Henricus KOSTERS [31173] en Maartje WOESTENBURG [31174].
   3. v  Margaretha [23281] (zie VIe).
   4. v  Katarina [23279], geboren op 17-11-1852 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 78).
Gehuwd [7917] op 28-jarige leeftijd op 17-02-1881 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Hermanus Stevens, smid 29jr. broeder, Hendrik Stevens, smid 63 jr. oom van de Bruidegom, Cornelis Fleur kuiper 23 jr. broeder en Adrianus Smit, schipper oud 57jr. oom van de bruid. allen wonende te Koog aan de Zaan.) met Theodorus STEVENS [23280], 24 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 07-12-1856 te Koog aan de Zaan, zoon van Gerardus (Gerrit) STEVENS [31175] en Daatje DAAS [31176], smid.
militie extract: wegens broederdienst vrijgesteld.
   5. m  Cornelis [35760], geboren op 23-05-1855 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 78), overleden op 01-05-1856 te Koog aan de Zaan, 344 dagen oud.
   6. m  Cornelis [23393], zonder beroep (1903), geboren op 17-07-1857 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 78), overleden op 06-02-1917 te Steenwijkerwold (gem. Genderingen) op 59-jarige leeftijd, 59 jaar oud geb. in Koog aan de Zaan.
   7. v  Alida [23273], geboren op 16-04-1862 om 05:30 uur te Koog aan de Zaan, geboren aan de lagendijk nr 78. (wijk 1).
   8. m  Pieter [23274] (zie VIf).

Johannes Henricus FLEUR

Johannes Henricus FLEUR

Vd    Johannes Henricus FLEUR [31324], 1886 winkelier, 1888 koopman, geboren op 05-11-1850 te Haarlem. JH Fleur is bij de geboorte van zijn dochter 41 jaar?? Overleden op 13-09-1890 te Boekel op 39-jarige leeftijd, zoon van Henricus Ambrosius (Hendrik) Jan FLEUR [9850] (zie IVc) en Alida Gesina STAM [9851].
Gehuwd (1) [10498] op 19-jarige leeftijd op 18-08-1870 te Waalwijk met Lucia Catharina TIMMERMANS [30746], 20 jaar oud, geboren op 04-02-1850 te Waalwijk, overleden na 1890 te ? Dochter van Johannes Bernardus TIMMERMANS [30747] en Anna Catharina van IERSEL [30748].
Gehuwd (2) [13152] op 19-jarige leeftijd op 18-08-1870 te Waalwijk met Lucia Catharina TIMMERMAN [38042], 20 jaar oud, geboren op 04-02-1850 te Waalwijk, overleden voor 1885, dochter van Johannes Bernardus TIMMERMAN [38043] en Anna Catharina van IERSEL [38044].
Gehuwd (3) [10700] voor 1886 met
Wilhelmina Sophia JANSEN

Wilhelmina Sophia JANSEN

Wilhelmina Sophia JANSEN [31326], geboren circa 1862 te Zwolle, overleden, dochter van Wilhelm JANSEN [51019] en Aleida Theodora SCHEERDER [51032].
(ook als Johannes Ambrosius).
Uit het derde huwelijk:
   1. m  Henricus Johannes Antonius [31327] (zie VIg).
   2. v  Aleida Theodora Maria [9849] (zie VIh).

Ve    Jan FLEUR [22786], In militieextract beroep scheepstimmerman en in 1879 winkelier, geboren op 04-05-1841 te Zaandam (oostzijde), zoon van Ambrosius FLEUR [23268] (zie IVe) en Duifje TOOT [23269].
Gehuwd [7754] op 23-jarige leeftijd op 10-07-1864 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Cornelis Zwart, scheepstimmerman, 40 jaar en Dirk Kuijk, olieslager, 31 jaar, beiden wonende te Koog aan de Zaan, Gerrit Schaar, pelder, 35 jaar, wonende te Zaandam, zwager van de bruid en Klaas bakker, kantoorbediende, 27 jaar, wonende te Zaandam en broer van de bruid.). Jan geboren te Zaandam en wonende te koog aan de Zaan, Neeltje geboren en wonende te Koog aan de Zaan. Echtgenote is Neeltje BAKKER [22787], 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 05-06-1839 te Koog aan de Zaan, dochter van Hendrik BAKKER [23270], winkelier, en Maartje WAIJ [23271].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Ambrosius [11102] (zie VIi).
   2. m  Hendrik Nicolaas [35755], geboren op 15-09-1869 te Koog aan de Zaan (tweede wijk, nr. 225), overleden op 18-02-1871 te Koog aan de Zaan op 1-jarige leeftijd.
   3. v  Duifje Maria [35756], geboren op 24-07-1871 te Koog aan de Zaan (tweede wijk, nr. 225).
   4. v  Maria Cornelia [22788], geboren op 22-01-1873 te Koog aan de Zaan (tweede wijk, nr. 225), overleden op 19-10-1877 te Koog aan de Zaan op 4-jarige leeftijd.
   5. m  Hendrik Nicolaas [22789], geboren op 18-04-1875 te Koog aan de Zaan (tweede wijk, nr. 225), overleden op 07-11-1877 te Koog aan de Zaan op 2-jarige leeftijd.
   6. m  Hendrik Nicolaas [22790], hotelhouder, geboren op 10-09-1879 te Koog aan de Zaan (tweede wijk, nr. 225), overleden.
Gehuwd [13192] op 26-jarige leeftijd op 17-05-1906 te Dokkum met Anna Juliana ZIJLSTRA [38123], 28 jaar oud, geboren op 09-05-1878 te Dokkum, overleden op 21-04-1912 te Assen op 33-jarige leeftijd, 32 jaar oud. Dochter van Johannes ZIJLSTRA [39025] en Anna Weubinna KEUNING [39026].

Vf    DesirĂ© François KAART [29520], Katoendrukker 21-11-1866 te Haar;lem, geboren op 14-07-1843 te Haarlem, overleden op 11-04-1918 te Haarlem? op 74-jarige leeftijd, zoon van DesirĂ© François KAART [40697], katoendrukker 08-06-1842 te Haarlem, en Petronella Alida FLEUR [9852] (zie IVf).
Gehuwd [14211] op 23-jarige leeftijd op 21-11-1866 te HAARLEM, 27-03-1894
HAARLEM / Lange Molenstr 16 met Maria Josephina van DUSSELDORP (van Dresseldorp) [40705], 25 jaar oud, geboren op 25-11-1840 om 19:00 uur te Leiden (aangifte door: Pieter Marinus Mess, oud 24 jaar medicinae doctor wonende aan de Bredestraat te Leiden en Christiaan Dijkmans, oud 23 jaar wonende in de Daelen te Leiden, van beroep trompetter en Franciscus Dijkmans wonende in den Daelen te Leiden, oud 27 jaar en van beroep trompetter), hebben verklaard dat de moeder ongehuwd een dochter heeft gekregen op de varkensmarkt te Leiden. Overleden op 25-08-1897 te Haarlem op 56-jarige leeftijd, dochter van Agnes Geertruida Francisca van DUSSELDORP [9853], naaister 1840 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Petronella [40707], Dienstbode 04-08-1886 te Haarlem, geboren op 14-04-1863 te Haarlem.
   2. v  Elisabeth Agnes [40708], geboren op 24-07-1865 te Haarlem.
   3. m  DesirĂ© François [40710], Bierbrouwersknecht 22-01-1890 te Haarlem - Werkman 26-07-1916 + 02-03-1921 te Haarlem, geboren op 22-08-1867 te Haarlem.
   4. m  Bernardus Johannes (senior) [35741] (zie VIj).
   5. v  Agnes Geertruida Francisca [40709], geboren op 29-09-1871 te Haarlem, overleden op 17-09-1908 te Haarlem op 36-jarige leeftijd.
   6. m  Johannes Andreas [40704], Loopknecht 16-02-1910 te Haarlem, geboren op 18-09-1873 te Haarlem, overleden op 29-12-1940 om 12:00 uur te Haarlem op 67-jarige leeftijd. Verdronken in het Spaarne nabij Korte Veerstraat te Haarlem. Begraven op 02-01-1941 te Haarlem. Noorder begraafplaats.
   7. m  Andreas Franciscus [40706], Zadelmaker 16-09-1899 te Haarlem, geboren op 10-07-1875 te Haarlem (gezindte: RK).
   8. v  Alida Antonia Constance [40711], geboren op 20-03-1880 te Haarlem, overleden op 09-08-1937 te Maastricht op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd [13632] op 23-jarige leeftijd op 10-02-1904 te Maastricht met Nicolaas Hubertus WALTERS [39079], geboren Circa 1870 te Maastricht, zoon van Theodorus WALTERS [39080] en Catharina PEETERS [39081].

Vg    Andreas Johannes KAART [29528], Fabriekwerker 25-04-1883, geboren op 08-02-1853 te Haarlem, zoon van DesirĂ© François KAART [40697], katoendrukker 08-06-1842 te Haarlem, en Petronella Alida FLEUR [9852] (zie IVf).
Gehuwd [10097] op 30-jarige leeftijd op 25-04-1883 te Haarlem met Maria Elisabeth VLAANDEREN [29529], 27 jaar oud, geboren op 04-07-1855 te Haarlem, overleden op 27-01-1926 te Haarlem op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.   minstens 3 kinderen [29530].
Harrie Zeilmaker; E-mail: hzeil@hetnet.nl *29-04-1932
Haarlem stamt hier van af.
Winselerhof 7
5625 LW Eindhoven.

Generatie VI

 
VIa    Aaltje FLEUR [22985], (1878) dienstbode, geboren op 06-12-1850 om 03.00 uur te Koog aan de Zaan. Aan de Lagendijk 73. Overleden op 14-12-1886 te Zaandam op 36-jarige leeftijd, dochter van Jan FLEUR [22771] (zie Va) en Geertje HELBEDA [22772].
Gehuwd (1) [12320] op 27-jarige leeftijd op 02-06-1878 te Zaandam met Christiaan KOREMAN [35757], arbeider, geboren circa 1837 te Zaandam, overleden op 11-06-1880 te Zaandam, zoon van Willem KOREMAN [44007] en Geertje GRASKAMP [44008].
Gehuwd (2) [12321] op 32-jarige leeftijd op 08-04-1883 te Zaandam met Nicolas (Klaas) GLANDORFF [35758], olieslager, geboren circa 1848 te Zaandam, zoon van Jan GLANDORFF [44002], olieslager, en Jannetje van den BROEK [44003].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Christina [44009], geboren Circa 1881 te Zaandam, overleden op 09-10-1944 te Zaandam.
Gehuwd [15271] op 17-05-1911 te Zaandam met Leonardus Franciscus ZAUNBRECHER [44010], ijzerwerker, geboren Circa 1887 te Utrecht, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Klaas [44006], geboren Circa 1885 te Zaandam, overleden op 10-02-1887 te Zaandam.
   3. m  Jacob [44005], geboren ..-12-1885 te Zaandam, overleden op 30-10-1886 te Zaandam, 10 maanden oud.

VIb    Jacob (Oom Jaap) FLEUR [22770], Kuiperknecht, kuiper, arbeider(1884), (1909, 1915) kuiper, geboren op 04-06-1852 om 20.00 uur te Koog aan de Zaan. Geboren aan de Lagendijk 73. In 1876 is hij 24 jaar en heeft de Nationale Militie voldaan. (gezindte: RK), overleden, zoon van Jan FLEUR [22771] (zie Va) en Geertje HELBEDA [22772].
Gehuwd [7751] op 24-jarige leeftijd op 12-11-1876 te Zaandam met Folguera (Tante Fookje) TEL [22773], 25 jaar oud, geboren op 01-11-1851 te Zaandam. Geboren aan de westzijde 690. Overleden op 17-11-1935 te Koog A/d Zaan op 84-jarige leeftijd, dochter van Johannes TEL [22774], Timmerman, en Maria van het HOF [22775], dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida [22776], geboren op 25-09-1877 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70).
   2. m  Johannes (Jan) [22777] (zie VIIa).
   3. m  Adriaan [22778] (zie VIIb).
   4. v  Maria [22779], geboren op 28-02-1883 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70).
Gehuwd [13195] op 23-jarige leeftijd op 26-05-1906 te Koog aan de Zaan met Pater HAVIK [38127], stoker, geboren Circa 1879 te Westzaan, zoon van Dirk HAVIK [38128] en Geertje PRONK [38129].
   5. v  Helena (Tante Leentje) [22780] (zie VIIc).
   6. m  Pieter [22781] (zie VIId).
   7. v  Cornelia (Neeltje) [22783], dienstbode, geboren op 13-11-1889 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70).
   8. v  Alida [22784], geboren op 18-06-1894 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70) (aangifte door: Aangevers van de geboorte zijn: Pieter Fleur, 45 jr. schoenmaker te Zaandam en Gerrit van Beveren, 28 jr. kuiper te Koog ad Zaan).
Gehuwd [13215] op 26-jarige leeftijd op 29-09-1920 te Koog aan de Zaan met Adriaan OLREE [38164], kapper, geboren Circa 1897 te den Helder, zoon van Adriaan OLREE [38165] en Trijntje OOSTERBAAN [38166].

VIc    Anna FLEUR [22831], dienstbode, geboren op 15-12-1859 om 12:00 uur te Koog aan de Zaan, geboren aan de lagendijk nr. 73 (wijk 1), dochter van Jan FLEUR [22771] (zie Va) en Geertje HELBEDA [22772].
Gehuwd [7920] op 26-jarige leeftijd op 16-05-1886 te Koog ad Zaan met Gerrit GROOT [23284], olieslager, geboren circa 1861 te Koog aan de Zaan, zoon van Pieter GROOT [38075], arbeider, en Maartje BRUSSEL [38076].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus [38167], geboren circa 1895 te Zaandam.
Gehuwd [13217] op 06-05-1922 te Krommenie met Geertje GROOT [38168], geboren Circa 1903 te Zaandam, dochter van Jan Wijnbrand GROOT [38169] en Margaretha STRIERP [38170].

VId    Jan FLEUR [22791], stijfselmaker, geboren op 11-12-1861 om 7.00 uur te Koog aan de Zaan, geboren op de lagendijk 73 te Koog aan de Zaan. Overleden op 04-01-1888 te Koog aan de Zaan op 26-jarige leeftijd, overleden aan Rekelpad nr. 61, wijk B te Koog aan de Zaan. Zoon van Jan FLEUR [22771] (zie Va) en Geertje HELBEDA [22772].
Gehuwd [7755] voor 1882 te Koog aan de Zaan? Echtgenote is Alida ATEN [22792], geboren circa 1845 te Koog aan de Zaan.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [22793], geboren op 08-02-1882 om 15.00 uur te Koog aan de Zaan (derde wijk, nr.375), geboren aan de lagendijk nr. 73.
   2. m  Willem [22794], geboren op 13-03-1884 te Koog aan de Zaan (derde wijk, nr. 375).
   3. m  Jacob [22795] (zie VIIe).
   4. v  Cornelia [22796], geboren op 06-02-1888 te Koog aan de Zaan. Geb. uit Alida Aten, zb, weduwe van Jan Fleur, overl alhier 04-01; aangifte gedaan door de vroedvrouw Jannetje Schellinger, huisvr. van Jan Hartog, 68 jr.

VIe    Margaretha FLEUR [23281], geboren op 23-08-1850 te Koog aan de Zaan, geboren aan den Langendijk Dochter van Theophilus FLEUR [22983] (zie Vc) en Geertruida (Geertje) SMIT [22984].
Gehuwd [7918] op 24-jarige leeftijd op 06-06-1875 te Koog ad Zaan (getuige(n): Hermanus Stevens, smid 58jr. wonend alhier, Dirk Sombroek, smid 56 jr. wonend te Zaandam (beiden ooms vd Bruidegom),Dirk Smit, fabrikant 49jjr. wonend alhier (oom) en Pieter Kosters, broodbakker 32jr. zwager van de bruid en wonend te Purmerend.) met Hermanus STEVENS [23282], 23 jaar oud, smid, geboren op 12-06-1851 te Koog aan de Zaan, overleden op 24-09-1880 te Koog aan de Zaan op 29-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gerrit) STEVENS [31175] en Daatje DAAS [31176], smid.
Militie extract 8-05-1871 ingelijft, 08-05-1875 diensteindiging.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Alida [38996], geboren Circa 1877 te Koog aan de Zaan.
Gehuwd [13600] op 24-12-1919 te Utrecht. Bruidegom 41 jaar en Bruid 42 jaar. Echtgenoot is Wilhelmus Josephus de ROOIJ [38997], geboren Circa 1878 te Tilburg, zoon van Peter de ROOIJ [38999] en Antonia Anna BERTENS [39000].

VIf    Pieter FLEUR [23274], smid, bankwerker, geboren op 14-11-1863 om 06:30 uur te Koog aan de Zaan, geboren aan de lagendijk nr. 78. (wijk 1), overleden op 01-06-1923 te Zaandam op 59-jarige leeftijd, zoon van Theophilus FLEUR [22983] (zie Vc) en Geertruida (Geertje) SMIT [22984].
Gehuwd [7974] op 31-jarige leeftijd op 21-07-1895 te Koog ad Zaan met Maria Elisabeth REIJNDERS [23394], 25 jaar oud, geboren op 23-01-1870 te Wormer, dochter van Frederik Willem REIJNDERS [23395] en ONBEKEND [23396].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida Jacoba [35761], geboren op 18-04-1896 te Zaandam (wijk G, nr. 420), overleden op 31-07-1896 te Zaandam, 104 dagen oud.
   2. v  Jacoba Geertruida [23397], naaister, geboren op 30-07-1897 te Zaandam (wijk G, nr. 420).
Gehuwd [7976] op 24-jarige leeftijd op 06-07-1922 te Zaandam ? Wormerveer met Hermanus Anthonius FORTUIJN [23398], geboren circa 1895 te Wormerveer?
   3. m  Theofilus Frederikus [23399] (zie VIIf).
   4. m  Frederikus Jacobus [23401], geboren op 17-12-1901 te Zaandam (Groenlandskade nr. 8), overleden op 20-07-1902 te Zaandam, 215 dagen oud.
   5. v  Geertruida Maria [23402], winkeljuffrouw, geboren op 20-11-1904 te Zaandam.
Gehuwd [7978] op 26-jarige leeftijd op 03-09-1931 te Zaandam met Hendrik KUIJPER [23403], geboren circa 1900 te Koog aan de Zaan.
   6. v  Frederika Anna [23404] (zie VIIg).

Henricus Johannes Antonius FLEUR

Henricus Johannes Antonius FLEUR

VIg    Henricus Johannes Antonius FLEUR [31327], geboren op 20-08-1886 om 19:00 uur te Haarlem, zoon van Johannes Henricus FLEUR [31324] (zie Vd) en Wilhelmina Sophia JANSEN [31326].
Gehuwd [10830] circa 1920 met
Maria W. S. JANSEN

Maria W. S. JANSEN

Maria W. S. JANSEN [31647], overleden op 06-12-1929 te ?
Uit dit huwelijk:
Jenny FLEUR

Jenny FLEUR

   1. v  Jenny [31649], geboren circa 1923.
Hans FLEUR

Hans FLEUR

   2. m  Hans [31648], geboren circa 1925.

Aleida Theodora Maria FLEUR

Aleida Theodora Maria FLEUR

VIh    Aleida Theodora Maria FLEUR [9849], geboren op 14-11-1888 om 05:00 uur te Haarlem, overleden op 26-11-1934 om 17:00 uur te Haarlem op 46-jarige leeftijd, 46 jaar, zonder beroep. Begraven op 29-11-1934 te R.K. Kerkhof te Overveen, dochter van Johannes Henricus FLEUR [31324] (zie Vd) en Wilhelmina Sophia JANSEN [31326].
Gehuwd (1) [10769] circa 1910 met Jan van der KUIJ [31491], geboren circa 1885, overleden voor 1915.
Gehuwd (2) [10699] op 26-jarige leeftijd op 18-04-1915 te Haarlem met
Franciscus Maria J. HAGEMEIJER

Franciscus Maria J. HAGEMEIJER

Mr. Franciscus Maria J. (Frans) HAGEMEIJER (onkel Frans) [31325], 29 jaar oud, geboren op 01-07-1885 te Rotterdam, overleden op 18-07-1975 te Valkenswaard op 90-jarige leeftijd, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Joannes Antonius HAGEMEIJER [31493] en pasfoto (schoon-)ouders Elisabeth Catharina Maria van DIEREN [31494].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Johannes Franciscus Adrianus (Jan) [31487] (zie VIIh).
   2. m  Adrianus Henricus (Ad) [31488] (zie VIIi).
Michaéla Victoire Marie HAGEMEIJER

Michaéla Victoire Marie HAGEMEIJER

   3. v  MichaĂ©la Victoire Marie (Mieke, Mollie) [31489], geboren op 20-09-1919 te Haarlem, overleden op 09-05-2003 te Roermond op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd [10774] op 22-jarige leeftijd op 14-02-1942 te Haarlem met Antonius Wilhelmus Josephus van den BERGH [16239], 27 jaar oud, geboren op 03-07-1914 te Bussum, overleden op 17-10-1998 te Roermond op 84-jarige leeftijd.
Florance Martha Yvonne HAGEMEIJER

Florance Martha Yvonne HAGEMEIJER

   4. v  Florance Martha Yvonne (Florence) [31490], geboren op 17-12-1922 te Haarlem.

VIi    Jan Ambrosius FLEUR [11102], brood- en koekbakker, hotelhouder te Blokzijl (1900-1931), geboren op 26-07-1867 te Koog aan de Zaan (tweede wijk, nr. 227), overleden, zoon van Jan FLEUR [22786] (zie Ve) en Neeltje BAKKER [22787], dienstbode.
Gehuwd [7757] op 27-jarige leeftijd op 19-05-1895 te Zaandam met Geertje van de STADT [22797], 24 jaar oud, geboren op 05-03-1871 te Zaandam, overleden, dochter van Jan van de STADT [48020], koopman, en Jennetje PRINSZE [48021].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Neeltje [22798], kantoorbediende en postbode, Neeltje was de eerste vrouwelijke postbesteller in Nederland. Geboren op 21-05-1896 te Rotterdam, overleden op 09-03-1977 te Landsmeer op 80-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1977 te Algemene Begraafplaats Te Landsmeer.
   2. m  Jan [22799], broodbakker, geboren op 06-07-1899 te Rotterdam, overleden.
   3. v  Jannetje [22800], kantoorbediende, geboren op 16-08-1904 te Rotterdam, overleden.
   4. v  Gretha Maria [22801], geboren op 07-03-1913 te Landsmeer, overleden.

VIj    Bernardus Johannes KAART (senior) [35741], Smid 16-06-1897 te Haarlem, geboren op 14-10-1869 te Haarlem, overleden op 29-09-1941 te Haarlem op 71-jarige leeftijd, zoon van DesirĂ© François KAART [29520] (zie Vf) en Maria Josephina van DUSSELDORP (van Dresseldorp) [40705].
Gehuwd [13629] circa 1898 te Haarlem? Echtgenote is Catharina JANSEN [39072], geboren circa 1869.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bernardus Johannes (junior) [39073] (zie VIIj).
   2. m  Andreas Johannes [39082], colporteur, geboren Circa 1904 te Haarlem, overleden op 12-03-1944 te Groningen, 40 jaar oud. In Norg ingeschreven met info Elders overleden.
Relatie [13634] met Johanna SCHREURDER [39083], geboren Circa 1905 te ?

Generatie VII

 
VIIa    Johannes (Jan) FLEUR [22777], stijfselmaker, geboren op 10-06-1879 te Koog aan de Zaan, eerste wijk, nr. 70, overleden op 21-05-1936 te Koog aan de Zaan op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob (Oom Jaap) FLEUR [22770] (zie VIb) en Folguera (Tante Fookje) TEL [22773].
Gehuwd [13183] op 24-jarige leeftijd op 15-05-1904 te Wormerveer met Catharina Johanna SIEMER [38105], 24 jaar oud, geboren op 20-10-1879 te Wormerveer, dochter van Johannes Bernardus SIEMER [38106], machinist, en Marijtje GLAS [38107].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Johannes (Jaap) [39090], geboren Circa 1905, overleden op 21-02-1996 te ?
Gehuwd (1) [15472] Circa 1925 met Anna Catharina WAIJPER [44545].
Gehuwd (2) [15471], uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren met Anna Geertruida SINDERAM [44544].
   2. m  Johannes Bernardus (Jan) [39088], geboren op 09-03-1908 te Koog aan de Zaan, overleden op 31-07-1999 te Heiloo op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [13638] Circa 1928 met Alida Jacoba van OOSTEN [39089], geboren op 26-08-1909 te Delft, overleden op 24-10-1944 te Zaandam op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [13637] na 1945. Neef en nicht.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren, allen gehuwd. Echtgenote is Johanna Maria (Jo) FLEUR [26749], geboren op 24-12-1920 te Koog aan de Zaan, woont 2011 te Heiloo (is dan ruim 900 jaar), dochter van Pieter FLEUR [22781] (zie VIId) en Elisabeth Maria DUBELAAR [22782].
   3. v  Maria Folguera (Marie) [39091], geboren op 30-06-1909 te ? Overleden op 09-03-2004 te ? op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd [15470] te ? uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Echtgenoot is Antoon Alois GOOSSENS [44543], geboren Circa 1905 te ? Overleden op 20-02-1994 te ?
   4. v  Christina Geertruida (Christien) [39092] (zie VIIIa).

VIIb    Adriaan FLEUR [22778], stijfselmaker, geboren op 25-11-1880 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70), zoon van Jacob (Oom Jaap) FLEUR [22770] (zie VIb) en Folguera (Tante Fookje) TEL [22773].
Gehuwd [7796] op 23-jarige leeftijd op 24-11-1904 te Koog ad Zaan met Anna HOOIJSCHUUR [23000], 24 jaar oud, geboren op 16-05-1880 te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pietertje [23001], winkeljuffrouw, geboren op 13-05-1906 te Koog aan de Zaan.
Gehuwd [7980] op 29-jarige leeftijd op 24-10-1935 te Zaandam met Nicolaas Johannes BRINKMAN [23406], geboren circa 1900.
   2. v  Folguera [23002], winkeljuffrouw, geboren op 01-06-1910 te Koog aan de Zaan.
Relatie [11491] met Petrus HOFF [33334], overleden op 02-09-1964 te ?
Op 20-08-1935 naar Zaandam vertrokken.
   3. v  Clasina Dorothea [23003], dienstbode, geboren op 05-07-1913 te Koog aan de Zaan.
   4. m  Adriaan Anne [23004], geboren op 03-03-1924 te Koog aan de Zaan.

VIIc    Helena (Tante Leentje) FLEUR [22780], geboren op 22-12-1884 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70), overleden op 01-09-1975 te Koog aan de Zaan op 90-jarige leeftijd, dochter van Jacob (Oom Jaap) FLEUR [22770] (zie VIb) en Folguera (Tante Fookje) TEL [22773].
Gehuwd [13197] op 24-jarige leeftijd op 29-05-1909 te Koog aan de Zaan (getuige(n): Trijntje Stadt) met Willem STADT [38130], 27 jaar oud, metselaar, geboren op 14-05-1882 te Nederhorst den Berg, zoon van ONBEKEND [48019] en Trijntje STADT [38131], 1865 dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Folquera [33530], geboren op 26-06-1910 te Koog a/d Zaan.
Gehuwd [16679] op 25-jarige leeftijd op 24-09-1935 te Koog a/d Zaan met Jurjen Albert HEMPHENIUS [48026], geboren Circa 1908 te ? Zoon van Jurjen Albert HEMPHENIUS [48027] en Rinske JAARSMA [48028].
   2. m  Jacob [41905], geboren op 07-01-1913 te Koog a/d Zaan.
   3. m  Willem [48023], geboren op 21-09-1914 te Koog a/d Zaan.
   4. v  Folquera Catharina [48024], geboren op 13-09-1916 te Koog a/d Zaan.
   5. m  Gerard [48025], geboren op 20-01-1918 te Koog a/d Zaan.

VIId    Pieter FLEUR [22781], heibaas, geboren op 08-12-1886 te Koog aan de Zaan (eerste wijk, nr. 70), overleden op 01-08-1975 te Koog aan de Zaan op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacob (Oom Jaap) FLEUR [22770] (zie VIb) en Folguera (Tante Fookje) TEL [22773].
Gehuwd [7753] op 28-jarige leeftijd op 04-02-1915 te Koog aan de Zaan met Elisabeth Maria DUBELAAR [22782], 25 jaar oud, geboren op 09-03-1889 te Nederhorst den Berg, overleden op 30-10-1969 te Zaandijk op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes DUBELAAR [38150], bleker, en Antje WIEPJES [38151].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria (Annie) [36743], geboren op 04-07-1917 te Koog aan de Zaan, overleden op 08-03-2001 te Roermond op 83-jarige leeftijd, 83 jaar.
Relatie [12652] met Johannes Josephus Anthonius ZONNEVELD [36744], geboren op 19-03-1918 te Koog aan de Zaan, overleden op 13-05-1994 te Roermond op 76-jarige leeftijd.
   2. m  Jacobus (Jaap) [26745], geboren op 04-09-1918 te Koog aan de Zaan, overleden op 08-03-1990 te Zaandam op 71-jarige leeftijd, uit de Typhoon, overleden Jacobus Fleur, broer, zwager en oom, oud 71jr.
Roermond: J. Zonneveld en A. Zonneveld - Fleur.
Heilo: J.B. Fleur en J.M. Fleur - Fleur.
Zaandijk: P. Fleur.
Zaandam: H. Koning en F. Koning - Fleur.
Zaandam: J. M. Fleur en G. van der Neut.
Castricum: G. A. A. Fleur en M. A. Th. Fleur - Verschure. Begraven op 12-03-1990 te Zaandam.
   3. v  Johanna Maria (Jo) [26749], geboren op 24-12-1920 te Koog aan de Zaan, woont 2011 te Heiloo (is dan ruim 900 jaar).
Gehuwd [13637] na 1945. Neef en nicht.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren, allen gehuwd. Echtgenoot is Johannes Bernardus (Jan) FLEUR [39088], geboren op 09-03-1908 te Koog aan de Zaan, overleden op 31-07-1999 te Heiloo op 91-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) FLEUR [22777] (zie VIIa) en Catharina Johanna SIEMER [38105].
   4. m  Pieter (Piet) [26746], geboren op 27-05-1923 te Koog aan de Zaan.
   5. v  Folguera [26750], geboren op 17-12-1925 te Koog aan de Zaan.
Relatie [13639] met Hendrikus KONING [39093], geboren op 20-04-1924 te Zaandam, overleden op 12-10-1996 te Zaandijk op 72-jarige leeftijd.
   6. m  Johannes Maria (Jan) [26748], geboren op 09-03-1928 te Zaandam.
Relatie [18403] met G van der NEUT [40784], geboren Circa 1930.
   7. m  Gerardus Antonius Adrianus (Gerard) [26744], geboren op 02-07-1932 te Zaandam.
Gehuwd [13640] Circa 195? te ? Echtgenote is Maria Anna Josephina Theodora VERSCHURE [39094], geboren op 05-05-1935 te Eindhoven.

VIIe    Jacob FLEUR [22795], fabrieksarbeider, stijfselmaker, geboren op 22-04-1886 te Koog aan de Zaan, zoon van Jan FLEUR [22791] (zie VId) en Alida ATEN [22792].
Gehuwd [7794] na 1912 te Koog aan de Zaan? Echtgenote is Neeltje KAPER [22986], geboren op 02-08-1894 te Zaandam, dochter van Jan KAPER [38143] en Engeltje KRAAIER [38144].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Alida [22987], dienstbode, geboren op 20-09-1914 te Koog aan de Zaan.
   2. v  Engeltje [22988], dienstbode, geboren op 13-07-1916 te Koog aan de Zaan.
Gehuwd [7795] circa 1936 met Dirk KRIJT [22989], geboren circa 1915 te Zaandam?
   3. m  Jan [22990], geboren op 08-08-1918 te Koog aan de Zaan.
   4. v  Jacoba [22991], geboren op 05-05-1920 te Koog aan de Zaan.
   5. m  Jacob [22992], geboren op 07-10-1921 te Koog aan de Zaan.
   6. m  Abraham (Bram) [22993], geboren op 18-11-1923 te Koog aan de Zaan, overleden op 02-02-2006 op 82-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie "Noordhollands Dagblad" regio Zaanstreek.
Relatie [12651] met Trien HAGENDOORN [36740], geboren circa 1925.
   7. m  Willem (Wim) [22994], geboren op 17-02-1926 te Koog aan de Zaan, overleden 2?-08-2005 te Zaandijk, overlijdensadvertentie Ver.N.Hollandse Dagbl.01-09-2005.
   8. v  Nelly [22995], geboren op 06-10-1927 te Koog aan de Zaan.
   9. v  Clara [22996], geboren op 08-10-1929 te Koog aan de Zaan.
   10. v  Trien [22997], geboren op 19-10-1932 te Koog aan de Zaan.
   11. m  Pieter [22998] (zie VIIIb).
   12. m  Dirk [22999], geboren op 31-12-1936 te Koog aan de Zaan.

VIIf    Theofilus Frederikus FLEUR [23399], bankwerker, geboren op 13-09-1899 te Zaandam (wijk G, nr. 420), overleden op 05-03-1978 te Zaandam op 78-jarige leeftijd. In het gezinshuis aan de Czaar Peterstraat 63 (De Czaar Peter Boulevard) te Zaandam. Zoon van Pieter FLEUR [23274] (zie VIf) en Maria Elisabeth REIJNDERS [23394].
Gehuwd [7977] op 25-jarige leeftijd op 04-02-1925 te Zaandam met Margaretha Maria van LUIT [23400], 23 jaar oud, geboren op 30-11-1901 te Koog aan de Zaan, overleden op 19-01-1986 te Zaandam op 84-jarige leeftijd, in het Juliana ziekenhuis.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus (Piet) [44164], kantoorbediende, geboren op 16-11-1925 te Zaandam, overleden op 23-11-2002 te Zaandam op 77-jarige leeftijd. In het RIBW huis omdat na zijn scheiding, beschermd wonen noodzakelijk was geworden.
   2. v  Rie [44167], kantoorbediende, geboren Circa 1927 te Zaandam?
   3. v  Bep [44166], medewerkster in de zorg, geboren Circa 1930 te Zaandam, overleden.
   4. v  GrĂ© [44168], administratie medewerkster, geboren Circa 1931 te Zaandam.
   5. v  Jonie [44169], huishoudhulp, fulltime moeder, geboren Circa 1933 te Zaandam?
   6. m  Theodorus (Theo) [44165], brandweermeester, geboren op 18-08-1936 te Zaandam, overleden op 09-10-1993 te Heiloo op 57-jarige leeftijd.
   7. m  Wilhelmus Antonius Cecilia (Pim) [44171] (zie VIIIc).
   8. m  Hans [44170], ziekenhuismanager, geboren Circa 1949 te Zaandam?

VIIg    Frederika Anna FLEUR [23404], geboren op 23-03-1909 te Zaandam, overleden te ? Dochter van Pieter FLEUR [23274] (zie VIf) en Maria Elisabeth REIJNDERS [23394].
Gehuwd [7979] op 26-jarige leeftijd op 11-09-1935 te Zaandam met Wouter van ROON [23405], 28 jaar oud, stratenmaker en fervent duivenmelker (de gepensioneerde duiven gingen naar Pim Fleur, zijn neefje), geboren op 17-09-1906 te Zaandam, overleden te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Piet [44328], geboren te ?
   2. m  Wout [44329], geboren te ?
   3. m  Koos [44330], geboren te ?
   4. v  Tinie [44331], geboren te ?
   5. v  Ellie [44332], geboren te ?

VIIh    Johannes Franciscus Adrianus (Jan) HAGEMEIJER [31487], geboren op 16-04-1916 te Haarlem, overleden op 06-09-1984 te Haarlem op 68-jarige leeftijd, zoon van Mr. Franciscus Maria J. (Frans) HAGEMEIJER (onkel Frans) [31325] en Aleida Theodora Maria FLEUR [9849] (zie VIh).
Gehuwd [5600] op 30-jarige leeftijd op 03-12-1946 te Haarlem met Helena Nicoletta Agnes ENDENBURG [7948], 26 jaar oud, geboren op 21-01-1920 te Amsterdam, overleden op 25-03-1979 te Haarlem op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Saskia [16232], geboren na 1946 te Haarlem.

VIIi    Adrianus Henricus (Ad) HAGEMEIJER [31488], winkelier van Hagemeijer's Citymagazijn, geboren op 21-05-1917 te Haarlem, zoon van Mr. Franciscus Maria J. (Frans) HAGEMEIJER (onkel Frans) [31325] en Aleida Theodora Maria FLEUR [9849] (zie VIh).
Gehuwd [10772] op 30-jarige leeftijd op 06-11-1947 te Utrecht met Maria SCHOOLWERTH [16234], 27 jaar oud, geboren op 29-01-1920 te Amsterdam, overleden op 29-06-1983 te Utrecht op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus SCHOOLWERTH [16236] en A. H. KERREMANS [16237].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Babette (Babs) [33343], geboren op 16-06-1949 te Utrecht.
Gehuwd [11497] op 35-jarige leeftijd op 14-06-1985 te Utrecht met F.C.W. (Frits) MEIJ [33344], 53 jaar oud, geboren op 11-11-1931.
   2. m  Paul Martinus [33356] (zie VIIId).

VIIj    Bernardus Johannes KAART (junior) [39073], geboren op 09-12-1898 te Haarlem, overleden op 22-05-1950 te Haarlem op 51-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Johannes KAART (senior) [35741] (zie VIj) en Catharina JANSEN [39072].
Relatie [13630] met Geertruida van WATEREN [39074], geboren circa 1900 te ? Overleden op 26-05-1941 te Haarlem.
Uit deze relatie:
   1. m  Dik [39075], Trombonist bij oa het AVRO dansorkest "The Skymasters" en daarna bij de DSC band van Peter Schilperoord. Geboren op 10-06-1930 te Haarlem, overleden op 07-02-1985 te Haarlem op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd [13631] op 29-jarige leeftijd op 29-07-1959 te Zaandam met Corrie ANSINK [39076], geboren circa 1930 te Zaandam.
   2. m  Desiree Francois (Ray) [39077], trompettist naast zijn broer Dik bij de DCS band van Peter Schilperoord, geboren op 13-11-1934 te Haarlem.

Generatie VIII

 
VIIIa    Christina Geertruida (Christien) FLEUR [39092], geboren op 03-04-1914 te Koog aan de Zaan, overleden op 17-10-1998 te Haarlem op 84-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) FLEUR [22777] (zie VIIa) en Catharina Johanna SIEMER [38105].
Relatie [15464] met Christiaan DUIN [44528], geboren op 19-12-1911 te Wormerveer, overleden op 15-01-1990 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
   1. m  Hendrikus Johannes Petrus [44541], geboren op 03-08-1947 te Beverwijk.
   2. m  Johannes Anthonius (Han) [44529], geboren op 16-11-1949 te Beverwijk, getrouwd in 1973 en heeft 2 kinderen.
   3. m  Christiaan [44542], geboren op 23-06-1953 te Beverwijk, overleden op 31-03-2005 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd.

VIIIb    Pieter FLEUR [22998], administrateur/semi-profvoetballer Sc Heerenveen, geboren op 07-03-1934 te Koog aan de Zaan (aangifte door: Erik Fleur; e-mail: erikenant@ziggo.nl), zoon van Jacob FLEUR [22795] (zie VIIe) en Neeltje KAPER [22986].
Gehuwd [14759] voor 1958 te ?? Echtgenote is Anna UUT LANGENREIS [5030], geboren op 06-12-1938 te Koog aan de Zaan.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk-Jan [5031] (zie IXa).
   2. m  Peter [5036], verpleger, geboren op 09-12-1967 te Heerenveen?
Gehuwd [14761] Circa 2000 te Leeuwarden? Echtgenote is Angelique HAMSTRA [5037], geboren Circa 1970 te Leeuwarden?
   3. m  Erik [5038] (zie IXb).

VIIIc    Wilhelmus Antonius Cecilia (Pim) FLEUR [44171], reclasseringsmedewerker, geboren Circa 1947 te Zaandam? Zoon van Theofilus Frederikus FLEUR [23399] (zie VIIf) en Margaretha Maria van LUIT [23400].
Gehuwd [15324] Circa 1970 te ? Echtgenote is Thea ONBEKEND [44172], geboren Circa 1949 te ?
Uit dit huwelijk:
   1.   N.N. [44333], geboren te ?
   2. v  Maaike [44334] (zie IXc).
   3. v  Femke [44335] (zie IXd).

VIIId    Paul Martinus HAGEMEIJER [33356], geboren op 07-10-1958 te Utrecht, zoon van Adrianus Henricus (Ad) HAGEMEIJER [31488] (zie VIIi) en Maria SCHOOLWERTH [16234].
Gehuwd [11502] op 27-jarige leeftijd op 06-06-1986 te Utrecht? Echtgenote is Xandra SPRONK [33357], 26 jaar oud, geboren op 05-10-1959 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anouk [33358], geboren op 22-09-1989 te Nootdorp.
   2. v  Pascal [33359], geboren op 26-06-1992 te Nootdorp.

Generatie IX

 
IXa    Dirk-Jan FLEUR [5031], fysiotherapeut, geboren op 12-12-1958 te Heerenveen? Zoon van Pieter FLEUR [22998] (zie VIIIb) en Anna UUT LANGENREIS [5030].
Gehuwd [14760] Circa 1990 te Heerenveen? Echtgenote is Elisabeth DRAAISMA [5032], geboren Circa 1960 te Heerenveen?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jildou [5033], geboren Circa 2000 te Heerenveen.
   2. m  Jorryt [5034], geboren Circa 2002 te Heerenveen?
   3. v  Marrit [5035], geboren Circa 2005 te Heerenveen?

IXb    Erik FLEUR [5038], beroeps militair, geboren op 13-11-1969 te Heerenveen? Zoon van Pieter FLEUR [22998] (zie VIIIb) en Anna UUT LANGENREIS [5030].
Gehuwd [14762] voor 1999 te Leeuwarden? Echtgenote is Antje Jacoba Werumeus BEUNING [42761], geboren op 20-11-1970 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hannah [42762], geboren op 14-05-1999 te ?
   2. m  Mats Olaf [42763], geboren op 23-04-2001 te ?

IXc    Maaike FLEUR [44334], geboren te ? Dochter van Wilhelmus Antonius Cecilia (Pim) FLEUR [44171] (zie VIIIc) en Thea ONBEKEND [44172].
Relatie [16676] met ONBEKEND [48017].
Uit deze relatie:
   1. m  Max [48018], geboren op 14-03-2012 te Amsterdam.

IXd    Femke FLEUR [44335], geboren te ? Dochter van Wilhelmus Antonius Cecilia (Pim) FLEUR [44171] (zie VIIIc) en Thea ONBEKEND [44172].
Relatie [15392] met ONBEKEND [44336].
Uit deze relatie:
   1. m  Samo FLEUR [44338], geboren op 26-01-2011 te Nijmegen.
   2. v  Tara FLEUR [44337], geboren te Oosterbeek.Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"Ü, OO, O"Ö, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".