Splitpoints instellen.

Het klavier van de Tyrossen kunnen we verdelen in verschillende delen. Waar het ene deel overgaat in het andere noemen we een spltpoint.
Op die manier kunnen we met de linkerhand de Style en een voice laten horen, terwijl  we met de rechter hand een andere voice spelen.

Bij de Tyrossen kunnen we het rechter gedeelte nógmaals delen, zodat het klavier in 3 gedeelten verdeeld is.

Zo krijgen we b.v. de volgende mogelijkheid.

Linkerhand (Style + Voice) Right 1 & 2 Right 3

Je kunt nu dus met de rechter hand even snel een riedeltje geven met een ander instrument zonder iets te hoeven schakelen.

Om dit in te stellen, drukken we op DirectAccess en de knop ACMP en gaan we met 'Back' naar het tabblad 'Splitpoint'.
Als we géén part hebben geselecteerd, zien dan het volgende scherm.

Als we nu part left en right 1 selecteren, zullen we zien dat ook het scherm wijzigd.

Boven de klavierafbeelding staat nu ineens Left en R 1. Ook wordt precies aangegeven waar het splitpoint ligt.
Met de knoppen 1&2 kunnen we nu aangeven welke toetsen de style bedienen en met 3&4 welke de leftvoice.
LET OP!!!! Als Style en Left niet gelijk staan, zal de voice voor Left alleen in het verschil tussen style en left klinken en niet in het deel voor de style!!!

Ook het linker gedeelte is dus in twee delen te splitsen
Onderstaande instelling laat dus in het eerste octaaf de style bedienen, in het tweede octaaf de leftvoice en 3e t/m 5e octaaf de voices voor right 1, 2 & 3.

Als we nu right 3 met de knoppen 5&6 verstellen, zien we ook het splitpoint (R) verschuiven.

Door nu part 3 aan te zetten wordt dit ook grafisch weergegeven.

We kunnen nu dus b.v. links de style en vocals, in het midden strijkers + piano en rechts 'n trompet spelen.

Maar we kunnen het nog gekker maken!
Door nu ook het linker gedeelte te splitsen, kunnen we b.v in het eerste octaaf de style spelen, in het 2e octaaf de leftvoice, in het 3e & 4e right 1 & 2 en in het 5e octaaf right 3.

Natuurlijk zijn alle splitpoints variable in te stellen naar eigen wens.

Manieren om de instelling te maken:
Met de knoppen 1 t/m 8 up of down, of door de knoppen F, G, H of I ingedrukt te houden en aan het datawiel te draaien of meteen de toets op het toetsenboard aan te slaan.

Door bij de knoppen 1&2, 3&4, 5&6 meteen up en down in te drukken kun je de betreffende parts weer terug zetten in de normale stand.