Genealogie Bernt Hasselman (Tak Betuwe)  

Bron:  HET NEDERLANDS PATRICIAAT  Jaargang  3 , 17 , 49 en 50

HOME

This page, and all genealogical data contained on it are © 1999 Fred A.Hasselman (f.hasselman@hccnet.nl).I Bernt Hasselmann, geb. Lipperode (Lippstadt)
kinderen:

 1. Johann Cort Hasselmann, volgt II.1


II.1 Johann Cort Hasselmann, zoon van Bernt Hasselmann, tr. Lipperode 12 maart 1669, Elisabeth Segers Tonisdr.
kinderen:

 1. Hermann Wilhelm Hasselmann, geb. Lipperode 17 januari 1675
 2. Johann Conrad Hasselmann, volgt III.1


III.1 Johann Conrad Hasselmann, geb. Lipperode 17 januari 1675, begr. Lienden 17 juli 1733, zoon van Johann Cort Hasselmann en Elisabeth Segers Tonisdr., tr. Amsterdam 28 oktober 1698, Stijntje Laurensdr. van Weerdenburgh, geb. Tiel, overl. 11-02-1745?,  poorter Amsterdam 12 Mei 1701, vertrok naar Lienden omstr. 1702,, Bakker a.d. Herengracht, Asd
kinderen:
   
 1. Jan Hasselman, volgt IV.1
 2. Lysbeth Hasselmann, geb. Amsterdam 8 maart 1702
 3. Laurens Hasselman, volgt IV.2
 4. Aart Hasselman, geb. Lienden 5 april 1706
 5. Lijsbeth Hasselman, geb. Lienden 24 juli 1712, tr. Hermannus van Grootveldt
 6. Aaltje Hasselman, geb. Lienden 17 november 1715
 7. Steventje Hasselman
 8. Gerrit Hasselman


IV.1 Jan Hasselman, doop Amsterdam 10 maart 1700, zoon van Johann Conrad Hasselmann en Stijntje Laurensdr. van Weerdenburgh, tr. Tricht 1 januari 1728, Everijn van de Graft, geb. 5-06-1701 Tricht, overl. , dochter van Willem Gijsbertsz. van de Graft en Christijntje van de Wal Dirksdr. , Buurmeier te Lienden, Fruitteler,tabaksplanter 
kinderen:

 1. Jan Hasselman, geb. Lienden 14 november 1728
 2. Styntje Hasselman, geb. Lienden 20 maart 1731
 3. Alida Hasselman, geb. Lienden 12 februari 1736
 4. Willem Hasselman, geb. Lienden 2 maart 1738
 5. Gijsbert Hasselman, volgt V.1


V.1 Gijsbert Hasselman, doop Lienden 24 maart 1743, overl. Lienden. zoon van Jan Hasselman en Everijn van de Graft, tr. Lienden 15 februari 1774, Johanna de Kock, geb. 6-06-1748 Lienden, overl. 9-03-1820 Lienden, dochter van Jerphaas de Kock en Cornelia van Ommeren., Fruitteler, Tabaksplanter ,
kinderen:
   
 1. Gijsbert Hasselman
 2. Dirk Hasselman, volgt VI.1


VI.1 Dirk Hasselman, geb. Lienden 9 december 1788, overl. Herwijnen 30 mei 1848, zoon van Gijsbert Hasselman en Johanna de Kock, tr. Herwijnen 8 oktober 1810, Geertruida Adriana van den Bosch, geb. 28-11-1786 Herwijnen, overl. 11-08-1845 Herwijnen, dochter van Dr. Johannes van den Bosch en Adriana Ponningh. , Rijksontvanger te Herwijnen
kinderen:
   
 1. Gijsbert Johannes Hasselman, volgt VII.1
 2. Adriana Johanna Hasselman, geb. Nederhemert 18 maart 1813, overl. Tiel 26 maart 1897
 3. Johannes Jerphaas Hasselman, volgt VII.2
 4. Catharinus Johannes Hasselman, volgt VII.3
 5. Johanna Neeltje Hasselman, geb. Ophemert 28 november 1822, overl. Tiel 26 september 1904, tr. Willem v. Lookeren Campagne, geb. 6-09-1817 Tiel, overl. 16-10-1876 Tiel, zoon van Pieter Jan Campagne en Geertruida van Lookeren
 6. Rudolphina Wilhelmina Elisabet Hasselman, geb. Ophemert 22 mei 1824, overl. Ophemert
 7. Benjamin Richard Ponningh Hasselman, volgt VII.4


VII.1 Gijsbert Johannes Hasselman, geb. Nederhemert 24 april 1811, overl. op zee 17 november 1835, zoon van Dirk Hasselman en Geertruida Adriana van den Bosch, tr. Batavia 18 februari 1835, Maria Jacoba Janssens Rees, geb. 30-06-1816 Batavia, overl. 6-04-1836 Herwijnen, dochter van Bernhard Louis Rees en Maria Elisabeth Teissière
kinderen:
   
 1. ??? Hasselman, geb. a/b Holland 17 november 1835, overl. Amsterdam 11 februari 1836


VII.2 Johannes Jerphaas Hasselman, geb. Neder-Hemert 21 oktober 1815, overl. Tiel 27 maart 1895, zoon van Dirk Hasselman en Geertruida Adriana van den Bosch, tr. Buitenzorg 19 december 1839, Catharina Johanna Steyn Parvé (Styn P., geb. 4-06-1821 Batavia, overl. 27-11-1907 's-Gravenhage, dochter van Jan Adriaan Steyn Parvé en Anna Gerardina Couperus., Resident van Jogjakarta, Burgemeester van Tiel, Minister van Kolonien,, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, Lid Raad van State.
kinderen:
   
 1. Sophie Hasselman, tr. Charlotte Hasselman, geb. 4-09-1859 Zoelen h. Djoerang, overl. 20-02-1890 Zoelen, zoon van Catharinus Johannes Hasselman en Charlotte Catharine van Son
 2. Geertruida Anna Adriana Hasselman, geb. Buitenzorg 24 december 1840, overl. 's-Gravenhage 10 oktober 1911, tr. Elias Anthony Canneman, geb. 6-04-1837 's-Gravenhage, overl. 23-02-1929 's-Gravenhage, zoon van Mr.Gerrit Abraham Canneman en Maria Cornelia Philipse
 3. Johanna Catharina Diederika Hasselman, geb. Ngrowo (res.Kediri) 19 juni 1842, overl. Herwijnen 9 november 1880, tr. Mr.Alexander de Ruyter de Wildt, geb. 2-06-1841 Semarang, overl. 3-01-1913 Arnhem, zoon van Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt en Henriette Otteline Clara Elisa Holmberg de Beckfelt


VII.3 Catharinus Johannes Hasselman, geb. Op-Hemert 9 juni 1818, overl. Zoelen, b. Djoerang 27 maart 1875, zoon van Dirk Hasselman en Geertruida Adriana van den Bosch, tr. Pati (Japara) 27 augustus 1843, Charlotte Catharine van Son, geb. 27-05-1827 Palembang, overl. 5-01-1905 Zoelen, h. Djoerang, dochter van Hendrik Stephanus van Son en Gertruida Helena van Braam., Suikerrietplanter in het Japarese, Lid Prov.Staten v. Gelderland.
kinderen:
   
 1. Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, volgt VIII.1
 2. Geertruida Adriana Hasselman, geb. Herwijnen 9 april 1850, overl. Oosterbeek 27 maart 1935, tr. Mr.Cornelis Gerlings, geb. 23-04-1834 Utrecht, overl. 23-04-1898 Utrecht, zoon van Mr.Jan Gerlings en Judith Oortman
 3. Caroline Suzette Hasselman, geb. Zoelen, h.Djoerang 12 maart 1852, overl. Arnhem 15 mei 1928, tr. Daniel Ocker Heldewier, geb. 26-10-1840 's-Gravenhage, overl. 15-10-1906 Velp(G.), zoon van Charles Daniel Heldewier en Françoise Clara Suzanna van Kerchem
 4. Marie Ambroisine Hasselman, geb. Zoelen, h. Djoerang 3 juni 1853, overl. Brummen 23 maart 1938, tr. Christiaan Pels Rijcken, geb. 25-08-1851 Breda, overl. 24-03-1933 Arnhem, zoon van Gerrit Christiaan Coenraad Pels Rijcken en Johanna Maria Catherina Willinck
 5. Eugenie Nannette Constance Hasselman, geb. Zoelen, h. Djoerang 20 augustus 1855, overl. Egmond a/d Hoef 12 december 1937
 6. Adriana Johanna Hasselman, geb. Zoelen, h.Djoerang 19 mei 1858, overl. Nijmegen 25 augustus 1918, tr. Christiaan Frederik Alexander Gregory, geb. 19-04-1851 Arnhem, overl. 25-04-1903 Nijmegen, zoon van Frederik Alexander Adolf Gregory en Jeanne Adriana Wilhelmina van Wijck
 7. Charlotte Hasselman, geb. Zoelen h. Djoerang 4 september 1859, overl. Zoelen 20 februari 1890, tr. Sophie Hasselman, dochter van Johannes Jerphaas Hasselman en Catharina Johanna Steyn Parvé (Styn P.
 8. Louise Constance Hasselman, geb. Zoelen, h. Djoerang 7 maart 1862, overl. 's-Gravenhage 23 december 1939, tr. Johannes van Dusseldorp, geb. 16-01-1857 Vlaardingen, overl. 3-08-1938 's-Gravenhage, zoon van Adrianus Marinus van Dusseldorp en Maria Elisabeth Varkevisser
 9. Dirk Catharinus Hasselman, volgt VIII.2
 10. Suzette Hasselman, geb. Zoelen, h. Djoerang 28 september 1868, overl. Zoelen 23 oktober 1900


VIII.1 Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, geb. Koedoes(res.Japara) 11 juni 1846, overl. Utrecht 12 november 1915, zoon van Catharinus Johannes Hasselman en Charlotte Catharine van Son, tr. Breda 27 juni 1872, Maria Catharina Sara Elisabeth Pels Rijcken, geb. 26-11-1849 Medemblik, overl. 9-01-1928 Utrecht, dochter van Gerrit Christiaan Coenraad Pels Rijcken en Johanna Maria Catherina Willinck., Rijkslandbouwleraar te Utrecht
kinderen:
   
 1. Johanna Charlotte Hasselman, geb. Maurik 16 mei 1873, overl. Hilversum 24 januari 1957, tr. Mr.Dr.Herman Adriaan van den Wall Bake, geb. 29-08-1867 Utrecht, overl. 5-11-1949 Hilversum, zoon van John van den Wall Bake en Margarethe Franciska Marie Lefebvre
 2. Catharinus Johannes Hasselman, volgt IX.1
 3. Charlotte Catherine Hasselman, geb. Zoelen, [Utrecht] 4 augustus 1878, tr. (1) Jhr.Dr.Matthieu René Radermacher Schorer, geb. 2-08-1888 de Bilt, overl. 5-08-1956 Utrecht, zoon van Jhr.Mr.Christiaan Matthias R. Radermacher Schorer en Jkvr.Anna Maria Adriana Cornel de Geer, tr.(2) Jhr.Charles Louis Roêll, geb. 8-01-1878 Deventer, overl. 12-06-1938 Baarn, zoon van Jhr.Cornelis Frederik Alexande Roêll en Jkvr.Ewoudina Louisa Elisabeth van Rappard
 4. Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, volgt IX.2


IX.1 Catharinus Johannes Hasselman, geb. Maurik 5 juli 1875, overl. Haarlem 6 juni 1945, zoon van Hendrik Dirk Stephaan Hasselman en Maria Catharina Sara Elisabeth Pels Rijcken, tr. Medan 18 augustus 1908, Edith Ethel von der Pfordten, geb. 15-12-1889 Medan, overl. 31-03-1979, dochter van Charles Albert von der Pfordten en Suzanna Louise Mürset., adm.Tabaksond.Gloegoer (Medan).
kinderen:
   
 1. Charles Stephaan Hasselman, volgt X.1
 2. Catharinus Johannes Hasselman, geb. Medan 25 april 1913., [Rotterdam, Vlaardingen]., Lastechnicus
 3. Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, volgt X.2
 4. Frederik Marie Hasselman, volgt X.3
 5. Edith Catharina Suzanna Hasselman, geb. Medan (Tabaksond.Arn.) 1 april 1919, tr.(1) Peter Cesar, geb. 15-10-1920 Ljubljana(Zuidslaviê), zoon van Julius Cesar en Marie Dorothea Pollak, tr.(2) Jean Jaques Sanders, geb. 22-01-1911 Lausanne, zoon van Jean Jaques Sanders en Louise Cavin, tr.(3) Ludwig Albert Arp, geb. 23-10-1911 Heemstede, zoon van Franz Heinrich Ludwig Arp en Cornelia Petronella Rolina Kesper., [Hilversum,Bilthoven]


X.1 Charles Stephaan Hasselman, geb. Medan 21 oktober 1910, zoon van Catharinus Johannes Hasselman en Edith Ethel von der Pfordten, tr. Thurmont (Md.,U.S.A) 24 augustus 1944, Mary Margaret Clarke, geb. 20-01-1925 Thurmont, dochter van Charles Howard Clarke en Ambrosia Elizabeth Der Wart., [New York USA, Elizaville N.Y. USA]
kinderen:
   
 1. Edith Marie Hasselman, geb. New York 11 augustus 1945
 2. Charles Stephen Hasselman, geb. New York 29 mei 1947
 3. Mary Margaret Hasselman, geb. Thurmont 6 juli 1950


X.2 Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, geb. Hilversum 25 juni 1914, zoon van Catharinus Johannes Hasselman en Edith Ethel von der Pfordten, tr. Heemstede 12 februari 1942, Hendrina Cornelia Schultz, geb. 13-02-1910 Bloemendaal, dochter van Willem Schultz en Hendrica Alida Peereboom., [Haarlem], Binnenhuisarchitect
kinderen:
   
 1. Imari Ethel Hasselman, geb. Haarlem, [Haarlem] 5 december 1943, tr. Ir.F Kamerling
 2. Catharinus Johannes Hasselman, geb. Haarlem, [Haarlem], Adres : Haarlem 4 maart 1945


X.3 Frederik Marie Hasselman, geb. Medan 5 januari 1916, overl. Waalre 27 augustus 1982, zoon van Catharinus Johannes Hasselman en Edith Ethel von der Pfordten, tr. (1) 21 december 1972, Catharina Maria Josefa van Barschot, tr.(2) Soerabaja 21 juni 1939, Olpha Helene Lauten, geb. 16-06-1912 Sf.Delanggoe(Klaten), overl. 21-01-1972, dochter van Frans Karel Willem Lauten en Cornelia Carolina Jasper Arends., [Waalre], Koopman
kinderen uit huwelijk(1):
   
 1. Frederik Willem Hasselman, geb. 25 december 1973
 2. Dirk Hasselman, geb. ???
 3. Edith Hasselman, geb. ???


IX.2 Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, geb. Zoelen 22 september 1880, overl. Berlijn-Tegel(gefusil) 4 juni 1943, zoon van Hendrik Dirk Stephaan Hasselman en Maria Catharina Sara Elisabeth Pels Rijcken, tr. Baarn 20 september 1916, Christina Constance Wurfbain, geb. 17-10-1893 Bloemendaal, dochter van Leonard Wurfbain en Catharina Elisabeth Margaretha Grippeling., Ridder Nederl. Leeuw, Ridder Oranje Nassau. Dir. Materieel Landmacht,, Gefusilleerd door de Duitsers. ['s-Gravenhage]
kinderen:
   
 1. Leonard Constant Hasselman, geb. Baarn 22 juni 1919, tr. Zaandam 23 december 1953, Margaretha Hillegonda Lutteke, geb. 25-05-1925 Utrecht, dochter van Bastiaan Lutteke en Geesje Clara Selderbeek., ['s-Gravenhage], werkz. Min.v.Defensie
 2. Catharina Elisabeth Margaretha Hasselman, geb. Princenhage 18 mei 1922, overl. Scheveningen(verdronk),  4 maart 1947. Roepnaam Guita., Secr.Alg.Ned.Verbond


VIII.2 Dirk Catharinus Hasselman, geb. Zoelen, h. Djoerang 13 juli 1865, overl. Zoelen, h. Djoerang 18 september 1942, zoon van Catharinus Johannes Hasselman en Charlotte Catharine van Son, tr. Utrecht 5 februari 1893, Elisabeth Catharina Petronell van Beuningen, geb. 12-01-1872 Amsterdam, dochter van Hendrik Adriaan van Beuningen en Annie Levinia Brain. , Orde Oranje Nassau [Zoelen], Burgemeester Zoelen
kinderen:
   
 1. Annie Lavenia Hasselman, geb. Zoelen 1 maart 1894, overl. Noordwijk aan Zee 29 juli 1950, tr.(1) Dr.Salomon Jean René de Monchy, geb. 7-04-1893 Rotterdam, zoon van Salomon Jean René de Monchy en Antoinette s'Jacob, tr.(2) Jhr.Jan Frederik v.Benthem v.dn Bergh, geb. 31-12-1892 Malang, zoon van Jhr.Jan Frederik v.Benthem v.dn Bergh en Maria Louise Fréderique Pool
 2. Charles Constant Hasselman, volgt IX.3
 3. Elisabeth Petronella Catharina Hasselman, geb. Zoelen, [Rotterdam] 8 september 1902, tr.(1) Johannes de Boer, geb. 26-06-1903 Schoten, zoon van Johannes de Boer en Helena Maria Spoor, tr.(2) Johan Hendrik Kruseman Aretz, geb. 11-02-1901 Amsterdam, zoon van Johan Hendrik Kruseman Aretz en Anna Gerharda Teerink, tr.(3) Mr. Robbert van Hasselt, geb. 5-10-1898 Amsterdam, zoon van Johan Barthold Frans van Hasselt en Francine Johanna Tegelberg


IX.3 Charles Constant Hasselman, geb. Zoelen 7 februari 1897, zoon van Dirk Catharinus Hasselman en Elisabeth Catharina Petronell van Beuningen, tr.(1) Nijmegen 23 februari 1948, Wilhelmina Schut, geb. 26-03-1908 Nijmegen, dochter van Gerrit Hendrik Schut en Alida Catharina Langeveld, tr.(2) Den Haag 20 december 1926, Johanna Geertruida Kolff, geb. 5-04-1900 Scheveningen, dochter van Pieter Kolff en Adriana Moens, tr.(3) Teteringen 7 september 1920, Henriêtte Louise Marie del Court v. Krimpen, geb. 29-10-1899 Velsen, overl. 16-05-1934 Amsterdam, dochter van Karel Johannes Cornelis del Court v. Krimpen en Suzanna de Stürler.   gep. maj. cav., [Wolfheze],
kinderen uit huwelijk(2):
   
 1. Paula Hasselman, geb. Amersfoort 20 juli 1928, tr. Ds. Jan van Dijk, geb. 4-09-1925 Epe, zoon van Gerrit van Dijk en Aaltje Kanis. , [Nova Scotia], Can.]
 2. Charles Cornelis Hasselman, volgt X.4
 3. Johanna Geertruida Hasselman, geb. Amersfoort 17 april 1931, tr. Mr. Dirk Cornelis Leendert Mol, geb. 28-04-1921 Rotterdam, zoon van Jan Mol en Aagje Adriana Wezenaar. , [Rijswijk, Z.-H.]
kinderen uit huwelijk(3):
   
 1. Ir.Dirk Catharinus Hasselman, volgt X.5


X.4 Charles Cornelis Hasselman, geb. Amersfoort 14 maart 1930, zoon van Charles Constant Hasselman en Johanna Geertruida Kolff, tr. Cave (Nw.Zeeland) 8 augustus 1953, Annette Home Sams, geb. 2-01-1928 Timaru(Nw Zeeland), dochter van William Montague Home Sams en Doris Mabel Dobson. , [Cave, Nw. Zeeland], Schapenfokker
kinderen:
   
 1. Mark Cornelius Hasselman, geb. Maryburnstation Fairlie (Nw. Zeeland) 10 oktober 1954
 2. Hugh Charles Hasselman, geb. Cave 4 oktober 1956
 3. Victoria Ann Hasselman, geb. Cave 14 april 1962


X.5 Ir.Dirk Catharinus Hasselman, geb. Amersfoort 24 november 1921, zoon van Charles Constant Hasselman en Henriêtte Louise Marie del Court v. Krimpen, tr. Delft 5 november 1947, Eva Erzsébet Etelka Terézia Kisdéry, geb. 20-05-1925 Kecskemét (Hong), dochter van Antal József Kisdéry en Rózsa Erzsébet Balazs. , Ing Dienst Weg en Werken Ned. Spoorwegen, Chef Exploitatie Ned., Spoorwegen. [Utrecht], Civ.ing.
kinderen:
   
 1. Dirk Karel Antal Hasselman, geb. Delft 19 oktober 1948
 2. Erik Hasselman, geb. Haarlem 14 oktober 1951
 3. Charles Constant Hasselman, geb. Utrecht 23 februari 1956


VII.4 Benjamin Richard Ponningh Hasselman, geb. Ophemert 6 maart 1828, overl. Tiel 11 april 1897, zoon van Dirk Hasselman en Geertruida Adriana van den Bosch, tr. Tiel 8 februari 1854, Gertrude Jean Marie Tydeman, geb. 4-08-1833 Tiel, overl. 18-01-1898 Tiel, dochter van Dr.Petrus Hermannus Tydeman en Johanna Christina Rink. , Ridder Oranje Nassau Burgemeester, laatstelijk van Tiel, Suikerrietplanter i/h Japarese
kinderen:
   
 1. Johannes Jerphaas Hasselman, volgt VIII.3
 2. Johanna Christina Hasselman, geb. Pati (ass.res.Japara) 28 november 1855, overl. Baarn 15 augustus 1940, tr. Mr.Dingeman Wesseling, geb. 20-05-1851 Tiel, overl. 16-03-1927 Baarn, zoon van Ds. Hendrik Carel Wesseling en Sara Antoinette van der Vliet
 3. Francisca Constantia Cornelia Hasselman, geb. Tandjong-Modjo (Pati) 25 april 1857, overl. Wassenaar 30 maart 1943, tr. Pieter Johannes Lucardie, geb. 8-10-1846 Rotterdam, overl. 21-05-1913 Scheveningen, zoon van Pieter Johannes Lucardie en Agatha van der Vliet
 4. Didericus Petrus Hermanus Hasselman, volgt VIII.4
 5. Catharina Adriana Hasselman, geb. Dawee(ass.res.Japara) 26 november 1859, overl. op zee(begr.St.Helena) 15 augustus 1860
 6. Catharinus Johannes Hasselman, geb. Herwijnen 21 oktober 1861, overl. Wassenaar 10 februari 1944, tr. Tegal 16 april 1892, Dorothea Geertruida Tydeman, geb. 25-11-1867 Banjoemaas, overl. 21-02-1948 Wassenaar, dochter van Hendrik Jan Tydeman en Lucie Pool. , Ridder Nederl. Leeuw, Grootorde Oranje Nassau. Insp. Landelijke, Inkomsten op Java, Alg.secr. Kol.Instituut te Amsterdam, Lid Raad van, State.
 7. Benjamin Richard Hasselman, geb. Herwijnen 12 mei 1863, overl. Herwijnen 24 juli 1866
 8. Geertruida Adriana Hasselman, geb. Herwijnen 8 juni 1864, overl. Baarn 6 september 1948, tr. Johan Lambert van Lidth de Jeude, geb. 12-01-1849 Tiel, overl. 18-09-1909 Tiel, zoon van Mr. Johan Lambert van Lidth de Jeude en Johanna Maria Gordon
 9. Gijsbertus Adrianus Hasselman, volgt VIII.5
 10. Meinard Hasselman, volgt VIII.6
 11. Albert Hendrik Hasselman, geb. Tiel 27 februari 1869, overl. Tiel 7 augustus 1892
 12. Willem Hasselman, volgt VIII.7
 13. Catherine Jeanette Francoise Hasselman, geb. Tiel 8 januari 1872, overl. 's-Gravenhage 30 maart 1955, tr. Elias Canneman, geb. 6-07-1872 's-Gravenhage, overl. 2-10-1948 's-Gravenhage, zoon van Elias Anthony Canneman en Geertruida Antonia Dijckmeester


VIII.3 Johannes Jerphaas Hasselman, geb. Djocjacarta 24 november 1854, overl. USA voor 1963, Industrieel in de U.S.A., zoon van Benjamin Richard Ponningh Hasselman en Gertrude Jean Marie Tydeman, tr. Grand Rapids(Michigan) 2 maart 1882, Anna Hensen, geb. 20-08-1864 Amsterdam, overl. USA, voor 1963, dochter van Johannes Hensen en Anna van Sielinge
kinderen:

 1. Benjamin Richard Johannes Hasselman, geb. Grand Rapids 24 februari 1883, overl. USA , voor 1963, Industrieel in de USA, tr. New York 25 januari 1918, Olive Maria Cate Newman, geb. 27-10-1889 Tennessee(JeffersonCit, dochter van Robert Newman en Magnolia Elisabeth Branner
 2. Johannes Jerphaas Hasselman, volgt IX.4
 3. Catharinus John Hasselman, volgt IX.5
 4. Meinard John Hasselman, geb. Grand Rapids 31 december 1887, overl. Grand Rapids 11 december 1888


IX.4 Johannes Jerphaas Hasselman, geb. Grand Rapids 12 november 1884, overl. Grand Rapids,  zoon van Johannes Jerphaas Hasselman en Anna Hensen, tr. New Orleans (Lo.USA) 12 januari 1916, Elisabeth Reynolds, geb. 24-03-1880 New-Orleans, dochter van Robert Felix Reynolds en Elisabeth Johnson. Industrieel in de USA,
kinderen:
   
 1. Elisabeth Anna Hasselman, geb. New Orleans 28 februari 1918
 2. John Jerphaas Hasselman, geb. Chicago 10 mei 1921


IX.5 Catharinus John Hasselman, geb. Grand Rapids 19 juni 1886, overl. Brooklyn(N.Y.) 13 oktober 1918, zoon van Johannes Jerphaas Hasselman en Anna Hensen, tr. 17 mei 1912, Francis Catharina Enequist, geb. 25-10-1889 Everett(Mass.,U.S.A.), dochter van John Theodore Enequist en Francis Elisabeth Parsons
kinderen:
   
 1. Francis Elisabeth Hasselman, geb. Brooklyn(New-York,USA) 20 april 1913
 2. Jane Hasselman, geb. Brooklyn(New-York,USA) 23 augustus 1915


VIII.4 Didericus Petrus Hermanus Hasselman, geb. Koedoes (Japara) 4 november 1858, overl. Rotterdam 9 oktober 1940, zoon van Benjamin Richard Ponningh Hasselman en Gertrude Jean Marie Tydeman, tr. Amsterdam 5 juli 1894, Apolonia Jacoba Kampers, geb. 21-08-1872 Amsterdam, overl. 10-04-1939 Zeist, dochter van Hendrik Adrianus Kampers en Anthonetta Jansons. , Fabrikant
kinderen:
   
 1. Benjamin Richard Ponningh Hasselman, geb. Amsterdam 31 december 1896, overl. Kraksaän(Probolongo) 18 januari 1921
 2. Antoinette Gertrude Hasselman, geb. Amsterdam 18 februari 1898, tr. Ir.Willem Nicolaas van Nooten, geb. 10-10-1892 Delft, zoon van Sebastiaan Ignatius van Nooten en Maria van der Breggen
 3. Petrus Hasselman, volgt IX.6


IX.6 Petrus Hasselman, geb. Naarden 18 augustus 1904, zoon van Didericus Petrus Hermanus Hasselman en Apolonia Jacoba Kampers, tr. Den Haag 2 maart 1926, Jeanette Christine Elisabeth Vrijland, geb. 10-09-1904 's-Gravenhage, dochter van Simon Andries Willem Vrijland en Lydia Catharina Oosthoek. , [Sherkston, Ont. Can.], Tuinarchitect
kinderen:
   
 1. Didericus Petrus Hermannus Hasselman, geb. 's-Gravenhage, [Sherkston, Ont., Can.] 1 augustus 1931
 2. Benjamin Richard Ponne Hasselman, geb. 's-Gravenhage 25 januari 1933


VIII.5 Gijsbertus Adrianus Hasselman, geb. Herwijnen 28 juli 1865, overl. 's-Gravenhage 27 juni 1953, zoon van Benjamin Richard Ponningh Hasselman en Gertrude Jean Marie Tydeman, tr. Tiel 27 juni 1895, Clasina Maria Dijckmeester, geb. 23-08-1872 Tiel, overl. 22-12-1959 's-Gravenhage, dochter van Pieter Frans Dijckmeester en Luthera Catharina Maria van Luttervelt. , Assuradeur laatst te Den Haag
kinderen:
   
 1. Luthera Catharina Maria Hasselman, geb. Rotterdam 20 december 1896, overl. na ovl.A.M.Bicker Caarten, ['s-Gravenhage]
 2. Benjamin Richard Pieter Frans Hasselman, volgt IX.7
 3. Gertrude Jeanne Marie Hasselman, geb. 's-Gravenhage 6 mei 1903, overl. ?? 19 oktober 1988, tr. Mr. Nicolaas van Hasselt, geb. 12-06-1892 Amsterdam, overl. 12-01-1956 Deventer, zoon van Nicolaas Johannes Hendrikus van Hasselt en Carolina Johanna van Caspel


IX.7 Benjamin Richard Pieter Frans Hasselman, geb. Rotterdam 14 maart 1898, overl. 's-Gravenhage 2 februari 1984, zoon van Gijsbertus Adrianus Hasselman en Clasina Maria Dijckmeester, tr.(1) Londen 6 april 1927, Alide Maria Bicker Caarten, geb. 25-02-1901 Rotterdam, overl. 8-09-1980 's-Gravenhage, dochter van Johannes Martinus Annes Bicker Caarten en Elisabeth Johanna Balguerie Guérin, tr.(2) Deventer 5 oktober 1921, Suzanna Margaretha Geertruida van Overveldt, geb. 10-06-1896 Deventer, overl. 26-01-1967 Deventer, dochter van Reinhard Godfried Benjamin van Overveldt en Maria Suzanna Werndly. , Ridder Nederl. Leeuw. Grootorde Oranje Nassau. Gep. generaal, oud-chef, gen.staf tevens bevelhebber landstrijdkrachten, adj.i.b.d. van H.M. de, Koningin ['s-Gravenhage]
kinderen uit huwelijk(1):
   
 1. Johannes Martinus Annes Hasselman, volgt X.6
kinderen uit huwelijk(2):

 1. Gijsbert Benjamin Richard Ponningh Hasselman, geb. Deventer 24 februari 1923, tr. Den Haag 24 augustus 1949, Cornelia Elisabeth ten Napel, geb. 5-09-1925 's-Gravenhage, dochter van Dirk Jan ten Napel en Cornelia Elisabeth Schalbroeck. , [Voorschoten]


X.6 Johannes Martinus Annes Hasselman, geb. Amersfoort 3 mei 1928, zoon van Benjamin Richard Pieter Frans Hasselman en Alide Maria Bicker Caarten, tr.(1) P.A.M. van der Werff, 1980, tr.(2) Oegstgeest 1 september 1956, Elisabeth Louisa Augusta M.H. Regout, geb. 27-09-1931 Lutterade, dochter van Lucien Edmond Marie Hubert Regout en Elisabeth Juliana Berger. , [Oegstgeest], militair : Luit. ter Zee 2e kl. o.c.
kinderen uit huwelijk(2):

 1. Patricia Alexandra Elisabeth Hasselman, geb. den Helder 18 november 1958
 2. Lidwine Luthera Emelie Hasselman, geb. Oegstgeest 16 oktober 1961


VIII.6 Meinard Hasselman, geb. Herwijnen 31 januari 1867, overl. New York 17 november 1935, zoon van Benjamin Richard Ponningh Hasselman en Gertrude Jean Marie Tydeman, tr. Jersey City 13 mei 1893, Laura Marie van Handorf, geb. 3-10-1872 West Bergen (N.J.,USA), overl. 25-02-1961 Wickatunk (N.J.,USA), dochter van B. van Handorf en S. Wybrans. , Kunstschilder
kinderen:
   
 1. Benjamin Richard Ponningh Hasselman, volgt IX.8


IX.8 Benjamin Richard Ponningh Hasselman, geb. Jersey City 13 februari 1894, zoon van Meinard Hasselman en Laura Marie van Handorf, tr. Jersey City 1 juli 1922, Clara Amalie Antonie Borchert, geb. 22-01-1894 Jersey City, dochter van Ernst Carl Gustav Borchert en Clara Amalie Dettner. , [New Haven, Conn., USA], Chemicus
kinderen:
   
 1. Richard Benjamin Hasselman, geb. Jersey City 28 november 1926. , General superintendant New York Central Rail Road.(= Algemeen, inspecteur.) [New York]


VIII.7 Willem Hasselman, geb. Tiel 3 oktober 1870, overl. Hilversum, 1 mei 1950, zoon van Benjamin Richard Ponningh Hasselman en Gertrude Jean Marie Tydeman, tr.(1) Den Haag 12 oktober 1928, Antoinette Aleida Hooft, geb. 22-10-1895 's-Gravenhage, dochter van Hendrik Adriaan Hooft en Wilhelmina Catharina Wijnands, tr.(2) den Haag 16 februari 1899, Maria Cornelia Canneman, geb. 2-10-1874 's-Gravenhage, overl. 4-11-1928 's-Gravenhage, dochter van Elias Anthony Canneman en Geertruida Antonia Dijckmeester.  [Zeist], adm. Sf.Ketanen (Modjokerto)
kinderen uit huwelijk(2):
   
 1. Willem Ponninch Hasselman, volgt IX.9
 2. Benjamin Richard Ponningh Hasselman, volgt IX.10
 3. Albert Hendrik Hasselman, volgt IX.11


IX.9 Willem Ponninch Hasselman, geb. Pati (ass.res.Japara) 8 december 1900, zoon van Willem Hasselman en Maria Cornelia Canneman, tr. Amsterdam 29 april 1931, Amélie Marie Oudshoorn, geb. 10-03-1906 Amsterdam, dochter van Jacob Oudshoorn en Julie Hubertine Kiès. , Order Oranje Nassau [Los Angeles, Calif., USA], Consul-gen. der Nederlanden
kinderen:
   
 1. Eric Willem Ponningh Hasselman, geb. Kobe (Japan) 3 augustus 1938. , [Los Angeles, Calif., USA] 


IX.10 Benjamin Richard Ponningh Hasselman, geb. Soerabaja 13 oktober 1908, overl. bij Kangean eil. getorped.,  29 november 1943, zoon van Willem Hasselman en Maria Cornelia Canneman, tr. Londen 3 juli 1936, Ingeborg Dora Lydia Egger, geb. 23-01-1909 Jaffa (Palestina), dochter van Georg Friedrich Ernst Egger en Martha Johanna Friederike Kohlmann. Omgekomen bij ondergang Jap. krijgsgev. trpschip Suez Maru,, getorpedeerd bij de Kangean eil. ten O. van Madoera), Leider Rubberuitvoerbureau
kinderen:
   
 1. Dirk Robert Hasselman, volgt X.7


X.7 Dirk Robert Hasselman, geb. Soerabaja 5 maart 1942, zoon van Benjamin Richard Ponningh Hasselman en Ingeborg Dora Lydia Egger, tr. Djakarta 5 juni 1971, Machteld Maria Blickman. , [Leiden], jur. student
kinderen:
   
 1. Paula Tamara Hasselman, geb. Berlijn 9 oktober 1973
 2. Karen Hasselman, geb. ???
 3. Robert Frederik Ponningh Hasselman, geb. Scarsdale NY 3 september 1980


IX.11 Albert Hendrik Hasselman, geb. Scheveningen 10 september 1910, zoon van Willem Hasselman en Maria Cornelia Canneman, tr. Ned. gezants.Boekarest 16 oktober 1947, Sonia Elena Dendrino, geb. 17-06-1924 Boekarest, overl. 25-08-1981 's-Gravenhage, dochter van Gregoire Dendrino en Alexandra Ponlieff. , Orde Oranje Nassau. chef Directie buitenl. dienst Min. van Buitenl., Zaken., Chef Dir.buitenl.dienst BZ
kinderen:
   
 1. Berend Hendrik Hasselman, geb. Canberra (Austr.) 5 november 1948
 2. Alexandra Willemijn Marie Antonia Hasselman, geb. Canberra (Austr) 26 mei 1950, tr. A.R.R. Nordin.   [Toronto]
 3. Christiane Irène Hasselman, geb. 's-Gravenhage 30 januari 1954, tr. J.R. Blatchford. , [Farnborough]
 4. Marie Dominique Sonia Hasselman, geb. Londen 3 september 1957, tr. R. Redd. , [Warminster]


IV.2 Laurens Hasselman, geb. Lienden, zoon van Johann Conrad Hasselmann en Stijntje Laurensdr. van Weerdenburgh, tr.(1) Henrica Bersdam, APR 1761, tr.(2) Lienden 9 juni 1720, Maria Jacobs van Eck
kinderen uit huwelijk(2):
   
 1. Willemijntje Hasselman


Terug naar: HOME        <0>     Bewerkt met: Oedipus II      <0>     Naar TOP Pagina