home introduktie het verlies bemanning herdenking erkenning zoektocht historie startpagina (language)

DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13Het oorlogsherinneringskruis als erkenning en beloning.

Bij Koninklijk Besluit no. 6 van 16 maart 1944 (Staatsblad E 16) werd het Oorlogsherinneringskruis ingesteld als beloning voor o.a. militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij dienden vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten minste zes maanden in hun functie dienst hebben gedaan. Daaraan voldeed de O13 bemanning niet.

Later werd het besluit en de voorwaarden tot 2 keer toe herzien. Op 27 mei 1950 werd door de minister van marine alsnog posthuum een "certificaat met het oorlogsherinneringskruis met de gespen" aan de bemanningsleden toegekend. Aan het oorlogsherinneringskruis zijn gespen verbonden voor algemene krijgsverrichtingen "KRIJG TER ZEE 1940-1945" en bijzondere krijgsverrichtingen "NEDERLAND MEI 1940".

“Certificaat voor bijzondere krijgsverrichtingen“
 (klik voor vergroting) “Certificaat voor bijzondere krijgsverrichtingen“
 (klik voor vergroting)
VOLGENDE PAGINA


opmerkingen of suggesties?
OVERZICHT: Site map | English version |

(Deze site is het laatst op 11 november 2005 aangepast).