DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13

Deze pagina's zijn ter nagedachtenis aan mijn oom.

F.H. Rienstra

Bekendmaking 2 juli 1940 in Londen :

"Hr.Ms. onderzeeboot O13 is zoo lang over tijd, dat haar verlies helaas als vaststaand aangenomen moet worden. Toen op 19 juni de boot werd teruggeroepen heeft hij zich niet meer gemeld".

Waarom deze site

Deze site is ter nagedachtenis aan mijn oom F.H. Rienstra naar wie ik ben vernoemd. Mijn oom Henk was matroos 2de klasse op de onderzeeboot Hr.Ms. O13 die met bemanning en al in de eerste maanden van de oorlog verloren ging. Henk was 18 jaar en pas anderhalve maand aan boord van de O13.

Oom de matroos Neef het matroosje

Naast eigen informatie voor deze site heb ik vanaf 1996 zoveel mogelijk informatie op het internet opgespoord. Daarnaast bied ik nabestaanden van de bemanning een podium om ook hun verhaal te vertellen. Een aantal van hen heeft hier in de begin jaren gebruik van gemaakt. Alle internet informatie waarvan deze site gebruik maakt is overigens als achtergrond informatie gelinkt op de startpagina.

Luister naar online interview

Radio Gelderland heeft mij in 2012 een interview afgenomen waarin ik wat over de achtergrond van deze website mocht vertellen en waarin ik in het tweede deel de op handen zijnde zoektocht naar de onderzeeboot Hr.Ms. O13 kon toelichten.

 

Rectificatie: mijn vader is niet zes maar zestien jaar geleden overleden (1996) en vanaf die tijd ben ik al op zoek naar informatie over de O13 en zijn bemanning.