FAQ.

Regelmatig krijg ik nog al eens wat vragen over de TYROS. Daarom ook maar een gedeelte waar ik de meest voorkomende vragen zal proberen te beantwoorden.


01. Ik ben na het uitschakelen van het keyboard steeds mijn presets kwijt. Hoe komt dat?

02. Links op mijn keyboard zitten 6 toetsen waar 'SONG' boven staat. Waar zijn deze voor?

03. Ik heb gehoord dat ik vanuit de computer direct contact kan maken met de harde schijf. Hoe gaat dat?

04. Hoe weet ik of ik iets fout doe, of dat mijn TYROS defect is?

05. In de Musicfinder staan allemaal namen waar ik niets van snap. Kan dat anders?

06. Als ik sommige songs afspeel branden de lampje van "song control" en kan ik naar een plaats in de song springen. Kan ik dat zelf ook maken?

07. Kan ik de Vocal Harmony ook gebruiken als ik een song afspeel en zelf niet meespeel?

08. Help! ik heb een lege map weggegooid en nu mis ik andere file's. Hoe kan dat?

09. Kan ik met een verloopkabeltje een memorystick gebruiken op de Tyros?


Vraag 01.

Ik ben na het uitschakelen van het keyboard steeds mijn presets kwijt. Hoe komt dat?

Antwoord:

Als je een preset hebt gemaakt, komt deze preset als 1 van 8 in een presetbank te staan. Als je deze bank bekijkt door op 'EDIT' te drukken, kunt u de preset een naam geven. Daarna kun je dit bevestigen met 'SAVE'. Nu heb je alleen de preset gesaved, maar nog niet de bank. Druk daarom op 'UP' en dan weer op 'SAVE'. Geef de bank een naam en sla hem dan op. (Of klik op YES als gevraagd wordt of je wilt overschrijven.)

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 02.

Links op mijn keyboard zitten 6 toetsen waar 'SONG' boven staat. Waar zijn deze voor?

Antwoord:

Deze 6 knoppen kunt je koppelen aan een bepaalde directory in het geheugen of op een disk. Stel dat je op je harddisk (Hd1) een groot aantal songs hebt staan, die je netjes heb in gedeeld in soort, naam of tempo. Je hebt dan eigenlijk op je Harddisk staan: 'Hd1:\Songs\Latin\B\Brasil.mid'. (let op: dit is maar een voorbeeld. HD1 kan net zo goed een diskette zijn.) Om nu snel in de directory te komen waar Brasil in staat, kun je deze directory koppelen aan een van de knoppen ' SONG I t/m VI '. Ga hiervoor als volgt te werk om b.v. de 'knop IV' te koppelen aan 'directory B'.

Ga naar de directory ' B'. Kies nu voor 'VIEWmode'.(knop 8) Links in het display zie je nu ' MEMORIE ' staan. Druk op deze knop ( 'knop E') en druk nu op de 'songknop IV '. De verbinding is nu gelegd. Als je nu in het hoofdscherm zit, kun je op 'Knop A' (Songkeuze) drukken en daarna op 'knop IV'. Je komt dan in één keer in de directory B terecht.

N.B. Op deze manier kun je ook een koppeling maken tussen Styleknoppen en directorys op de Harddisk terwijl je de knop USER/DISK hebt ingedrukt.

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 03.

Ik heb gehoord dat ik vanuit de computer direct contact kan maken met de harde schijf. Hoe gaat dat?

Antwoord:

Met het programma 'File Utility' (standaard bijgeleverd) kunt je altijd, via de USB-verbinding, bij alle data komen die je hebt opgeslagen. Omdat via deze verbinding ook alle midi-data heen en weer gaat, is dit een niet erg snelle verbinding. Om direct op de harddisk van de Tyros te kunnen werken moet je de Tyros eerst uitzetten. Sluit de computer aan op de USB-poort en start de computer op. Druk nu de blauwe knop 'Musicfinder' in en zet de Tyros aan terwijl je de blauwe knop ingedrukt houdt. De TYROS start nu op in de USB-mode. Na een paar seconden zal de schijf herkend worden door de computer als 'externe schijf ', en ook weer gegeven worden in programma's zoals 'Verkenner' e.d. Je kunt nu gewoon op de harddisk werken als of  het een schijf in de computer is.

N.B. Je TYROS dient wel voorzien te zijn van OS versie 1.20 of hoger. Om te controleren welke versie je hebt, druk je op FUNCTION - UTILITY, dan Tab-blad OWNER. Druk in dit venster een aantal seconden op OWNER NAME totdat de huidige OS versie verschijnt.

Tip: Hoewel je de USB-poorten kunt verbinden terwijl de Computer en de Tyros aanstaan, is mijn advies ze toch eerst uit te zetten. Als beide aanstaan is het mogelijk det er tijdens het verbinden een stoompje onstaat in de kabel. (zelfinductie) Dit kan schade aanbrengen aan de USB-poort van de Tyros, waardoor deze niet meer functioneert.

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 04.

Hoe weet ik of ik iets fout doe, of dat mijn TYROS defect is?

Antwoord:

De TYROS beschikt over een testmodus. Om dit op te starten zet je eerst de TYROS uit. Druk nu in het 2e octaaf vanaf links de toetsen Cis - F- Gis in en zet de TYROS aan, terwijl je deze toetsen ingedrukt houdt. Met de knop 'Tempo +' kun je nu door het menu bladeren. Met de 'Start/Stop knop' kun je de gekozen test starten. Aan het eind van het menu staat een item 'EXIT'. Door hier weer op de Start/Stop knop te drukken, kun je het menu weer verlaten.

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 05.

In de Musicfinder staan allemaal namen waar ik niets van snap. Kan dat anders?

Antwoord:

Om te voorkomen dat Yamaha veel rechten moet betalen, hebben ze de titels in de Musicfinder gewijzigd. Een muziekkenner kan de juiste titel er wel bij vinden, maar soms is dat erg moeilijk. Om dit te veranderen kun je door een andere file in te laden, de juiste titels in het display krijgen. Download de zipfile musicfinder 2042 en unzip deze. Kopiëer de file dan naar een diskette en doe deze in de diskdrive van de TYROS. Ga nu via FUNCTION - UTILITY - Tabblad SYSTEM RESET naar de knop Musicfinder. Druk op deze knop en ga dan naar het Tabblad FD. Kies nu voor de file welke je op je disk heb staan. Er verschijnt nu een venster dat vraagt: REPLACE (vervangen) of  APPEND (toevoegen). Kies hier voor REPLACE. Verlaat dit scherm door op DIRECT ACCESS en EXIT te drukken. Je komt dan meteen in het beginscherm. Druk op de blauwe knop MusicFinder en bekijk de titels. Daar staan nu de orginele namen.

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 06

Als ik sommige songs afspeel branden de lampje van "song control" en kan ik naar een plaats in de song springen. Kan ik dat zelf ook maken?

Antwoord:

Ja, dat kun je en wel heel gemakkelijk. Als je een willekeurige file afspeelt kun je, ergens in de maat waar je weer wilt beginnen, tijdens het afspelen 2 x snel achter elkaar op SP1 drukken. De songpositie zal dan aan het begin van die maat gemaakt worden. Datzelfde kun je ook nog eens met SP2, SP3, en SP4 doen. In het totaal kun je dus 4 'Songposities' plaatsen. Als je weer voor een volgende song kiest, wordt er gevraagd of je het op wilt slaan. Kies dan gewoon voor Ja of  Nee.

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 07

Kan ik de Vocal Harmony ook gebruiken als ik een song afspeel en zelf niet meespeel?

Antwoord:

Ook dat kan. Kies de song die je af wilt spelen. Ga dan naar "FUNCTION" - "SONG SETTING". Onderaan op het display zie je Harmonie CH staan. Stel hier in welk channel je wilt gebruiken voor de sturing van de Vocal Harmonie. Let op:  Neem hiervoor niet een channel waar de partij uit korte noten bestaat. Neem liever iets met langere noten. Het effect komt dan beter tot z'n recht.

Terug naar het begin van de pagina.


Vraag 08 

Help! ik heb een lege map weggegooid en nu mis ik andere file's. Hoe kan dat?

Antwoord:

Dat hoor ik de laatste tijd nog al eens vaker. Waarschijnlijk is het volgende de oorzaak. Als je een style zoekt en je kijkt in een map waar midifiles in staan, zie je helemaal niets en lijkt de map leeg. Maar er staan wel degelijk files in. De Tyros filtert die data, zodat je niet alles door elkaar krijgt, maar alleen die data die je zoekt. Gooi je nu die schijnbaar lege map weg, ben je ook al die midifiles kwijt. Ga daarom als volgt te werk. Maak in de root van de schijf verschillende mappen aan. (B.v. Sounds, Styles, Songs, Registration, Muziekfinder enz,enz,) Plaats alle data in de mappen waar ze in thuis horen. (Dus midifiles in 'Songs", Geluiden in 'Sounds, begeleidingen in 'Styles' enz.) Binnen deze mappen kun je natuurlijk weer andere mappen maken, zodat je bepaalde genre's bij elkaar kunt zetten. Om alles helemaal netjes te maken, kun je nu ook nog bepaalde knoppen koppelen aan bepaalde directory's. (zie vraag 2 ) Op deze manier houd je de boel overzichtelijk en het zoekt makkelijker.

Terug naar het begin van de pagina.

 


Vraag 09 

Kan ik met een verloopkabeltje een memorystick gebruiken op de Tyros?

Antwoord:

Nee, dat kan niet. De Tyros heeft de software om de drivers te laden, die bij zo'n memorystick horen, niet in huis. Je kunt dat ook niet toevoegen. 

Terug naar het begin van de pagina.