home introduktie het verlies bemanning herdenking erkenning zoektocht historie startpagina (language)

DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13
Dagboekfragmenten 1940-1945

(Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie)


bron
T.M. Sjenitzer-van Leening (red.), Dagboekfragmenten 1940-1945. Veen, Utrecht / Antwerpen
1985

Journalist, 60 jaar - Arnhem
Maandag, 12 Augustus 1940

- Er werd mij zoo even een prachtig verhaal verteld door iemand, die het gehoord
had van een inwoner van den Haag, die er ooggetuige van geweest is. Ik heb het dus
uit de tweede hand, maar het is te mooi om er geen aanteekening van te houden. Men
was dan in Scheveningen en wandelde op de pier, vanwaar zij op de reede twee
Duitsche z.g. ‘Schnellboote’ zagen, gereed om op het eerste sein zee te kiezen. Het
zijn kleine zeewaardige, van kiel tot boeg zwaar bewapende zeer snelvaren de
scheepjes, die


                                  50


den Engelschen al menige onaangename verrassing hebben bezorgd. Maar nu was
het de beurt der Engelschen om hun tegenstander een minder prettige verrassing te
bereiden. De wandelaars op de pier zagen plotseling een groote waterzuil, een der
snelbooten werd half uit het water opgelicht, brak door midden en verdween
oogenblikkelijk in de diepte. De gespannen toeschouwers zagen even daarna de
dreigende punt van een periscoop boven water uitsteken en met schuimend kielzog
achter zich door het water schieten. Het was natuurlijk een duikboot die den Duitschers
deze kool hadden gestoofd. Blijkbaar was de duikboot ook gezien door de bemanning
van de andere snelboot, want al heel spoedig werd een torpedo in de richting van de
periscoop gelanceerd. Het scheen onmiddellijk raak geweest te zijn, want de periscoop
verdween en een enorme olievlek verscheen. De duikboot was dus tot zinken gebracht
en de bemanning van de snelboot verheugde zich er over den Engelschman een
gevoelig verlies te hebben toegebracht, en tegelijk hun kameraden te hebben
gewroken. Maar wat gebeurt er? Nauwelijks is de snelboot op haar basis teruggekeerd
of wederom spuit een geweldige waterzuil omhoog en ook van deze snelboot is het
lot in een oogwenk voltrokken. Daarna verrees voor de oogen van de verschrikte en
verbaasde toeschouwers een monster uit de diepte, een monster in de gedaante van
een duikboot ... een Nederlandsche duikboot, de O 13. Het luik ging open, officieren
en manschappen kwamen op het dek, wuifden naar hun landgenooten, die voor hen
onder zwembereik waren; één oogenblik wapperde de Vaderlandsch driekleur over
zee en toen gingen allen vliegensvlug weer naar beneden, het luik ging dicht, de boot
dook en was voor goed uit het gezicht verdwenen. Het is wederom: Si non e vero, e
ben trovato *, maar laten wij hopen, dat eens de tijd komt, dat dergelijke verhalen
kunnen worden gecontroleerd op waarheid


(*) Indien het niet waar is, is het goed gevonden.Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/sjen001dagb01_01/colofon.htm
VOLGENDE PAGINA


opmerkingen of suggesties?
OVERZICHT: Site map | English version |

(Deze pagina uit 2012 is het laatst op 13 september 2012 bijgewerkt).