A00008a.jpg (156806 bytes) Poezie album

Op 18 maart 1965 schrijft Niklaas Stege een versje in het poezie album van zijn kleindochter Gertrüd.
De tekst luidt alsvolgt:

Beste Gertüd.

Een kinderhart moet rijn zijn
als de lelien zo rijn
als de dauw zo klaar
als een spiegel zo waar
Zacht en teer als de roos
als de vogelen altoos
Zo blij zo blij
als of het vloog
Naar het hemelrijk
bij God omhoog
Naar 't hemelrijk

Ter herinering van uw Opa
N.Stege