home introduktie het verlies bemanning herdenking erkenning zoektocht historie startpagina (language)

DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13Het verlies van de onderzeeboot Hr.Ms. O13 in juni 1940.

Toen in Nederland in 1940 de Mei-oorlog uitbrak wist onderzeeboot O13 zich aan inbeslagname door de Duitsers te onttrekken en naar Engeland uit te wijken. Daar werd hij al na een paar weken aan het internationaal getinte 9-de onderzeeboot flotilla in Dundee Schotland toegevoegd.

Op 12 juni 1940 verlaat de O13 voor het eerst sinds zijn aankomst de haven van Dundee voor een patrouille bij de ingang van het Skagerak. Een week later wordt de boot teruggeroepen.

Onderzeeboot Hr. Ms. O13 (krantenfoto) Op 2 juli 1940 komt vice-admiraal J.Th. Furstner in London met de droevige bekendmaking "dat Hr.Ms. onderzeeboot O13 zoo lang over tijd is, dat helaas haar verlies als vaststaand aangenomen moet worden. Toen op 19 juni de boot werd teruggeroepen", aldus de vice-admiraal, "heeft hij zich niet gemeld".

Het nieuws wordt echter vooralsnog alleen aan de vloot bekendgemaakt. In de bekendmaking staat hierover: "In verband met het te verwachten misbruik der publicatie van ons verlies voor de propaganda van den geslepen vijand, verzoek ik U het bovenstaande als een vertrouwelijke mededeeling aan de bemanning van Hr.Ms. oorlogsschepen bekend te maken". Pas veel later (2 december 1940) zal het nieuws door het Nederlandse Roode Kruis worden medegedeeld en in de krant ( deel 1, deel 2) verschijnen.

Op welke manier en wanneer de naaste verwanten op de hoogte zijn gesteld is mij alleen bekend van onze familie. Dit heb ik beschreven onder de menu knop "bemanning".

Naar het schijnt gingen er echter in de loop van 1940 ook al sterke geruchten dat de O13 was vergaan. Op welke manier (hoe en waar) de boot verging weet echter tot op de dag van vandaag niemand en blijft nog steeds een mysterie. Misschien dat de geplande zoektocht iets oplevert.

Sinds de britse marine de oorlogsdocumentatie voor publiek heeft vrijgegeven kan men op internet de vergaderingen van het War Cabinet opvragen (verlies O13 is o.a. hier in te zien).

VOLGENDE PAGINA


opmerkingen of suggesties?
OVERZICHT: Site map | English version |

(Deze pagina uit 2005 is het laatst op 17 augustus 2012 bijgewerkt).