klik foto voor terug naar stamboom
zegel waarvan gezegd wordt dat deze gebruikt is door een Floren / Fleuren.